Uw zoekacties: Nederlands Hervormde Gemeente, Veen, 1642-1947

0189 Nederlands Hervormde Gemeente, Veen, 1642-1947 ( Streekarchief Langstraat Heusden Altena )

 

In een inventaris staat beschreven welke stukken er allemaal in het archief aanwezig zijn, maar vaak ook een korte geschiedenis van het archief. Bij ‘Kenmerken’ vindt u de pdf-versie van de inventaris en algemene informatie over het archief. Bij ‘Beschrijving van de series en archiefbestanddelen’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden, gegroepeerd in hoofdstukken/rubrieken. Door op het plus-tekentje te klikken voor een beschrijving van een hoofdstuk/rubriek gaat u steeds een niveau dieper in de inventaris.

 

Hoe zoekt u door een inventaris?

 

Klik op de zoekbalk, bekijk eventueel eerst de ‘Zoektips’ linksonder in het zoekscherm en tik vervolgens uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’. Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken  waar de zoekterm in voorkomt.

 

Wanneer u op een ‘Gevonden archiefstuk’ klikt, verschijnt een meer gedetailleerde beschrijving met rechts ook een aantal icoontjes in beeld. Het meest rechtse icoon (Aanvragen) kunt u gebruiken wanneer u het betreffende stuk in de studiezaal wilt komen bekijken. Een instructie hoe dit online aanvragen werkt, vindt u hier.

 

Welke archieven heeft het Streekarchief Langstraat Heusden Altena?

 

Bekijk het Archievenoverzicht om te zien welke archieven het Streekarchief beheert. 

 

