Uw zoekacties: Nederlandse Rode Kruis - oorlogsarchief - cartotheek te Den Haag

Archiefdiensten, historische verenigingen en musea

Dit overzicht biedt u adresgegevens, openingstijden en andere informatie van archiefdiensten, historische verenigingen en musea met een historische collectie.

Mist u informatie of kloppen de gegevens niet meer, mail het ons.

beacon
 
 
Nederlandse Rode Kruis - oorlogsarchief - cartotheek te Den Haag
Openingstijden:
Sinds 16 februari 2018 ligt het Oorlogsarchief van het Rode Kruis archief niet langer bij het Rode Kruis, maar bij het Nationaal Archief in Den Haag.
Om dit belangrijke archief voor de eeuwigheid te bewaren, is het ondergebracht bij het Nationaal Archief in Den Haag. Iedereen is van harte welkom om het archief op zijn nieuwe plek te gebruiken.
Openingstijden nationaal Archief, Informatiecentrum en Studiezaal:
Dinsdag: 10.00 - 21.00 uur. Woensdag t/m vrijdag: 10.00 - 17.00 uur. Maandag, zaterdag en zondag: gesloten
Gesloten: Eerste en Tweede Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Eerste en Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag, Oudejaarsdag en Nieuwjaarsdag.
5 december - Sinterklaas: studiezaal gesloten vanaf 16.00 uur.
Zie http://www.gahetna.nl/vraagbaak/onderzoeksgids/oorlogsarchief-nederlandse-rode-kruis.
Om inzage te krijgen in de Rode Kruis archieven dient u een verzoek in via:
het webformulier 'Aanvraag van informatie uit het Rode Kruis oorlogsarchief'
of via info@nationaalarchief.nl of u stuurt een brief naar:
Nationaal Archief
afd. Dienstverlening
Postbus 90520
2509 LM Den Haag
In uw verzoek neemt u de volgende gegevens op:
naam van de persoon (of personen) naar wie u onderzoek wilt doen, met volledige voornamen;
zijn of haar geboortedatum en bij voorkeur ook de geboorteplaats;
woonplaats van de betrokkene gedurende de oorlogsjaren (indien bekend);
uw naam en contactgegevens en bij voorkeur ook een e-mailadres;
bewijs van overlijden van de betrokkene als hij/zij korter dan 100 jaar geleden is geboren; wanneer hij/zij nog in leven is: toestemming van betrokkene.
Deelnemer archieven.nl:
Deelnemer archieven.nl
Provincie:
Zuid-Holland
Land:
Nederland
ISIL-Code:
NL-HaNRK
Type organisatie:
Documentatiecentrum
Bezoekadres:

Nationaal Archief
Prins Willem-Alexanderhof 20
2595 BE Den Haag
tel: 070-3315444

Het Nederlandse Rode Kruis
Anna van Saksenlaan 50
2593 HT Den Haag
tel: 070-4455678

Postadres:

Het Nederlandse Rode Kruis
postbus 28120
2502 KC Den Haag

Nationaal Archief
afd. Dienstverlening
Postbus 90520
2509 LM Den Haag

Informatie:
Het Oorlogsarchief is belangrijk cultureel erfgoed en een indringende herinnering aan de verschrikkingen van de Holocaust. In het archief liggen zeer gedetailleerde gegevens over de slachtoffers van geweld door het Naziregime in Europa en de Japanse oorlogsvoering in Nederlands-Indië. Kampadministraties (cartotheken), deportatielijsten en repatriëringslijsten (bootlijsten) uit Nederlands-Indië zijn in het archief te vinden.
Het oorlogsarchief omvat maar liefst 1300 strekkende meter materiaal, dat betrekking heeft op ongeveer 1,5 miljoen mensen. Op de website Kamparchieven van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie vindt u globale beschrijvingen van een deel van het materiaal.
Het Oorlogsarchief is belangrijk cultureel erfgoed en een indringende herinnering aan de verschrikkingen van de Holocaust. Er zijn kampadministraties, deportatielijsten en persoonsdossiers in het archief te vinden.
Je kunt wel al een aanvraag indienen bij het Nationaal Archief om stukken uit het Oorlogsarchief in te zien. Wat heeft het Nationaal Archief van je nodig? Je leest het in de vraagbaak over het Oorlogsarchief.
Taken tijdens en na oorlog: In 1909 kreeg het Nederlandse Rode Kruis van de overheid een speciale taak: het overbrengen van berichten over gesneuvelde soldaten, gewonden en krijsgevangenen in oorlogstijd.
Na de Tweede Wereldoorlog breidde de overheid die taak uit met het opsporen van en het informatie verschaffen over vermiste Nederlandse burgers. Hiervoor werd het Informatiebureau opgericht. Het Informatiebureau verzorgde na 1945 het opstellen van verklaringen van overlijden van als gevolg van de oorlog vermiste personen.
Het Rode Kruis en het Nationaal Archief willen een adviescommissie samenstellen om mee te denken over de beste plek voor de Joodse Raad Cartotheek, één van de belangrijkste onderdelen van het Rode Kruis Oorlogsarchief.