Uw zoekacties: Kadaster Krommenie
OA-0116 Kadaster Krommenie ( Gemeentearchief Zaanstad )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

Zoektips
beacon
 
 
Inleiding
1. Geschiedenis van de archiefvormer
2. Geschiedenis van het archief
3. Handleiding voor de gebruiker
OA-0116 Kadaster Krommenie
Inleiding
3.
Handleiding voor de gebruiker
Om een begin te maken met het volgen van een perceel heeft nodig:
• óf gegevens over de kadastrale aanduiding (sectie en nummer) van het gezochte perceel (voorkeur)
• óf de naam van een eigenaar in de gezochte periode.

U kunt in register No 71 of de Alfabetische Naamlijst het bewuste perceel te vinden.

U kunt uw onderzoek op twee manieren beginnen:
Uitgaand van het perceel: Zoek het bijbehorende kadastrale nummer op (letter + nummer). Als u dat nog niet kent, bijvoorbeeld uit een verkoopakte, is het te vinden op een kadastrale kaart of in een bouwdossier van het betreffende adres. Zoek in de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel (OAT), Supplementoir Aanwijzende Tafel (SAT) of het Register No. 71 dat perceelnummer op. Daarachter staat het artikelnummer. Zoek vervolgens in de legger No. 84 het betreffende artikelnummer op.

Uitgaand van eigenaar of gebruiker: Zoek in de alfabetische toegang de naam van de rechthebbende op. Daarachter staat het bijbehorende artikelnummer. Zoek in de legger No. 84 het betreffende artikelnummer op.
Belangrijk zijn de volgende kolommen in het register No. 84:
•Verwijzing naar het register van overschrijving (Hyp nr. 4). Met behulp van het vermelde deel- en akte-nummer (bijvoorbeeld 4648/80) is het betreffende deel van het Hypotheekregister 4 te raadplegen. Daarin is een kopie van de notariële akte van aankoop geregistreerd. Deze zijn uitsluitend aanwezig bij het Noord-Hollands Archief.
•Soort van eigendom. Dit kan zijn 'huis en erf', 'huis', 'bouwland', 'schuur', 'schuren', 'landweg' etc.
•Beknopte omschrijving van de plaatsgehad hebbende veranderingen. Twee veel voorkomende veranderingen zijn: 1) scheiding: het perceel wordt gesplitst in twee of meer stukken, die elk een nieuw kadastraal nummer krijgen en 2) samenvoeging: twee of meer kadastrale stukken grond worden samen één, en krijgen dan een nieuw nummer. Hierbij staat vaak een jaartal, voorafgegaan door 'dj'. Dat betekent kadastraal dienstjaar en dat is het jaar waarin de kadastrale belasting werd geheven. De daadwerkelijke verandering vond één jaar eerder plaats.
•Aanwijzing van de artikelen en volgnummers van dit register. Hierin staat links het artikel (met volgnummer) van de vorige eigenaar, rechts die van de volgende eigenaar. Wanneer de laatstgenoemde kolom leeg is, is hetzelfde artikel in een nieuwe reeks opgenomen.
Op deze manier is de geschiedenis van een perceel geheel te volgen. Overigens biedt ook het register no. 71 de mogelijkheid een reeks opeenvolgende perceelseigenaren te achterhalen.
Met de kadastrale leggers kan men onderzoek doen in de periode van 1832 tot ca. 1974. Daarvóór kan er gebruik worden gemaakt van de registers van eigendomsoverdracht (OA-0018 - Oud Notarieel Archief Zaandijk, ca. 1812-1830) en de verpondingsboeken (OA-0126 - Ambachtsheerlijkheid (Banne) Westzaan, 1396-1838). Voor verdere uitleg zie de inleiding op de index verpondingsboeken westelijke Zaanstreek ca. 1787. Voor de gegevens na 1974 kan contact worden opgenomen met het kadasterkantoor Amsterdam.
Op de website van het Gemeentearchief Zaanstad is een Zoekwijzer Kadaster aanwezig. Deze is ook verkrijgbaar op de studiezaal.
4. Archiefvormer
Kenmerken
Datering:
1832 - 1985
Gemeente:
Krommenie
Omvang in meters:
1,95
Toegang:
Inventaris, digitaal
Openbaar:
Ja
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld.
Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Gemeentearchief Zaanstad. Toegang OA-0116 Kadaster Krommenie
VERKORT:
NL-ZdGAZOA-0116
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS