Uw zoekacties: Amstelland na ca. 1955 (deel 2)

0102 Amstelland na ca. 1955 (deel 2) ( Waterschap Amstel, Gooi en Vecht )

Terug naar "zoek in alles" / het beginscherm.

Wat is een archieftoegang?

Een archieftoegang is een beschrijving van wat er in een archief zit. Zo'n toegang bestaat uit een of meer van de volgende onderdelen:

  • Kenmerken van het archief
  • Inleiding op het archief. Hierin staat informatie over de organisatie en over het archiefbeheer.
  • Inventaris of plaatsingslijst. Hierin staan de beschrijvingen van dossiers of documenten. Deze zijn ondergebracht in rubrieken, bijvoorbeeld "financiën" of "beheer van waterstaatswerken".
  • Bijlagen. Bijvoorbeeld een lijst dijkgraven, of een omnummeringstabel.

Meer uitleg

Meer uitleg over inventarissen en onderzoek doen staat in onze onderzoeksgidsen. (De link opent in nieuw venster.)

 

beacon
 
 
Aanwijzingen bij deel 2 van het archief van Amstelland
Deze inventaris is een aanvulling op die vanaf het ontstaan van Amstelland. De scheiding rond 1950 is niet consequent doorgevoerd. In deze aanvulling zijn de meest recente dossiers beschreven maar ook dossiers vanaf het begin van de 20e eeuw die niet beschreven zijn in het eerste deel van de inventaris. Daarom blijft het soms nodig om beide archiefinventarissen te raadplegen. In deze inventaris van Amstelland zijn na de fusie in 1970 met het hoogheemraadschap Zeeburg en Diemerdijk ook stukken opgenomen die voorafgaand aan de fusie zijn bewaard in het archief van Zeeburg Diemerdijk. Het betreft hierbij het beheer door Amstelland als rechtsopvolger van de eigendommen van het voorheen zelfstandige hoogheemraadschap zoals historische objekten en zakelijke rechten op eigendommen.
De dossiers zijn geordend volgens de systematiek zoals deze bij de opberging van de stukken door de medewerkers van de administratie tot stand zijn gebracht. Dit betekent dat stukken soms over meer rubrieken verspreid kunnen zijn. Daarom kan het nodig zijn om ook in andere rubrieken te zoeken indien de gewenste stukken niet direct gevonden worden.
Fotoalbums van handelingen van het bestuur zijn meestal niet in detail beschreven en daarom niet in deze inventaris opgenomen. Voor een deel zijn deze beschreven in de beeldcollectie van AGV.
Voor het eerste deel van het archief van het Hoogheemraadschap van Amstelland en een beschrijving van de historie van het hoogheemraadschap zie toegang 0101. Link naar toegang 0101.
Er is een toegang gemaakt op naam van de aanvrager van de vergunningen en op globale omschrijvingen van de lokatie vanaf ca 1900 met een verwijzing naar het jaar van de verlening.
Zie daarvoor rubriek 106 van deze inventaris. Deze rubriek is opgenomen onder 'Uitvoering van de taak'.
Inventaris van het archief van het Hoogheemraadschap Amstelland (deel 2)
UITVOERING VAN DE TAAK -1.
126. Bijkomende werken. Sluizen -1.791.17
45 De Proostdijersluis onder Abcoude, 1969.
0102 Amstelland na ca. 1955 (deel 2)
Inventaris van het archief van het Hoogheemraadschap Amstelland (deel 2)
UITVOERING VAN DE TAAK -1.
126. Bijkomende werken. Sluizen -1.791.17
45
De Proostdijersluis onder Abcoude, 1969.
Datering:
1969
Oude Orde:
45 ("Oude orde" betreft een nummering die in het verleden is gebruikt voor dit archiefmateriaal.)

Kenmerken

Datering:
(1913) 1955-1990
Beschrijving:
Dossierinventaris van het hoogheemraadschap Amstelland (deel 2)
Openbaarheid:
beperkt
Rechtsopvolger:
Hoogheemraadschap Amstel en Vecht
Nadere toegang:
In de studiezaal is een nadere toegang aanwezig met jaartal, volgnummer en een korte beschrijving van het vergunningen