Uw zoekacties: Polder De binnengedijkte buitenlanden, genaamd De Noorderbui...
xWA-0010 Polder De binnengedijkte buitenlanden, genaamd De Noorderbuitendijken, later het Waterschap Assendelft ( Gemeentearchief Zaanstad )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

WA-0010 Polder De binnengedijkte buitenlanden, genaamd De Noorderbuitendijken, later het Waterschap Assendelft ( Gemeentearchief Zaanstad )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
 
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Algemeen
WA-0010 Polder De binnengedijkte buitenlanden, genaamd De Noorderbuitendijken, later het Waterschap Assendelft
Inleiding
1. Algemeen
Ontstaan:
De gronden, na het leggen van de Nieuwendam, in de achterhoek van het IJ, vóór die dam aangeslibd en later binnengedijkt, toen een nieuwe dijk van de St. Aagtendijk tot op de Assendelver Zeedijk werd gelegd, hetgeen in 1718 is geschied, zijn bekend onder de namen van de Honderd Morgen of wel de Binnen-gedijkte Buitendijken of de Noorderbuitendijken, welke laatste naam in het bestuursreglement wordt gebruikt.
Ligging en geen eigen waterkering:
Zij liggen, zooals uit hun wording volgt, tussen de St. Aagten- en de Assendelver Zeedijk, tussen de Nieuwendam van 1357 en de Overdijking van 1718 besloten en hebben also geen eigen waterkering te onderhouden.
Volgens het "bijzonder reglement van bestuur voor de binnen-gedijkte buitenlanden, genaamd de Noorderbuitendijken", opgenomen in provinciaal blad no. 159 van 1932, is deze polder begrensd: ten oosten, door de Oude Asseldelver Zeedijk; ten zuiden, door de Nieuwe overdijking van de St. Aagtendijk op de Assendelver Zeedijk; ten westen door de Ouden St. Aagtendijk; en ten noorden door dezen en door de Nieuwendam.
Waterloozing:
De waterloozing geschiedt door afvloeiing op de polder Assendelft.
Inmaling: 'Daar de polder hoger ligt dan alle die hem omgeven, en also grote behoefte heeft om in de zomer of bij langdurige droogte water in te tappen, is bij de Nieuwendam onder Uitgeest een electrisch gemaal, genaamd de Waterdief, aangebracht, om in die gevallen water uit de polder het Woud in te malen'. Het onderhoud van die bemalingsinrichting was vroeger ten laste van het bestuur van de St. Aagtendijk en is bij opheffing van dat bestuur op het hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier overgegaan.
Peil:
Het zomerpeil is 1 meter-N.A.P.; het winterpeil is 1.30 meter-N.A.P.
Belastbare oppervlakte:
De belastbare oppervlakte is 154.46.78 hectare.
Landen beoosten de Kil, bijdrage wegenonderhoud:
De landen beoosten de Kil, die de polder doorsnijdt, ter grootte beoosten van 21.41.30 hectare, betalen nog daarenboven aan de polder Assendelft, tot wiens gebied zij vóór 1856 behoorden, een jaarlijkse bijdrage van fl 0,58 per hectare in de kosten van de wegen.
Bestuur:
Het bestuur is in Heemskerk gevestigd en wordt uitgeoefend door een college van dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter en twee poldermeesters. Zij worden door de stemgerechtigde ingelanden zonder kandidaatstelling gekozen.

De zittende bestuursleden zijn geweest (zie inv.nr. 41):
P. Glijnis: 1933 Poldermeester, 1936 Voorzitter
P. Glijnis Pzn.: 1947 Poldermeester, 1957 Voorzitter (i. pl. v. C. Roosendaal)
Jac. de Wit: 1949 Poldermeester
C. Roosendaal: 1935 Poldermeester, 1946 Voorzitter (tot 1 okt. 1957)
Corn. de Ruijter: 1934 Poldermeester
M. Kroon: 1960 Voorzitter
D. Waal: 1958 Poldermeester
H. de Groot: 1964 Poldermeester, 1966 Voorzitter
N. Kramer: 1966 Poldermeester
M.C. Jak: 1970 Poldermeester
Bron:
De zeeweringen en waterschappen van Noord-Holland.
1e uitgave bewerkt door Mr. G. de Vries Azn, 1864. (Signatuur bibliotheek: 6 G 25)
2e uitgave bewerkt door Jhr. Mr. J.W.M. Schorer, 1894. (Signatuur bibliotheek: 11 B 40)
3e uitgave bewerkt door D. Kooiman, 1936. (Signatuur bibliotheek: 10 D 29).
2. Verantwoording van de inventarisatie van het archief
Kenmerken
Datering:
(1842) 1880-1971
Gemeente:
Assendelft
Omvang in meters:
1
Toegang:
Inventaris
Openbaar:
Gedeeltelijk
Bijzonderheden archiefvormer:
Deze polder (eigenlijk: dijken) ligt binnen de gemeenten Heemskerk, Uitgeest, Beverwijk en Assendelft.
Licentie:
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld.
Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Gemeentearchief Zaanstad. Toegang WA-0010 Polder De binnengedijkte buitenlanden, genaamd De Noorderbuitendijken, later het Waterschap Assendelft
VERKORT:
NL-ZdGAZWA-0010
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS