Uw zoekacties: Archief van dakpannenfabriek Van Oordt, Oudshoorn, 1740-1987

113.2.05 Archief van dakpannenfabriek Van Oordt, Oudshoorn, 1740-1987 ( Gemeentearchief Alphen aan den Rijn )

beacon
 
 
Inleiding
In 1881 verkochten Hendrik de Grauw en Gerrit Muller, de laatste als gemachtigde van Harmen Muller, aan David van Oordt een dakpannen- en tegelfabriek, trasstamperij, woonhuis, arbeiderswoningen en stallingen te Oudshoorn. David van Oordt richtte met Gregorius Johan van Oordt in 1913 de vennootschap "Dakpannen- en Kleiwarenfabrieken voorheen D. van Oordt & Co.". Het bedrijf werd in de vennootschap ondergebracht.
Het bedrijf lag aan de oostkant van de Heimanswetering en was op het moment van de aankoop door Van Oordt al minstens 270 jaar oud. De eerste akte waarin sprake is van een pannenbakkerij op die plaats dateert van 1610. In dat jaar wordt Anthonis Jorisz Focker, steenbakker, burger van Leiden, als eigenaar van de pannenbakkerij genoemd. *  Anthonis wordt later ook met de namen Stoker of Augsburg aangeduid. Het is onduidelijk wanneer hij de pannenbakkerij kocht.
Waarschijnlijk heeft hij de pannenbakkerij gesticht. Zakelijk gezien was het in ieder geval geen succes. De curator over de boedel van Anthonis verkocht de pannenbakkerij, toen aangeduid als "pannen- en estrikwerk met twee turfschuren en twee huizen", in 1626 voor fl. 1.400 aan Euwout Schilperoort, secretaris van het Hoogheemraadschap van Rijnland. De pannenbakkerij lag aan de oostkant van de Heimanswetering en strekte zich uit vanaf de Rijndijk. In de decennia die volgden, veranderde het bedrijf verschillende keren van eigenaar. Eigenaren waren achtereenvolgens. Maritgen Anthonisdochter, leden van de familie Van der Schilden, Gerrit Jansz van Rijn en Michiel en Cornelis Jansz van der Blom. In 1742 werd Jan van der Mark voor fl. 7.600 eigenaar van het bedrijf, toen omschreven als "een pannenwerk, estrikwerk, drie woonhuizen, erf, turfschuren, steenloodsen en kleistalen" *  Bij de verkoop door de erfgenamen van Jan van der Mark, kwam de pannenbakkerij in handen van de fmailie Meurs. In 1843 werd Jacob Willem Clant eigenaar. Hij verkocht het bedrijf in 1878 aan Hendrik de Grauw en Harm Muller. Het bedrijf bestond toen uit loodsen, drie ovens, kleistaal en tien arbeiderswoningen. Bovendien werd de stoomtrasfabriek met aanhoren, een herenhuis met kantoor, stalling en aanhoren aan De Grauw en Muller verkocht. Zij betaalden voor het geheel fl. 45.000. Drie jaar later werd, zoals hiervoor is gemeld, het volledig in werking zijnde bedrijf verkocht aan David van Oordt. * 
Met behoud van dezelfde naam werd de vennootschap in 1929 omgezet in een Naamloze Vennootschap en in 1973 in een Besloten Vennootschap. * 
Noten
Bijlage: concordantie
Inventaris

Kenmerken

Omvang:
1,80
Soort toegang:
inventaris
Auteur:
A.J.J. van 't Riet
Openbaarheid:
ja
Notabene:
Geen akte van inbewaring