Uw zoekacties: Archiefdiensten, historische verenigingen en musea

Archiefdiensten, historische verenigingen en musea

Dit overzicht biedt u adresgegevens, openingstijden en andere informatie van archiefdiensten, historische verenigingen en musea met een historische collectie.

Mist u informatie of kloppen de gegevens niet meer, mail het ons.

beacon
16 organisaties
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Archiefinspecties
Provincie:
Zuid-Holland
Land:
NL
Type organisatie:
Archiefinspectie
Informatie:
Website met informatie over archieftoezicht.
Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed, Landelijk overleg van provinciale archiefinspecteurs (LOPAI) en Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland (BRAIN).

Toon meer

 
 
 
 
 
Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed te Den Haag
Openingstijden:
Elke werkdag bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur.
Provincie:
Zuid-Holland
Land:
NL
Type organisatie:
Archiefinspectie
Bezoekadres:

Hoftoren
Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed I Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postadres:

Postbus 16478 (IPC 3500)
2500 BL Den Haag

Informatie:
De Inspectie houdt toezicht op de naleving van Archiefwet, het accent ligt daarbij op de fase voordat overheidsinformatie naar een archief gaat of vernietigd wordt.
De Inspectie waakt op nationaal niveau over een belangrijk deel van het Nederlandse erfgoed en over de informatiehuishouding bij de centrale overheid. Bovendien draagt de inspectie in het kader van Europese en internationale afspraken bij aan de bewaking van het Europese en mondiale erfgoed.
Zij ziet in opdracht van de verantwoordelijk bewindspersoon toe op het behoud en beheer van de rijkscollectie, de nationaal beschermde cultuurvoorwerpen en verzamelingen, de archeologische en gebouwde monumenten, de archeologische opgravingen en vondsten en op de beschermde stads- en dorpsgezichten. Ook houdt de inspectie toezicht op de archiefvorming en het archiefbeheer van de centrale overheid (Rijk, Colleges van Staat, zelfstandige bestuursorganen en de rechterlijke macht). Ten slotte adviseert de Inspectie de minister over de kwaliteit en de effectiviteit van wet- en regelgeving op deze terreinen.
Opmerkingen:
Voorheen Erfgoedinspectie, voormalige Rijksarchiefinspectie (RAI).
De Erfgoedinspectie is een samenvoeging van de Rijksarchiefinspectie, de Inspectie Cultuurbezit, Rijksinspectie voor de Archeologie,en de Rijksinspectie Monumentenzorg.
Erfgoedinspectie is 1 januari 2006 van start gegaan en bestaat uit een directie van de vier sectoren Archeologie, Archieven, Collecties en Monumenten. Ze krijgen daarbij de ondersteuning van een gemeenschappelijk bedrijfsbureau.

Toon meer

 
 
 
 
 
Landelijk overleg van provinciale archiefinspecteurs (LOPAI) te Groningen
Provincie:
Groningen
Land:
NL
Type organisatie:
Archiefinspectie
Postadres:

Secretariaat LOPAI, t.a.v. provinciale archiefinspectie Groningen
Postbus 610
9700 AP Groningen
tel: 058-2925793

Informatie:
Het LOPAI is als vereniging opgericht in de jaren '60 van de vorige eeuw. De samenwerking tussen de toenmalige provinciale archiefinspecteurs - zoals die sinds de inwerkingtreding van de Archiefwet 1962 en later de Archiefwet 1995 optraden - kreeg hiermee een meer formele status.
Ook na het verdwijnen van de functie van provinciaal archiefinspecteur uit de Archiefwet in 2013 en de invoering van het interbestuurlijk archieftoezicht, bleef LOPAI als vereniging bestaan. Het LOPAI richt zich op het bevorderen van eenduidige toepassing van (archief)regelgeving en het delen van kennis. Ook draagt het bij aan het opstellen van (landelijke) richtlijnen en modellen voor informatie-en archiefbeheer. Het LOPAI wordt regelmatig om advies gevraagd bij belangrijke archiefwettelijke ontwikkelingen.
In elke provincie is een provinciale archiefinspecteur, belast met het toezicht op de archiefzorg. Om te zorgen voor deling van kennis en eenduidige toepassing van regelgeving te bevorderen, werken de provinciale archiefinspecties samen in het Landelijk Overleg van Provinciale Archiefinspecteurs, afgekort als LOPAI.
Opmerkingen:
Zie de website voor contactgegevens per provincie.

Toon meer

 
 
 
 
 
Provinciale Archiefinspectie Drenthe te Assen
Provincie:
Drenthe
Land:
NL
Type organisatie:
Archiefinspectie
Bezoekadres:

Westerbrink 1
Assen
tel: 0592-365237

Postadres:

Postbus 122
9400 AC Assen

Informatie:
In elke provincie is een provinciale archiefinspecteur, belast met het toezicht op de archiefzorg. Om te zorgen voor deling van kennis en eenduidige toepassing van regelgeving te bevorderen, werken de provinciale archiefinspecties samen in het Landelijk Overleg van Provinciale Archiefinspecteurs, afgekort als LOPAI.

Toon meer

 
 
 
 
 
Provinciale Archiefinspectie Flevoland te Lelystad
Provincie:
Flevoland
Land:
NL
Type organisatie:
Archiefinspectie
Bezoekadres:

Visarenddreef 1
Lelystad
tel: 0320-265335

Postadres:

Postbus 55
8200 AB Lelystad

Informatie:
In elke provincie is een provinciale archiefinspecteur, belast met het toezicht op de archiefzorg. Om te zorgen voor deling van kennis en eenduidige toepassing van regelgeving te bevorderen, werken de provinciale archiefinspecties samen in het Landelijk Overleg van Provinciale Archiefinspecteurs, afgekort als LOPAI.

Toon meer