Uw zoekacties: Stadsbestuur Zwolle, archieven van de opeenvolgende stadsbesturen

0700 Stadsbestuur Zwolle, archieven van de opeenvolgende stadsbesturen ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
'Dit zint de koeren ende willekoeren, de de scepenen ende raidt ende de gemene stadt van Swolle gewillkoert hebben.
Ende van de koeren de men brecket mach men elcke betuygen met twen gueden knapen offte met enen manne ende met eenre vrouwen.
Mer van vrede sal men elck betuygen met tween gueden mannen'.
Stadsrecht van Zwolle
1. Papier en werkelijkheid
2. Geschiedenis van het archief
3. De inventarisatie
4. De Ordening
5. Gesloten testamenten
Inventaris
1. Archief van Schepenen en Raden en de hun opvolgende besturen
1.2. Tweede afdeling: Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
1.2.14. Geschillen
De stad Zwolle verkeerde soms in 'staat van oorlog' met bepaalde personen. Veelal betrof het een conflict tussen burgers van Zwolle met niet inwoners en burgers van de stad Zwolle. Daarbij probeerden veelal 'outsiders' hun gram te halen op personen en goederen, die onderhorig waren aan de jurisdictie van Zwolle.
Om het conflict te beslechten werd meestal een overeenkomst gesloten, waarbij partijen zich met elkaar onder zekere voorwaarden verzoenden. Zo'n overeenkomst werd 'oervede' of 'oorvede' genoemd. De vrede was dan letterlijk weer getekend. Oervedebrieven zijn ook afgeschreven in verschillende stadsboeken.
5894 Stukken betreffende het geschil tussen Wolff van Itterssum en de stad Zwolle enerzijds en Wolter van Keppel van Verwolde, en na diens dood de zonen Wolter en Willem van Keppel, anderzijds over de hechtenis van Van Ittersum en de last daardoor voor de Zwolse burgers, 1476-1486.
0700 Stadsbestuur Zwolle, archieven van de opeenvolgende stadsbesturen
Inventaris
1. Archief van Schepenen en Raden en de hun opvolgende besturen
1.2. Tweede afdeling: Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
1.2.14. Geschillen
5894
Stukken betreffende het geschil tussen Wolff van Itterssum en de stad Zwolle enerzijds en Wolter van Keppel van Verwolde, en na diens dood de zonen Wolter en Willem van Keppel, anderzijds over de hechtenis van Van Ittersum en de last daardoor voor de Zwolse burgers, 1476-1486.
Datering:
1476-1486.
NB:
Zie: B.J. van Hattum, Geschiedenissen der stad Zwolle, II (Zwolle 1768), p. 42-43; Th.J. de Vries, Geschiedenis van Zwolle, I (Zwolle 1954), p.141-142
Omvang:
1 omslag

Kenmerken

Datering:
1230 - 1813
Omvang archiefblok:
526,8 24,2 meter(s)
Omvang in stuks:
3124 458
Voorwaarden voor raadpleging en gebruik:
Het archief is openbaar.
Opmerkingen:
* Charters worden alleen ter inzage gegeven na overleg met de studiezaalmedewerker. Raadpleeg eerst de regesten.
* In verband met de materiële toestand is besloten om gesloten testamenten niet te openen. Deze zijn derhalve niet in te zien.
Toegang:
Mensema, A.J., Stadsbestuur Zwolle, archieven van de opeenvolgende stadsbesturen, 1230 - 1813, Zwolle (2007).