Uw zoekacties: Dahliavereniging "Rondom de Peperbus" te Zwolle

1509 Dahliavereniging "Rondom de Peperbus" te Zwolle ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Dahliavereniging 'Rondom de Peperbus' is een echte Zwolse vereniging. Dit betekent onder andere dat alle leden afkomstig zijn uit de Overijsselse hoofdstad en dat men daarom ook de dahliatuinen in Zwolle heeft en wel aan de Ruusbroecstraat, later tevens aan de Hortensiastraat.
De vereniging is in 1956 opgericht door de heren G. Knecht en J. Oostindiën, twee Zwollenaren die hun hart aan de dahlia hadden verpand.
De oorsprong van het plantengeslacht 'Dahlia' ligt in Midden-Amerika, met name in Mexico, en hij werd pas aan het begin van de 19e eeuw in Europa geïntroduceerd. De naam 'dahlia' komt van Andreas Dahl, Zweeds botanicus en leerling van Linneus.Een eeuw later was het kweken van dahlia's ook in Nederland populair geworden. In 1918 werd daarom de Nederlandse Dahlia Vereniging opgericht waar ook de dahliavereniging "Rondom de Peperbus' zich bij aansloot.

De Dahliavereniging "Rondom de Peperbus' stelde zich ten doel het onderling kweken van dahlia's te bevorderen. Zij wilden dit doel trachten te bereiken door het onderling ruilen van knollen en stekken, het houden van lezingen en cursussen en het organiseren van tentoonstellingen. In de twee tuinen aan de Ruusbroecstraat (60 are groot) en de Hortensiastraat (40 are groot) waren in de loop der jaren veel nieuwe soorten dahlia's ontstaan. Tijdens keuringen op tentoonstellingen werden geregeld medailles en diploma's behaald.De vereniging was ook zeer actief in het organiseren van tentoonstellingen. Als de Nederlandse Dahliavereniging voor een nationale dahliatentoonstelling in Zwolle koos, werd die georganiseerd door de vereniging 'Rondom de Peperbus'. Voorbeelden hiervan zijn:
in Odeon (1963), in de Buitensociëteit(1980), in de Broerenkerk (1987 en 1990).
De vereniging verzorgde vaak ook kleinere shows in diverse verpleegtehuizen en bejaardencentra en er werden bloemen gegeven aan het Ronald Mac-Donaldhuis.
Al deze activiteiten hebben er toe geleid dat de gemeente Zwolle in 1989 de vereniging de Willem Bartjensprijs heeft toegekend. Dit is een prijs die wordt toegekend aan een persoon of organisatie, die de naam van Zwolle op een bijzondere wijze heeft gepromoot of een bijzonder maatschappelijk belang vertegenwoordigd heeft.

Een jaar na de oprichting - in 1957 - telde de vereniging ongeveer 30 actieve leden. Na een langzame start groeide de vereniging in 1972 uit tot 175 leden, waarna het in de jaren '90 van de 20e eeuw daalde naar zo'n 100 leden. Leden betaalden in de jaren '60 een contributie van fl. 6,- per jaar. In 1980 fl. 15,-. De contributie bedraagt tegenwoordig (2014) 20 euro per jaar en de pacht voor een bed met dahlia's is 8 euro.

De tuinen worden éénmaal per jaar geploegd en éénmaal in de twee jaar worden de tuinen voorzien van een natuurlijke bemesting. Het tuinseizoen loopt van april tot en met oktober en alle leden krijgen een sleutel van de tuin en kunnen zo op elk gewenst moment in hun eigen tuin werken. De bollen, stekken en andere materialen kan men bestellen bij de vereniging.

Er zijn in dit archief documenten aanwezig tot en met het jaar 1994, maar de dahliavereniging 'Rondom de Peperbus' is nog steeds een 'bloeiende' vereniging. Voor actuele informatie over de vereniging kan verwezen worden naar hun website: www.dahlia_zwolle.nl/
Het archief beslaat de periode 1956 - 1994. Interessant zijn de vele bewaard gebleven krantenknipsels over de vereniging en de door hen georganiseerde nationale dahliatentoonstellingen.

De omvang van het archief bedroeg voor inventarisatie 0,60 m. Veel dubbele exemplaren van jaarverslagen, notulen van bestuursvergaderingen en vooral programmaboekjes van dahliatentoonstellingen zijn voor vernietiging in aanmerking gekomen. De huidige omvang is 0,24 m. Er is geen overeenkomst van schenking of inbewaargeving opgemaakt. De archiefbescheiden zijn openbaar.

Kenmerken

Datering:
1956 - 1994
Omvang archiefblok:
0,24 m
Voorwaarden voor raadpleging:
Er is geen overeenkomst van schenking of inbewaargeving. Het archief is openbaar
Toegang:
Boog, E.W., Inventaris van het archief van Dahliavereniging "Rondom de Peperbus" te Zwolle, 1956 - 1994, Zwolle (2014).
Openbaarheid:
Er is geen overeenkomst van schenking of inbewaargeving. Het archief is openbaar.
Categorie: