Uw zoekacties: Stadsbestuur Zwolle, archieven van de opeenvolgende stadsbesturen

0700 Stadsbestuur Zwolle, archieven van de opeenvolgende stadsbesturen ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
'Dit zint de koeren ende willekoeren, de de scepenen ende raidt ende de gemene stadt van Swolle gewillkoert hebben.
Ende van de koeren de men brecket mach men elcke betuygen met twen gueden knapen offte met enen manne ende met eenre vrouwen.
Mer van vrede sal men elck betuygen met tween gueden mannen'.
Stadsrecht van Zwolle
1. Papier en werkelijkheid
2. Geschiedenis van het archief
3. De inventarisatie
4. De Ordening
5. Gesloten testamenten
Inventaris
1. Archief van Schepenen en Raden en de hun opvolgende besturen
1.2. Tweede afdeling: Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
1.2.13. Verhouding tot en deelneming aan gewestelijk en centraal bestuur
1.2.13.4. De stad als lid van het college van Gecommitteerden van steden en vroeden van Mastenbroek
0700 Stadsbestuur Zwolle, archieven van de opeenvolgende stadsbesturen
Inventaris
1. Archief van Schepenen en Raden en de hun opvolgende besturen
1.2. Tweede afdeling: Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
1.2.13. Verhouding tot en deelneming aan gewestelijk en centraal bestuur
1.2.13.4.
De stad als lid van het college van Gecommitteerden van steden en vroeden van Mastenbroek
Het College van gedeputeerden of Gecommitteerden van steden en vroeden van Mastenbroek regelde de zaken in wat later wel werd genoemd de polder Mastenbroek ten noorden van de stad Zwolle. In de 12de en 13de eeuw werd dit gebied ontgonnen en verkregen verschillende personen uit de stad Zwolle en de stad Zwolle zelf er gebruiksrechten, ingevolge de verdeling van 1364. Het onderhoud en de schouw van wegen en waterleidingen geschiedde er aanvankelijk door de gezamenlijke erfgenamen, de vroeden; deze 'bestuurden' ook de polder. Gezien de positie van de omliggende steden Zwolle, Kampen, Genemuiden en Hasselt kregen die het er eigenlijk voor het zeggen. Het bestuurscollege dat zich sedert het midden van de zestiende eeuw bezig hield met het bestuur van Mastenbroek, bestond uit vier afgevaardigden van de steden Zwolle en Kampen, twee van Hasselt en Genemuiden, alsmede schout van Zwolle. De vergadering werd voorgezeten door de rentmeester van Salland. Meestal verscheen van elke stad ook nog een secretaris ter vergadering, maar die behoorde niet tot het college.
Naast het college van Gecommitteerden van steden en vroeden van Mastenbroek bestond er ook de dijkstoel van Mastenbroek, bestaande uit een dijkgraaf en vier heemraden, bijgestaan door de dijkschrijver. Tot hun specifieke taak behoorde de zorg voor dijken, wegen en weteringen. De dijkgraaf werd om de twee jaar uit de magistraten van Zwolle en Deventer aangewezen. De heemraden werden gekozen door Zwolle, Kampen, Zwollerkerspel en IJsselmuiden.
Zowel het college van Gecommitteerden van steden en vroeden van Mastenbroek, als van dijkgraaf en heemraden werden bij de Omwenteling van 1795 opgeheven en vervangen door respectievelijk een polderbestuur en een dijkstoel, welke beide bestuurslichamen in 1836 verdwenen als gevolg van een betere organisatie van de waterschappen in de provincie Overijssel.
De hier beschreven stukken hebben alle betrekking op het functioneren van de stad Zwolle als lid van het college van Gecommitteerden van steden en vroeden van Mastenbroek *  .

Kenmerken

Datering:
1230 - 1813
Omvang in stuks:
3124 458
Toegang:
Mensema, A.J., Stadsbestuur Zwolle, archieven van de opeenvolgende stadsbesturen, 1230 - 1813, Zwolle (2007).
Omvang archiefblok:
526,8 24,2 meter(s)
Voorwaarden voor raadpleging en gebruik:
Het archief is openbaar.
Opmerkingen:
* Charters worden alleen ter inzage gegeven na overleg met de studiezaalmedewerker. Raadpleeg eerst de regesten.
* In verband met de materiële toestand is besloten om gesloten testamenten niet te openen. Deze zijn derhalve niet in te zien.