Uw zoekacties: Huis Almelo

0214 Huis Almelo ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Voorwoord
Bijna vijftig jaar zijn verstreken sedert het moment waarop het huisarchief Almelo zijn eeuwenlange verblijfplaats, huis Almelo, verwisselde voor een onderdak bij de Rijksarchiefdienst. Met het verschijnen van deze publikatie wordt uiteindelijk het ideaal volledig gerealiseerd dat in 1946 aan jhr. dr. D.P.M. Graswinckel, algemene rijksarchivaris, en mr. W.C. graaf van Rechteren Limpurg, heer van Almelo en Vriezenveen, voor ogen stond: het archief materieel goed verzorgd en gehuisvest, inhoudelijk ontsloten volgens de beste tradities van het Nederlandse archiefwezen en goed beschikbaar voor historisch onderzoek.
Het werd een werk van lange adem, een werk dat meerdere keren stokte en waarbij de inzichten wel eens veranderden. Zonder aan de inbreng van de vele anderen die grotere en kleinere steentjes bijdroegen, tekort te willen doen moeten hier drie personen met ere genoemd worden: R.M. de Raat, C.C. van der Woude en A.J. Mensema. De eerste heeft in de jaren tachtig een voorlopig eindprodukt tot stand gebracht; de twee laatsten zorgden in ruim drie jaren voor de definitieve afronding. De publikatie die thans voorligt, heeft een omvang die vandaag de dag nog zelden voorkomt: een Inventaris voorzien van Regestenlijst, Leenrepertorium en Generale index, totaal een kleine achttienhonderd pagina's druks in zeven delen.
Het uitzonderlijk cultureel belang van het huisarchief Almelo voor Overijssel rechtvaardigt de grote investeringen van de afgelopen decennia. De toegangen op het huisarchief Almelo vormen het tastbaar resultaat van het werk van enige generaties archivarissen. Het is nu aan de onderzoekers om met deze instrumenten als hulpmiddel aan de slag te gaan en onze kennis van het verleden met name van Almelo en Vriezenveen, van Twente en Overijssel te vergroten en te verdiepen. Immers, het moet ook hier nog eens benadrukt worden: het huisarchief Almelo is een ware goudmijn voor ons inzicht in vele facetten van het maatschappelijk leven in vroeger eeuwen
Het Rijksarchief in Overijssel rekent het zich tot een eer onder de alhier beheerde archieven één van de belangrijkste en grootste particuliere archieven van ons land te mogen tellen. Op deze plaats past een woord van dank aan de huidige eigenaar van het archief, mr. A.F.L. graaf van Rechteren Limpurg, heer van Almelo en Vriezenveen, voor het openstellen van deze rijke bron. Het geduld van de familie Van Rechteren Limpurg is lang op de proef gesteld, maar tenslotte is het werk voltooid! Zwolle, Sint Georgiusdag 1993, H. Bordewijk, Rijksarchivaris in Overijssel
1. De geschiedenis van het huis en zijn bewoners
2. De geschiedenis van het archief
3. De inventarisatie van het archief
4. De bijlagen en overige toegangen
5. Genealogie van het geslacht van Almelo en van het geslacht van Rechteren en van Rechteren Limpurg
6. Literatuur
Inventaris
5. Lijst van kaarten en plattegronden
0214 Huis Almelo
Inventaris
5.
Lijst van kaarten en plattegronden
De kaarten in de onderstaande lijst zijn in hoofdzaak beschreven volgens de regels van de International Standard Bibliographic Description of Cartographic Materials (ISBD-CM).
De volgorde en interpunctie is: Titel / vervaardiger.-Editieveld.-schaal.- datering.-fysieke kenmerken. * annotaties.-** oriëntatie van de kaart.-*** eigen kenmerk
Alle gegevens welke niet ontleend zijn aan de kaart zelf staan tussen vierkante haken.
[Kaart van de grens tussen de heerlijkheid Almelo en Vriezenveen en de marke Geesteren in het veengebied, tussen de benedenloop van de Bavesbeek en de Wolfskuil] / Gijsbert Sassen.-.-[schaal ca. 1 : 1.000].-1627, 21 augustus in opdracht van de heer van Almelo.-1 kaart : getekend, gekleurd ; 44 x 57,5 cm.-* met veel informatie op kaart. ** met aanduiding van de windstreken. N.B. Inv. nrs. 1486-1489
Caerte vant Vriesenveene, [opgemaakt in verband met een proces betreffende de boterpacht].-.-schaal [ca. 1 : 2.000].-[ca. 1628].-1 kaart : getekend, gekleurd ; 31,5 x 40 cm.-* met veel informatie op kaart. ** met aanduiding van het westen en oosten. *** eigen kenmerk "D".
Inv. nr. 1675.
[Kaart van de grenzen tussen de heerlijkheid Almelo en de marke Geesteren nabij de Play] / Gijsbert Sassen. -.-[schaal 1 : 2.000].-1631, 21 juli in opdracht van de in deze gesurrogeerde richter Herman Rammelman.-1 kaart : getekend, gekleurd ; 43 x 55,5 cm.-* met veel informatie op kaart.
Inv. nrs. 1491 en 1482.
[Figuratieve schets, waarop schematisch alle grensbepalende punten, met daarbij geschreven de daarop betrekking hebbende bijzonderheden, van de heerlijkheid Almelo zijn aangegeven].-.-schaal : niet te bepalen.-1676, 26 februari .-1 kaart : getekend ; 31,5 x 40 cm.-** met aanduiding van de windstreken.
