Uw zoekacties: Stadsbestuur Zwolle, archieven van de opeenvolgende stadsbesturen

0700 Stadsbestuur Zwolle, archieven van de opeenvolgende stadsbesturen ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
'Dit zint de koeren ende willekoeren, de de scepenen ende raidt ende de gemene stadt van Swolle gewillkoert hebben.
Ende van de koeren de men brecket mach men elcke betuygen met twen gueden knapen offte met enen manne ende met eenre vrouwen.
Mer van vrede sal men elck betuygen met tween gueden mannen'.
Stadsrecht van Zwolle
1. Papier en werkelijkheid
2. Geschiedenis van het archief
3. De inventarisatie
4. De Ordening
5. Gesloten testamenten
Inventaris
1. Archief van Schepenen en Raden en de hun opvolgende besturen
1.2. Tweede afdeling: Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
1.2.3. Bevolking
0700 Stadsbestuur Zwolle, archieven van de opeenvolgende stadsbesturen
Inventaris
1. Archief van Schepenen en Raden en de hun opvolgende besturen
1.2. Tweede afdeling: Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
1.2.3.
Bevolking
De bevolking van de stad Zwolle was geen homogene massa, bestaande uit individuen, maar een conglomeraat van personen met verschillende status, zoals kenmerkend voor de tijd van met name het ancien régime, de tijd vóór 1795 *  .
Het grootste onderscheid bestond in de middeleeuwen uit vrijen en onvrijen. Deze laatste categorie, ook wel in Overijssel aangeduid met het algemene begrip van 'horigen', behoorde feitelijk niet tot de stadsgemeenschap, de 'civitas'. Zij behoorden letterlijk toe aan anderen, meestal feodale heren of geestelijke instellingen óf waren verbonden aan een hoeve of een stuk grond. Zij waren niet eens handelingsbevoegd. Zij konden van status veranderen door vrijkoop of ruiling. Alleen zo waren zij in staat inwoner van de stad te worden.
Onder inwoners werden verstaan de burgers van de stad en de ingezetenen, die er hun domicilie hadden. Op beiden was het stadsrecht van toepassing, voor zover zij zich binnen de stad of de stadsvrijheid bevonden. Burgers waren de enige 'echte' inwoners van de stad. Men was burger door geboorte of door verwerving van het recht om burger, 'cives' te zijn. Bezat men het burgerrecht, pas dan kon men volledig meedoen aan en had men deel in het wel en wee van de stad. Dan pas behoorde men met recht tot de 'civitas Swollensis'.

Kenmerken

Datering:
1230 - 1813
Omvang in stuks:
3124 458
Toegang:
Mensema, A.J., Stadsbestuur Zwolle, archieven van de opeenvolgende stadsbesturen, 1230 - 1813, Zwolle (2007).
Omvang archiefblok:
526,8 24,2 meter(s)
Voorwaarden voor raadpleging en gebruik:
Het archief is openbaar.
Opmerkingen:
* Charters worden alleen ter inzage gegeven na overleg met de studiezaalmedewerker. Raadpleeg eerst de regesten.
* In verband met de materiële toestand is besloten om gesloten testamenten niet te openen. Deze zijn derhalve niet in te zien.