Uw zoekacties: Holland, Sticht en Voorburg. Inclusief rechtsvoorgangers

62 Holland, Sticht en Voorburg. Inclusief rechtsvoorgangers ( Waterschap Amstel, Gooi en Vecht )

Terug naar "zoek in alles" / het beginscherm.

Wat is een archieftoegang?

Een archieftoegang is een beschrijving van wat er in een archief zit. Zo'n toegang bestaat uit een of meer van de volgende onderdelen:

  • Kenmerken van het archief
  • Inleiding op het archief. Hierin staat informatie over de organisatie en over het archiefbeheer.
  • Inventaris of plaatsingslijst. Hierin staan de beschrijvingen van dossiers of documenten. Deze zijn ondergebracht in rubrieken, bijvoorbeeld "financiën" of "beheer van waterstaatswerken".
  • Bijlagen. Bijvoorbeeld een lijst dijkgraven, of een omnummeringstabel.

Meer uitleg

Meer uitleg over inventarissen en onderzoek doen staat in onze onderzoeksgidsen. (De link opent in nieuw venster.)

 

beacon
 
 
Inleiding
De omvang van de archieven bedraagt 6 meter. Tijdens de inventarisatie is ca. 8 meter vernietigd.
2. Archief van het waterschap Holland, 1602-1873
2.1. Stukken van algemene aard
6 Notulen van het bestuur en de stemgerechtigde ingelanden. Bevat tevens notulen van gezamenlijke vergaderingen van de besturen van de waterschappen Holland, Sticht en Voorburg en van het latere waterschap Holland, Sticht en Voorburg. Met scans in pdf, 1851-1873. i
62 Holland, Sticht en Voorburg. Inclusief rechtsvoorgangers
2. 2. Archief van het waterschap Holland, 1602-1873
2.1. Stukken van algemene aard
6
Notulen van het bestuur en de stemgerechtigde ingelanden. Bevat tevens notulen van gezamenlijke vergaderingen van de besturen van de waterschappen Holland, Sticht en Voorburg en van het latere waterschap Holland, Sticht en Voorburg. Met scans in pdf, 1851-1873.
Datering:
1851-1873
Omvang:
1 deel

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga
5. Archief van het waterschap Holland, Sticht en Voorburg 1873-1976

Kenmerken

Datering:
1602-1976
Beschrijving:
Betreft Holland, Sticht en Voorburg (1873-1976) en de rechtsvoorgangers Holland (1602-1873), Sticht (1609-1873) en Voorburg (1669-1873)
Openbaarheid:
beperkt
Rechtsopvolger:
Waterschap De Vecht
Datering toegang:
1996