Uw zoekacties: Amstelland, Hoogheemraadschap (deel 1) (1581-1990)

0101 Amstelland, Hoogheemraadschap (deel 1) (1581-1990) ( Waterschap Amstel, Gooi en Vecht )

Terug naar "zoek in alles" / het beginscherm.

Wat is een archieftoegang?

Een archieftoegang is een beschrijving van wat er in een archief zit. Zo'n toegang bestaat uit een of meer van de volgende onderdelen:

  • Kenmerken van het archief
  • Inleiding op het archief. Hierin staat informatie over de organisatie en over het archiefbeheer.
  • Inventaris of plaatsingslijst. Hierin staan de beschrijvingen van dossiers of documenten. Deze zijn ondergebracht in rubrieken, bijvoorbeeld "financiën" of "beheer van waterstaatswerken".
  • Bijlagen. Bijvoorbeeld een lijst dijkgraven, of een omnummeringstabel.

Meer uitleg

Meer uitleg over inventarissen en onderzoek doen staat in onze onderzoeksgidsen. (De link opent in nieuw venster.)

 

beacon
 
 
1. Inleiding
1.1. Overzicht
1.2. Enige aan deze archieven te ontlenen gegevens
1.3. Aanwijzingen voor het gebruik
1.4. Andere archieven van belang voor de geschiedenis van Amstelland
1.5. De instelling
1.6. Literatuurlijst
1.7. Documentatie over Amstelland en Amstel, Gooi en Vecht
1.8. Voorlopige lijst van namen van polders en waterstaatkundige eenheden die kunnen voorkomen in historische bronnen in het werkgebied van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Deze (test-) lijst met vele bronverwijzingen is nog in bewerking en staat tijdelijk onder Amstelland. Zie de stamboom en de uitgebreide lijst met de namen van de eenheden en de bijbehorende bronnen in de bijlage in pdf. Een deel van de archieven van rechtsvoorgangers is niet in de archiefbewaarplaats van AGV aanwezig.
2. Inventaris van het archief van het Hoogheemraadschap Amstelland (deel 1)
2.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.2.27. Stukken betreffende de circulatie van het Amsterdamse grachtwater
531 Gedrukte kaarten met aanvullingen in handschrift betreffende de verversing van het Amsterdamse grachtwater, ca. 1675.
Erfgoedstuk
0101 Amstelland, Hoogheemraadschap (deel 1) (1581-1990)
2. 2. Inventaris van het archief van het Hoogheemraadschap Amstelland (deel 1)
2.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.2.27. Stukken betreffende de circulatie van het Amsterdamse grachtwater
531
Gedrukte kaarten met aanvullingen in handschrift betreffende de verversing van het Amsterdamse grachtwater, ca. 1675.
Erfgoedstuk
Datering:
ca. 1675
NB:
Zie beeldnummers 010101, 020424 en 020425. (De links openen in een nieuw venster.)
Omvang:
1 omslag
Oude Orde:
531 ("Oude orde" betreft een nummering die in het verleden is gebruikt voor dit archiefmateriaal.)

Kenmerken

Datering:
1581-1990
Beschrijving:
Inventaris van het archief van het hoogheemraadschap Amstelland, (1387-) 1581-1954 en van de archieven van de colleges van geïnteresseerden in de Ipensloter- en Diemerdammersluizen, 1602-1872. Vanaf 1970 is Amstelland de rechtsopvolger van het hoogheemraadschap Zeeburg en Diemerdijk.
Openbaarheid:
beperkt
Omvang archief:
50,00 meter (deel 1 + 2)
Auteur archieftoegang:
H.J.Ernst (deel 1) (1990)
Rechtsopvolger:
Hoogheemraadschap Amstel en Vecht (HAV) (Een rechtsopvolger is de organisatie die taken heeft overgenomen, bijvoorbeeld na een fusie van meerdere polders of waterschappen.)
Nadere toegang:
Er is een toegang gemaakt op naam van de aanvrager van de vergunningen en op globale omschrijvingen van de lokatie vanaf ca 1900 met een verwijzing naar het jaar van de verlening. Zie daarvoor deel 2