Uw zoekacties: Doopsgezinde gemeente te Zwolle

1152.2 Doopsgezinde gemeente te Zwolle ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Het tijdperk waarop dit gedeelte van het archief betrekking heeft kenmerkt zich door groei, bloei en vergrijzing. De groei zette zich in in de dertiger jaren toen ds. Toe Weter predikant was De bloeitijd was in de jaren 1950-1980 onder ds. Meerburg Snarenberg. De vergrijzing zette in in de tachtiger jaren toen ds. Schepperle inmiddels predikant was geworden.
Uit de jaren 1940-1945 is niet veel correspondentie bewaard gebleven, maar uit wat er bewaard gebleven is blijkt dat men er zoveel mogelijk probeerde om het kerkelijk leven door te laten gaan. Ds. C. Soutendijk, de eerste vrouwelijke predikant van de gemeente, zorgde dat de vertelklasjes voor de kinderen in diverse wijken doorgingen. Voor vergaderingen, bijeenkomsten en buitendagen moest eerst toestemming gevraagd worden en voor het aanbod van Winterhulp werd bedankt als zijnde niet nodig.
Na het vertrek van ds. Soutendijk naar Haarlem deed ds. J. Meerburg Snarenberg in 1947 zijn intrede in de gemeente. Het aantal leden nam toe, ook door het overkomen van leden van de Ned. Hervormde Kerk.
De zondagschool telde in 1956 negentig deelnemertjes. Er werd uitgeweken naar scholen in de Vijfhoek en werkkamers van doktoren. De jongeren moesten helpen de zondagschool te leiden. Zelf hadden zij een jeugdkring die door het starre beleid van de kerkeraad niet tot ontplooiing kon komen.
Voor de dames waren er twee zusterkringen. Een voor de handwerkliefhebsters die fraaie handwerken leverden voor bazar. De andere voor de jongere zusters die lezingen organiseerden.
Boekhouder van de gemeente was F.N. Stroink die van 1937-1973 deze functie vervulde. Bij zijn afscheid werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
In die tijd ging men denken aan een algehele restaurantie van de kerk. Deze zou heel ingrijpend zijn. De kleur van het interieur veranderde van kastanjebruin in groenachtig crème. Voor deze kleur werd gekozen omdat dat de oorspronkelijke kleur was van oude doperse kerkjes. Het binnenplaatsje, belendend aan de kapel van de Zusters van Liefde, veranderde in een zaaltje voor de zondagschool. De kosterswoning werd keuken en toiletblok. In 1976 werd de vernieuwde kerk heropend. Het bejaardenhuis De Venus had tijdens de restauratie kerkruimte aangeboden.
In 1978 ging Ds. Meerburg Snarenberg met emeritaat. Ds. G.G. Scheperle volgde hem op.
De Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS) sloot zich aan bij het I.K.V. wat de gemeente diverse leden heeft gekost.
Van de kinderen uit de jaren 1950-1970 bleef bijna niemand in Zwolle of omgeving wonen. De vergrijzing zette in. De bewoners van De Venus kunnen gezien hun leeftijd niet actief meedoen. Het kerkewerk gaat meer en meer rusten op de schouders van vijftigers en zestigers. Het huidige (1996) aantal leden is 133, waarvan slechts twintig onder de vijftig jaar. Het zal moeilijk worden om het kerkgebouw te onderhouden en een eigen predikant te kunnen betalen.
1. Verantwoording van de inventarisatie
Inventaris
3. Aanvullingen 1998, 1999 , 2008, 2013 en 2017
1152.2 Doopsgezinde gemeente te Zwolle
Inventaris
3.
Aanvullingen 1998, 1999 , 2008, 2013 en 2017

Kenmerken

Datering:
1935 - 1985
Toegang:
Jonkers-Stroink, P., Inventaris van het archief van de Doopsgezinde gemeente te Zwolle, 1935 - 1985, Zwolle (1996).
Voorwaarden voor raadpleging en gebruik:
Voor inzage van stukken jonger dan 50 jaar is schriftelijke toestemming vereist van de eigenaar
Bijzonderheden:
Oud: KA082.