beacon
 
 
1. Archiefvorming
2. Inhoud en structuur van het archief
2.1. Verantwoording van de bewerking
3. Aanwijzingen voor de gebruiker
3.1. Openbaarheidsbeperkingen
3.2. Citeerinstructie
4. Verwant materiaal
4.1. Publicaties
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
B. Tweede gedeelte
173 Een bundel registers en lijsten van zitplaatsen in het kerkgebouw, inhoudende: 1. lijst van stoelen, 1760; 2. notitieboekje van stoelen, 1767 - 1770; 3. register van stoelen en banken, 13 september 1833; 4. register van vrouwenstoelen van omstreeks 1850; 5. register van vrouwenstoelen, opgemaakt 18 juli 1862; 6. register van vrouwenstoelen, opgemaakt 1876; 7. register van vrouwenstoelen, opgemaakt 1918, zie ook inventarisnummer 195; 8. enige losse lijsten van stoelen, tweede helft negentiende eeuw. Verder stukken betrekking hebbende op de zitplaatsen in het kerkgebouw zoals: 1. reglement op de zitplaatsen, data 3 september 1833; 2. aanmerkingen Provinciaal College van Toezicht op Reglement, 1833, data 28 september 1833; 3. afschriften verkoopakte van zitplaatsen in het kerkgebouw, data 20 september 1833; 4. extract afschriften verkoopakte van zitplaatsen in het kerkgebouw; 5. staat van ontvangsten, afschriften verkoopakte van zitplaatsen in het kerkgebouw; 6. zes stukken betrekking hebbende op de zitbank van Gerrit Wouters Koolhaas, laatstelijk eigendom van Corstiaan Blankers Arn., thans van de kerk, uit de jaren 1833 - 1836; 7. één stuk betreffende de tweede bank achter de ouderlingen, eertijds eigendom van de Erven Sonneveld, data 2 april 1827; 8. een verklaring van verkoop van een aandeel in bovenvermelde zitbank van de Erfgenamen van Michiel Kamerman en Alida Kamerman aan Jan van Son, data 24 november 1852; 9. twee stukken betreffende de banken van Michiel van Wijnen, Cornelis de Boeuff en de Erven Jan Sonneveld, thans respectievelijk eigendom van Gerrit Kraaij, Corn. G. Koolhaas en de weduwe Jan Govert den Dekker, 24 april 1861; 10. een advies van meester Pijnacker-Hordijk en meester E.J.J. van Lidth de Jeude te Tiel, inzake de zitplaatsen in het kerkgebouw, data 1 mei 1911; 11. plattegrond kerkgebouw, 1911, 1760-1918, met hiaten.
174 Een bundel bestekken en tekeningen van verbouwingen en herstellingen aan het kerkgebouw, pastorie etcetera inhoudende: 1. conditie van het maken van nieuwe ramen aan de pastorie etcetera, 31 januari 1827; 2. bestek tot het maken van vier wijzerborden voor de toren, 3 oktober 1768; 3. verven kerkgebouw, juni 1850; 4. bestek en voorwaarde herstellingen keermuur begraafplaats, 14 mei 1886; 5. bestek en voorwaarde verbouwing keermuur begraafplaats, 14 mei 1886; 6. bestek en voorwaarde verbouwing kerkgebouw, 24 mei 1833; 7. memorie begroting en bestek en voorwaarde verbouwing kerkgebouw, 15 maart 1833; 8. vier stukken met betrekking tot bestek en voorwaarde verbouwing kerkgebouw, 15 en 31 mei, 7 en 26 juni 1833; 9. één stuk betreffende verbouwing van het koor, 13 april 1859; 10. bestek en voorwaarden verbouwing consistoriekamer, 15 juni 1835; 11. begroting verbouwing consistoriekamer, 15 juni 1835; 12. bestek en condities afbreken van de oude pastorie en opbouwen van een nieuwe pastorie, 24 maart 1819; 13. bestek en condities reparatie kerkgebouw pastorie en schoolhuis; 14. bestek en condities witwerk in het kerkgebouw, 11 februari 1861; 15. bestek en condities voor het maken van een wijzerbord in de kerk, 1853; 16. raming kosten van herstellingen aan het kerkgebouw; 17. bestek en rekening tot het maken van vijf nieuwe zitbanken, augustus 1914, uitgevoerd 1919; 18. bestek en voorwaarde tot het maken van een auscaal of stelling voor het orgel, 1842; 19. opgave reparatie orgel, 3 december 1867; 20. opgave werkzaamheden tot het bepalen orgel aan de zijkant, 30 september 1868; 21. authorisatie aankoop orgel, 16 juli 1842; 22. negen stukken betreffende aankoop orgel, 1842; 23. opgave kosten levering van een nieuw orgel, A. Standaard Rotterdam, 24 augustus 1915; 24. garantiebewijs nieuw orgel, A. Standaard Rotterdam, 3 februari 1916; 25. inschrijvingsbiljetten van verkoop behang en timmerwerk pastorie en witten en schoonmaken kerk, 3 augustus 1892, 1819-1916, met hiaten.
144 Notulenboek van de vergaderingen van kerk, voogden en notabelen, 1834-1857.
0189 Nederlands Hervormde Gemeente, Veen, 1642-1947
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
B. Tweede gedeelte
144
Notulenboek van de vergaderingen van kerk, voogden en notabelen, 1834-1857.
Datering:
1834-1857

Kenmerken

Datering:
1642-1947
Titel:
Nederlands Hervormde Gemeente, Veen
Beschrijving:
Inventaris van het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente van Veen
Archieftitel:
Nederlands Hervormde Gemeente, Veen
Huidige gemeente:
Altena
Auteur inventaris:
N. Kleermaker, Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Heusden
Inhoud/samenvatting:
Plaatselijke gemeenschap van lidmaten bestuurd door de kerkenraad, bestaande uit predikant (zielzorg, prediking), ouderlingen (opzicht en tucht) en diakenen (armenzorg). De kerkvoogdij beheerde de eigendommen en financiën.
Auteur:
N. Kleermaker, Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Heusden
Omvang:
4,13 m
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Uitgever:
Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Heusden
Geografische namen: