Uw zoekacties: collectie documentatie

7010 collectie documentatie ( Gemeentearchief Roermond )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
2. Genealogie, Biografie en Persoonlijke Stukken in Roermond
2.2. Biografie
39-82 Stukken betreffende individuele personen en families (alfabetisch/lexicografisch) in liassen
7010 collectie documentatie
2. Genealogie, Biografie en Persoonlijke Stukken in Roermond
2.2. Biografie
39-82
Stukken betreffende individuele personen en families (alfabetisch/lexicografisch) in liassen
40 letter BA-BE;
P.v.d.Baar,past.Sittard,deken Roerm.1972;
Harrie Backers-Liesbeth Wolters,50jr.huw. 1983;
J. Backers,afscheidsreceptie,atelierchef bij C&A 1980;
Hein Baetsen-Elisabeth Hoogmans,50jr.huw. 1980;
Willem Baijer,musicus,componist,muziekgezelschap St.Cecilia, Kon.Harmonie,geb.1799,overl.1853;
P.A.Bak (Baco),40 jr.koffiebrander 1962;
Pietje Bak,carnavalist,in mem.1995;
E.J.A.M. Bakermans,rechter arrond.rechtbank 1980;
Frans-Berb Balendonk,40 jr.getrouwd 1982;
Theo Bams,gouden scheidsrechtersspeld,voetbal 1980;
D. Bannenberg,uitreiking eremedaille,40 jr.inspect.Huishoud-en Nijverheidsonderwijs;
J. Bannenberg,oud-inspecteur Lager Onderwijs Roerm.,erepenning,overl.1960;
Ruud Bannenberg,35 jr.ambtenaar 1988;
Louis Bär,40 jr.arts 1980;
Paul Barten,kastelein herberg Barten in de Weerd,overl.1974;
W.Bartels,eervol ontslag off.van Justitie 1981;
Bartholomeus, muziekfamilie,gegevens va.1688 tot 1925;
Primo Batistella,Ital.immigrant,kruisboogschutter,sportmedaille1978;
Louis Baudrihaye,toneel,fanfare,harmonie,lijkrede 1862;
Guillaume A.H.Bauduin,pres.Groot-Seminarie,vic.-generaal Bisd.Roerm., overl.1942;
Willem Bayer,lid zangver.Liederkranz en Harmonie,begrafenis 1859;
Harrie Beckers,einde loopbaan bij Ver.Nederl.Gemeenten 1983;
G.J.Beckers,zakelijk leider Maas en Roerbode 1918,weth.Roerm.;
Johann v.d.Beek,verzamelaar grammofoons 1974;
H.Th.E. Beel, bisschopwijding 1965;
Louis Beel,ambt.,KVP-politicus,minister,min.pres.,vertegenw.v.d.Kroon in Indonesië,lid Raad v.Staten,overl.1977;
Harrie Beelen, pauselijke onderscheiding vanw.restauratie Munsterkerk 1981;
Petr.H.H. Beenen,geb.1907 te Herten,Staatsmijn Emma,opr.studiefonds en soc.werkplaats,raadslid;
Josephine C.M. v.Berenbroeck,bericht v.overl.1936;
Louis F.H. Beerenbroek,lid Eerste kamer,burgem.Roerm.1856,straatnaam1950;
Beerenbroeck,fam.gegevens va.1580;
Beerens-Klaasen,50 jr.getrouwd 1979;
J.Beckers-D.v.d.Goor,50 jr.getrouwd 1980;
J.Bekkers,26jr.NS 1972
R.Bekkers,militair,Indonesië,Birmaspoorw,adj.onderoff 1963;
41 letter BE-BL;
A.Beljaars,30-09-1974 benoeming pres.arrondisementsrechtb.Roerm.;
Fam.Beltjens,stamboomgeg. va.1660-1946;
Jos Beltjens,musicus,componist 1820-1909;
P.L.H.Beltjens,pater S.V.D.,missiefotograaf 1955;
J.S.H.Bemelmans,priester,doc.Rolduc,dir.Centr.Bureau Ver."Voor Eer en Deugd",dir. RK.HBS voor Meisjes St.Ursula 1921;
Fam.Benner,kermisexpl.,carrousselhouders,geg. va.1818;
Jac Bennis,PvdA-weth. maatschappelijke zorg 1982;
Bep Berbers,leerling en leraar HBS.St.Ursula,interview 1999;
Jan Berbers,dir.Waterleidingmij.1950-1983;
Johannes Berens,kunstwerkplaats Cuypers,dir.Gem.Teekenschool va.1884;
J.v.d.Berg,kon.onderscheiding,50 jr.bij Philips 1979;
Elly v.Bergen,50-jarige Can.-Nederl.bezoekster v.d."Abraham en Saradag",1982;
Th.Willem v.Bergen 1797-1855,adj.comm.v.politie Roerm.in 1844;
Toine v.Bergen,amateurtoneel,cabaret,dir.schouwburg Heerlen,overl.1980;
Willem v.Bergen,certificaat Kon. Marechaussee 1832;
Jean Berger,wijnhandelaar,ereburger 1980;
Wim Berger,cursus wijnkunde 1980;
Sef v.d.Bergh-Trees Bierbaum,50 jr.getrouwd 1981;
Fons Bergmans,rector en pastoor Kapel in 't Zand,overl.1983;
Mieke en Ton Bergmans,ontwikkelingshulp Brazilië 1977;
Mies Berns-Janssen,kunstnaaldwerkster,expos.1967;
A.F.v. Beurden,ambtenaar,schrijver,red."Limburgs Jaarboek",1926;
Gerard Beurskens,25 jr.orthop.schoenmaker 1982;
Sjang Beurskens-Mina v.Maasdijk,50 jr.getrouwd 1979;
Jean G.S.Bevers,RK.politicus,min.v.Waterstaat 1908;
Paul de Bieberstein,verkiezing lid Gedep.St.1874;
Bibi Bierbaum,op kandidatenlijst Boerenpartij,verkiezingen 1977;
Emmie Biermans,kunstenares,verliest werk bij brand 1975;
H.v.d. Biezen-J.Huyben,60 jr.getrouwd 1974;
Thijs Bingen, erevoorz. Hockeyclub Concordia 1979;
Fons v.Binsbergen,fotograaf,oorlogsslachtoffer 1945;
J. H. Blaauw,pres.arrondisementsrechtb.1970-1974;
Lodewijk Bleys,in WOII kapelaan in Kapel in't Zand,verzetstrijder;
Karel Bloemen,dierenarts overl.1982;
Huub Bloemers,censuur wijkblad 1979;
M.C. Blom-Snackers,scriptie Armenzorg Roerm.1979
42 letter BO-BOV;
Fam.de Bock,slagersfam.geg.va.1833;
A.C.de Bock-Janssen,4 generaties 1979;
Gerda de Bock-v.Helden,afslankcursus 1982;
Harry de Bock,dirigent,50jr.muzikant 1978;
Jan de Bock,nieuw fitnessapp.1989;
Jeu de Bock,bakker,miniatuurkerkjes 1983;
Jos de Bock,autocoureur 1979;
Oliverus de Bock,lakenhandelaar,geg.va.1701;
Pierre de Bock,40jr.werkz. K.v.Kooph.1961;
Boelens,afscheid van politie Roerm.1983;
Mathieu Boessen,kunstschilder,overl.1998;
Coen Bogaerts,illegaal café "Coentjes kelder"1981;
Piet Bogie,coach kanodames Olymp.Sp.Seoul,1988;
Jo Bokhorst,voorz.Limb.vrouwenraad;
Herm Bolenius,kunstenaar,Donarbeeld 1980;
Frans J.Bolsius,kamerlid,magistraat,overl.1951;
Coen Bongaarts,afscheid doc. Engels RijksHBS 1979;
Pierre Bongaarts,de "Schmeed van Neel" 1982
Nel Bongaerts-Daniëls,ridderorde vanw.voorz.LLTB 1974;
Thei Bongaarts,missie Kongo,overl.1971;
Karel Bongaerts,pres.Ver.St.Vincentius,overl.1869;
Max Bongaerts,ing.,politicus,Min.v.Waterst.1925;
Harry Bonné,liedjesschrijver 1961;
Pieter v.Boon,districtscomm.v.Politie Roerm.overl.1965;
Anna Maria Boonen,Ned.,Eng. en VS ondersch. vanw.verdiensten WOII,overl.1970;
Georges v.d.Boorn,priester,dir.Limb.Jonge Boeren,oorlogsslachtoffer1944;
J. Booster,hoofdoff.v.Just.Roerm.1980;
Henri Borel,publicist,sinoloog,werkz. oa.in Ned.Indië,overl.1933;
K.v.d.Borg,wijkpastor Roerm.gaat naar Heerlen 1976;
E.Th.H.v.d.Born,koninkl.ondersch.1982;
T.v.d. Born,koninkl.ondersch.1985;
Alberta Bornemann,zr.Dominicanessen,koninkl.ondersch.vanw.werk Kath.Gezinszorg 1977;
Leo v.Borren,gemeenteambt.,pens.1970;
Chrétien v.Borren,notarisstukken va.1803;
H. Bors,gymleraar,pensioen 1978;
Gosuinus de Bors,kanunnik,stichter hospitaal voor armen en wezen 1733;
A. Bots,long-,tuberculosearts,pens.1976;
A. Bouwman,install.tot pastoor Maasniel 1997;
M.C.U.W. Bours,60jr.priester 1975;
Jozef v.Boven,myrmecoloog ,overl.1997;
Paul v.Boven,voorz.Ned.Kath.Werkgeversverb.,overl.1997;
René v.Boven,advocaat,weth.,overl.1991
J. Bovy,"Domein"Zolder(B)1977
44 letter BRE-BU;
Frank Breuer,kampioen Stockcarracen 1981;
Sjeng Breuer,tekenleraar Bissch.College,overl.1962;
Jan Breukers,25jr.voorz. K.v.Kooph.Roerm.1980;
Jules Breukers,pluimveeteelt en eieren,45jr.dir.CRE 1953;
Jules M.Breukers,stichter en pastoor parochie O.L.V.v.Altijddurende Bijstand 1948;
K. Breukers,procuratiehouder PLEM,eremedaille;
K.H.H. Brewers,Zilveren priesterfeest 1919;
Zr.Britgitte,hoofdleidster St.Ursula kleuterschool,pensioen 1978;
Adrianus v.Broekhuizen,beheerder buitensociéteit de "Baar";
J. Broeren,dir.Soc.Dienst 1978;
René Bromberg,50jr.arts 1962,ook jurist,opr.Wit-Gele Kruis;
Laurent le Bron de Vexela,plebaan-deken Kathedraal 1903;
Frans Bronckhorst,kastelein,verzetsman "Bob" WOII,overl.1959;
Charles Brouns,réunie fietsbedevaartgangers Rome,1983;
Hennes Brouns,kastelein,overl.1980;
Matthieu "Broer"Brouns,walvisjacht 1952;
John de Brouwer,drukker,typograaf,overl.1979;
Hubert Brouwers,burgem.Roerm.1875,lid Raad v.State;
Janwillem Brouwers,priester,docent Bissch.College,Vondeldeskundige,letterkundige,redenaar,1831-1893;
Hendrik v.d.Bruggen,advocaat en procureur,overl.1983;
Piet v.d.Bruggen,pastoor-deken Roerm.1965-1972,40jr.priester 1983;
M.J.Bruigom,hoofdoff.v.Just. Roerm.,pensioen 1980;
F.Bruin, werkz.bij Kadaster en Openb.Registers Limb.,ridderorde;
S.Bruinsma,dir.Kadaster Limburg,benoeming 1978;
Sjeng Bruisten,timmerman,vakbondsman,raadslid,overl.1983;
Koos Brull,kerkmeester,pauselijke onderscheiding 1982,graficus-drukker;
J.H. Brunklaus, ingenieur,constructeur draaizuigermotor 1929;
Hans de Bruijn,bouwkundig ingenieur,computerdeskundige 1980;
Renier Budelius,rechtsgeleerde,numismaticus,overl.1597;
Fam.v.Buggenum,geg.va.1548,grafsteen in Christoforuskathedraal Roerm.;
H.S. Burgers,40jr.werkzaam bij PTT,lintje 1980;
Fam.Burhenne, foto 4 generaties 1983;
Nico Burhenne en Maria Scheffer,50jr.getrouwd 1981;
Wiel en Dien Burhenne,50 jr.getrouwd in 1980;Wiel was 35 jr.onderhoudsmonteur in Ernst Casimirkazerne Roerm. Erepenning 1972;
45 letter CA-CL;
Jozef M.L.Th.Cals,rechtsgeleerde,politicus,min.v.Onderwijs,Mammoetwet, Min.Pres.,1914-1971;
Maria Cals,meer dan 40jr.onderwijzeres Maria-school Roerm.,zus v.J.Cals;
Piet v.Can,pastor,afscheid van Christoffelparochie 1978;
P.F.H. Canoy,1818-1865,docent filosofie Rolduc en Groot-Seminarie Roerm.;
E. Caquelein,45 jr.grond- en bosbeheer,onderscheiding 1979;
Roberta Cario,scheikundige,uitvinder milieuvriendelijke verf;
Fam. Caris, foto 4 generaties 1981;
Ernst Cartigny,25jr.werkz.bij Borgstellingsfonds Middenstand 1976;
Jean-Pierre Cartigny,weth.v.Fin.,schaakfanaat;
Henk Castelijn,raadslid,pausel.ondersch.vanw.restauratie Munsterkerk 1981;
J. Castelijn,secretaris muziekschool 1972;
Alfonsus Castermans,priester,vicaris-generaal diocees Roerm.,hulpbissch.1982;
E.P. Christiaens,zuster,wijkverpleegkundige Groene Kruis,afscheid 1980;
Hubert Cillekens,25jr.bestuur Munsterkerkkoor,pausel.ondersch.1978;
H.Claessen,docent handelswetenschappen Rijksscholengemeenschap Roerm.,pensioen 1978;
Jos Claessens,koperslager,maker Christoffelbeeld op Kathedraal Roerm.,overl.1977
J.Claessens,comm.Gemeentepolitie,overl.1974;
Piet Claessen en Tiel Wijnands,50jr.getrouwd 1982;
Sjeng Claessen,werkz.bij Horeca,MKB Kamer v.Kooph.,kon.ondersch.1982;
Dorotheus Classen,broeder Redemptorist,missionaris Brazilië,50jr.professiefeest 1979;
Lei Classen en Lies Geraedts,50jr.getrouwd 1982;
Jaap Cleutjens,groepsleider Bethanië,amateur fotograaf,met busje naar Azië,1979;
Jacques Cleutjens,autocoureur 1979/1980;
G. Cloosterman, benoemd tot brandweercommandant Roerm. en comm. Regionale Brandweer 1987;
46 letter CO-CU;
P Coenemans,25jr.werkz.bij LLTB,lid Iste Kamer 1983;
Petrus H.Coenemans,dir.Pedag.Acad.,lid Limb.Geschied-en Oudheidk. Genootsch.,kon.ondersch.1972;
Billy Coenen,stadmedaille 1979 vanw.prestaties judo;
Piet Coenen,dir.Bissch.College 1959-1970;
Piet Coenen,atleet,kogelstoten landenwedstr.Noorw.-Nederl.1980;
Piet Cöp,rector Laurentiusziekenh.,afscheid 1983;
Pierre Comes,de"Witte",watersporter va.1942;
Peter Coppen,50jr.architect 1983;
Louis Cornelis,40jr.dir.v.Gend&Loos 1930,carnavalist;
Corrètje,behoeftige verzamelaarster;
Frans o.d.Coul,prefect Bissch.College,overl.1961;
Huub o.d.Coul,secr.KvK,overl.1979;
Ria Coumans,werkz.in Taiwan,gehandicaptenzorg 1979;
Bertus d.Cour,"dorpsgek";
Gerardus Couwenberg,50jr.broeder1979,opvanghuis St.Jozef,werkz.op intern.Bissch.College;
Fam.Cox,motorrijtuig-en rijbewijs 1906;
Annemarie Cox,kanovaarster Olymp.Sp.Seoul1988;
Bair Cox,weth.sport en cultuur 1978;
Chris Cox,paus.ondersch.vanw.restauratie Munsterkerk1981;
Emiel Cox,ruitersport 1979;
Frans Cox,beeldhouwer,glazenier;
Frans Cox,kastelein,kon.ondersch.1979;
Tjeu Cox,div.ondersch.vanw.harm.en fanf.;
Petra Cox,dressuurrijdster;
Theodorus Cox,meestersmid,overl.1915;
A.J.J. Craghs,dir.ziekenh.de Weezenlanden Zwolle;
Jean Craghs,menu 1994;
J. Cremers,rechter Roerm.1972;
Frans Cremers,wijnkenner 1977;
