Uw zoekacties: Genealogische bronnenverzameling Studiezaal Sittard

487 Genealogische bronnenverzameling Studiezaal Sittard ( Archief De Domijnen Sittard-Geleen )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
A: Fotokopieën en klappers
Deze sectie bevat door de archiefdienst gemaakte of verkregen fotokopieën van registers en akten die als primaire genealogische bronnen worden gebruikt, transcripties van zulke en alfabetische of chronologische toegangen hierop; daarnaast zijn ook enkele verwijzingen opgenomen van digitaal beschikbare bronnen en toegangen.De archiefdienst beheert enkele tientallen kerkelijke archieven uit de Westelijke Mijnstreek. De meeste doop-, huwelijks- en overlijdensregisters van voor 1800 en ten dele daarna zijn in fotokopie te raadplegen in de studiezaal. Van een aantal andere parochies en kerkgemeenten, ook van over de landsgrenzen, zijn langs allerlei wegen fotokopieën of scans ontvangen of gemaakt. De alfabetische toegangen op de registers zijn vaak, maar niet altijd, identiek aan die welke in het provinciaal archief (HCL) te raadplegen zijn.

Een grote hoeveelheid fotokopieën van doop-, huwelijks- en overlijdensregisters en enkele klappers zijn te vinden in sectie C (de LGA collectie), en sommige in sectie B (op microfiche).In deze sectie treft men verder toegangen op de burgerlijke stand en bevolkingsregisters aan en in mindere mate fotokopieën daaruit. Het merendeel van de burgerlijke stand en bevolkingsregisters is op microfiche of deels nog in origineel te raadplegen. Een deel staat inmiddels ook gescand op onze website.Na de primaire bronnen alfabetisch per plaats vindt men enkele bovenplaatselijke en diverse bronnen, toegangen op een deel van de aanwezige notariële archieven en als apart onderdeel toegangen betreffende Maastricht.Steeds meer genealogische bronnen worden digitaal geïndexeerd, de kerkelijke registers vooral via de AlleLimburger website, die Nederlands Limburg plus grensplaatsen bestrijkt, de burgerlijke stand ook via de landelijke WieWasWie website.
B: Microfiches
Deze sectie bevat in het eerste deel door de archiefdienst gemaakte of verkregen microfiches van registers en akten die als primaire genealogische bronnen worden gebruikt en alfabetische of chronologische toegangen hierop.

De microfiches van de burgerlijke stand betreffen niet noodzakelijk de registers die het archief ook in origineel beheert, een deel zijn kopieën van de dubbelen uit het provinciale archief. Een klein deel van de beschikbare burgerlijke stand is niet op microfiche maar in fotokopie (zie sectie A) of in origineel te raadplegen, zo ook de bevolkingsregisters. Huwelijksbijlagen en memories van successie zijn slechts van enkele gemeenten voorhanden en moeten voor het overige in het provinciale archief (RHCL) te Maastricht geraadpleegd worden.

De microfiches van kerkelijke registers en toegangen hierop zijn deels afkomstig van het CBG in Den Haag. De meeste kerkelijke bronnen vindt men in fotokopie in de secties A en C.

Een groeiend deel van de hier beschreven genealogische bronnen is digitaal geïndexeerd, de kerkelijke registers vooral via de website AlleLimburgers, die Nederlands Limburg plus grensplaatsen bestrijkt, de burgerlijke stand ook via de landelijke WieWasWie website.In het tweede deel bevat deze sectie microfiches van diverse andere archieven en collecties, onder meer van het Ambt Born-Millen, het Roer-Departement, de Bürgermeisterei Gangelt, het Kapittel Sint Pieter Sittard, het kadaster, en de literaire collecties Schreurs, Beltjens en Rutten.De collectie kranten op microfiche is in dit overzicht niet opgenomen. Zie daarvoor het aparte overzicht van onze collectie kranten.
C: Collectie LGA
De collectie van het Limburgs Genealogisch Archief bestaat uit fotokopieën van de zogenoemde retroacta van de burgerlijke stand, d.w.z. van de kerkelijke registers van dopen, huwelijken en overlijdens van (overwegend) voor 1800, betreffende het merendeel van de parochies in de Nederlandse provincie Limburg. Vooral de grootste parochies ontbreken in deze collectie; volledigheidshalve zijn die wel vermeld.De collectie werd aangelegd ten behoeve van uitleen aan leden en niet-leden, zodat genealogen thuis de kerkregisters konden bestuderen. Hiertoe werden de fotokopieën gebundeld in deeltjes van circa 80 pagina's en in een rood kaftje gebonden.

De collectie was voorheen ondergebracht bij het Informatiecentrum van de Sectie Genealogie van de LGOG te Geleen en Neerbeek, en werd eind 2005 overgedragen aan onze archiefdienst, waar ze in grijze tijdschriftdozen in de studiezaal te raadplegen zijn. Ze worden alleen nog in overleg uitgeleend voor digitaliseringsprojecten.Dit overzicht is grotendeels alfabetisch-lexicografisch opgesteld en vermeldt per plaats en deel wat er beschikbaar is.

Attentie: sommige registerdelen uit dit overzicht zijn nooit overgebracht naar het archief. In totaal 1045 deeltjes zijn overgebracht, terwijl 58 deeltjes vooralsnog ontbreken. Dit betreft delen van de plaatsen Geleen, Geysteren, Helden, Margraten, Meyel, Nuth, Sint Geertruid, Spaubeek en Stein, zie aldaar bij de opmerkingen.

Daarnaast kunnen sommige registerdeeltjes langdurig afwezig zijn vanwege indexering van de gegevens.In de laatste tijdschriftdoos zijn een aantal klappertjes (alfabetisch of chronologisch) opgeborgen die zich bij de collectie bevonden. Buiten deze en de klappers in secties A en B van dit overzicht, is ook de website AlleLimburgers een bruikbare toegang op de meeste registers.
D: Digitale genealogische bronnen
Deze sectie bevat door de archiefdienst gemaakte of verkregen digitaal beschikbare bronnen en toegangen.

Van een aantal parochies en kerkgemeenten, ook van over de landsgrenzen, zijn langs allerlei wegen scans ontvangen of gemaakt. Een grote hoeveelheid fotokopieën van doop-, huwelijks- en overlijdensregisters en enkele klappers zijn te vinden in sectie C (de LGA collectie), en sommige in sectie B (op microfiche).

In deze sectie treft men verder toegangen op de burgerlijke stand en bevolkingsregisters aan en in mindere mate fotokopieën daaruit. Het merendeel van de burgerlijke stand en bevolkingsregisters is op microfiche of deels nog in origineel te raadplegen. Een deel staat inmiddels ook gescand op onze website. Na de primaire bronnen alfabetisch per plaats vindt men enkele bovenplaatselijke en diverse bronnen, toegangen op een deel van de aanwezige notariële archieven.

Steeds meer genealogische bronnen worden digitaal geïndexeerd, de kerkelijke registers vooral via de AlleLimburger website, die Nederlands Limburg plus grensplaatsen bestrijkt, de burgerlijke stand ook via de landelijke WieWasWie website.
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.