Inv. nr. 1470.
Plan des Schwartzwaldes und der Mittlern Linie vom Feldberg bis am Tobel. [Kaart van de middelste linie van de verdedigingswerken in het Zwarte Woud tussen Feldberg en Tobel] / C. Blödner.-1710.-.-schaal in Stunden [ca. 1 : 200.000].-1 kaart : getekend op perkament, gekleurd ; 31 x 80 cm.-* met legenda.
Inv. nr. 486.
[Kaart van] de Lemiet scheiding tussen Almeloo en Borne.-.-schaal in uren gaans [ca. 1 : 1.250].-[ca. 1730].-1 kaart : getekend ; 24,5 x 43 cm.-* met veel aantekeningen. ** met noordpijl
Inv. nr. 1475.
[Ontwerptekening voor een nieuw te bouwen vleugel aan het huis Noorddeurningen].-.-schaal in Rijnlandse voeten [ca. 1 : 50].- [ca. 1735].-1 tekening : getekend ; 24 x 37,5 cm.
Inv. nr. 2420.
[Ontwerptekeningen voor een nieuw dak op de bestaande toren van de N.H. kerk te Almelo].-.-schaal [ca. 1 : 100].-[ca. 1738].-2 tekeningen : getekend, gekleurd ; 32 x 41 cm en 24 x 39 cm. Plan niet uitgevoerd.
Inv. nr. 3434.
Constructietekening met balkconstructie.
Aanzichttekening met balkconstructie.
[Kapconstructie voor een nieuw dak op de bestaande toren van de N.H. kerk te Almelo].-.-schaal [ca. 1 : 100].-[ca. 1738].-1 tekening : getekend, gekleurd ; 25 x 37 cm. Plan waarschijnlijk uitgevoerd.
Inv. nr. 3434.
Pertinente lijmijtscheidinge tussen de heerlijkheijd Almelo en die van Senderen en Bornebroek beginnende van het Avenhuijs bij langes Wooldhuis camp door Wooldhuijs stege over de plaatse van de peereboom die gestaen heeft bij Busscher of Bos Garretshuis van daar door het veld besijden den Elhorster Esch door de Witkes Belte op den Tusvelder voort op den Vlierdijk vervolgens door het huis van de groote Wierike over het haal, vorders bij langes den Brummelhoff en vervolgens bij Langes den hoek van Housselaars kamp door Nijenhaarskamp op Lendekes huis voor de deure door Broekhuis Camp op de drie Koelen / Hendr Hesseling.-.-schaal in Rijnlandse roeden [ca. 1 : 10.000].-1743, april.-1 kaart : getekend, gekleurd ; 52,5 x 75 cm.-* met veel aantekeningen. *** no. 1.
Inv. nr. 1475.
[Kaart van] de Lemiet scheiding tussen Almeloo en Borne.-.-schaal in uren gaans [ca. 1 : 1.250].-[ca. 1750].-1 kaart : getekend, gekleurd ; 55 x 65 cm.-* met veel aantekeningen. ** met noordpijl
Inv. nr. 1475.
"Plan de bataille" kaarten van slagvelden in Europa en Noord-Amerika met ingetekend de opstellingen van verdedigende en aanvallende legereenheden en hun bewegingen voornamelijk betreffende de Zevenjarige Oorlog.-.-schaal niet te bepalen.-1757-1759.-22 kaarten : gedrukt, gekleurd ; (22 x) 21 x 32 cm.
Inv. nr. 590.
Ordre de Bataille der Kaiser[liche] König[liche] und der Reichs Armée beij Saaz. 1758
Accurate Vorstellung der Gegend (...), [gebied van Fürth tot Erlangen langs de rivier Regnitz]. [ca. 1758].
Ueberfall der Königliche Hauptstadt Berlin (...). 1758
Plan du fort et ville de Louisbourg dans l'isle Ro[y]ale. [ca. 1758]
Karte von L'isle Royale. [ca. 1758]
Gegend der Vestung Olmutz (...). 1758
Gegend am Rhein im Clevischen (...), [Wesel-Emmerich]. 1758.
Plan der Bataille bey Crevelt (...). 1758
Plan von Dresden und dessen abgebrante Vorstädte. 1758
Grundriss u[nd] Kön[igliche] Preuss[ische] Belagerung der Stadt Breslau (...). 1757
Plan der Bataille beij Breslau (...). 1757.
Belagerung der Vestung Neuss (...). 1758
Die Belagerung von Colberg (...). 1758
Neuerster Plan der Stadt und Vestung Schweidnitz (...). 1758
Die häfftige Belagerung (...) der Festung Schweidnitz (...). 1757
Plan der Bataille (...) beij Minden (...). 1759
Accurater Plan (...) Vestung Harburg. 1757
Plan der Bataille (...) beij Rossbach in Sachsen (...). 1757.
Plan der Bataille zwischen Neumarck und Lissa beij Leuthen (...). 1757.
Plan der Bataille (...) beij Neumarck in Schlesien. 1757.
Plan der Bataille beij Hochkirchen (...). 1758
Plan der Bataille (...) ohnweit Cassel beij hof Ellenbach. 1758.