Thei Creemers,doc.BCSchöndeln;
Johan Cremers-Margarethe Hufer,50jr huw.1980;
P.Crijns,dir.COVAS/LLTB tot 1979;
Andreas Creusen,bissch.,1591-1666;
P.v.Crugten,notaris tot 1957;
J.B. Crunelle,testament 1832;
Hendrik v.Cuyck,bissch. 1596;
Jan H.Custers,past.Stevensweert,doc.Bissch.Coll.,overl.1977;
Majel Custers,burgem.,benoem.1968
Peter Custers,journalist,acties Bangladesh 1976;
Eduard Cuypers,architect,plan Munsterkerkplein 1924;
Franciscus Cuypers,portretschilder,geb.1820;
Henricus Cuypers,kerkschilder,geb.1812;
Hubert Cuypers,componist 1873-1960;
Jos/Joseph Cuypers,bouwmeester,1861-1949;
Johannes Cuypers,schilder,1769-1858;
Pierre Cuypers,jr,architect,kasteel Horn,1975;
51 letter DA-DE;
Jannie Daanen,textiele werkvormen,weven,kerkstola's,1980;
Marie R.H.C.v.d.Renne de Daelenbroek 1873-1964,fam.geg.;
Gerda Daemen,zaalhandbalster Swift 1977;
G.Dahmen,rechter arrond.rechtb.tot 1974;
Georges Dahmen,advoc.en procur.,overl.1950;
Jan en Lisa Dahmen-Ottenheym,Isr.,Eng.en Am.ondersch.vanw.hulp aan Joden in WOII;
Laurens/Lerang Dahmen,stoomcaroussel,Royal Theater,opperstalmeester Circus Willems;
MarieThérèse Dahmen,huwelijksaankondiging 1940;
Henk v.Dalen,voorz.CDJA-Limb.1979;
FransJozef Dambacher,1771-1811,portretschilder;
Vitus Deocharus Dambacher,geb.ca.1740,portretschilder;
Cornelis Damen,werkz.bij Grontmij,ontginning Peel,ruilverkaveling,overl.1979;
Jo W.L.Damen,monseigneur,vertegenw.Nederl.Episcopaat in het Vaticaan,rol bij IIe Vat.Concilie,pausel.en kon.ondersch.,1909-1989;
Willem Damen-Thiela Peeters,50jr.huw.1973,notaris,weth.,kerkmeester;
C.Danen,pastoor O.L.V.van Altijddurende Bijstand tot 1971;
J. Daniels,KVP-burgem. Roerm.va.1975-1992;
Hans Danker:zie Doc.Verz.569;
Jo Deckers,gedipl.squash-arbiter 1983;
Leo Deckers-Catharina v.Cruchten,50jr.huw.,1980;
Mathieu Deckers-Helena Engels,50jr.getrouwd,1981,Asenray
Patricia Deckers,lid Nederl.regeringsdelegatie Alg.Verg.VN.1982;
Kees Dekkers,Buro Intern.Solidariteit,1983;
W.P.H. Delhoofen,secr.econoom v.bisdom Roerm.,overl.1988;
Joseph-Edmond Delhoughne,pres.rechtb.Roerm.va.1939;
Edmond Delhoughne,rechtshistoricus,genealoog,in 1957 opr.Inst.voor Genealogie en Streekgeschiedenis;
Andreas Delleman,broeder,onderwijzer BLOschool "Petrus Donders" tot 1979;
A.Delsing,50jr.priesterjubileum1979,kapelaan en rector Munsterkerk;
Annemiek Derckx,kanovaarster Olymp.Sp.Seoul 1988;
Lei Derichs,sportleraar Bissch.College,Swift-athletiek,jurylid KNAU,pens.1981;
Wilhelmus Desserjère,naamswijziging in 1973:de Serière du Bisournet,administrateur Bissch.College va.1956-1976;
Josephus J.B.Deuss,dir.Proefstation voor thee,Ned.-Ind 1928;
Wilhelm Dewez,hoogleraar landbouwplantenteelt,rijkslandbouwconsulent Limb.;
52 letter DI-DU;
Bert Dierick,doc. electrotechn. LTS Roerm.,omstreden ontslag 1983;
H. Dieteren,werkz.bij Dienst Landinrichting,Grond-en Bosbeheer Roerm.,kon.ondersch.1981;
Jan Dieterich,Asenraayse schaapherder;
Ferry v.Dijk,winnaar hardloopweddenschap 1981;
Johannes v.Dijk,dir. Huis van Bewaring,overl.1973;
Har Dijks,Unifil Libanon,luitenant-kolonel 1979;
Martien Dings,secr.LLTB,afscheid 1964;
Jan Michiel Dionisy,schilder v.miniatuurportretten,graveur,1794-1859;
Theodorus Franciscus Dionisy,horlogemaker en graveur,1764-1855;
Dionysius de Leeuws/de Karthuizer,15e eeuwse Maaslandse mysticus;
Kees Dirkx,luitist,oude muziek,snaarinstumenten;
L.Dirkx,dir.Dr.v.Gilsschool,pens.1973;
Harrie Dister,doc. Nederlands Bissch.College,overl.1984;
Gerarda Donners,overste Laurentiusziekenh.,paus.ondersch.1981;
C.M. Dosker,journalist,25jr.dir.Maas-en Roerbode 1956;
Johannes Douven,portretschilder,1656-1727;
Jos Le Doux,in 1897 wereldrec.wielerwedstrijd;
Heinrich Dovermann,overl.1983;
Jos Drehmanns,missiepater in Brazilië,overl.1959;
Th.v.Dreveldt,dir.PLEM,kon.ondersch.1975,comm.Uitg,Mij.De Limburger;
Frans Dings,overl.1991;
J.Driessen,40jr.priester,doc. klassieke talen Bissch.Coll.1978;
Wiel Drent,de "Witte",gemeenteambt.1980;
Gerrit Drenthen,amateurcoureur,Tour de France etappe,1979;
Charles Driessen,ingenieur bij NS,geb.1879;
Frans Driessen,scheepsbouwer;
Hint Driessen en Stien Diels,50jr.getrouwd 1981;
Johannes v.d.Drift,schilder v.landsch.,stadsgez.1808-1883;
Petrus v.d.Drift,Raad-adviseur bij Dep.v.Openb.Werken en Wederopbouw,geb.1885;
Wim Droessen en Mimi v.Nijatten,50jr.getrouwd 1979,voorz.LLTB,lid Tw.Kamer,secr.Vrouwengilde
Tine Druncks,lid gemeenteraad tot 1987;
Inge Dühr,Missverkiezing 1979;
Fam.Duycker(s),geg.va.1645;
Dolf v.Duynen,zangkanaries,5e prijs 1980;
E.V.B. Dumoulin,dir.onderneming hout- en bouwmat.overl.1970;
Antonius Dupont,dr.filosofie en theologie,1836-1917;
Peter Dusch,hoofdinspect. politie,pensioen 1980;
Daniel v.Duvenee,13e-eeuwse magister,pastoor,diplomaat;
53 letter EC-EY;
H.v.Eck,kon.ondersch.vanw.31jr.werkz.in gevangeniswezen 1977;
Sjra v.Eck,kon.ondersch.vanw.40jr.werkz.bij PTT 1980;
J.ohannes Eekels,hoogleraar industriële vormgeving,productiebeleid en productplanning,TH Delft 1980;
C.Egelie,voorz.St.Samenlevingsopbouw 1971;
J.Ek,Arrondissementofficier 1e klasse 1979;
Ramazan Ekinci,Turkse nationaliteit,geen verblijfsvergunning,1982;
Frans v.Eldijk,2x11 jr.vorst en voorz.carn.ver.de Tuinhagedisse te Leeuwen,1983;
Emile A.C.v.Elven,geb.1904,werkz.bij bank,bij Coop.Roerm.Veiling, Distributie,va.1954 Archief;
Jan v.d.Elzen,rechter arrond.rechtb.Roerm.,benoeming 1982;
J.v.d.Elzen,40jr.huishoudster,kon.ondersch.1983;
Bert Emans,Nederl.kampioen tafeltennis voor gehandicapten 1967;
Sef Engelen,wethouder tot 1982,overl.1992;
Sef Engelen-Cor Geenen,50jr.getrouwd 1981,aannemer woningbouw,wandelsport;
W.Engelen-M.Lutgens,50jr.getrouwd 1978,kermisexploitanten;
Nico Engels,wethouder,locoburgemeester 1979;
P.Engels,kon.ondersch.vanw.40jr.werkz.bij eierexport-en importbedrijf Suntjens&Zn.;
Ernst Casimir,1573-1632,graaf van Nassau-Dietz,gewond geraakt in loopgraaf te Roermond en aan zijn verwondingen overleden.
Jan v.Es,amateurbodemkundige,expo van stenen 1978;
Louis v.d.Essen,zie: burgemeester Gerardts;
J.G.M. v.Esser,geneesheer-directeur Laurentiusziekenh.,benoeming 1961,Bloedbank Noord-Limburg;
Huub v.Etten,NewYork marathon 1983;
Fons Even,veldbioloog,krantenartikel over wespen,1979;
Leo Evers,priester,docent Engels Bissch.College Roerm.,conrector,overl.1984;
P.Evers,50jr.priester 1980,docent Nederlands Bissch.College te Weert;
Henri Everts,Monseigneur,1854-1900,leerling,leraar klassieke en moderne talen en directeur Rolduc,lid Tweede Kamer 1893;
Charles Eyck,kunstschilder,maakt ook kerkschilderingen,beeldhouwer,illustrator,glas in lood,1897-1983;
Sjra v.d.Eijnden,technisch hoofdambtenaar Bouw-en Woningtoezicht gemeente Roerm.,pensioen 1979;
Louis Eyssen,fabrieksdirecteur Solvay Chemie,overl.aug.1997
54 letter FE-FR;
Eugène de Fernelmont,gipsgieter,polychromeur,beeldhouwer,atelier Cuypers Roerm.,1845-1916;
Frans Feron,Rolduc,vic.-gen.v.h. Bisdom Roerm.,pres.v.h.Grootseminarie Roerm.,huisprelaat van Z.H.de Paus,1896-1958;
Clara Fey,stichteres congregatie "Zusters van het Arme Kind Jezus" 1815-1894;
F. Fey,VVD.burgemeester Melick-Herkenbosch,ca.1972;
Harrie Fick,bouwondernemer,overl.door autoongeluk 1983;
P.Ficq v. Crugten,ondersch.door Rode Kruis met Kruis v.Verdienste ivm. oprichting Jeugd Rode Kruis,1970
L.C.A.M.Ficq,fam.geg.va.1748
Rob Finken,arts in Zaïre,auteur medisch handboek voor Afrika,geb.1927;
August J.A.Flament,rijksarchivaris Maastricht,archievenoorlog Maastricht-Roermond,1856-1925;
Dhr. Fontijn,voorz.wijkraad Donderberg;
Leo Francken,gouden priesterfeest 1982,leraar Nederlands Biss.Coll.Sittard,pastoor Jabeek,Baexem,Herten;
Pierre Francken,amateur toneelspeler,dichter,zanger in
Roerm.dialect,1888-1953;
Edmond Franquinet,pres. Rechtbank Roerm.,auteur strafrecht-en luchtvaartboeken,vertaler Jules Verne,1896-1974;
Caspar J.H. Franssen, architect vnm.kerk- en schoolgebouwen,1860-1932;
Elbert Franssen,desk.op gebied van kerkmuziek,organist, componist,koordirecteur Kathedraal en Munsterkerk Roerm.,1873-1950;
Jos Franssen,zoon van Caspar,architect vnm.kerk-en schoolgebouwen,genie-officier,1893-1968;
Leo Franssen,zoon van Caspar,kunstschilder,1905-1990;
Tom Franssen,monumentaal kunstenaar,maakt werk voor gevels, wanden,openbare gebouwen,geb.1931
Sjra Frencken,kon.ondersch.bij gouden dienstjubileum bij porseleinfirma Utens,1980;
H.G.Th. Frencken,leraar scheikunde Bissch.Coll.Roerm.,studie en promotie chemie aan Universiteit Leiden,1886-1968;
Bér Frenken,medewerker Westrom-bedrijven,bericht van overlijden 14-02-1984;
55 letter GA-GEU;
Fam.Gabriels,fam.geg.va.1793;
Hendrik Geelen,beeldhouwer,kerkelijke kunst,geb.1841 Roerm.;
Jan J.M.Geelen,beeldhouwer,overl.1926;
Th.Geelen,pastoor H.Geestparochie Roerm.,aalmoezenier Jong Nederland;
Henri Geene,ornamentsteker,beeldhouwer,1865-1950;
Susanne Geerdink,zaalhandbalster;
J.Geerling,11 jaar hoofd van Willem de Zwijgerschool Roerm.tot 1962;
Jef v.Gehlen,orgeldraaier,orgelbouwer,1983;
E.Geisler,missionaris in China,60jr.priester 1975;
D.W. v.Gelder,kon.ondersch.40jr.werkz.bij ECI waterkrachtcentrale,1970;
Thei v.Geldrop,advoc.&proc.,initiatiefnemer School voor Econ. en Adm. Onderwijs,secr. Kamer v.Koophandel Roerm.;
Henri Gelissen,dir.PLEM,ingenieur,minister v.Econ.Zaken 1935-1937,plan voor waterreservoirs in Limburg,watersporter,geb.1985;
Fam. Gerardts,fam.geg.va.1778;
L. Gerardts,burgem.Roerm.12-01-1892/08-10-1893;
P.P.J.M. Gerardts,advoc.,subst.griffier rechtbank Roerm.1921;
Fer Geraedts,saunahouder;
H.Geraedts,50 jr.in notariaat 1979;
Jan Geraedts,Limburgs Buuttekampioen 1996;
Harie Geraedts- Mevr.Geurts, schoenmaker Asenray,50jr.huw.1979;
Piet Geraedts,50 jr.bij LLTB 1979,langdurig lid mannenkoor en van kathedrale kerkkoor,medeoprichter van operettegezelschap Eurydice;
Peter J.Geraedts,schilder,graficus,dichter,geb.1950;
Sjra Geraedts,meubelmaker,houtsnijder;
Maria M.Geritz,kloosterzuster,keukenzuster op de Steenen Trappen,Roerm.voogdijinstelling voor kinderen,overl.1962;
Georges Germanus,zie Burg.Geradts,Limburg in beeld;
P.J.C.Gerrits,luit.-kol.,comm. Ernst Casimirkazerne tot 1972;
Jo Gerris,handbaltrainer Swift 1921-1982;
Fam. Geuljans,fam.geg.va.1671;
Robert M.A.A.Geuljans,burgem.Roerm.1945-1959;
Marie-Paul Geurts,beeldhouwster,lector kunstgeschiedenis en beeldhouwkunst Univ.v.Stellenbosch,Z.Afrika,1973;
Paula Geurts,maatsch.werkster,overl.1993;
Geurts, pastoor,foto bij krantenartikel 1981;
P.Geurts,Rolduc,verdiensten voor Katholieke journalistiek,hoofdred."de Tijd"1929;
Pierre Geuskens,opzichter gem. Roerm.,35 jr.ambtenaar 1979;
56 letter GI-GU;
C.Gierlings,schoolh.Asenray,kon.ondersch.;
Pater Gierlings,missie China,Filippijnen,Indonesië,25jr.priester 1960
Jo Gijsen,bissch. Roerm.,25jr.priester 1982;
Pierre Gilissen,werkz.in onderw.Kapel in 't Zand,kon.ondersch.1973;
Petrus v.Gils,Rolduc,Bissch.Inspect.R.K.Onderw.Limb.,1869-1956;
M.Gitmans,hoofdverpleegk.Laurentiusziekenh.,kon.ondersch.1979;
P.A.J.Godderij,econ.dir.Laurentiusziekenh.1979;
Jos Goedbloed,werkz.in Saudi-Arabië,1977;
G.Goelst,rechter-plaatsverv. rechtb.Roerm.1974;
W.Goeman,45jr.werkz.bij douane,kon.ondersch.;
Joh.Willem Goessens,mgr.dir. Bissch.Coll.Roerm.1922-1945,overl.1972;
Gondje,kleuterjuf Maasniel,50jr.zuster 1969;
Paul v.d.Goor,hoofdred.Veldeke,dialectdichter,overl.1983;
R.v.Goor,waterbouwk.,42jr.werkz.bij Rijkswaterstaat,kon.ondersch.1972;
L.Goossens,adj.-onderoff.,kon.ondersch.1979;
Han Gootzen,tafeltennistalent bij TempoTeam 1978;
J.E.W.Gorissen,dir.gevangenis Roerm. in 1983;
Gabriël Gorris,schrijver (pseud.F.Linnartz);
