Uw zoekacties: Stichting Het Overijssels Landschap te Zwolle

0603 Stichting Het Overijssels Landschap te Zwolle ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Verantwoording van de bewerking
Het archief van Stichting Het Overijssels Landschap werd op 28 september 1998 bij het Rijksarchief in Overijssel gebracht. Het zat opgeborgen in 17 ordners, die op hun beurt weer geborgen waren in 2 verhuisdozen en 1 margarinedoos. Het archief, uit de periode 1932-1963, omvatte bij binnenkomst naar schatting 2,5 strekkende meter. Na bewerking en efficiëntere verpakking bedroeg het uiteindelijk 1,5 meter.
Om het archief aan de normen goede, geordende en toegankelijke staat van de Rijksarchiefdienst te laten voldoen, bracht de afdeling projecten van het Rijksarchief in Overijssel een offerte uit om het archief van deze stichting te bewerken. Deze offerte werd gehonoreerd en in maart 1999 werd het archief onder handen genomen.
Stichting Het Overijssels Landschap had, zo blijkt uit enkele stukken, haar oprichtingsvergadering op 24 september 1932 en op 28 december van dat jaar werden de statuten vastgesteld. Van de geschiedenis van het archief is weinig bekend, behalve dat er in de jaren tachtig al eens sprake van was dat het aan het Rijksarchief in Overijssel overgedragen zou worden, overigens in veel uitgebreidere vorm. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan, met als gevolg dat er waarschijnlijk door de stichting zelf uit is vernietigd, met als eindresultaat de overgebleven 1,5 meter.
De stukken bestaan inhoudelijk voornamelijk uit correspondentie, en omvatten een paar duidelijke series, herkenbaar aan opschriften op de ordners. Deze series overlapten elkaar in chronologisch opzicht, zodat gezocht werd naar een inhoudelijke ordening. Eén van de series was alfabetisch ingericht, en daarbinnen chronologisch, en een andere was alfabetisch-lexicografisch ingericht op de namen van de verschillende bestuursleden en adviseurs van het bestuur van de stichting. Verder was er nog een serie correspondentie met diverse stukken geordend op namen van organisaties, personen en onderwerpen, een serie afschriften van uitgegane brieven en een serie zogeheten 'belangrijke stukken'. In laatstgenoemde serie waren, weliswaar niet compleet, enige jaarverslagen en notulen te vinden. Tot slot kwam nog een aantal mappen met diverse opschriften tevoorschijn, die uit de alfabetische serie correspondentie geordend op organisaties, personen en onderwerpen leek te komen. Daar zijn ze dan ook in terug geplaatst. Deze serie was, niet compleet, verdeeld over circa acht mappen en is met het oog op het gebruiksgemak opnieuw gerangschikt op alfabet.
Uit het archief is niet vernietigd, hoewel het een aantal dubbelen zal bevatten. Selectie op stuksniveau zou teveel tijd kosten en weinig ruimtebesparing opleveren.
R. de Jong, Zwolle, 30 maart 1999

Kenmerken

Datering:
1932 - 1963
Voorwaarden voor raadpleging:
Het archief is openbaar.
Omvang archiefblok:
1,25 m
Toegang:
Jong, R. de, Plaatsingslijst op het archief van Stichting Het Overijssels Landschap te Zwolle, 1932 - 1963, Zwolle (1999).
Openbaarheid:
Het archief is openbaar.
Categorie: