Uw zoekacties: Archief van het stadsbestuur en gemeentebestuur van Culembor...

0827 Archief van het stadsbestuur en gemeentebestuur van Culemborg, 1813 - 1930 ( Regionaal Archief Rivierenland )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Bijlagen bij de inleiding
Bijlage 2. Algemeen postenoverzicht van de Jaarlijkse rekening van de stad Culemborg (gebaseerd op de rekening over 1827, inv.nr. 1231). De Latijnse aanduidingen van de posten is gehandhaafd
3.2.2. Uitgaven
0827 Archief van het stadsbestuur en gemeentebestuur van Culemborg, 1813 - 1930
Inleiding
Bijlagen bij de inleiding
Bijlage 2. Algemeen postenoverzicht van de Jaarlijkse rekening van de stad Culemborg (gebaseerd op de rekening over 1827, inv.nr. 1231). De Latijnse aanduidingen van de posten is gehandhaafd
3.2.2.
Uitgaven
II.1.
Specificatie:
II.1.A Huishoudelijk plaatselijk bestuur en publieke veiligheid
II.1.B jaarwedde stadssecretaris
II.1.C jaarwedde ontvanger
II.1.D generale kosten huishoudelijk bestuur
II.1.C belasting en ongelden
II.1.E jaarwedde klokkenist
II.1.F jaarwedde architect of controleur stadsgebouwen
II.1.G onderhoud stadsgebouwen of stadsfabricage
II.1.H onderhoud straten en wegen
II.1.J onderhoud klokken, horlogiën en speelwerken
II.1.K onderhoud bruggen en duikers
II.1.L kosten invordering plaatselijke middelen
II.1.M uitbaggeren haven, grachten en sloten
II.1.N jaarwedde dienaren van justitie
II.1.P onkosten veldwachter
II.1.Q onkosten nachtwacht
II.1.R onkosten lantaarns
II.1.S onkosten brandspuiten
II.1.T jaarwedde poortiers en sluiswachters
II.1.U voorschot onderhoud en voeding contingent nationale militie
II.1..V jaarwedde keurmeesters van de visopzieners van vleeshal en vishal
II.2. Secunda:
II.2.A jaarwedde stadsdoktoren, heelmeester, vroedvrouw e.d.
II.2.B. transport van arme, zieke en doorreizende personen
II.2.C jaarwedde rector, conrector preceptor en onkosten Latijnse scholen
II.2.D jaarwedde meesters, ondermeesters en onkosten scholen
II.3. Tertia:
II.3 onvoorziene uitgaven
II. 4. Quarta:
II.4.A plaatselijk gevestigde schuld
II.4.B renten van beleningen, obligaties ed.
II.5. Qunita
II.5.A aflossingen gevestigde schulden
II.5.B buitengewone aflossingen
II.6. Sexta:
II.6.A andere buitengewone uitgaven
II.6.B vlaggen op publieke feesten
II.6.C voor krankzinnige en verlaten kinderen
II.6.D voor het bedelaarswerkhuis te Hoorn
II.6.E admodiatie op het gemaal
II.6.F 8 % opbrengst op het gemaal
II.6.G 2 % opbrengst voor provinciaal fonds
II.7. Septa:
II.7.A buitengewone reparatie aan lanksmeer- of binnenpoort
II.8. Okta
II.8.A verbetering waterleiding tot aan de Meer
II.9. Nona:
II.9.A retributie mw. Wijnen voor voorgeschoten gelden
II.10. Decima:
II.10.A buitengewone herstellingen veroorzaakte schade jongste watervloed
II.11. Undecima:
II.11.A gelden die de gemeente niet toebehoren
II. 12. Duodecima:
II.12.A belastingen wegens vroegere dienstjaren
II.13. Decima tertia:
II.13.A betalingen speciale autorisatie
II.14. Decima quarta:
II.14.A als nog in te vorderen posten
II.15. Decima quinta:
II.15.A oninvorderbare posten
II.16. Decima sexta:
II.16.B gelden voor opmaken van de rekening
Inventaris archief Stadsbestuur van Culemborg 1813-1851
Inventaris archief Gemeentebestuur van Culemborg 1851-1930
Inventaris archief Ambtenaar van de Burgerlijke Stand 1812-1960

Kenmerken

Status toegang:
Definitieve toegang / toegang afgerond
Verversingsgraad:
onregelmatig
Taal:
Nederlands
Openbaarheid:
Onbeperkt
Omvang in meters:
105
Opmerkingen:
Deze toegang bestaat uit toegang 0827 én toegang 1253. Dit waren tot december 2013 afzonderlijke toegangen.