Marleen Gorris,filmmaker,films "Antonia","Mrs.Dalloway";
Oscar Goudsmit,voorz.Israëlitische Gemeente Roerm.,overl.1968;
Jan de Graaff,30jr.politie Roerm.1995;
Martinus Graat,kermisexpl.,bezit 2 concertorgels,1973;
Huub Graus,dichter,Uitg. Boek en Vorm 1978
H.A.Gribnau,doc. Bissch.Coll.Roerm.,waarn.burgem.1945;
J.G. Grobbenhaar,25jr.werkz.bij gem. Roerm.1959;
Richard Grobbenhaar,architect,holwoning 1985;
Ger Groenenberg,majoretten-instructeur 1979;
Jeane Groenendaal,schilderes;
Lou Groot,econ.-dir.Laurentiusziekenh.,hoogl.Univ.Maastr.1974;
Suzanne Grooten,vooropl. bij Scapinoballet 1980;
J.J.Grote,KNOarts Laurentiusziekenh.,prof.Univ.Leiden 1980;
Elbert Gubbels,pijpenfabr.,pausel.ondersch.1978;
Ger Gubbels,schilder;
echtp.Gubbels-Brouns,60jr.getr.1981;
E. H.Guilhelmi,past.Maasniel,pelgrim Rome 1674-75;
Louis Guillaume 1851-1904,musicus;
Marthe Guillaume-Dupuis 1872-1945;
Paul Guillaume,muziekdoc.Bissch.Coll.;
C.F.H.Guillon,overl.1853;
G.G.H.Guillon,notaris,historicus,1811-1873;
Fam.Guljé,fam.geg.va.1647
57 letter HA-HAW;
Th.M.J.Haagmans,25 jr.ambtenaar Burg.Stand,gem.Roerm.1970;
Mathilde Haan,apotheker,eerste vrouwelijk gemeenteraadslid,1886-1974;
E.P.H. Haan,Luitenant Kolonel, trouwboekje;
J.K.M.H.Haanen,dir.Gem.Sociale Dienst tot 1971;
P.J. v.Haaren,secr.Noordbrabantse Boerenbond,voorz.Coop.Roerm.Eiermijn va.1927;
Aad de Haas,schilder,graficus,overl.1972;
A.Habets,musicus,dir.CKV-Roerm.1988;
Joseph Habets,priester,geschiedkundige,rijksarchivaris,geb.1829;
Eduard Haenen,leraar Bissch.Coll.Roerm.,overl.1936;
J.H.M.E.Haeren,Rolduc,leraar Frans Bissch.Coll.Roerm,overl.1943;
Louis de Haes,leraar Nederlands Bissch.Coll.Roerm.,overl.1941;
An Hamburg,60jr.woonachtig in Roermondse Veld,1980;
G.Hamm,Lt.-Kol.b.d.,overl.1960;
Jan Hanlo,schrijver,dichter,1912-1969;
Henri Hanrath,missionaris in Midden-Mongolië,overl.1910;
Jo Hansen,dialectdeskundige,volkscultuur,voorz."Veldeke",leraar Frans te Horn,overl.1984;
Jo Hanssen,kortstondig voorz.politiek samenwerkingsorgaan "Katholiek Roermond"1974;
M.Hanssen,werkz.bij Belastingdienst,onderscheiding;
B.L.Harbers,leraar Rolduc en Bissch.Kweekschool voor onderwijzers Roerm.,overl.1942;
A.v.Harderwijk,48 jr.werkz.bij Belastingdienst,onderscheiding;
J.M.v.d.Hark,verkeersschout-Openb.Ministerie,1980;
H.Hartman,dir.Electrochemische Industrie,pensioen 1964;
Arnold Havensius,Kartuizer in Karthuizerklooster Roerm.,1540-1610;
A.Hawinkels,37 jr.werkz.bij Kadaster,kon.ondersch.1982;
Albert Hawinkels,paardenliefhebber,herrie met gemeente om stukje grond,1981;
Miel Hawinkels,koetsier,rijtuig- en stalhouderij;
58 letter HE-HEU;
Tonny v.Heeswijk,drankimporteur,zakenreis te paard,1958;
Jean Hegtermans,oudpastoor Holtum naar Roermond,1982;
A.C.S.M. v.d. Heijden,dir.Agnesschool voor Middelb.Huishoud- en Nijverheidsonderw.,geridderd 1983;
Harry v.d.Heyden,kand.Centrumpartij;
N.v.d.Heyden,typograaf bij fa.Romen&Zn,overl.1910;
Jo Heyen,dir.Prov.Raad voor het Ouderenbeleid,pens.1983;
Th.Heijen,onderw. Leeuwen,pens.1974;
W.Heyltjes,kantonrechter Venlo,1980;
Ant.Heijen,hoedenfabrikant;
Guillaume Heijnen,missie Alaska;
Jac Heijnen,60 jr.muzikant fanf.Het Katoenen Dorp 1982;
Jacob Heijnen,voorz.R.K.Bond van coöp.verenigingen Limb.,arbeidersbelangen,overl.1956;
Jan Heijnen,raadslid,kastelein"de Pappelhof",overl.1971;
L.Heijnen,40 jr.bij Buitengew. Onderw.,kon.ondersch.1978;
P.E.A.Heijnen,muziekdoc.;
Agnes v.Heilsbach,zieneres,1597-1640;
Jan v.Helden,naoorlogs Limb.graficus;
Jan v.Helden,missionaris Afrika,25jr.priester 1964;
Peter J.A.Heldens,45 jr.werkz.bij NS, kon.ondersch.1974;
J.Heldens,40jr.werkz.bij Ned.Cred.Bank,kon.ondersch.1977;
zuster Heliodora,werkz.in bejaardenzorg,kon.ondersch.1981;
Frans Helwegen,priester Litouwen,slachtoffer WOII 1945;
Jan Helwegen,zakenman,voorz.fanf."St.Laurentius",Leeuwen1958;
Thieu Helwegen,ambt.gem.informatiecentr.1977;
Willy Hendericks,voorz.Bouwver.Lada 1965-75;
Willemien Hendriks,pottenbakster;
L.Hendrikx,dir.Biol.School,afsch.1981;
Sjef Hendrickx,dir.Henzofotoalbums,overl.1979;
M.Hendrix,OudLimb.Schuttersfed.,kon.ondersch.1977;
Vincent A.v.Henke,Amerik.serg.,maart 1945;
Eugène Hennekens,doc.wis-en natuurk.Biss.Coll.,overl.1964;
J.M.Hermans,inspect.Volksgezondh.,Drankbestr.
H.J.A. Hermens,dir.uitgeversmij.Neerlandia,afsch.1968;
M.Hermse,40jr.werkz.bij de Limburger,1976;
G.v.d.Heuvel,priester,slachtoffer WOII 1945;
Herman v.d.Heuvel,kapitein "Willem Ruys";
John v.d.Heuvel,natuur-en milieueducatie 1980;
Martin v.d.Heuvel,Unifil Libanon1982;
M. Heuvelmans,40jr.werkz.bij EDAH ,kon.ondersch.1974;
W.Heuvelmans,moderator Biss.Coll.,past.-deken tot 1992
60 letter HO-HU;
Lou Horbach,KVP-lid Iste Kamer tot 1974;
Willem v.Horne/Hoorne,geg.va.1285;
G.B.J.Horsmans,pastoor Heerlen 1956;
L.M.L.F.Hosselet,dr.in Tech.Wetensch.,TH.Eindhoven 1971;
Willy Hosselet,gemeentesecr.Roerm.,kon.ondersch.1954,overl.1963;
Wiel Horstermans ontmoet onderduiker Peter Kaufmann 1979;
Karel Houben,dir.basisschool Herten,pens.1988;
Anton v.d.Hout,edelsmid,start bedrijf 1970;
Leo v.d.Hout,journalist,medew.reclamebur.,auteur "Debiteuren in beweging"1982;
Paul v.d.Hout,edelsmid;
R.Houterman,kantonrechter Roerm.1985;
Willem J.Houtermans,beeldh.,kerkmeubelen,1835-1890;
E.O.J.M.Baron v.Hövell tot Westerflier,comm.der Koningin Prov.Limb.;
J.G.F.M.G.Baron van Hövell tot Westerflier.stadsarchivaris Roerm.,auteur"Roermond in oude ansichten 1870-1930";
Dré Hovens,kastelein,carnavalist,overl.1958;
S. Hovens,ambt.Belastingen,verzetsman,div.ondersch.,overl.1964;
Bernard Hoyng,schoolarts Biss.Coll.,overl.1961;
J.F.Henri Hoyng,arts,wijkverpl.,zuigelingenbur.,medeopr.afd.Roerm.van Nederl.Rode Kruis,kon.ondersch.,overl. 1942;
J.Hubers,huismeester Huis v.Bewaring,kon.ondersch.1972;
Zr.Hubertini,40jr.werkz.ziekenhuisapotheek,kon.ondersch.;
Josique Huyben,zie:Dolf Wong,Maas-en Roerbode 20 aug.1966;
Cornelia Huyben/zr.Albertina,ereburger Roerm.,overl.1991;
Jan Huyskens,tekenleraar,tekstschrijver,Halewijnprijs 1987;
Peter Huiskens,café De Boag,prijs CocaColawedstrijd 1983;
Pierre Huyskens,journalist,redacteur radio en tv;
J.Huysmans,dir.ambachtsschool Roerm.,publicist geschiedk.,folkl. werk,overl.1969;
Norbert Huyts,10jr.voorz.LLTB,1981;
E.Huisman,pastoor,afscheid parochies Donderberg en de Kemp,1973;
A.J.M.rechter rechtb. Roerm.tot 1971;
Jan Hupperts,dirig. Kon.Roerm.Mannenkoor,kon.ondersch.1981;
Piet v.d.Hurk,werkn.v.Gend&Loos,afscheid 1979;
L.H.J.Hurrelbrinck,auteur streekromans,overl.1941;
Alfons Hustinx,cineast,oorlogsdia's,overl.1972;
L.Hustinx,arts,All.Franc.ondersch.1964;
A.J.Hutschemaekers,secr.LLTB,div.ondersch.1986;
Leon Huybregts,4 jr.PSP-raadslid tot 1986;
62 letter JA-JU;
BairJacobs,37 jr.werkz.bij Gemeentereiniging 1982;
Wiel Jacobs,pausel.ondersch.voor secr.Munsterkerkkoor 1973;
Moh.Jaheruddin,scheik.ing.,particulier ontwikkelingswerker in geboorteland Bangladesh,overl.1988;
Bair Jakobs,40jr.werkz.in onderwijs,1980;
Laurent Janné,districtsveearts Limb.,overl.1907;
Ad Jansen,dir.MTS tot 1983;
A.H.J.J. Janssen, pastoor,overl.1963;
Aggie Janssen, bridgetoernooi Polen 1974;
Ben Janssen,pref.Biss.Coll.tot 1969;
BaerJanssen-Annie Steijvers,50jr.getrouwd 1982;
C.Janssen,instrumentmaker Seinwezen N.S.,eremedaille 1972;
Dennis Janssen,PSPlid 1982;
Emmanuel Janssen,60jr. Redemptorist 1968,arch.Bisd.Roerm.;
Gerard Janssen,wiskundeleraar Biss.Coll. tot 1965;
Hendrik Janssen,leraar Klass.Talen Biss.Coll.,staatssecr.Onderw.,Kunst.en Wetensch.,overl.1982
Henri Janssen,missionaris Oeganda 1947;
Jac Janssen,;
H. Janssen, mens in bedrijf;
H.E.R.J.J. Janssen, gemeentesecretaris 1963;
J. Janssen, directieteam Rijkswaterstaat 1981;
J. Janssen, 25 jr. leraar 1965;
J.J.H. Janssen, in Memoriam 1961;
J.M. Janssen, 1899;
J. Janssen, diamanten paar 1983;
J. Janssen, erevoorzitter 1977;
J. Janssen, hoogleraar te Amsterdam;
J.P. Janssen, neomist op Donderberg 1971;
K. Janssen, overleden 1980;
P. Janssen, Robijnen jubilaris 1970;
H.H. Janssen, 1985;
Janssen-Hermans, 50 jr. getrouwd 1980;
W. Janssen, pastoor 60 jr. priester 1975;
T. Janssens, kegeltitel 1977;
W. Janssens, koninklijk zilver 1980;
R. Jaspar, missionaris viert 40 jarig priesterschap 1978;
C. Jaspers,
M. Jeurissen, directrice Arbeidsbureau Brunssum 1973;
S. Jeurissen, 50 jr. getrouwd 1983;
G. Jeurissen, zilver 1981;
H. Jochems, benoeming in Bisdom 1980;
J.C. d. Jong, zilveren jubileum;
J. Jong, 50 jr. getrouwd 1981;
K. Jongkind, NAO-directeur 1977;
J.M.J. Janssens, 1959;
E. Joosten, ridder;
J. Joosten, burgemeester Maasniel 1945;
J.H.H. Joosten, overleden 1945;
M. Joosten, Limburgs portret 1959;
T. Jorna, buuttekampioen 1974;
J. Jung, 40 jr. organist 1981
62 letter JA-JU;
Peter Jac.Jansen,prof.seminarie Roerm.,
kerkgesch.,sociol.,kateg.,zielz.,overl.1960;
Harry Janssen,hoogl.ondernemingsrecht en soc.econ.recht TU Twente,geb.te Roerm.1941;
H.E.R.J.J. Janssen,gem.secr.Roerm.in 1963,kon.ondersch.1983;
Jan Janssen,kon.ondersch.1981,lang werkz. bij Rijkswaterstaat;
Johan Janssen,doc.Engels,conr. Biss.Coll.,kon.ondersch.1982;
J.J.M.Janssen,doc.tekenen Biss.Coll.,overl.1963;
Johannes M.Janssen,oud kol.-intend.,weth.Roerm.,lid Prov.St.,overl.1899;
Jos Janssen-Ida Puts,60jr.huw.1983,opr. bejaardensoos Roerm.;
Jos Janssen,17jr.voorz.Kon.Roerm.Mannenkoor 1977;
Jozef M.A.Janssen,priester Bisd.Roerm.,buitengew.hoogl. Egyptologie Vrije Univ.A'dam,div.public.,1907-1963;
Jan P.Janssen,1ste H.Mis par.Donderberg 1971;
Karel Janssen de Limpens,advoc.Wijlre,boek geschied. Wijlre,publ.over rechtsgesch.,overl.1980;
Pierre Janssen,40jr.werkz.bij grooth. Sampers&Franken,kon.ondersch.1970;
René H.H.Janssen,internist,dir.Laurentiusziekenhuis Roerm.,overl.1985;
Wilhelm Janssen-Tiel Hermans,60jr.huw.1980;
W.Janssens,kapel.Swalmen,past.Griendtsveen en Leveroy,65jr.priester 1980;
Toos Janssens,kegelsport,kampioene 1977;
Wiel Janssens,50jr.schilder 1980,kon.ondersch.,25jr.bestuurslid fanf.Kapel in 't Zand;
R.Jaspar,missie Zaïre,40jr.priester 1978;
Chrit Jaspers,rijwielhandelaar Maasniel;
M.Jeurissen,vr.dir.Arbeidsbureau Brunssum 1973;
Sjeng en Marie Jeurissen,50jr.huw.1983;
Sjra Jeurissen,kon.ondersch.,40jr.werkz.bij Acc.-en Belastingadv.bur. Limb.1981;
Harry Jochems,priester,Rolduc,seminarie Roerm.,doc.Duits,waarn.rector Biss.Coll.Roerm.,overl.1981;
J.C.de Jong,25jr.ambt.Cultuurtechn.Dienst 1983;
Jan en Catharina de Jong,50jr.huw.1981,waterbouwk.,uitv.ribbellijn langs de weg;
Karel Jongkind,dir.busbedr.NAO tot 1977;
J.M.J.Janssens,weth.1989;
E.Joosten,kon.ondersch.,werkz.bij Natronchemie 1971;
J.Joosten,interimburgem.1945;
J.H.Joosten,arts,epilepsiedesk.;
Maan Joosten,werkz.tbv.KVP 1959;
Ton Jorna,buutkamp.1974;
J.Jung,paus.ondersch.1981,organist;
63 letter KA-KN;
H.Kaiser,kandid.burgem.Roerm.1992;
Kobus Kakke,boodschappenloper,begin 1900;
Doke v.Kampen-Bronkhorst,maatsch.werk.tbv.oorlogsslachtofffers.Auteur "De oorlog duurt voort"1980;
Wim Kasdorp,koopman,verzet,oorlogsslachtoffer1945;
J.Kats,diss.Roerm.dialect,1939;
J.Kehrens,25jr.werkz.bij LLTB,1957;
Frans v.Kemenade,voorz.ASOV,ambt.Belastingd.,div.ondersch. vanw.verdiensten in WOII,overl.1973;
W. v.Kempen,25jr.priester 1995;
Christiaan Kerstens,insp.Volksgezondh.,Veeartsenijk.Dienst,overl.1984;
Jan Kessels,priester,doc.Frans Biss.Coll.,overl.1961;
Herman Kessener,geb Roerm.1882, ing.,dir.Rijksinst.Zuivering Afvalwater;
Alphonse Michiels v.Kessenich,adv-proc.Roerm.overl.1983;
Georges Michiels v.Kessenich,geb.1967 Roerm.,lid Prov.St.,lid 1ste Kamer;
Henri Michiels v.Kessenich,burgem.Roerm.1808;
Louis Michiels v.Kessenich,insp.Lager Onderw.Roerm.,lid Lib.Unie Limb.