Caert van het huys ende stad Almelo geleegen in de heerlijkheijd Almelo met de aantekening op hoedanige wijze het bovenbroek waeter voor een gedeelte door de rivier de Aa die door de stad loopt zig ontlast dog voor het meeste door de vijff bruggens waarvan er drie geleegen zijn in de allée voor het huijs en twee in den dijck naar het dorp Born de derde brug die in den Bornsen dijk staat gemaakt te worden is reeds op het plan met de letter P genoteerd / H. van Hooff.-.-schaal in Rijnlandse Roeden [ca. 1 : 1000] .-1767.-1 kaart : getekend, gekleurd ; [ca. 175 x 50 cm].
Inv. nr. 2120
Caarte van het Vriesenveense, Sallandse, Bentheimse en der drie schichtige markten / G. Kloppenborg, naar origineel getekend door Hend. Hesselink.-.-schaal in uren gaans [ca. 1 : 27.000].-[ca. 1767].-1 kaart : getekend, gekleurd ; 56.5 x 67 cm.-** met noordpijl. *** eigen kenmerk "copia".
Inv. nr. 1470.
Charta of geometrisch plan wegens de limiten tuschen Almelo, Wierden en Ipelo soo de selve van wedersijds partijen, mij sijn aangewesen en in praesentier van wedersijds Gecommitteerdens en Geswoorens, rigtig afgemeeten op deese caart gedelinieert en geteikent / J.I. Schrader.-. -schaal in Rijnlandse Roeden [ca. 1 : 18.000].-getekend in 1772, 2 oktober 1772.-1 kaart : getekend, gekleurd ; 37 x 50 cm.-* met legenda.
Inv. nr. 1481
[Tekening van de kelderverdieping van het huis Almelo].-.-schaal [ca. 1 : 100] .- [ca. 1778].-1 tekening : getekend, gekleurd ; 48,5 x 54 cm.
Inv. nr. 1495.
H.W.M. van der Wyck, J. Enklaar-Lagendijk, Overijsselse Buitenplaatsen, Alphen aan den Rijn, 1983. In dit werk wordt deze tekening afgebeeld onder het huis Noorddeurningen.
Terra sancta sive Palestina. [Kaart van Palestina].-.-schaal in miliaria Gallica sive horae itineris 20 in uno gradu [ca. 1 : 40.000].- [ca. 1650].-1 kaart : gedrukt, gekleurd ; 42,5 x 49 cm.-Diende als "Bedriegertje voor een proeve van bekwaamheid in de schrijf- en tekenkunst, afgelegd door Joan Lucas van der Velde, schoolmeester te Veldhausen, 1779.
Inv. nr. 2896.
Kaart van de waterleidingen in de Heerlijkheid Almelo van de Geesterse Meulenbeek tot aan het groote slag aan de scheiding van de Alberger marke, met een nieuwe sluis in den Hollandsen graven en eenigen notitien van de stuuwing zoo door deeze sluis kan veroirzaakt worden / G.W. Ameling.-.-schaal in Rijnlandse Roeden [ca. 1 : 12.000]. -[ca. 1780].-1 kaart : getekend, gekleurd ; 48 x 68,5 cm. -* met legenda. ** met noordpijl.
Inv. nr. 1449.
Kaart van de waterleidingen in de Heerlijkheid Almelo van de Geesterse Meulenbeek tot aan het groote slag aan de scheiding van de Alberger marke, met een nieuwe sluis in den Hollandsen graven en eenigen notitien van de stuuwing zoo door deeze sluis kan veroirzaakt worden / G.W. Ameling.-.-schaal in Rijnlandse Roeden [ca. 1 : 7.250].-[ca. 1780].-1 kaart : getekend, gekleurd ; 48 x 68,5 cm.-* met legenda. ** met noordpijl.
Inv. nr. 1449.
Bijna identiek met de voorgaande kaart, maar met een andere tekst in de legenda.
[Ontwerptekening voor een nieuw te bouwen kerktoren aan de N.H. kerk te Almelo].-.-schaal [ca. 1 : 100].-[ca. 1780].-1 tekening : getekend ; 27,5 x 100 cm. Tot en met klokkentoren uitgevoerd, voor de spits zie Kaartenlijst 21.
Inv. nr. 3437.
[Ontwerptekening voor een nieuw te bouwen kerktoren aan de N.H. kerk te Almelo].-.-schaal, voeten in Rijnlandse mate : [ca. 1 : 200].-[ca. 1780].-1 tekening : getekend ; 29 x 32 cm
Inv. nr. 3437.
[Figuratieve schets, waarop is getekend de ligging van het huis Almelo en de ten westen van de stad gelegen Molenkolk].-.-schaal [ca. 1 : 2.500].-[ca. 1798].-1 kaart : getekend ; 32,5 x 40 cm.-** met aanduiding van de vier windstreken.- bijgevoegd een vergroting van de Molenkolk, formaat 9 x 15 cm.
Inv. nr. 2120.
[Kaart van de polders en vestingwerken te Zeeuws-Vlaanderen nabij Watervliet en Philippine].-.-schaal [ca. 1 : 10.000].-[18e eeuw].-1 kaart : getekend, gekleurd ; 22,5 x 35,5 cm.
Inv. nr. 631.
[Plattegrond van de vestingwerken van een niet bekende stad gelegen tussen een bergrug en een rivier].-.-schaal in Rijnlandse voeten [ca. 1 : 2.000].- [18e eeuw].-1 kaart : getekend, gekleurd ; 37 x 45,5 cm.
