Uw zoekacties: Archiefdiensten, historische verenigingen en musea

Archiefdiensten, historische verenigingen en musea

Dit overzicht biedt u adresgegevens, openingstijden en andere informatie van archiefdiensten, historische verenigingen en musea met een historische collectie.

Mist u informatie of kloppen de gegevens niet meer, mail het ons.

beacon
2 organisaties
sorteren op:
 
 
 
 
Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) te 's-Gravenhage
Deelnemer archieven.nl:
Deelnemer archieven.nl
E-mailadres:
Openingstijden:
Dinsdag tot en met donderdag, van 9.00 tot 16.00 uur. Bij bezoek dient u minimaal vijf werkdagen voorafgaand aan uw gewenste bezoekdatum via e-mail of telefoon een afspraak te maken.
Provincie:
Zuid-Holland
Land:
NL
ISIL-Code:
NL-HaNIMH
Type organisatie:
Documentatiecentrum
Bezoekadres:

Frederikkazerne, gebouw 105
Van Alkemadelaan 786
2597 BC Den Haag
tel: 070-3165836, 070-3162847

Postadres:

Postbus 90701
2509 LS 's-Gravenhage

Informatie:
Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) is een zelfstandig wetenschappelijk kennis-, onderzoeks- en documentatiecentrum op het gebied van de Nederlandse militaire geschiedenis. De oorsprong van het NIMH ligt aan het eind van de negentiende eeuw, toen aan luitenant-kolonel der Cavalerie François de Bas de opdracht werd gegeven voor het ‘doen van nasporingen en het maken van studiën op het gebied der Nederlandsche Krijgsgeschiedenis’. Vandaag de dag doet het Instituut onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse krijgsmacht van de Tachtigjarige Oorlog tot het heden. Het NIMH publiceert wetenschappelijke studies, verzorgt onderwijs aan militaire opleidingsinstituten en universiteiten, schrijft beleidsadviezen en verzorgt lezingen.

De afdeling Publieksinformatie en Collectie (PI&C) beheert ruim 70.000 boeken en 1750 tijdschrifttitels, 2,5 km aan documentaire collectie, twee miljoen foto’s en bijna twintig duizend video’s, films en audiofragmenten. De collectie is ontstaan door bronnenmateriaal te verzamelen over de Nederlandse krijgsmacht voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. De collectie wordt toegankelijk gemaakt voor een breed publiek. Daarnaast beantwoordt de afdeling PI&C militair historische vragen van geïnteresseerden, zoals genealogische vragen, en geeft daarbij tips voor het doen van militair- historisch onderzoek.

Doorzoek onze collecties:
Collectie: archieven.nl/mi/2231
Beeld: nimh-beeldbank.defensie.nl
Bibliotheek: mindef.on.worldcat.org
Opmerkingen:
Het kan voorkomen dat de studiezaal door omstandigheden gesloten is. De huidige huisvesting is tijdelijk en belangrijke collectiedelen zijn elders in het land opgeslagen. Om tijdens het bezoek toch documentatiemateriaal, beeldmateriaal of publicaties te kunnen bekijken, moeten bezoekers minstens 5 werkdagen van tevoren contact met het NIMH opnemen via e-mail of telefoon. Als u het NIMH wilt bezoeken, moet u een identiteitsbewijs meenemen om het kazerneterrein te kunnen betreden.