Jos Keulers,priester,doc.exegese Grootseminarie Roerm.,publ.aang.Bijbelse Gesch.,overl.1963;
Henricus Keuven,geb.1820 Roerm.landschapsschilder;
Thomas Kierkels,40jr.werkz.Houthandel Esser,voorz.Ned.Kath.Vakverb.,kon.ondersch.1969;
Familie KIezebrink - Rouwers
Dhr.Klaar,32 jr.koster en cantor Munsterkerk 1983;
Jan i.d. Kleef,priester,1970 past.Roerm.,overl.1987 ;
Jos Klijnen,architect,stedenbouwk.,overl.1973;
Renatus Klinkenbergh,priester,doc.Klass.Talen,Godsdienstleer,Kerkgesch. Biss.Coll.,overl.1936;
W.Kloos,voorz.Raad v.Beroep en Ambt.gerecht tot 1973;
Petrus Renier Knarren,schilder,geb.1826 Roerm.,overl.Schaerbeek(B.)1869;
Theo Knippenberg,ambt.kad.,amateur tek-sch.1981;


H.H. Krauth, 1978;
G. Krekelberg1980;
G. Krekelberg 1959;
Kreuwels1995;
N. Kronig,1981;
E.M. Kruytzer,1960;
J. Kuipers,1980;
F.J.J.H. Kurris,1960;
F. Kusters,1957;
A. Kuijpers, 1972;
J. Kwisthout 1935
63 letter KN-KW;
John Baptist Knipping,kunsthistoricus,geb.Roerm.1899;
Mathieu Koch,fotograaf,deskundige gravuur-overdruk,portrettist, div.exposities in binnen- en buitenland,overl.1976;
Jules Kockelkoren,journalist,kunstcriticus stadsred.Maas-en Roerbode Roerm.tot 1963;
J.Konings,pastoor van de Kemp naar Kapel in 't Zand 1983;
Sjaak Körner,auteur bundel verzen in Roerm.dialect:'t Ulgerke van Keub,1947;
W.Kooltjes,gymleraar Biss.Coll. va 1921,overl.1962;
Jelle S.Koornstra,parketpolitie,kon.ondersch.bij afscheid 1981;
J.v.Koot,vice-pres.rechtb.Roerm. tot 1978;
M.Koppes,kon.ondersch.,sinds 1948 werkz.bij Landmeetkundige Dienst;
Ab Korff,sportmedaille van gem.Roerm.vanw.vele verdiensten op sportgebied 1982;
Adriaan E.Kornips,"de Keers",schoenlapper,kastelein,in 1950 met zijn 90 jaar de oudste man.inwoner v.Roermond;
H.Kornips,40jr.priester 1981,missie Tanzania,werkz.Parijs,Effurt (DLD);
J.Koumans,kon.ondersch.vanw.maatsch.verdiensten ,bedrijfsleider soc.werkvoorziening Roerm.,gemeenteraadslid;
Guus Kousemaker loopt New York-marathon 1983;
J.Kramer,werkz.bij leiding Philips Roerm. tot 1966;
H.Krauth,40 jr.werkz.bij Hoefnagels Expeditie BV,kon.ondersch.1978;
Gé Krekelberg,atleet,marathon Essen(DLD)1980;
Gerard Krekelberg,dichter van Limburgs Volkslied,schoolmeester te Swalmen,deskundige op het gebied van Limb.volksgebruiken, archeoloog,publicist,geb.1864-overl.1937;
J.L.J.Kreuwels,geïnstalleerd als pastoor parochies Oost Roermond 26-11-1995;
N.Kronig,installatie als griffier rechtbank Roerm.1981;
Johan Kuijlaars,oud-dir.Gemeentewerken en Gasbedrijven Roerm.,overl.1979;
E.M.Kruytzer,40jr.priester1960,bioloog,doc.Nat.Hist.Bissch.Coll.Roerm.,dir.Nat.Hist.Museum Maastricht;
Joop Kuipers,rallyrijder 1980;
F.J.J.H.Kurris,chemicus,auteur wetenschappeljke artikelen en schoolboeken,40jr.scheikunde Bissch. Coll.Roerm.1960;
Fien Kusters,sociaal werkster,kindervacantiewerk Roerm.1957
A.Kuijper,vice-pres.rechtbank Roerm.1981;
Jos Kwisthout,priester,doc.wiskunde Bissch.Coll.tot 1936.
64 letter LA-LE;
M.L.v.d.Laar,subst.-off.v.justitie 1980;
Fam.v.Laar,geg.va.1717;
K.v.Laer,oud-weth.Roerm.,overl.1977;
L.Lafleur,lid Hof v.Justitie Antillen 1979;
M.Lambrichs,majoor Mil.Soc.Dienst Roerm.tot 1981;
A.C.Lamboo,bestuur RK.Werkliedenverenigingen,raadsl. Roerm.,overl.1950;
Dorine Lamboo,atletiektalent Swift Roerm.1961;
Piet Lamboo,atleet,medeopr.sportclub Swift Roerm.,25 jr.doc.Lich.Opv. Biss.Coll.Roerm.1963,jurywezen KNAU-Zuid;
Cor Lambregts,veldrijder,veldloper,marathon R'dam 1982;
Harry Lamers,arts,altern. geneesk.,neuraaltherapie 1983;
Jos Lamers,biochemicus,werkz.op med.fac.Univ.v.R'dam va.1971;
Paula Lamers,25jr.kassière bioscoop Royal Theater Roerm.1978;
Fam.Langenhoff,geg.va.1739;
Piet Lap,aquarelschilder,doc.tekenen Biss.Col.Roerm.,expo 1983;
Jan Laughs,journalist,redacteur Limb.Vandaag 1977,carnavalist;
J.L.Mathieu Lauweriks,(binnenhuis-)architect,designer,pedagoog,1864-1932;
Arnold Lechner,secr.penningm.Limb.Thuisfront,overl.1982;
I.F.H.Leclercq,werkz.gem.Roerm., burgem.Roggel,notaris,geb.1828-overl.1907;
Jos Ledoux,turner,wielersport,vlieg-en parachutespringwedstrijden,opr.stadion Roerm.,overl.1965;
Jan Leenarts,raadsl.KVP Roerm.,overl.1981;
Henri Leeuw sr.,beeldhouwer,zie fotoarchief;
Henri Leeuw jr.,beeldhouwer,kunstschilder,zie fotoarchief;
Oscar Leeuw,architect 1866-1944,Nijmegen,winkelpanden,concertgebouw de"Vereniging",villa's;
Janwillem de Leeuw,kolonel-bd,Nat.Indiëmonument Roerm.,zoekt namen van gesneuvelden in de Oost,1992;
Leendert Willem de Leeuw,NSB-er,overl.1943,omstreden grafsteen met Germaanse lebensvlam;
E.Leijendekkers-Janssens,40jr.werkz.bij Soc.Dienst Roerm.,kon.ondersch.;
Jacques v.Leipzig,chauffeur in dienst v.bisdom,kerk.ondersch.1980;
Harrie Lemmen,mijnwerker met paranormale gave,magnetiseur,25jr.wonderdokter 1974;
Mathieu Lemmen,hoogleraar pastorale sociologie,doc.opleidingen priesters en theologiestudenten Heerlen,overl.1982;
P.J.Lemmen,25jr.priester 1975,kapelaan Roerm.,secr.Bisdom
64 letter LE-LEI;
Mevr.Lemmens-Verheul,1975 zilveren erepenning gemeente Roerm, wegens 14 jr. verdiensten voor Comité Stedelijke Feesten;
Jacques Lemmens,adjudant gemeentepolitie,kon.ondersch.1977 vanw.40jr.overheidsdienst;
V.Lemmens,kapelaan Munsterkerk Roerm. wordt pastoor in Linne 1948;
F.Lenders,pastoor te Asenraay,40jr.priester 1975;
Jos Lennards,directeur v.h.Nederlandse Wardinstituut in navolging van Amerikaanse zangpedagoge Justine Ward,ten behoeve van het aanleren van Gregoriaanse gezangen aan kinderen.Oprichter Roermondse Volksmuziekschool,vele ondersch.,eredoctoraat 1980,geb.1899-overl.1986;
Anton Lensen,oud politieambtenaar verliest zijn huis aan slopershamer 1973;
J.W.Lensen,kon.ondersch. 50jr.werkz.bij PLEM 1980;
Lambert Lensen,zakenman,eigenaar "Technisch Handelsbureau Zuid",grossierderij in automaterialen,artikel in stadsblad 20 augustus 1977;
J.L.Lensing,nat.-soc.burgemeester Roerm.1944;
Carolus Henricus Gisbertus Hubertus Leurs,arts,doctor in de heel- en verloskunde,geb.1828 Roerm.-overl.1900 Roerm.;
Karel Theodorus Bernard Leurs,geb.1782 Roerm.-overl.1856 Roerm.,arts,raadslid,wethouder,in 1849 burgemeester Roerm.;
Anja van Leijssen,verzetsstrijdster WOII,lid van de Roermondse afdeling van de Bond van Wapenbroeders.Verzorgt jarenlang de oorlogsgraven van de Engelse vliegtuigbemanningen op het Oude Kerkhof van Roerm.;ook draagt ze zorg voor de jaarlijkse herdenking van hen op de eerste zondag van mei. Hiervoor hoge Britse onderscheidingen ,George Cross en Honorary Member of the Most Excellent Order of the British Empire, 06-04-2000.