Inv. nr. 590.
[Ontwerptekening voor de verdedigingswerken van een geheel symmetrische stad].-.-schaal : niet te bepalen.-[18e eeuw]. -1 kaart : getekend, gekleurd ; 33 x 40,5 cm.
Inv. nr. 590.
[Tekening van de plattegrond van een stadswoning, waarschijnlijk het huis in de Kamperstraat te Zwolle, dat lange tijd eigendom was van de familie Van Rechteren].-.-schaal [ca. 1 : 100].-18de eeuw.-1 tekening : getekend ; 33 x 41 cm.
Inv. nr. 2562.
[Tekening betreffende het ontwerp voor een schouw].-.-schaal [ca. 1: 100] .- [eind 18e eeuw].-1 kaart : getekend ; 24 x 35 cm.
Inv. nr. 1495.
[Schets van een ontwerp van een slaapkamer en een kabinet voor het huis te Almelo].-.-schaal [ca. 1 : 100].-[eind 18de eeuw].-1 schets: getekend ; 19,5 x 34,5 cm. -* met veel technische aanwijzingen op schets.
Inv. nr. 1495.
[Tekeningen van een ontwerp van een stoel in rococostijl].-[schaal niet te bepalen].-[eind 18de eeuw].- 3 proeven: getekend, gekleurd ; 20 x 31, 9 x 11,5 en 9 x 11 cm.
Inv. nr. 1496.
[Gedetailleerde potloodtekening van het huis Almelo].-.-schaal [ca. 1 : 200].- [ca. 1820].-1 tekening: getekend ; 11 x 19 cm.
Inv. nr. 1495.
Oppervlakkige schets der geproponeerde en bestaande grenslijnen tusschen de gemeenten van Stad en Jurisdictie Almelo en die van het Ambt Almelo.-.-schaal [ca. 1 : 1.250].-[ca. 1829].-1 kaart : getekend, gekleurd ; 46 x 62 cm.-behoort bij besluit van 21 jan 1829, no. 112, voor kopie afgegeven door de Secretaris Generaal bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.-. -** met noordpijl.-*** met dorsale aantekening "kad. kaartjes voor 1 aug 1902" en "kaartjes en contracten/koopakten vóór 1 aug. 02".
Inv. nr. 937.
[Tekening voor de tuin rond het huis Almelo in Engelse landschapsstijl].-.- schaal [ca. 1 : 50].-[ca. 1830].-1 tekening : getekend, gekleurd ; 74,5 x 101 cm
Inv. nr. 1521.
Schetstekening van de percelen groengrond, toebehorende aan den Huize Almelo welke op den 4 september 1846 ter verkoop zullen worden aangeboden.-.- schaal 1 : 2.500 .-[ca. 1846].-1 kaart : getekend, gekleurd ; 40 x 94 cm.-* met renvooi. ** met noordpijl.
Inv. nr. 2133.
[Uittreksel uit het kadastrale plan van de] gemeente stad Almelo, sectie B.-. schaal 1 : 1.000.-[ca. 1851].-1 kaart : getekend, gekleurd ; 66 x 101 cm.-* met veel veldnamen.
Inv. nr. 816.
[Uittreksel uit het kadastrale plan van de] gemeente stad Almelo, komplan.-. - schaal [ca. 1 : 2.500].-[ca. 1851].-1 kaart : getekend, gekleurd ; 64 x 102 cm.-** met noordpijl.
Inv. nr. 816.
[Uittreksel uit het kadastrale plan van de] gemeente ambt Almelo, sectie A / Boekman.-.-schaal 1 : 2.500.-[ca. 1851].-1 kaart : getekend, gekleurd ; 63 x 104 cm.- ** met noordpijl.
Inv. nr. 816.
[Uittreksel uit het kadastrale plan van de] gemeente ambt Almelo, sectie A / Boekman.-.-schaal 1 : 5.000.-[ca. 1851].-1 kaart : getekend, gekleurd ; 62 x 104 cm.
Inv. nr. 816.
[Uittreksel uit het kadastrale plan van de] gemeente ambt Almelo, sectiën A en I.-.-schaal 1 : 2.500.-[ca. 1851].-1 kaart : getekend, gekleurd ; 68 x 107 cm.-** met noordpijl. *** eigen kenmerk "no.16".
Inv. nr. 816.
[Uittreksel uit het kadastrale plan van de] gemeente ambt Almelo, sectie K.-.- schaal [ca. 1 : 2.500].-[ca. 1851].-1 kaart : getekend, gekleurd ; 65 x 101.-*** eigen kenmerk "14a" in blauw potlood.
Inv. nr. 816.
[Uittreksel uit het kadastrale plan van de] gemeente ambt Almelo, sectie L.-. - schaal 1 : 1.000.-[ca. 1851].-1 kaart : getekend, gekleurd ; 65 x 102 cm.-** met noordpijl.
Inv. nr. 816.
[Uittreksel uit het kadastrale plan van de] gemeente ambt Almelo, sectie L.-.- schaal 1 : 1.000.-[ca. 1851].-1 kaart : getekend, gekleurd ; 67 x 101 cm.-** met noordpijl.
Inv. nr. 816.
[Uittreksel uit het kadastrale plan van de] gemeente ambt Almelo, sectie F5, F6 en F7.-.-schaal 1 : 2.500.-[ca. 1851].-1 kaart : getekend, gekleurd ; 67 x 94 cm.-** met noordpijl. *** eigen kenmerk "no.10".-deels met vermelding van de eigenaren der percelen.
