Uw zoekacties: Aetsveldsche polder, inclusief de oudere polders in dat gebied

04 Aetsveldsche polder, inclusief de oudere polders in dat gebied ( Waterschap Amstel, Gooi en Vecht )

Terug naar "zoek in alles" / het beginscherm.

Wat is een archieftoegang?

Een archieftoegang is een beschrijving van wat er in een archief zit. Zo'n toegang bestaat uit een of meer van de volgende onderdelen:

  • Kenmerken van het archief
  • Inleiding op het archief. Hierin staat informatie over de organisatie en over het archiefbeheer.
  • Inventaris of plaatsingslijst. Hierin staan de beschrijvingen van dossiers of documenten. Deze zijn ondergebracht in rubrieken, bijvoorbeeld "financiën" of "beheer van waterstaatswerken".
  • Bijlagen. Bijvoorbeeld een lijst dijkgraven, of een omnummeringstabel.

Meer uitleg

Meer uitleg over inventarissen en onderzoek doen staat in onze onderzoeksgidsen. (De link opent in nieuw venster.)

 

beacon
 
 
0.1 Inleiding bij de archieven van de Aetsveldse polder en zijn rechtsvoorgangers
In 1873 is de Aetsveldse polder gevormd door samenvoeging van de Overaetsveldschepolder, de Binnenaetsveldsche- of Begijnen-polder en de Romolen- of Borrelandsche polder. Dit werd gedaan om gemeenschappelijke tot stoombemaling over te kunnen gaan.
In deze verzamelinventaris staan eerst de beschrijvingen van archiefmateriaal van de oudere polders, en daarna dat van de Aetsveldse polder.

Deel 2 betreft een aanvulling bij deze archieven. Deze wordt op termijn nog toegevoegd aan de inventarissen om er één geheel van te maken.
Tevens is bij het RHC Vecht en Venen (locatie Weesp) materiaal aanwezig van/over deze polders. Voor contactgegevens en informatie over de studiezalen van het RHC zie: de website van het RHC.
Dat betreft onder andere een deel van het archief van de Overaetsveldsche polder. Voor de inventaris van dat gedeelte van het archief zie: Overaetsveldse Polder te Weesp, 1521-1852.
1.3. Romolen- of Borrelandsche polder
2.1 Aanvulling op de archieven van de Aetsveldse polder, Roodemolen of Borrelandse polder en Binnen Aetsveldsche polder

Kenmerken

Datering:
1725-1979
Beschrijving:
Verzamelinventaris van de archieven van de Overaetsvelsche polder (1725-1873), Binnenaetsveldsche- of Bagijnenpolder (1766-1873), de Romolen- of Borrelandschepolder (1822-1873) en de Aetsveldschepolder (1872-1979.)
De Aetsveldschepolder was de opvolger van de andere drie organisaties.
Geografie:
Omgeving van Weesp
Openbaarheid:
Vanwege de invoering van de GDPR/AVG worden openbaarheidsbeperkingen nader uitgezocht.
Omvang archief:
4,60 meter
Auteur archieftoegang:
Waterschapsarchief AGV of voorgangers
Rechtsopvolger:
Rechtstreekse opvolger: waterschap Drecht en Vecht, daarna Hoogheemraadschap Amstel en Vecht (Een rechtsopvolger is de organisatie die taken heeft overgenomen, bijvoorbeeld na een fusie van meerdere polders of waterschappen.)