Uw zoekacties: Stadsbestuur Zwolle, archieven van de opeenvolgende stadsbesturen

0700 Stadsbestuur Zwolle, archieven van de opeenvolgende stadsbesturen ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
'Dit zint de koeren ende willekoeren, de de scepenen ende raidt ende de gemene stadt van Swolle gewillkoert hebben.
Ende van de koeren de men brecket mach men elcke betuygen met twen gueden knapen offte met enen manne ende met eenre vrouwen.
Mer van vrede sal men elck betuygen met tween gueden mannen'.
Stadsrecht van Zwolle
1. Papier en werkelijkheid
2. Geschiedenis van het archief
3. De inventarisatie
4. De Ordening
5. Gesloten testamenten
Inventaris
4. Documentatie
4.3. Regesten
0700 Stadsbestuur Zwolle, archieven van de opeenvolgende stadsbesturen
Inventaris
4. Documentatie
4.3.
Regesten
NB:
In de periode 1970-1997 vervaardigde de toenmalige gemeentearchivaris F.C. Berkenvelder regesten van oorkonden over de periode 973-1500 van stukken en charters met betrekking tot de stad Zwolle en Zwollerkerspel. Regesten werden niet alleen gemaakt van archivalia die behoorden tot het Stadsarchief van Zwolle of van archieven die ter bewaring waren gegeven aan het toenmalige Gemeentearchief Zwolle, maar ook van elders berustende stukken.
Tevens vervaardigde Berkenvelder regesten van alle in het Gemeentearchief aanwezige charters en stukken, ook van die niet rechtstreeks betrekking hadden op Zwolle en Zwollerkerspel. Van akten en oorkonden na 1500 werden bijna uitsluitend regesten gemaakt van de in het gemeentearchief berustende charters, voor zover die bekend waren. Charters die nog 'verborgen' waren in series, zoals bijlagen bij rekeningen, zijn niet meegenomen. Bij de regesten ligt dus de nadruk op de periode vóór 1500.
In de periode 1980-1994 werden de regesten die alleen betrekking hadden op Zwolle en Zwollerkerspel gepubliceerd in de zesdelige serie Zwolse Regesten. In deze serie ontbreken dus de regesten van wel in het Gemeentearchief berustende stukken, maar die niet rechtstreeks betrekking hadden op Zwolle en Zwollerkerspel.

Kenmerken

Datering:
1230 - 1813
Omvang in stuks:
3124 458
Toegang:
Mensema, A.J., Stadsbestuur Zwolle, archieven van de opeenvolgende stadsbesturen, 1230 - 1813, Zwolle (2007).
Omvang archiefblok:
526,8 24,2 meter(s)
Voorwaarden voor raadpleging en gebruik:
Het archief is openbaar.
Opmerkingen:
* Charters worden alleen ter inzage gegeven na overleg met de studiezaalmedewerker. Raadpleeg eerst de regesten.
* In verband met de materiële toestand is besloten om gesloten testamenten niet te openen. Deze zijn derhalve niet in te zien.