Inv. nr. 816.
[Tekening van de plattegrond voor de nieuw te bouwen kerk van de N.H. Gemeente te Almelo].-.-schaal [ca. 1 : 100].-[ca. 1852] .-1 tekening : getekend, gekleurd ; 40 x 51 cm.
Inv. nr. 3442.
[Tekening van de zolderconstructie voor de nieuw te bouwen kerk van de N.H. Gemeente te Almelo].-.-schaal [ca. 1 : 100].-[ca. 1852] .-1 tekening : getekend ; 40 x 42,5 cm.
Inv. nr. 3442.
[Tekening van de kapconstructie voor de nieuw te bouwen kerk van de N.H. Gemeente te Almelo].-.-schaal [ca. 1 : 200].-[ca. 1852] .-1 tekening : getekend, gekleurd ; 19 x 21 cm.
Inv. nr. 3442.
[Uittreksel uit het kadastrale plan van de] gemeente Vriezenveen, sectie C / A. Kannegieter.-.-schaal 1 : 2.500, 1 : 5.000.-1854, voor uittreksel afgegeven 9 juli 1854.-1 kaart : getekend, gekleurd ; 65 x 103 cm.-** met noordpijl. *** eigen kenmerk "1".
Inv. nr. 816.
[Uittreksel uit het kadastrale plan van de] gemeente Vriezenveen, sectie C / A. Kannegieter.-.-schaal 1 : 5.000.-[ca. 1854], afgegeven 9 juli 1854 .-1 kaart : getekend, gekleurd ; 66 x 104 cm .-** met noordpijl. *** eigen kenmerk "2".
Inv. nr. 816.
[Uittreksel uit het kadastrale plan van de] gemeente Vriezenveen, sectie C / A. Kannegieter.-.-schaal 1 : 2.500.-[ca. 1854], afgegeven 9 juni 1854.-1 kaart : getekend, gekleurd ; 66 x 104 cm.-** met noordpijl. *** eigen kenmerk "3".
Inv. nr. 816.
[Uittreksel uit het kadastrale plan van de] gemeente Vriezenveen, sectie D en E / A. Kannegieter.-.-schaal 1 : 2.500.-1854, afgegeven 9 juni 1854.-1 kaart : getekend, gekleurd ; 66 x 104 cm.-** met noordpijl. *** eigen kenmerk "4".
Inv. nr. 816.
[Uittreksel uit het kadastrale plan van de] gemeente Vriezenveen, sectie D / A. Kannegieter.-.-schaal 1 : 2.500.-1854, afgegeven 9 juni 1854.-1 kaart : getekend, gekleurd ; 66 x 104 cm. -** met noordpijl. *** eigen kenmerk "5".
Inv. nr. 816.
[Uittreksel uit het kadastrale plan van de] gemeente ambt Almelo, sectie B / Boekman.-.-schaal 1 : 2.500.-[ca. 1854].-1 kaart : getekend, gekleurd ; 65 x 104 cm .-** met noordpijl. *** eigen kenmerk "5".
Inv. nr. 816.
[Uittreksel uit het kadastrale plan van de] gemeente ambt Almelo, sectie C / Boekman.-schaal 1 : 2.500.-[ca. 1854], afgegeven 1854.-1 kaart : getekend, gekleurd ; 65 x 104 cm.-** met noordpijl. *** eigen kenmerk "7".
Inv. nr. 816.
[Uittreksel uit het kadastrale plan van de] gemeente ambt Almelo, sectie D / Boekman.-. -schaal 1 : 2.500.-[ca. 1854] .-1 kaart : getekend, gekleurd ; 65 x 105 cm.-** met noordpijl. *** eigen kenmerk "8".
Inv. nr. 816.
[Uittreksel uit het kadastrale plan van de] gemeente ambt Almelo, eerste gedeelte der sectie E / J.A. Koenen.-.-schaal 1 : 2.500.-1854, afgegeven 9 juni 1854.-1 kaart : getekend, gekleurd ; 65 x 104 cm.-** met noordpijl. *** eigen kenmerk "9".
Inv. nr. 816.
[Uittreksel uit het kadastrale plan van de] gemeente ambt Almelo, gedeelten der sectiën E en F / J.A. Koenen.-.-schaal 1 : 2.500.-1854, afgegeven 9 juni 1854.-1 kaart : getekend, gekleurd ; 65 x 105 cm.-** met noordpijl. *** eigen kenmerk "10".
Inv. nr. 816.
[Uittreksel uit het kadastrale plan van de] gemeente ambt Almelo, sectie G / J. A. Koenen.-.-schaal 1 : 2.500 en 1 : 5.000.-1854, afgegeven 9 juni 1854.-1 kaart : getekend, gekleurd ; 65 x 106 cm.-** met noordpijl. *** eigen kenmerk "12"
Inv. nr. 816.
[Uittreksel uit het kadastrale plan van de] gemeente ambt Almelo, gedeelte der sectie H / J. A. Koenen.-.-schaal 1 : 2.500.-1854, afgegeven 9 juni 1854.-1 kaart : getekend, gekleurd ; 64 x 105 cm. -** met noordpijl. *** eigen kenmerk "13".
Inv. nr. 816.