65 letter LI-LU;
Nel v.Lier-Lütgenau bracht kienspel naar Limb.,1980;
Piet Liezemans,wever,bewoner van Begijnhof Roerm.;
Wilmi Ligthart,Miss-Holland Verkiezing 1981;
Guilielmus Lindanus,Iste bisschop Roerm.,geb.1525-overl.1588;
F.J.Linnartz,RK schrijver,pseudoniemen Gabriël Gorris en Ray Franklin,75 jaar 1983;
Henri Linssen,1805-1869,portret- en landschapschilder,Iste dir.Stads Teekenschool Roerm.;
G.C.P.Linssen,econooom,1969 proefschrift industriële ontwikkeling in Noord en Midden Limburg van 1839-1914,secr.Limb.WerkgeversVereniging;
Fam.Linssen-Berger,verjaarskalender;
J.W.J.Linssen,kanunnik Kathedraal Kapittel,secr.Bisdom Roerm.,overl.1929;
Joseph Linssen,raadslid,weth.Roerm.,public.hist.studies aang.stad Roerm.,ereburger Roerm.,overl.1986;
H.Litjens,priester,dir.Ped.Acad.Roerm.,hoogleraar.sociologie Hasselt,overl.1986;
Sjef Litjens,installatie pastoor de Kemp,Roerm.1983;
A.Lodders,Redemptorist,kerkelijke organisatie "Biddend Nazareth",50jr.priester 1974;
Michel Lodewijks,dir.Kadaster en Openb.Registers Roerm.raadslid VVD Roerm., gedeput. Prov.St. met portefeuille Water 1991-1995;
Paul Lommen,huisschilder,restauratiewerkz.1980;
Pierre Lommen,jeugdafd. Roerm. v.h.Wereld Natuur Fonds 1974;
Thei de Loo,oud regimentscomm. Limb.Jagers,KNIL,werkz.KMA Breda, overl.1998;
Heinrich Longerich-Mevr.Longerich,50jr.getrouwd 1979;
Harie Loontjens,doc.Ned.taal,secr.dialectvereniging "Veldeke",promotor Limb. dialecten,40jr.werkz.in onderwijs 1962;
Hans Lormans,langlaufer,2de plaats Nat.Kampioensch.1981;
J. Loven,50jr. lid v.FNV,1982;
L.J.Loyen,levenslang gestraft,vonnis wegens oorlogsmisdaden gepleegd in kamp Bobruisk Rusland, 1976;
Carl Lücker,graficus,expo Roerm.1979;
Eduard Lücker,geb.1896-overl.1978,40jr.in onderwijs 1961,vlinderdeskundige;
Eugène Lücker,geb.1876-overl.1943 kunstschilder,etser;
Jan/Sjang Lücker,beeldhouwer,overl.1972;
Joseph Johan Hubert Lücker,geb.Krefeld (DLD)1821-overl.Roerm.1900,kerkschilder,altaarstukken,portretten,atelier Stolzenberg/Cuypers;
66 letter MA-MAS;
Ad Maas,geb.1930 Tilburg,tekenaar,(glas-)kunstschilder,wandschilderingen,houten beeldjes;
Hetty Maas,werkt voor AMIVEDI,registratie zoekgeraakte en gevonden dieren,1982;
Leo v.Mackelenbergh,dir.Gemeentelijk Energie Bedrijf,overl.1978;
Bertus Mackendas-Trui Dijcks,50jr.getrouwd 1982;
A.Maessen v.Cruchten,40jr.vroedvrouw,kon.ondersch.1972;
Gerard Maessen,oud-weth.Maasniel,bestuur LLTB,voorz.Burgerlijk Armbestuur,overl.1974;
Hein Maessen,beeldhouwer,atelier Cuypers Roerm.,50jr.getrouwd met AnnaMaria v.Bellen,Brunssum 1950;
Joep Maessen,in 1974 50jr.bij de "Limburger",drukker,stypeur;
J.Maessen,priester Camilliaan,Iste H.Mis 1961;
Pierre Maessen,Roerm.fam.,woonachtig in Canada,vocht in WOII in Duinkerken,lid Franse ondergrondse,krantenartikel uit 1980;
Theo Maessen,kon.ondersch.1970 vanw.verdiensten op soc.maatsch gebied,overl.1984;
J.L.Mager,25 jr.Ned.Herv.predikant,1968;
Fam Magnee,geg.vanaf ca.1673;
Frans Mailly,poelier,ijsventer,krantenartikel 1983;
Karel Majoor,laatste burgem.van Herten (1981-1988),gaat naar Meerssen 1988;
Clara Manderscheidt-Blankenheim,geb.1631 Eifelgebied,DLD,adel,woonachtig in Stift,Thorn,40 jr.bedlegerig vanw.verlamming,sociaal bewogen,laat kapel" Onder de Linden"in Thorn bouwen, overl.1688;
Virginie Mandervelt,50 jr.zuster,Don Bosco,Maasniel 1979;
P. Mannens,priester Rolduc,groot-seminarie Roermond,professor theologische dogmatiek,overl.1929;
A.v.d.Marck,graficus,dir.drukkerij Pollart,komt om bij brand huize Pollart 1976;
Henry v.d.Marck,oprichter de Nieuwe Koerier in 1887,uitgever tot 1918;
Mies v.d.Marck, kon.ondersch.,vanwege verdiensten Malawi-stichting 1981;
Th.v.d. Marck,kapelaan,hoofdredacteur de Nieuwe Koerier,overl.1953;
Zr.Marianne Valise,kleuterjuf,25 jr.relig.1969;
P.H.Marres (1829-1900),Rolduc,docent filosofie seminarie Roerm.;
Jan Martens,kunstschilder,expo museum Roerm.1979;
J.Marx,inspecteur LBO 1979;
Echtp. Massey-v. Buren,50 jr.getrouwd 1979;
Jan Massy,opzichter gemeentewerken,vrijw.brandweer,overl.1979;
67 letter ME-MO;
J.v.Mechelen,arrond.off.v.Just. Roerm.1981;
C.J.A. Meerdink,doc.Nederlands, RijksHBS Roerm.,dissertatie "Roermond in de Middeleeuwen", 1909;
C.J.H.Meesters,dir.GAB Roerm.1974;
Jos te Mey,dir.Coop.Roerm.veiling,pensioen 1974;
Wim te Meij,maatsch.werker,raadsl.gem.Roerm.1970;
Jos.Meijers-Rietjens,kunstsmederij;
Henri Meyers,zie:burg.Geradts Limb.in beeld;
Jan Meijers,40 jr.brandweer,kon.ondersch.1983;
Louis Meisters,glas-,aardewerk,porcelein grooth.,carnavalist, Kon.Harmonie, Kon.Zangver. Roerm.Mannenkoor,Roerm.Toneel,overl.1960;
J.C.H.Meisters,drs.wis-en natuurkunde Leiden,1967;
Wiel Menten,ondersch.vanw.25jr.dienst bij Bedrijfszelfbescherming PTT,1980;
Baer Mertens-Rika v.Emden,60jr.getr.1980;B. kunstschilder,atelier Cuypers;
Willem Mertz,ambtenaar,oud ontvanger der registratie voor burgerlijke akten en domeinen,werkz.in Louvugné,Roerm.,Maastr.,overl.1879;
Sjra Metsemakers-Jenna v.d.Leemput,50jr.getr,meubelzaak in Neerstraat,Roerm.;
Mia Metsemakers,vinologe,academie voor wijncultuur,Maarn,1982;
Dhr.Mestrom,ondersch.vanw.verdiensten Witte Kerkje Voorstad Roerm.1977;
Minus v.d.Meulenhof,50jr.letterzetter-drukker 1980;
C.A.v.Meurs,kon.ondersch.vanw.carrière leger(Nederl.en Nederl.Indië)en brandweer Roerm.1977;
Jan Meeuwis,40jr.priester in1983,pater MillHill,doc.wiskunde en Latijn,missie Kenia;
Fam.Meeuwissen,geg.va.1652;
Sjra Meuwissen-Anna Bakker,Maasniel,50jr.getr.1979;
Sjra Mevissen,Maasniel,100 jr.12 okt.1981,mijnwerker,weduwn.v.Anna Tegelbeckers;
H.Michiels v.Verduynen,pres.Tribunaal Roerm.1860;
P.Mikkers,kon.ondersch.,adj.Kon.Luchtmacht,hoofdverkeersleider vliegbasis Eindh.1981;
Jo Minten,23 jr.voorz. Roerm.Watersportver."Nautilus"1976;kapper,grimeur;
Huub en Ria Mintjens,getr.sept.1981;
Sefke Moers,100 jr.13 dec.1980,meubelmaker,weduwn.v.Lies Tummers,overl.aug.1981;
Karel J.M.Mohrmann,kon.ondersch.1979 40jr.ambten.,oa.districtsingenieur. bij Landinrichtingsdienst;
Marcel Mol,huisarts Maasniel,tijdens WOII illegaal Medisch Contact,div.ondersch.;


67 letter MO-MU;
Jac v.Montfort,ijscoman,weerprofeet,overl.1974;
Sjang v.Montfort-Truu Janssen,Asenray,50jr.getr.1979;
Henk Montulet,protestrun door Roerm.vanw.korting op ambt.salaris 1983;
Leo Moonen,1895-1945,secr.bisdom Roerm.,verzet WOII,,slachtoffer B-Belsen:
Dhr.en Mevr.Mooren-Wulms,50jr.getr.1979;
D.H.Mooren,de"Meister",kon.en kerk.ondersch.,va 1923 hfd jongensschool Maasniel;
Josef Mooren(1797-1887)priester,geschiedvorser Geldern,Niederrhein;
J.TH.Mooren,burgem.Vlodrop 1934,Melick-Herkenbosch 1946,Maasniel 1951,Beesel-Reuver1959;
H.H.Mooren,hfd Lindanusschool Roerm.,va1920-1949;
Henricus C.W.Moorman,1899-..,vice-admir.Marine,lid 2e Kamer voor KVP, staatssecr.v.Marine en v.Oorlog.div.kon.ondersch.;
Beatrix Moors-Schulpen,kerk.ondersch.1980 vanw.verdiensten ziekenapostolaat en missie;
Willy Moors,off.v.Justitie rechtb.Maastricht en Den Bosch,overl.1982;
Baruch Moszkowicz,ex-advoc.,failliet1987,wanprestaties,drugs,berisping Orde v.Advocaten,veroordeeld;
Annie Mostart,kerk.ondersch.1981 vanw.35jr.opvang v.autistische kinderen;
Jacob Mous,cafébaas,lid VVD,rol bij interne probl. VVD Roerm.1988;
Lidy Mouw,17 jarige mag naar opleiding Scapino-ballet 1980;
Harie Muermans-To Brentjens,50jr.getr.1983;
Louis Muermans,50jr.werkz.als kleermaker1976;
Egbert Mulder,kon.ondersch.1981 40jr.werkz.bij overheid-GAB,funkties bij onderw. en in zwemwereld;
Fam.Mulbracht,geg.va1594;
Toon Mulders-Anna Ubben,50jr.getr.1980;
Jos Mullens,geb.1903 Roerm.,circusdir.Sarrasani,telg circusfamilie,1970 jubilea:
40jr.dir.,55jr.artiest;
Harrie Munnich,kon.ondersch.1983,brigadier politie;
André Munnichs,doc.Nederl.Roerm./Den Bosch,PaxChristi,overl.1985;
Joep Munnichs,ontwikkelingspsych.,psychogerontologie Univ.Nijm 1972;
Thei Munnicks,kon.ondersch.40jr.bij fanf.O.L.Vrouw in 't Zand 1981;
Sjaak Munnix,1979 kon.ondersch.30jr.dodengraver,25jr.BB;
Roosje v.Munster,kerk.ondersch.30jr.schoonm.Munsterkerk 1978;
Loek Muris,kon.ondersch.40jr.Rijkspol1979;
Joannes Murmellius 1480-1517,humanist,classicus;
68 letter NA-NI;
Johannes H.G.Nachtweh,dir.Kon.Harmonie,Kapelmeester 5e Reg.Dragonders,overl.1866;
P.Nagel,doc.Biss.Coll.,25jr.jub1965;
Giel Naus,kabinetchef gem.Roerm.,overl.1972?;
Frans Nederveen,advoc.- proc.,overl.1970;
Fook Nederveen,schrijver v.kinder-,jeugdboeken,boeken over geschiedenis Roerm.,ca.1977-78;
M.Neelen,kon.ondersch. vanw.40 jr.boekhoudster meubelfabriek Wagemans te Roggel 1979;
Sef Neelen-Mia Gijsen,50 jr.getr.1985;
Sjeng Neelen,voerman van laatste kar met Belg.trekpaard in funktie in Roerm.1974;
P.v.Neer,kon.ondersch.,burgerambt.in Ernst Casimirkazerne 1979;
Piet Nelen,25 jr.priester 1981,oud-dir.Bur.voor Intern.Solidariteit,secr.Centr.Missionair Beraad der Religieuzen,Den Haag;
Marleen Nevels,biblioth.medew.,1979;
Antonius F.H.Nicolas,1826-1894,schilder figuurstukken en godsd.onderwerpen,grondlegger fabriek van gebrandschilderd kerkglas,lid Com.v.Toezicht Stadsteekenschool Roerm.;
Claire Nicolas,dochter Joep Nicolas,woont in VS,schrijfster,debuutroman 1963;
Edmond Nicolas,broer Joep Nicolas,biochemicus,schrijver,journalist koken en gezondheidsleer,overl.1976;
Joep Nicolas,1897-1972,schilder,glazenier,veel kerkramen,"St. Maartensraam"uit 1924 vernieuwing glasraamkunst;grote betekenis voor vlakglaskunst in Ned.,werkt veel samen met echtg.Suzanne en dochter Sylvia;
Diego Semprun Nicolas,geb.1954,kleinzoon Joep Nicolas,zoon Sylvia Nicolas,glazenier,schilder,woonachtig VS,Tubbergen;
Suzanne Nicolas-Nijs,geb.1902 Kortrijk België,overl.1985 Tegelen,echtgenote v.Joep Nicolas,beeldhouwster,tekenaar;
Jan Niessen,40 jr.bij fa.P.J.Holzenspies Roerm.195.;
P.Niessen,oud-dir.DAFfabriek,dir.Industriebank Limb.1975;
Huib v.Nispen tot Pannerden,doc.gesch.Bissch.Coll.,emeritaat 1979,overl.1985;
P.Nissen,1ste hoogl.leerstoel "Cultuur in Brabant" Univ.Tilburg,1993;
70 letter PA-PI;
Jan Pallandt-Anna Straus,50jr.getr.1981,dhr.Pallandt 45jr.vishandelaar;
Lei Pangels,kon.ondersch.40jr.ambt.gem.Roerm.1978;
Sef Parren,36jr.bij gem.politie1988,overl.1989;
Hein Pasing,pastoor Donderberg 1976;
dhr.Passage,lekendiaken,wijding in Kathedraal Roerm.1984;
H.A.M.J.Paulussen,rechter Roerm.1978;
Harry Peeters,operazanger,bas,winnaar zangconcours Belvedère,Wenen,1983;
Piet Peeters,kerkschilder,figuurschilder,ateliers Cuypers,ikonenschilder,expo 1981;
Toon Peeters,hoofdred.wijkblad Donderberg1981;
Wim Peeters,bestuur hockeyclub Concordia,overl.1981;
W. Peeters,1862-1934,priester,doc.wisk.en natuurk.,dir.Biss.Coll.;
Fam.de Pelichy,geg.va.1578;
Leo Penders,priester,doc.Biss.Coll.1938-39,Missiewerk,slachtoffer WOII,overl.Bergen-Belsen1945;
P.J.J.Pennartz,promotie soc.wetensch.Tilburg 1979;
Jan Perriëns,25jr.koster Kathedraal Roerm.,overl.1972;
C.O.H.Peters,dir.ijsfabriek Roerm.,geridderd;
Jo Peters,missie Brazilië,kapelaan de Kemp 1980;
J.Peters,kapelaan Thomaspar.Roerm. gaat naar Hoensbroek1982;
J.Peters,makelaar,verdacht van fraude en belangenverstrengeling 1980;
Jan Peters,25jr.maatsch.werk,dir.Prov.Centr.v.Maatsch.Werk,1978;
Jan Peters,weth.,locoburg.,voorz.Rura,kon.ondersch.1976,naar bedrijfsleven zuivelfabr. "Campina",overl.1990;
P.Peters,1973 40jr.in zuivelindustrie,secr.coop.zuivelver."De Maasvallei";
Jac Peulen,1999 35jr.in onderwijs, coördinator Bisschoppelijk College;
Fam.Peusens,geg.va.1635;
Emile Petry,1898 priester Rolduc,doc.aardrijkskunde,auteur krantenartikelen aang.katholieke politiek,regent kweekschool Roerm.,overl.1955;
Chrit Piets,dir.LTS en de Streekschool voor beroepsbegeleidend onderwijs Roerm.,kon.ondersch.1978 vanw.verdiensten betreffende vernieuwing onderwijs aan werkende jongeren,overl.1981;
71 letter PL-PIJ;
Louise Plaghki (1902-1993),fam.afkomstig uit Polen rond 1750,getr.met Gerard Roubroeks,onderwijzer;
J.Planje,dir.woningbouwver./verhuurorg.St.Jozef,raadslid Roerm.,weth.,afscheid van politiek in 1982;
Ton Pluymaekers,rechter arrondis.rechtb.Roerm.1980;
Dré Poell,drukkerij/uitgeverij,auteur weekblad "Orchidee","Limburgs Dagblad",voorz.Roerm.middenstandsver.,overl.1977;
Adriaan Poirters 1605-1674,Jezuiet,dichter,schrijver;
Keub Pollaert-Ida Stox,Maasniel 50jr.getr.1935;
Pollaerts,ondersch. door Kath.BejaardenBond 1981 vanw.bestuursfuncties bejaardenver. Donderberg;
Petrus Pollius,deken Roerm.in 17e eeuw,zet zich in voor herbouw Kapel in't Zand,gereed 1613;
J.Ponten,1979 kon.ondersch.vanw.verdiensten als dir.Prov.Org.Welzijnsbevordering Limb.;
Matheus de Ponti,kon.ondersch.30jr.werkz.onderwijsconsulent LLTB va.1959;
W.Postma,bouwkundige,adviseur bewonersgroepen aang.renovatie,rehabilitatie woonwijken Roerm.1977;
J.Pötter,25jr.stratenveger Roerm.1979;
P.J.H.(Jos) Poulissen,docent,provisor Biss.Coll.,50jr.priester1948;
Lambert Pouwels,doc.geschiedenis Biss.Coll.va.1947 tot 1969;
Johan Pruijsen-Josina de Ruijsscher,50jr.getr.1979,binnenschippers;
Pelgrim Peregrinus Pullen,1550-1608,geestelijk leider en schrijver van religieuze geschriften;
Anna Puts,100 jr. oud geworden 1980;
Marie-Louise Puts,zaalhandbalster bij Mora Swift, 25x interlandspeelster1979;
Anne v.d.Putt-Lauwers,installatie tot rechter Roermond 1981;
Fam.Pijls,gegevens va.1673;
Constant Pijls,25jr.ambtenaar gemeente Roermond 1932;
H.Pijls,installatie tot rechter Roermond 1974;
Rein Pijls,25jr.ambtenaar belast met arbeidszorg voor invaliden 1971,diverse maatschappelijke functies zoals : voorz. Comité Stedelijke Feesten,bestuurslid Rode Kruis,vice-pres.Kon.Harmonie Roerm.,voorz.carnavalsvereniging den Uul.
