Uw zoekacties: Archief van het gemeentebestuur van Tiel, 1852 - 1946
0007 Archief van het gemeentebestuur van Tiel, 1852 - 1946 ( Regionaal Archief Rivierenland )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
1. Identificatie
2. Context
3. Inhoud en structuur
4. Voorwaarde voor raadpleging en gebruik
5. Verwant materiaal
6. Aantekeningen
7. Beschrijvingsbeheer
Archief van het Gemeentebestuur van Tiel
3. Bijlage 1: Indeling van de correspondentie 1922-1937, zoals gebruikt door de afdelingen van de Gemeentesecretarie
Voor de correspondentie en indicateurs: zie rubriek 1.3.2.
2.4.2. Afdeling I B
0007 Archief van het gemeentebestuur van Tiel, 1852 - 1946
II. Archief van het Gemeentebestuur van Tiel
3. Bijlage 1: Indeling van de correspondentie 1922-1937, zoals gebruikt door de afdelingen van de Gemeentesecretarie
2.4.2.
Afdeling I B
Assignaties
Begroting
Bestellen eigen materieel
Bevelschriften van betaling
Borgtocht (rekenplichtige ambtenaren)
Brandwezen (financieel gedeelte). Zie ook afd. I A
Declaraties (m.u.v. Militie). Zie ook afd. II
Depot van gelden van bedrijven
Financiële verhouding (Rijk en gemeente)
Geldleningen
Gemeente-eigendommen (opbrengsten). Zie ook afd. I A
Gemeenterekening
Gezondheidswet (begroting, rekening commissie). Zie ook afd. I A en I C
Giroverkeer
Huurcommissiewet . Zie ook afd. I A
Jaarwedden
Kasopneming
Krankzinnigen (financieel deel). Zie ook afd. I C
Leerplicht (statistiek, kindervoeding). Zie ook afd. II
Lichamelijke opvoeding
Onderwijs (hoger, lager en middelbaar)
Ongevallenwet (bijhouden loonlijsten). Zie ook afd. I A, I C en II
Pensioenen
Registratuur (eigen afdeling)
Recognities en retributies (opbrengst)
Reisbesluit
Rijkspostspaarbank
Rijksbelastingen (opbrengst)
Staatsblad, Staatscourant . Zie ook afd. I A en I C
Stukken voor vergadering van burgemeester en wethouders en gemeenteraad
Uitlotingen (met bekendmaking)
Veer (zonder inbegrip van aanvaring). Zie ook afd. I A en Controle Belastingen
Verjaring (vorderingen)
Verordeningen (ontwerpen, voor zover het de eigen afdeling betreft)
Vuurwapenwet (financieel deel). Zie ook afd. I C
Wachtgelden
Werkloosheidsverzekering en arbeidsbemiddeling (financieel deel). Zie ook afd. I C
Werkverschaffing (financieel deel). Zie ook afd. I A
Woningwet (Financieel deel). Zie ook afd. I C
Hetgeen verder tot de financiën behoort wen niet bij een andere afdeling is ondergebracht
Archief van de Centrale Keuken

Kenmerken

Status toegang:
Toegang met onbewerkte aanvulling
Verversingsgraad:
onregelmatig
Taal:
Nederlands
Openbaarheid:
Beperkt - zie inventaris
Omvang in meters:
403,9