[Uittreksel uit het kadastrale plan van de] gemeente ambt Almelo, sectie I / A. Kannegieter.-.-schaal 1 : 2.500.-[ca. 1854], afgegeven 9 juni 1854.-1 kaart : getekend, gekleurd ; 66 x 104 cm.-** met noordpijl. *** eigen kenmerk "14".
Inv. nr. 816.
[Uittreksel uit het kadastrale plan van de] gemeente ambt Almelo, sectie I / A. Kannegieter.-.-schaal 1 : 2.500.-[ca. 1854], afgegeven 9 juni 1854.-1 kaart : getekend, gekleurd ; 66 x 104 cm.-** met noordpijl. *** eigen kenmerk "15".
Inv. nr. 816.
[Uittreksel uit het kadastrale plan van de] gemeente ambt Almelo, sectie I / A. Kannegieter.-.-schaal 1 : 2.500.-1854, afgegeven 9 juni 1854.-1 kaart : getekend, gekleurd ; 66 x 104 cm.-** met noordpijl. *** eigen kenmerk "16".
Inv. nr. 816.
[Uittreksel uit het Kadastrale plan van] het gebied langs de Hollander Graven, Noord-Oost gemeente Vriezenveen, Zuid-West gemeente ambt Almelo / W.F. Morel.-.-schaal 1 : 2.500 en 1 : 5.000.-1860, afgegeven 21 augustus 1860.-1 kaart : getekend, gekleurd ; 68 x 102 cm.-** met noordpijl.
Inv. nr. 1679.
[Uittreksel uit het kadastrale plan van de] gemeente Tubbergen, sectie K / A. Kannegieter.-.-schaal [ca. 1 : 2.500].-1860, afgegeven 20 september 1860.-1 kaart : getekend, gekleurd ; 71 x 102 cm.-** met noordpijl.
Inv. nrs. 938 en 939.
[Uittreksel uit het kadastrale plan van de] gemeente Tubbergen, sectie A / A. Kannegieter.-.-schaal [ca. 1 : 2.500].-1860, afgegeven 20 september 1860.-1 kaart : getekend, gekleurd ; 70 x 102 cm. -** met noordpijl.
Inv. nrs. 938 en 939.
[Uittreksel uit het kadastrale plan van de] gemeente Tubbergen, sectie A / A. Kannegieter.-.-schaal [ca. 1 : 2.500].-1860 , afgegeven 20 september 1860.-.-1 kaart : getekend, gekleurd ; 70 x 101,5 cm.-** met noordpijl.
Inv. nrs. 938 en 939.
[Uittreksel uit het kadastrale plan van de] gemeente ambt Almelo, sectie A.-.- schaal 1 : 5.000.-[ca. 1860].-1 kaart : getekend, gekleurd ; 64 x 90 cm .-** met noordpijl. *** eigen kenmerk "no. 1".
Inv. nr. 2133.
[Uittreksel uit het kadastrale plan van de] gemeente Borne, sectie G / W. van Nieuwstadt.-.-schaal 1 : 2.500.-[ca. 1861], afgegeven 24 juli 1861.-1 kaart : getekend, gekleurd ; 64 x 80 cm.-** met noordpijl.
Inv. nr. 2282.
[Uittreksel uit het kadastrale plan van de] gemeente stad Almelo, sectie A / J. Kolkers.-.-schaal 1 : 250.-1862, afgegeven april 1884. -1 kaart : getekend, gekleurd ; 75 x 101 cm.-** met noordpijl.
Inv. nr. 817.
[Uittreksel uit het kadastrale plan van de] gemeente Vriezenveen, sectie E / W. van Nieuwstadt.-.-schaal 1 : 2.500.-1863, afgegeven 23 september 1863.-1 kaart : getekend, gekleurd , 67 x 103 cm.-** met noordpijl. *** eigen kenmerk "no.1".-met vermelding van de eigenaren der percelen. In dorso aantekening in potlood "Wester Achtermaten".
Inv. nr. 1679.
[Uittreksel uit het kadastrale plan van de] gemeente Vriezenveen, sectie E / W. van Nieuwstadt.-.-schaal 1 : 2.500.-1863, afgegeven 23 september 1863.-1 kaart : getekend, gekleurd ; 62 x 95 cm.-** met noordpijl. *** eigen kenmerk "no.2".-met vermelding van de eigenaren der percelen.
Inv. nr. 1679.
[Uittreksel uit het kadastrale plan van de] gemeente Vriezenveen, sectie E / W. van Nieuwstadt.-.-schaal 1 : 2.500.-[ca. 1863], afgegeven 23 september 1863.-1 kaart : getekend, gekleurd ; 61 x 95 cm. -** met noordpijl. *** eigen kenmerk "no.3" .- met vermelding van de eigenaren der percelen.
Inv. nr. 1679.
[Uittreksel uit het kadastrale plan van de] gemeente Vriezenveen, sectie E / W. van Nieuwstadt.-.-schaal 1 : 2.500.-1863, afgegeven 23 september 1863.-1 kaart : getekend, gekleurd ; 67 x 103 cm.-** met noordpijl. *** eigen kenmerk "no.4".-met vermelding van de eigenaren der percelen. In dorso aantekening in potlood "Wester voormaten".
Inv. nr. 1679.