72 letter RA-RH;
Driek Rademaekers,carnavalist,zanger,acteur en revueschrijver 1920;
J. Ramakers,meubelgroothandelaar 1974;
J.H.A. Ramaekers,priester te Thorn,vanaf 1803 pastoor te Roosteren;
Louis Raemaekers,politiek tekenaar WO I;
Wil Raymakers,striptekenaar 1981;
Henny Ramakers,dirigent Maastrichter Staar,inhuldiging Beatrix 1980;
Rinus Rasenberg,dierenarts,zanger 1980;
G.R.C.M. Raupp,burgemeester 1893-1907;
Josef Raven,priester Rolduc 1882;
Gé Reinders,zanger en liedjesschrijver 1953;
Fam.v.d.Renne,adeldom 1785;M.v.d.Renne de Daelenbroek:zie Daelenbroek;
Jos v.Rey,zakenman,politicus,wethouder1979,Tweede Kamer1982;
Paul J.Reymer,minister,burgemeester Roermond WOII;
Frans Reijnaerdts,Rijkswaterstaat,technisch uitvinder,ereburger 1956;
L. Reynaerdts,medewerker Philips Sittard,beloning Gouden Idee 1982;
Reynders-Spee,diamanten huwelijksfeest 1982;
Frans.H.Reijnders,arts te Schipluiden,wetenschapper, pensionering 1961;
Thei Reynen,emigrant Nieuw-Zeeland 1952;
Naud Reyners,schlagercomponist,muzikant,wereldcup accordeonsolo 1979;
K.J.v.d.Riet, politiecommandant verkeersdienst,40-jarig dienstjubileum 1979;
Frank Rietbroek,zwemtalent 1980;
Rieter,dierenarts,opening kliniek Donderberg 1983;
Natascha Rieter,keramiste,expositie 1980;
Paul Rieter,Officier van Justitie,ereburger Roermond 1954;
Chrétien/Broer Rietjens,overlevende kamp Hünswinckel 1945,Rietjensfamilie;
Jan Rietjens,oorlogsslachtoffer kamp Hünswinckel 1945,Rietjensfamilie;
Th. Rietjens,kapelaan Maasniel,pastoor Maasbree 1972;
Wiel Rievers,hoofdagent gemeentepolitie,25-jarig jubileum 1965, houtsnijwerk;
Léonne Ritzen,50 jaar kloosterlinge 1982,hoofd verpleegstersopleiding Sittard;
Sjef Ritzen,overlijdensadvertentie 18-6-1992;
G.Rhoen,plebaan-deken,40-jarig priesterfeest 19-3-1944;


73 letter RO-RIJ;
Sjang Roemen en Betje Ortan,50 jaar getrouwd 13-5-1980;
Fam.Roersch, gegevens vanaf 1733;
Otti Roethof,zilveren medaille NK-karate 1981;
Piet Rohling,,handelsgezant,hoofd luchtalarmdienst 1939,voorzitter woonruimtecommissie,erepenning Roermond 1951;
Loek Romeijnders,chef van politie Roermond 1980;
de Ronde,directeur Prov.Bank Roermond,ongeluk;
Willem Rölkens,benoeming directeur kath.H.B.S.Soerabaja 1940;
Lou Rooden,wethouder soc.zaken 1976;
Jef de Rooij,filmmaker,prijs op Benelux Filmfestival 1971;
Martin den Rooijen,Militaire Willemsorde 1925;
Jean den Rooyen, zie: Burg. Geradts,Limb.in beeld;
Sjang Rosier,prefect Bissch.College,40 jaar priester 1962;
Ton v.d.Rotten,keramicus,expo.Melick 1966;
Jean Roubroeks,schoendetaillist,kunstliefhebber 1991;
Gerard Roubroeks,leerkracht,condoleancebrief gemeente 23-2-1983
Christiaan Roumen en Maria-Catharina Piels,50 jr.getrouwd 1983;
J.Roumen,verkoopleider bij Rimy te Venlo, eremedaille Orde v.Oranje Nassau;
Rücker,marktmeester,afscheid 1951;
Jan Ruding,KNO-arts Laurentius ziekenhuis,overl.1973;
Fam Ruys de Beerenbrouck,wapen,bij antiquair en wapenkundige v.Yperen;
Charles J.M.Ruys de Beerenbrouck,politicus,gouverneur Limburg 1918,min.pres.1918,voorz.Tweede 1925 Kamer,voorz.R.K.Staatspartij 1925,min.pres.1929
Gustave L.M.H.Ruys de Beerenbrouck,politicus,lid Tweede Kamer 1880,min.v.Justitie 1888,arbeidswet 1889:wet aangaande vrouwen-en kinderarbeid,gouverneur Limburg 1893;
Lambert Rutten,Kapel in 't Zand,oud-pastoor 50 jr.priester 1982;
Jean Christophe Rijkers,priester Wittem 1847,directeur Bisschoppelijk College 1864-1880,dichter,redenaar,polemist,overl.1889;
J. v.Rijnsoever,diamanten kloosterfeest 1981,Orde der Redemptoristen,kapelaan Kapel in 't Zand;
A.P.v.Rijswijck, pastoor Asselt 1963,leraar Duits Bissch.College,publicist,overl.1983
74 letter SA-SCHL;
Zr.Sabini,kon.ondersch.vanw. zorg bejaarden 1981;
Connie Salden,invalide zwemster,wereldrec.,Ned.Kampioen 1979;
Jan Salden,pastor Hoogvonderen,1978;
Cor Salentijn,Swift atleet,winnaar halve marathon Mönchengladbach 1983;
H.Sanders,priester,theoloog,dogmaticus,seminarie Roerm.,overl.1981;
J.L.Th.Sanders,burgem.Roerm.1907;
Adriaan Sars,kapelaan,slachtoffer WOII,kamp Buchenwald,transport Leipzig,niet teruggekeerd uit DLD;
Gerard Sars,organist,koorleider,krantenart.1980;
G.M.H.Sassen,kon.ondersch.vanw.werkz.bij Raad v.d.Kinderbescherming 1977;
Petrus J.Savelberg,1824-1907,studie Rolduc,priester bisd.Roerm.,stichter kloostercongr. zr. en br. St.Jozef;
W.G.Schaap,predikant Herv.Gem.Roerm.van 1972-1983;
Frens Schuman en Fien Schaefer 50jr.getr.1981;
F.Schaepkens,25jr.werkz.bij K.v.K.Midden-Limb.1979;
Pierre Schaffhausen,geb.1883 Roerm.,rookwarenwinkel Hamstr.8,1914,Boek-,Papier- en Kantoorboekh. Hamstr.18,1918.uitg.en drukker v. (topograf.)prentbriefkaarten;
Jean Scheen,kerkschilder,-restaurateur,zoon v. Henri Scheen(kunst-en kerkschilder Roerm.),werkz.bij ateliers Cuypers,overl.1953;
Jan-Mathijs Scheepers,voor Aid Bangladesh Commitee Europe naar Wereldvredecongres te Moskou,1973;
Wilhelm Scheffer en Johannette Dauphin,50jr.getr.1963,kermisexploitanten;
Cornelis Schell,opera- en oratoriumzanger,dir.ass.cult.centr.de "Oranjerie"1973,regisseur;
C.A.J.v.Schendel,dir.Hogere Landb.School Roerm.van1947-1961;
G.Schepers,dir.huish.school "De Heuvelkant"Roerm.,slachtoffer misplaatste grap 1981;
F.Schepman,dir.Philips Roerm.,pres.Kon.Harmonie Roerm.,K.v.K.,overl.1974;
Mevr.Scherpenzeel-Heusch,barones geeft kennis van het overlijden van haar man S.M.J.F.S.Comte d'Álcantara,1912;
Jack Schilder,bericht van overlijden 1984;
Harry Schillings,dir.Prov.Biblioth.Centr.Roerm.,toneelschrijver en -regisseur,archivaris Limb.volkscultuur;overl.1980;
Nico Schlangen,past.Maasniel,kon.ondersch.vanw.40jr.priester 1980,overl.1988;
Frans Schlicher,zaakwaarn.-administrateur 1956-ca1984;
74 letter SCHM-SCHR;
Jos Schmeits,kap.Swalmen,1972 moderator Biss.Coll.;
J.Schmeitz,luit.-kol.der infanterie,reg.Oranje-Gelderland,1958;
J.J.H.Schmeitz,kon.ondersch.vanw.40jr.werkz.bij PTT 1977;
Jan B.H.Schmitz,40jr.koster,organist,componist,koordirigent kerk Maasniel 1978;
P.Schmitz,kon.ondersch.50jr.lid fanf. O.L.in 't Zand 1979;
Peter Schnitzeler,25jr.dir.Streekmuziekschool Roerm.1973;
J.Schobben,doc.Frans Biss.Coll.,promotie Univ.Utrecht 1972;
Piet Schoenmakers,kunstschilder,graficus,keramiek,sculpturen,geb.1919 Roerm.,Prix de Rome 1941,studiereizen Italië,Frankrijk,Nrd-Afrika;
Sjeng Schoenmakers,kon.ondersch.vanw.bijna 40jr.congiërge Biss.Coll.1969;
Mientje Schoenmakers,kon.ondersch.vanw.40jr.dienst in keuken Laurentiusziekenh.1983;
Frans Schols,10jr.dir.Arbeidsbureau Roerm.,pensioen 1974;
Martien Schong,dir.Gem.Energiebedr.Roerm.,overl.1970;
Vic Schoolmeesters,pastoor Roerm.Veld,kon.ondersch.,overl.1973;
W.v.Schooneveld,40jr.werkz.bij overheid- BB1979;
Jo Schouenberg,badmeester bad Hattem,chef sectie sporthallen en zwembaden gem. Roerm.,kon.ondersch bij pensioen 1982;
Frans A.H.Schreinemakers,wetenschapper,anorganische en physische chemie Univ.Leiden,Roerm.1864-1945;
G.Schreur,pater Camilliaan,rector verpleeghuis St.Camillus,overl.1976;
Paul Schreur,pater Camilliaan,5jr.pastor St.Camillus,vertrekt naar ziekenhuis Den Bosch 1978;
A.Schreurs,beheerder v.goederen en bezittingen Fam.d'Alcantara/Scherpenzeel-Heusch 1902;
Clemens P.Schreurs,Roerm.1820-Roerm.1911,kunstschilder;
Cor Schreurs,33jr.bij korps politie Roerm.afd.recherche 1989;
Huub Schreurs,10jr.kostumier bij Berliner Eisrevu 1964;
Harrie Schreurs,voetballer RFC,ook nationaal elftal,sigarenzaak,overl.1973;
Sjeng Schreurs,40jr.als drukker werkz.bij de "Limburger"1971,32jr.bij Rode Kruis,lid Kon.Harm.;
Nol Schreurs,40jr.journalist,redacteur de Nieuwe Koerier/Maas en Roerbode,overl.1983;
Wiel Schreurs,chemie-farmacologie Univ.v.Utrecht.,koning Bhumibol eredoct.geneesk.Thailand vanw.adv.voedingsbiochemie 1983;
75
letter SE-SM;
Fam.Seipgens,geg.va.1763;
Emile A.H.Seipgens,1837-1896;letterk.,toneelschrijver oa "Sjinderhannes",een komische opera in Roerm.dialect,lid letterk.genootschap de "Lelie",voorz.v. toneelvereniging "Société Dramatique",in kath. Roerm.niet geliefd vanw.liberale opvattingen,studeert in Göttingen (DLD) Duitse taal en letterk.,wordt leraar Duits in Tiel, Zutphen,Leiden;
Herman Sevriens,priester,huisprelaat Pius X,Past.-Deken St.Servaas M'tricht,Off.Orde v.Oranje Nassau,overl.1911;
Leo Sevriens,25jr.pianodoc.Muziekschool Roerm.1982;
Pol v.Sief,kunstenaar,expo.1977;
Sef Sillen,adj.dir.dienst Gemeentewerken,pensioen 1971,overl.1991;
Baptista Simons,missiezuster India,1974;
J.Simons,paardensport,secr.St.Cyr,ondersch. Nederl.Kath.Bond v.Rijverenigingen en Ponyclubs,1981;
Louis Simons,1857-1937,Univ.Leuven Wijsbegeerte en Klassieke Talen,doc.Nederlands te Virton,te Leuven,Brussel,poeet,dialectkundige;
P.Simons,50jr.onderwijzer,Maasniel 1874;
Jaap Sinninghe,geb.Roerm.1904,letterk.,verzamelaar volksverhalen;controversiële collectie 1982;
Jan-Baptiste Sivré,1818-1889,dir.gasfabriek Roerm.,historicus,archivaris gem.Roerm.;
Pieter L.Sivré,overl.1829,info aang.nalatenschap;
Sjail Jantje,Roerm.figuur,scheel oog,pakjessjouwer;
Frans Slangen,voorz.bestuur Boerenleenbank en voorz.Coop.Melkinrichting St.Christoffel Roerm.,pensioen 1973;
Gerard Sleijpen,promotie wiskunde,Univ.v.Nijmegen 1976;
Jos Slenders,kon.ondersch.vanw.verdiensten watersportver.Nautilus 1983;
Chris Sliepen,reist door Afrika 1969;
H.Sliepen,25jr.bij Rabobank,1980;
J.M.Slootjes/Zr.Thaddee,kon.ondersch.vanw.40jr.ziekenzorg in Laurentiusziekenh.1981;
Peter Sluik,emigrant Australië,pianoleraar,muz.leider v."Ballet Company",Perth 1961;
J.H.Smals,kon.ondersch.vanw.40jr.werkz.bij Smals Grind-en Zandexploitatie Mij.,inzet watersport,zeeverkenners Herten,1977;
Guus Smeets,verenigingsman,Kon.Roerm.Mannenkoor,Carnavalver."Den UUL",overl1977;
Harrie Smeets,kerkschilder,decorateur,atelier Cuypers va.1910;

75 letter SM-SMI;
J.S.Smeets,10jr.secr.bejaardenver."Roer",ondersch.met Gouden Unie-speldje,1978;
Jan Smeets,40jr.bode gemeente Roerm.,kon.ondersch.1978;
Louis Smeets,musicus,met Felix Meurders Rock&Rollmethode bij de NOS,bezoekt regelmatig Shreveport,Louisiana VS vanw.Elvis Presleyfanclub,ontvangt de"Official Seal"erepenning van die stad 1979;
Louis Smeets,kerk.ondersch.vanw.45jr.werkz.bij techn.- en hulpdiensten St.Laurentiusziekenh.1981;
Max Smeets,pianist,dirigent en arrangeur bij het Ballet v.Vlaanderen 1988,koorleider div.Limb.koren;
Mathieu J.H.Smeets,fiscalist,hoogleraar belastingrecht en leer v.d. openbare financiën Kath.Hogeschool Tilburg,opr. postdoct.opleiding tot belastingkundige in Tilburg en Amsterdam,ook werkz.bij Min.v.Financiën,wetensch.publ.,overl.1984;
Mart K.J.Smeets,geb.Roerm.1916-overl.Maastr.1996,Rijksarchivaris in Limburg te Maastricht,ontvangt van Gem.Maastricht de Juliana-Boudewijnprijs 1986 vanw.zijn bijdrage aan de versteviging van de band tussen Ned. en Belg. Limburg;