Toon meer

 
 
 
 
 
Nederlandse Rode Kruis te 's-Gravenhage
Openingstijden:
Sinds 16 februari 2018 ligt het Oorlogsarchief van het Rode Kruis archief niet langer bij het Rode Kruis, maar bij het Nationaal Archief in Den Haag.
Om dit belangrijke archief voor de eeuwigheid te bewaren, is het ondergebracht bij het Nationaal Archief in Den Haag. Iedereen is van harte welkom om het archief op zijn nieuwe plek te gebruiken.
Openingstijden nationaal Archief, Informatiecentrum en Studiezaal:
Dinsdag: 10.00 - 21.00 uur. Woensdag t/m vrijdag: 10.00 - 17.00 uur. Maandag, zaterdag en zondag: gesloten
Gesloten: Eerste en Tweede Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Eerste en Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag, Oudejaarsdag en Nieuwjaarsdag.
5 december - Sinterklaas: studiezaal gesloten vanaf 16.00 uur.
Zie http://www.gahetna.nl/vraagbaak/onderzoeksgids/oorlogsarchief-nederlandse-rode-kruis.
Om inzage te krijgen in de Rode Kruis archieven dient u een verzoek in via:
het webformulier 'Aanvraag van informatie uit het Rode Kruis oorlogsarchief'
of via info@nationaalarchief.nl of u stuurt een brief naar:
Nationaal Archief
afd. Dienstverlening
Postbus 90520
2509 LM Den Haag
In uw verzoek neemt u de volgende gegevens op:
naam van de persoon (of personen) naar wie u onderzoek wilt doen, met volledige voornamen;
zijn of haar geboortedatum en bij voorkeur ook de geboorteplaats;
woonplaats van de betrokkene gedurende de oorlogsjaren (indien bekend);
uw naam en contactgegevens en bij voorkeur ook een e-mailadres;
bewijs van overlijden van de betrokkene als hij/zij korter dan 100 jaar geleden is geboren; wanneer hij/zij nog in leven is: toestemming van betrokkene.
Deelnemer archieven.nl:
Deelnemer archieven.nl
Provincie:
Zuid-Holland
Land:
NL
ISIL-Code:
NL-HaNRK
Type organisatie:
Documentatiecentrum
Bezoekadres:

Nationaal Archief
Prins Willem-Alexanderhof 20
2595 BE Den Haag
tel: 070-3315444

Het Nederlandse Rode Kruis
Anna van Saksenlaan 50
2593 HT Den Haag
tel: 070-4455678

Postadres:

Het Nederlandse Rode Kruis
postbus 28120
2502 KC Den Haag

Nationaal Archief
afd. Dienstverlening
Postbus 90520
2509 LM Den Haag

Informatie:
Het Oorlogsarchief is belangrijk cultureel erfgoed en een indringende herinnering aan de verschrikkingen van de Holocaust. In het archief liggen zeer gedetailleerde gegevens over de slachtoffers van geweld door het Naziregime in Europa en de Japanse oorlogsvoering in Nederlands-Indië. Kampadministraties (cartotheken), deportatielijsten en repatriëringslijsten (bootlijsten) uit Nederlands-Indië zijn in het archief te vinden.
Het oorlogsarchief omvat maar liefst 1300 strekkende meter materiaal, dat betrekking heeft op ongeveer 1,5 miljoen mensen. Op de website Kamparchieven van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie vindt u globale beschrijvingen van een deel van het materiaal.
Het Oorlogsarchief is belangrijk cultureel erfgoed en een indringende herinnering aan de verschrikkingen van de Holocaust. Er zijn kampadministraties, deportatielijsten en persoonsdossiers in het archief te vinden.
Je kunt wel al een aanvraag indienen bij het Nationaal Archief om stukken uit het Oorlogsarchief in te zien. Wat heeft het Nationaal Archief van je nodig? Je leest het in de vraagbaak over het Oorlogsarchief.
Taken tijdens en na oorlog: In 1909 kreeg het Nederlandse Rode Kruis van de overheid een speciale taak: het overbrengen van berichten over gesneuvelde soldaten, gewonden en krijsgevangenen in oorlogstijd.
Na de Tweede Wereldoorlog breidde de overheid die taak uit met het opsporen van en het informatie verschaffen over vermiste Nederlandse burgers. Hiervoor werd het Informatiebureau opgericht. Het Informatiebureau verzorgde na 1945 het opstellen van verklaringen van overlijden van als gevolg van de oorlog vermiste personen.

Toon meer