[Uittreksel uit het kadastrale plan van de] gemeente Vriezenveen, sectie E / W. van Nieuwstadt.-.-schaal 1 : 2.500.-1863, afgegeven op 23 september 1863.-1 kaart : getekend, gekleurd ; 62 x 100 cm .-** met noordpijl. *** eigen kenmerk "no.5".-met vermelding van de eigenaren der percelen.
Inv. nr. 1679.
[Uittreksel uit het kadastrale plan van de] gemeente Vriezenveen, sectie E / W. van Nieuwstadt.-.-schaal 1 : 2.500.-1863, afgegeven 23 september 1863.-1 kaart : getekend, gekleurd ; 67 x 103 cm.-** met noordpijl. *** eigen kenmerk "no.6".-met vermelding van de eigenaren der percelen. In dorso aantekening in potlood "waterl. tot oude wegleiding: Westerlanden vanaf C. Landhuis tot kanaal".
Inv. nr. 1679.
[Uittreksel uit het kadastrale plan van de] gemeente Vriezenveen, sectie E / W. van Nieuwstadt.-.-schaal 1 : 2.500.-1863, afgegeven 23 september 1863.-1 kaart : getekend, gekleurd 67 x 99 cm.-** met noordpijl. *** eigen kenmerk "no.7".-met vermelding van de eigenaren der percelen.
Inv. nr. 1679.
[Uittreksel uit het kadastrale plan van de] gemeente Vriezenveen, sectie D / W. van Nieuwstadt.-.-schaal 1 : 2.500.-[ca. 1863], afgegeven 23 september 1863.-1 kaart : getekend, gekleurd ; 64 x 82 cm .-** met noordpijl. *** eigen kenmerk "no.9" .- met vermelding van de eigenaren der percelen.
Inv. nr. 1679.
[Uittreksel uit het kadastrale plan van de] gemeente Vriezenveen, sectie D / W. van Nieuwstadt.-.-schaal 1 : 2.500.-1863, afgegeven 23 september 1863.-1 kaart : getekend, gekleurd ; 61 x 91 cm.-** met noordpijl. *** eigen kenmerk "no.10".-met vermelding van de eigenaren der percelen.
Inv. nr. 1679.
[Uittreksel uit het kadastrale plan van de] gemeente Vriezenveen, sectie D / W. van Nieuwstadt.-.-schaal 1 : 2.500.-1863, afgegeven 23 september 1863.-1 kaart : getekend, gekleurd ; 65 x 100 cm.-** met noordpijl. *** eigen kenmerk "no.11".-met vermelding van de eigenaren der percelen.
Inv. nr. 1679.
[Uittreksel uit het kadastrale plan van de] gemeente Vriezenveen, sectie D / W. van Nieuwstadt.-.-schaal 1 : 2.500.-[ca. 1863], afgegeven 23 september 1863.-1 kaart : getekend, gekleurd ; 61 x 100 cm.-** met noordpijl. *** eigen kenmerk "no. 12".-met vermelding van de eigenaren der percelen.
Inv. nr. 1679.
[Uittreksel uit het kadastrale plan van de] gemeente stad Almelo, sectie B / Boekman .-.-schaal 1 : 2.500.-[ca. 1865].-1 kaart : getekend, gekleurd ; 65 x 104 cm.-** met noordpijl.
Inv. nr. 2257.
[Uittreksel uit het kadastrale plan van de] gemeente stad Almelo, komplan. - uitgave van W. Hilarius Wzn, photolithographie van G.J. Thieme te Arnhem .-schaal 1 : 2.000.-[ca. 1865] .-1 kaart : gedrukt ; 61 x 81 cm .-* met renvooi.
Inv. nr. 2257.
[Uittreksel uit het kadastrale plan van de] gemeente stad Almelo, komplan. - [uitgave van W. Hilarius wzn.], [fotolithografie van G. J. Thieme te Arnhem].-schaal [ca. 1 : 2.500].-[ca. 1865] .-1 kaart : gedrukt ; 61 x 81 cm. -** met noordpijl.
Inv. nr. 2257.
[Uittreksel uit het kadastrale plan van de] gemeente Vriezenveen, sectie D.-. - schaal 1 : 2.500.-[ca. 1870].-1 kaart : getekend, gekleurd ; 61 x 82 cm.-** met noordpijl.-met vermelding van de eigenaren der percelen.
Inv. nr. 2257.
[Uittreksel uit het kadastrale plan van de] gemeente stad Almelo, gebied, het Westerdok, West-Esch Hoekslanden en Ooster-Esch.-.-schaal [ca. 1 : 1250].-[ca. 1880].-1 kaart : getekend, gekleurd ; 63 x 105 cm.-** met noordpijl.
Inv. nr. 2257.
[Uittreksel uit het kadastrale plan van de] gemeente stad Almelo, sectie B / G. J. Kolkers.-.-schaal 1 : 250.-1884, afgegeven april 1884.-1 kaart : getekend, gekleurd ; 74 x 99 cm.-** met noordpijl.
Inv. nr. 827.
Tekening van het voorfront, de leuning en de platte grond van een te bouwen brug / A. van Wijngaarden Wz.-.-schaal 1 : 50.-1890.-1 tekening : getekend ; 41,5 x 50,5 cm.
Inv. nr. 3610.
Uittreksel uit het kadastrale plan [van de] gemeente Dalfsen, sectie H en I, [de buurschap Emmen, opgemaakt in verband met de vaststelling der tienden] / D. van Heemskerck v[an] B[eest].-.-schaal 1 : 2.500.-1898.-1 kaart : getekend, gekleurd ; 73 x 109 cm.-* met verklaring der kleuren. ** met noordpijl. *** eigen kenmerk "52".