Peter Smeets,psycholoog,pleit voor zgn."loco-bladen": locaalcommunicatieblaadjes zoals wijkblaadjes om contact tussen mensen te bevorderen,1976;
Pieter H.Smeets.beeldhouwer in meubel-en kerkwerken,grafzerken,stoomcarroussels,kermisorgels,geb1865-overl.1947;gedegen opleiding in div.ateliers en Gem.Teekenschool Roerm.,eigen atelier va.1894,lijst van werken opgenomen;
Sjeng Smeets,de "Buul",onderwerp v.muzikale jazzcompositie "Buuls blues"v.Barrelhouse Jazzband,1974;
Sjeng Smeets - Maria v.Breevoort,50jr.getr.1981;dhr.Smeets werkz.in metaalindustrie,kraanmachinist bij Stork;
Sjeng Smeets - Marie Claessen,60jr.getr.1980;dhr.Smeets werkz.in onderwijs;
Sjeng Smeets - Greetje Keijsers,50jr.getr.1981;dhr.Smeets werkz.in land-en tuinbouw;
Michael Smiets,1830-1885,priester,doc.Nederlands Biss.Coll.,opr.Vondelgilde en cle Cercle Polyglotte,dichter,redenaar,1867 pastoor te Oud-Valkenburg;
Bert Smit,succesvol atleet bij Swift 1980,81,82;
Arjan Smittenaar,kartsport 1981;
76 letter SN-ST:
Emile Snackers,kerk.ondersch.vanw.25jr.maatsch.verdiensten,1973;
Dhr.en Mevr.Th.Sniedt-Koolen,50jr.getr.1951;
J.P.C.G.Sniedt,geb.1928 Roerm.,kolonel op Willem Versteegh Kamp te Bramsche-Hesepe (DLD)1980;
E.Snijders-v.Driel,doc.naaldvakken,kon.ondersch.1982 vanw.werkz.bij St.Huish.en Consumenten Voorlichting in Brab.,Limb.en Zeeland;
J.W.J.Snijders,pleb.-deken Roerm.,afscheid 1997;
Jan Soentjes,glazenier,restaurateur glas-in-lood 1986
Josina Th.Soentjes v.Ewijk,100 jr.1988;
Jos Spätjens,auteur kinderboek 1982;
Jos.Specken,overl.1904,inventarislijst voor verkoop inboedel;
J.Spoelstra,25jr.gereformeerd predikant 1976;
Sjaak Sprenger-Lena Dohmen,50jr.getr.1979,Dhr.Sprenger glas-in-lood-zetter oa.atelier Cuypers;
Victor Sprenckels,beeldhouwer,doc.Anatomie&Tekenen aan School Nuttige en Beeldende Kunsten, Roerm.,70jr.1948;
M.Stakenborg,kerk.ondersch.vanw.25jr.koster St.Jozefkerk Leeuwen 1983;
J.Stals,adj.Rijkspolitie,kon.ondersch.1983;
P.J.Stals,doc.HBS Roerm.,vertaalt oa.Vondel in het Frans,1947;
H.Stams,kon.ondersch.vanw.pens. na 46jr.werkz.bij Ned.Alg.Keuringsdienst v.Boomkwekerijgewassen 1983;
H.H.C.Stapert,huisarts Midden-Limb.,dir.ziekenhuis Brunssum,pens.1978;
Riet Stapper-Berbers,schrijft politiek "smaadschrift" betref.achterstandswijken bij 750jr bestaan stad Roerm.1979;
W.Starmans,werkz.bij douane,kon.ondersch.1982;
M.Steeghs,pastoor par.OLV.Alt.Bijst.,drs.theologie Heerlen,afscheid 1981;
J.V.M.Steegmans,na maatsch.functies betref. gehandicaptenzorg, burg.v.Grubbenvorst 1972;
Ton v.Steen,dierenarts,kliniek Donderberg sinds 1983;
M.Steffanie,40jr.werkz.bij Dr.Haagen Roerm.,1969;
Joseph A.H.Steinweg,burg.Roerm.1927-1929,daarna
burg.Nijmegen,meerm.ondersch.,overl.1973;
Leo Steuns,dir.alg.projectenbureau Roerm.,organiseert Ilwa '72,interlimburgse watersporttentoonst.1972;
G.Stevens,pl.vv.voorz.Raad v.Beroep Roerm. wordt voorz.Raad v.Beroep Den Bosch 1980;
Josique Stevens-Huyben,va.1962 textiel-ontwerpster,doc.stofversieren Vrije Akademie Roerm.;

76 letter STO-SY;
Piet Stoffel,PvdA-raadsl.Roerm.1959-74,lid Prov.St.1962-82,rijksambt.Ruilverkaveling;
Tum Stoffel,echtg.v.Piet Stoffel,aktief PvdA-lid;
Joep Stollman,werkz.bij Staatsmijnen,bisd. Roerm.,Philips Roerm.hfd. personeelsdienst,voorz.bestuur Volksuniv.,voorz. MTS Roerm.,kon.ondersch.1979,overl.1980;
Franciscus Stolzenberg,koopman New York,verkoopt bezit in Roerm.1902,notariële stukken in archief;
Hannie Stokbroekx,zie Ton v.d.Rotten;
Martinus Stoks,1881-1958,priester,orde v.Redemptoristen,doc.klein-seminarie,auteur div.geestelijke boeken en artikelen;
Maria Storms-v.d.Pol,102jr.oud,overl.1973;
Jacques Storms,1902-1975,meer dan 40jr.doc.Klass.Talen en Cultuurgeschied.aan Biss.Coll.tot 1965,publ.betref.archeologie en geschiedenis;
Lex Storms,herproduceert bittertje met kruiden uit Leudal vlg.oud recept 1983;
H.te Strake,vice-pres.arrond.rechtb.Roerm. 1974;
Fr.Straus,aannemer,medeopr.metaalgieterij bij Dublin,Ierland 1983;
Huub Straus,kon.ondersch.1970 vanw.50jr.bestaan aannemersbedr.Straus-v.Mierlo,lid Kon.Harmonie,lid Zang-en Muziekver.;
Joep Straus sr.,40jr.kleermaker 1977,atelier Bakkerstr.Roerm.;
Joep Straus jr.,lid Nederl.zeilploeg 1970/1971,werkz.bij Gaastra zeilindustrie Sneek;
M.P.H.Strens,1807-1875,jurist,kath.politicus,off.v.just.Roerm.,advoc.-gen.en later proc.-gen. in den Bosch,min.v.justitie 1852,kon.ondersch.1853;
Hubert Stroucken,1862-1942,beeldh.kerkelijke kunst;
Huub Strous,geb.Roerm.1944,burgemeester Klimmen 1975;
P.Strous,1977 kon.ondersch.vanw.40jr.werkz.bij overheid,Dienst Landinrichting;
Pierre de Stuers,Turnhout 1744-'s Heerenberg 1811,ridder,oudgouverneur Roerm.1779,noot over grafmonument N.H.Kerk 's Heerenberg;
Victor de Stuers,1843-1914,jonkheer,kleinz.Pierre,opr.Rijksd.v.Monumentenzorg,samenwerking P.Cuypers;
Nico Stijnen,werkn.Natronchemie,weth.Roerm. 1983;
Paul Stijnen,voetballer,werkt bij KNVB,1980;
H.Suntjens,1820-1885,pianist,muziekdoc.;
Th.v.Suijlen,dir.Philips Roerm.1979;
Marcel v.Syben de Maroye,1878-1962,kunstschilder;

77 letter TE-TH,
Etienne Teeuwen,priester,doc.Klass.Talen Biss.Coll.,rector Piusconvict Njimegen,overl.1960;
Cor Tegelbeckers,40jr.werkz.bij Solvaychemie 1989;
Jan Tegelbeckers-Maria Simons,60jr.getrouwd 1978;
V.Terstappen,1882-1946,leerl.Rolduc,priester,doc.filosofie Rolduc,doc.dogmatiek seminarie Roerm.;
August Terstappen,geb.1890 Neer,kap.Kathedraal,rect.Munsterkerk,pleb.-deken Roerm.,60jr.priester 1975;
A.Teuwen-Boonen /Ma Teuwen,verzetstrijdster,div.binnenl. en
buitenl.ondersch.,overl.1970;
E.Theelen,pensioen na 37jr.werkz.bij Verfindustrie Jac Eyck BV,1983;
Johannes Theunissen,priester Montfortiaan,missie Malawi,Portugal,Mozambique,IJsland.vicaris Roerm.,overl.1979;
W.Theunissen,doc.wiskunde,rector Biss.Coll., voorz.St.Kath.Voortgezet Onderwijs en secr.Onderwijsbegeleidingsdienst,pensioen 1974;
Arnold v.Tiel,Rolduc,seminarie Roerm.,priester,doc.Aardrijkskunde Biss.Coll.,dir.Biss.Coll.,overl.1962;
Josef Thissen,geb.Roerm.1839,priester,doc.Klass.Talen Rolduc,journalist,publicist,hoofdred.Limburger Koerier,maakt Limburgers meer politiek bewust,overl.1907;
Josef Thissen,beeldhouwer,v.fa.Thissen &Zn.beeldhouwateliers,overl.1934;
Tof Thissen,lijsttrekker PSP Roerm.1985,stud.theologie,coördin.Limb.vredesbew.,politicus,tot 2015 lid Eerste Kamer;
Dré Thomassen,werkz.bij drukkerij Marck&Zn,,bij Maas en Roerbode,medeopr.v.de Limburger,pensioen 1977;
A.Thomassen,telg Roerm.bakkersfam.,40jr.priester 1977,oa past.Helden;
Harry Thomassen,bakker,onderduikadres in WOII, Isr.ondersch.1979,kerk.ondersch.vanw.jarenlang werkz.voor Kathedraal 1980;
Jan Thomassen,journalist,voorz.Limb.Org.v.Kath.Journalisten,politiek geëngageerd,overl.1944;
R.Thomassen,emigratie Australië,worstmaker 1963;
L.Thönissen,25jr.bij Coöperatie Roerm.1953;
Wijnand Thönissen,kunstenaar,opr.St.Vrije Academie Roerm.1960;
Willem Thijssen,na 40jr.in onderwijs,oa Kapel-Lindanus mavo, met pensioen 1979;
Ferdi Thijssen,parachutespringer,WK Hongarije,1974;
Willem Thijssens,priester,doc.Klass.Talen Biss.Coll.tot 1949;
78 letter TI-TUM;
A.Timmermans,priester Rolduc,seminarie Roerm.,doc.godsdienst,economie,recht en staatsinrichting Biss.Coll.,1964 25 jr.priester;
G.Timmermans,1972 kon.ondersch.vanw.pensioen na jaren bode gemeente Roerm.;
Gudrun Timmermans,1977 laatste wedstrijdseizoen als handbalspeelster bij Swift;
Henri/Tim/de heks Timmermans,drukkerij,kantoorboekhandel,maker"Roermondse prentbriefkaarten",dialectschrijver,vertolker heks Hyacintje-rol uit opera "Sjinderhannes",artikel krant 1977;
Herman Timmermans,1980 kerkel.ondersch.vanw.10jr.dirigent kerkkoor O.L.V.v.Altijddurende Bijstand en div.andere koren;
Jacques Timmermans-Cato Janssen,60jr.getr.1982,dhr.lid div.besturen oa.zuivelfabriek,LLTB;
Wim Timmermans,priester,heeft opinie over bidden voor aanvang vergadering gemeenteraad,artikel krant 1979;
L.Timmermans,priester Rolduc,doc.Biss.Coll.Roerm.,dir.Biss.Coll.Sittard,overl.1942;
Mieke TipTip/Maria Schreurs,ca.1920,bijzonder stadsfiguur,ontfermde zich over vele honden en katten,tippelende manier v. lopen;
H.Toebosch,kon.ondersch.vanw.42jr.werkz.bij PTT 1980;
Harry Tolkamp,hydrobioloog Landb.Hogeschool Wageningen,werkz.bij Waterschap Limb.,pleit voor natuurlijke beken 1981;
Paul Tonnaer,kon.ondersch.vanw.jarenlang werkz.in onderwijs,oa.conrector Biss.Boll.,1979;
Mart Trautman,huismeester flat Olieslagerstraat Donderberg,krijgt lof toegezwaaid vanw.optreden na gasexplosie 1981;
Dhr.en Mevr.Trost-Wevers,50jr.getr.1982;
Bernhard Truyen,1979 40jr.werkz.bij gem.Roerm.,bestrijdt verpaupering,initieert wijkhuizenwerk;
Jan Truyen,oud voorz.LLTB,artikel krant 1980;
Peter Truyen,rechtsgeleerde,advocaat Roerm.,lid arrondis.rechtbank,secr.voogdijraad,25jr.onderwijsinspecteur1928;
G.Tulfer,40jr.werkz.bij gemeente Roerm. 1976;
J.Tulkens,1981 kon.ondersch.vanw.25jr.werkz.bij politie Roerm.;
Dré Tummers,pres.dir.uitgeverij Audet NV (oa.de Limburger),dir.de Gelderlander,voorz.Nederl. Dagbladpers,overl.1981;
Hendrik Tummers1852-1918-Barbara Lebens1850-1911,statieportret in artikel krant 1982;
79 letter U-VE;
Anna Uyterhoeven/Zr.Marie-Louise,50jr.kloosterzuster 1983,zieken-en bejaardenzorg,opl.kerkmuziek,koordirigente;
W.Uiterwaal,off.v.Just.Roerm.wordt advoc.-gen.bij gerechtsh. Den Bosch 1979;
Ben Vaessen,10jr.lang disc-jockey,tot 1978;
B.Vaessen-Stoffels,poppenmaakster,deelname intern.poppenfestival 's Heerenberg 1978;
Thei Vaessen,dir.Gem. Soc.Dienst,1977 pensioen na 40jr.werkz.als ambtenaar;
Mechtilda Valkenaar-Moërs,7-11-1991,100jr.oud;
Jan Vallen,dir.adviesbureau voor Landschap en Openluchtrecreatie,in 1979 kon.ondersch.vanw.verdiensten op terrein v.landschapsverzorging,land-en bosbouw,natuurbescherming,planologie ed.;
Koos de Valk,schipperskind,journalist,redact."de Limburger",columnist bij de
"Schuttevaer",publ.aang.Ned.en Belg.Limburg,het Maasgebied,in 1977 kon.ondersch.bij pensioen;
Wim v.d.Valk,priester,werkz.op Missieburo Bisd.Roerm.,lanceert in 1977 een Mobiel Missieburo in een auto waarmee het Limb.platteland wordt bezocht;
Frans Vandalon,1961,40jr.amanuensis Biss.Coll.;
Herman Veith,steendrukker,geb.in Keulen 1859,te werk bij landgenoot Peter Hanrath in de Neerstraat,geeft in 1894 boekje met 15 afbeeldingen van Roerm.uit;
Corry v.d.Velden-Tellers,voorz.Ver.Nederl.Kath.Vrouwen afd.Limb.,1982 kon.ondersch.;
J.v.d.Velden,1979 kon.ondersch.vanw.50jr.werkz.bij electrotechn.bedrijf Tummers-Cremers;
Fam.v.d.Venne,geg.va.1670;
Wil Verberne,1984 25jr.priester,par.Donderberg;
Fam.Verbunt,4 generaties op foto in krant 1980;