Inv. nr. 2310.
Tekening voor de tuinaanleg in Engelse landschapsstijl voor het gedeelte van de tuin van het huis Almelo, dat was verkregen door aankoop van de bleken die gelegen waren tussen het huis Almelo en de stad Almelo.-.-schaal in Rijnlandse Voeten [ca. 1 : 35].-[2e helft 19e eeuw]. -1 tekening : getekend, gekleurd ; 68 x 85 cm.
Inv. nr. 1521.
[Uittreksel uit het kadastrale plan van de] gemeente ambt Almelo, sectie B.-. - schaal 1 : 2.500.-[ca. 1900].-1 kaart : getekend, gekleurd ; 67 x 101 cm.-** met noordpijl. *** eigen kenmerk "no.5".
Inv. nr. 2124.
Uittreksel uit het kadastrale plan [van de] gemeente Vriezenveen, sectie C.-.- schaal 1 : 2.500.- 1902, afgegeven 8 maart 1902.-1 kaart : getekend, gekleurd ; 70 x 100 cm.-** met noordpijl.
Inv. nr. 2495.
Schetskaart van de gemeente stad Almelo / A. van Wijngaarden, rentmeester van het huis Almelo.-.-schaal 1 : 4.000.-apr 1905.-1 kaart : getekend, gekleurd ; 44 x 49,5 cm.-* met verklaring der tekens en kleuren. ** met noordpijl.-met latere aantekeningen.
Inv. nr. 2257.
[Kaart van] het kanaal en de veenen der Eerste Nederlandsche Veenmaatschappij, in verband met de omliggende veenen, de Overijsselsche kanalen en rivieren en de spoorwegen / P.H. Witkamp, del./Lith.v.Tresling en Co.- [ca. 1 : 300.000].-[ca. 1905].-1 kaart : gedrukt, gekleurd ; 25 x 33 cm.-* met verklaring der tekens en kleuren.
Inv. nr. 2257.
[Uittreksel uit het kadastrale plan van de] gemeente Almelo, sectie A en I, situatie "Noordbroek".-.-schaal 1 : 2.500.-[ca. 1910].-1 blauwdruk : gekleurd ; 71 x 92 cm.-* met renvooi. ** met noordpijl.
Inv. nr. 2217.
[Uittreksel uit het kadastrale plan van de] gemeente stad Almelo, sectie D, behorende tot het wegenplan, Noordzijde Kanaal Almelo-Nordhorn / A. van Wijngaarden, rentmeester van het huis Almelo.-.-schaal 1 : 1.000.-1912.-1 calque : getekend, gekleurd ; 43 x 98 cm.-* met verklaring van de nummers. ** met noordpijl. 1.
Inv. nr. 2257. 2.
[Uittreksel uit het kadastrale plan van de] gemeente stad Almelo, waarop is ingekleurd het ontwerp voor een stadspark met monument en toegangswegen nabij de Tijhofslaan te Almelo.-.-schaal [ca. 1 : 2500]. -[ca. 1912].-1 kaart : getekend, gekleurd ; 43,5 x 61 cm.
Inv. nr. 2166.
[Uittreksel uit het kadastrale plan van de] gemeente stad Almelo, sectie B, omgeving Molenkamp park.-.-schaal 1 : 1.000.-[ca. 1912].-1 blauwdruk, gekleurd ; 37 x 45 cm.-** met noordpijl. *** eigen kenmerk "Voorgestelde lijnen waartusschen de gronden het bouwverbod betreffende zullen zijn gelegen".
Inv. nr. 2257.
[Uittreksel uit het Kadastrale plan van een] gedeelte van de gemeente Almelo, gebied gelegen tussen de Rohofstraat, de Wierdensestraat de Langerij en de Nieuwstraat en gebruikt als wegenkaart / C. Stal...., architect.-.-schaal 1 : 1.000.-[ca. 1914].-1 lichtdruk ; 36,5 x 39 cm.-** met noordpijl.
Inv. nr. 2257.
[Uittreksel uit het kadastrale plan van de] gemeente ambt Almelo, sectie G, plan van ontginning van het Windmolenbroek/Nederlandsche Heidemaatschappij, directie Arnhem.-.-schaal 1 : 2.500.-[ca. 1914].-1 kaart : getekend, gekleurd ; 85 x 94 cm.-* met renvooi. ** met noordpijl.
Inv. nr. 2172.
[Uittreksel uit het kadastrale plan van de] gemeente stad Almelo, sectie A, opgemaaakt in verband met grondaankoop.-.-schaal 1 : 1.000.-[ca.1920].-1 kaart : getekend, gekleurd ; 69 x 41 cm.-** met noordpijl.
Inv. nr. 2257.
Wegenkaart van de gemeente Almelo.-.-schaal [ca. 1 : 24.000].-[ca. 1920].-1 blauwdruk : gekleurd ; 32 x 40 cm.-* met verklaring der cijfers en de namen van de wegen op de kaart geschreven.
Inv. nr. 2257.
Schetsen van een te bouwen huisje bij de tennisbaan in het park van het huis Almelo.-.-schaal 1 : 50.-[begin 20e eeuw] .-1 kaart : getekend, gekleurd ; 20 x 33 cm.
Inv. nr. 1532.