J.Theo Verheggen,geb.1859 Buggenum,1909 voorz.LLTB,1912 voorz.Kath.Nederl.Boeren-en Tuindersbond,lid Ged.Staten Limb.,kerkel.en kon.ondersch.,overl.1940;
L.Verheyen,1971 afscheid als dir.Dienst Industrialisatie en Infrastructuur na 25jr.werkz.bij gem.Roerm.,1980 kon.ondersch.vanw.25jr.dir.Roomsch Catholijk Godshuis en Louisa-stichting;
G.Verhesen,smalfilmer,wint prijzen met animatiefilms"Voetbal"in 1976 en "TanGram" in 1980;
Anja Verhoeven,handbalster Sittardia en Jong Oranje,ernstige blessure 1980;
79 letter VE-VER;
C.Verhoeven,1970 paus.ondersch.bij.afscheid na 17jr.maatsch.werk bij St.Opbouwwerk H.Hartparochie;
Wim Verhoeven,1983 kon.ondersch.vanw.verdiensten voor bedrijfsleven,FlexionBV Roerstreek;
Driek Verkoelen en Betje Withoot,50jr.getrouwd 1980;
M.Verlinden-Bremmers,1982 kon.ondersch.vanw.40jr.verloskundige;
Sjra Verlinden,verzetsstrijder in WOII,later medewerker Politieke Opsporingsdienst,overl.1970;
Bernard Vermaseren,1912-1989,doc.geschiedenis Biss.Coll.;
W.Vermeulen,1973 kon.ondersch.vanw.vele jaren als burger werkz.bij Defensie/de Genie,tech.hoofdambt.bij de Dienst Gebouwen,Werken en Terreinen;
Andries Versondert,1884-1960,priester,doc.Klass.Talen Biss.Coll.,1948 kon.ondersch.vanw. 40jr.priester;
Jaak Verstappen en Corrie v.d.Venne,huwelijk augustus 1981;
Paul Versteegh,1983 geïnstalleerd als pastoor in wijk Hoogvonderen;
H.Verstegen,1978 kon.ondersch.vanw.46jr.werkz.bij het Landbouwbelang,maatsch.verdiensten zoals voorz.Groene Kruis Limb.en bij het opbouwwerk,wijkcentrum de Terp;
H.H.Verstegen,kon.ondersch vanw.50jr.lid van Fanfare Laurentius uit Leeuwen,waarvan 27 jr.penningmeester-bestuurslid,ook vele jaren in bestuur Leeuwense afd.Groene Kruis;
A.Verstraeten,voorz.smalfilmclub "Open Lens",krantartikel 1976;
Martien Verstraaten,kunstenaar,maakt mammoetwandschildering op gevel parkeerplaats,1970;
P.Veugelers,priester,doc.kathechese pedag.academie Roerm.,wordt dir.pedag.academie Maastricht 1976;
Ad Vervuurt,afstudeerscriptie over "Schinderhannes"in kader van doctoraal Duitse Taal en Letterkunde,Nijmegen 1985;
Frans Verwey en Elly v.Bergen,geb Roerm.,in 1955 ge-emigreerd naar Canada,komen in 1982 naar de "Abraham en Saradag" in Roerm.;
Jan Verzijl,1897-1967,historicus,genealoog Limb.,mn.Venlose families;
Gustaaf Verzijl,1825-1898,priester,doc.geschiedenis in Rolduc,schrijft handboeken Kerk-Gesch.en Vaderl.-Gesch.,doc.Kerk.Gesch.en Liturgie op seminarie Roerm.,publ.in "de Katholiek",het eerste kath.tijdchrift in Nederland;
80 letter VI-Vij;
Paul Vincken,keramist,restaur.kerkbeelden,krantart.1983;
P.Vintcent,kantinemedew.Philips Roerm,hobby houtbewerking,krantart."Philips Koerier"1982;
Cantia Vissers,70jr.kloosterzuster 1979,kindertehuis de Stenen Trappen Roerm.;
J.Vleeshouwers,25jr.priester 1981,past.H.Geestpar.Roerm.;
Jan Vleeshouwers,doc.Frans,rect.Biss.Coll.Echt,pens.1983;
George v.Vlijmen,va.1966-1980 politiecomm.Roerm.,doc.aan politieschool Heerlen,werkz.bij reclass.,lid v.carn.ver.'Den Uul";
J.v.Vlodrop,1979 paus.ondersch.vanw.42jr.werkz.in kath.onderwijs,medeopr.Soc.Pedag.Dienst;
G.v.Vlokhoven,1978 gekozen tot secr.Stadsgewest Roerm.;
C.G.M.Voestermans,mej.,arts,ontwikkelingsw. in ziekenh.Haiderabad,Pakistan,1964;
Martinus/Teng Voestermans,25jr.gemeenteraadsl. Roerm.,overl.1982;
Pierre Vogels,Herten 1919-1986,priester,emerituspastoor Posterholt in 1985;
Peregrinus Vogels,geb.Roerm.1575,priesteropl.hogeschool Leuven,1649 deken domkapittel Roerm.,werd door Philip IV,koning v.Spanje,benoemd tot biss.v.Roerm.,stierf echter voordat bevestiging uit Rome was gekomen,stelde enkele studiebeurzen in;
Ton Vonk,brigad. gemeentepolitie Roerm.,pens.1981;
G.Vorage,1981 kon.ondersch.vanw.30jr.werkz.in gevangeniswezen;
A.F.Vos de Wael,geb.Malang1899,kantonrechter Roerm.,overlijdt tijdens vakantie in O'rijk 1981;
Evelien Vos,jong zangtalent,1ste optreden 1982;
Echtp.J.H.Vossen-Driessen,50jr.getrouwd,Herten 1982;
G.Vossen,ondersch.met erelidmaatsch.Groene Kruis Limb.vanw.25jr.penningm. afd.Leeuwen-Maasniel 1983;
Geert Vossen,1983 kon.ondersch.vanw.30jr.voorz.Roerm.Zwemverenig.;
Jan Vossen,onderwijzer,musicus,dirigent,harm.St.Michael Thorn,1980 dirigent Philharmonie Bocholtz;
J.Vossen,bouwt miniatuur zeezeilschip D'Halve Maen 1979;
Thijs Vriends,doc.biologie Biss.Coll.,ornitoloog,auteur div.vogelboeken,hoogleraar New York 1977;
B.d.Vries,comm.opleidingscentr.kazerne Roerm.1972;
A.d.Vrind,kon.ondersch.50jr.fanf.St.Laurentius,opr."Egerländer Freunde";
Daniel vd Vijver,varietéartiest,impressario,±1910;
81 letter WA-WE;
Jozef Frans Wackers,tot 1959 secr.gem. Maasniel,lid politiek geörienteerde fam.;
Leo v.Waegeningh,kunstschilder,herdenkingsexpo 1955;
Jaac Waeijen,beeldhouwer,vnm.brons zoals"Zaat Hermenieke",krantart.1981;
C.Waeijen-vd Weijer,1983 paus.ondersch.vanw.25 jr.lid en verdiensten voor Munsterkerkkoor;
Lies Walenberg,1893-1971,dir.Harmoniezaal NV Roerm.;
W.Wassenberg,bakker Kapellerlaan,later Steenweg,auteur vakboek "Gids voor de banketbakker"1950;
J.Wasserman,gem.raadslid Roerm.voor "Raad-70",van1974-1976;
M.A.M.Waszink,ambtsaanvaarding als burg.Roerm.25-11-1929;
J.Waterreus,1874 25jr.hoofdonderwijzer,vurig katholiek en koningsgezind (kon.Willem III) felicitaties koning en bisschop bij jubileum,auteur boeken vaderl.gesch. en opvoedk.,vrome gedichten;
Gisèle v.Waterschoot-vd Gracht,1912-2013,lid patriciaatsfam. Den Haag,werkte voor Joep Nicolas Roerm. glas-in-lood ramen,later A'dam Herengracht wandtapijten,schilderijen,in 1959 gehuwd met A.d'Ailly,burg.A'dam,ook atelier op Paros,Griekenland,Isr.ondersch.Yad Vashem vanw.hulp aan onderduikers WOII;
Charles Weber,architect v.kerkgebouwen,geb.in Keulen 1820,overl.Roerm.1908,leerl.Viollet le Duc,concurrent v.Pierre Cuypers;
Jos Weber,schenkt zijn verzameling wapentuig aan museum Roerm.;
G.H.Weekers,1873-1935,natuurgeneeskundige,strafblad vanw.illegale abortussen,misbruik jonge vrouwen,propagandist Vrijdenkersver."de Dageraad",anticlericaal,woning Kapellerlaan beklad juli 1931;
Edwin Weijenberg,17-jarige scheepsbouwer 1980;
Alexander Weiss,beeldend kunstenaar,glazenier,zoon van Max Weiss,opl.oa bij kunstacademie München,verhuist vanw. gezondheid naar Spanje 1979;
Max Weiss,glazenier,glas-in-loodramen in vele kerken in binnen-en buitenland,10jr chef atelier Joep Nicolas,overl.1974;
Pieter Welzen,1923-1992 ouddir.Gem. Energiebedrijf Roerm.;
Jos Wessels,HBS Roerm.,hoogleraar Plantkunde Univ.Groningen 1970;
Fam.v Wessem,stamb.in archief,Hendrik v.W.1534,burg.Roerm.;
Janus Wevers,va 1952 toezichth. Sportpark Maashaven;
82 letter WI;
R.Wibaut-Schreurs,1982,install.rechter arrond.rechtb.Roerm.;
Leo te Wierik,hartpatient,geen operatie in Houston(VS),wel in Utrecht 1979;
J.Wiggelendam,1884 Soerabaja(Indonesia)-1967 Den Haag,mil.arts,gevangenisarts,40jr.huisarts Roerm.;
H.de Wilde,na 43 jr.werkz.als griffier bij kantongerecht Roerm.met pensioen 1974;
F.Willekens,1980 voorz.Waterschap Midden-Limb.;
Henri Willems,1950 50jr.lid K.Z.Roerm.Mannenkoor,50jr.typograaf,bestuurslid Ned.RK Grafische Bond;
Harrie Willems,account./belastingadv.,1982 weth.voor VVD Roerm.,portef.Stadsontwikkeling;
1983,probleem met VVD-Limb.vanw.vermeend malfunctioneren tijdens z'n penningmeesterschap;
Pierre Willems,eig.café Godsweerdersingel Roerm,,zaterdags borreltafel stamgasten en in carnavalstijd Circus Willems,cabaret-conferences,afscheid 1973;
Toon Willems-Dora Denissen,50jr.getr.1979;
Wiel Willems,eig.(kantoor)boekhandel,50-ste verj.1959,vakbondsman,politiek aktief KVP-lid;
Michael Willemsen,pastoor St.Odiliënberg,hersteller van de stiftsbasiliek 1903,rol Roerm.archiefkwestie 1889-1901;
Theo Willemsen,werkz.bij St.Jeugdwelzijn Midden-Limb.Roerm., in 1981 bij Bijz.Opbouwwerk Limb.Maastricht ;
Theo Willemsen,kapelaan Munsterkerk Roerm.1970-1983;
Fam.de Winkel,geg.va.1599;
G.Wind,1974 install.rechter arrond.rechtb.Roerm.;1980 install.pres.zelfde rechtb.;
Albinus Windhausen,zoon Peter Heinrich W.,1863-1946,kunstschilder,kerkelijke kunst;
Heinrich Windhausen,zoon Peter Heinrich W.,1857-1922,portretschilder;
Paulus Windhausen,zoon Peter Heinrich W.,1871-1944,portretschilder;
Paul Windhausen,1892-1945,lid Roerm.kunstschildersfam.,pastoor te Steyl,helpt onderduikers in WOII,verraad,sterft in Buchenwald;
Peter Heirich Windhausen,Burgwaldniel (DLD)1832-Roerm.1903,portretschilder,kerkelijke kunst;
Ralph Wingens,acteur,rol in "Vrijdag"van Hugo Claus,1980;
Theo vd Winkel-Johanna Meuwissen,50jr.getr.16-10-1878;
Sjeng Winkelmolen,eerste rijschoolhouder Roerm.,stopt na 37 jr.,1983;
Jozef A.de Winter,em.pastoor,overl.1978;
82 letter WI-Z;
Fons de Wit,bouwpast.Donderberg,past.Beesel,overl.1977 na ongeval;
F.Wittert v.Hoogland,baron,geg.va.1840;
K.Wolfis,dominee Evang.Kerkengemeensch.Roerm.,1977;
Fam.Wolfs,geg.va.1835,stoomcaroussels/kermisorgels/kermisexploitanten;
Marlie Woltering,vrouwel.lid kerkbestuur studentenpar.Nijmegen,1960;
Ruud Woltering,45jr.(school)tandarts,pensioen 1979;
Wolters,kon.ondersch.vanw.40jr.werkz.bij NV Chem.Fabriek A.Haagen;
Joep Wolters,antiquair,krantart.1967;
Louis Wolters,100 jr.,30-12-1991;
Mathias J.Wolters,waterstaatkundige,bouwkundige,geschiedschr.,Roerm.1793-Gent 1859;
Dolf Wong,beeldhouwer,expo Kopenhagen 1966;
Frans Wong,arts,begint in 1970 eerste Ned.abortuskliniek Oosterpark A'dam;
Harjo Wong,dichteres;
René Wong,kunstschilder,portretten,beeldhouwer,overl.1974;
Mathieu Wulms,lid gem.raad Roerm.,overl.1991;
Th.René Wijers,Roerm.1891-Breda 1973,rechter,Min.v.Justitie 1948-1950;
Dick v.Wijk,beeldhouwer keramiek,marmer,brons,krantart.1980;
Lia Wijnands,20.000ste inw.Roerm.,trouwt met Joep Smeets 1976;
A.Wijnen,kon.ondersch.vanw.40jr.werkz.bij Philips Roerm.1977;
Fam.Xhaflaire,geg.va.1770,kermisorgels/caroussels/kermisexploitanten;
J.Zandhuis,(kinder)rechter,vice-pres.rechtb.Roerm.,1974;
Th.vd Zee,kapelaan,eerste H.Mis,H.Hartpar. Roerm.1994;
Jeu Zeegers-Berta Pollaerts,50jr.getr.1980;
Thei Zeegers,25jr.werkz.bij GEB-Roerm.1983;
Henri Zeijen,zn van Nico Z.,1975 kerk.ondersch.vanw.35jr.organist Munsterkerk en Kathedraal,overl.1980;
Nico Zeijen,1953 kerk.ondersch.,1959 50jr.organist oa.in Munsterkerk en Kathedraal;
Henri v.Zijl,1973 kerk.ondersch.vanw.45jr.lid en dirigent Kathedraalkoor;
Sjaak Zilvertand,1970 afscheid na 46jr.koordirigent-organist H.Hartkerk;
Jan Zollner,architect,stelt kunstprijs Midden-Limburg in,1976;
J.Zonneveld,1983,kon.ondersch.vanw.37jr.werkz.in onderwijs en onderwijsinspectie;
Sjra v.Zutphen,1983,NSondersch.vanw.40jr.werkz.bij NS;
Echtp.vd Zwan in NCRV-progr."Showroom"1982,visverkopers,tante Sjaan,Scheveningse in klederdracht;


Kenmerken

ISIL-Code:
NL-RmGA
Categorie: