Uw zoekacties: Archiefdiensten, historische verenigingen en musea

Archiefdiensten, historische verenigingen en musea

Dit overzicht biedt u adresgegevens, openingstijden en andere informatie van archiefdiensten, historische verenigingen en musea met een historische collectie.

Mist u informatie of kloppen de gegevens niet meer, mail het ons.

beacon
34 organisaties
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Gemeente Midden-Groningen te Hoogezand
Openingstijden:
Openingstijden balies Burgerzaken, locatie Hoogezand:
Maandag 13.00 - 16.00 uur, dinsdag, woensdag en donderdag 9.00 - 16.00 uur, donderdagavond 18.30 - 19.30 uur, vrijdag 9.00 - 12.30 uur.
Provincie:
Groningen
Land:
NL
ISIL-Code:
NL-HgzGAMG
Type organisatie:
Overheidsarchief
Bezoekadres:

Gemeentehuis Midden-Groningen, locatie Hoogezand
Gorecht-Oost 157
9603 AE Hoogezand
tel: 0598-373737

Postadres:

Postbus 75
9600 AB Hoogezand

Informatie:
De gemeente Midden-Groningen is per 1-1-2018 ontstaan uit de fusie van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde.

Toon meer

 
 
 
 
 
Gemeentearchief Appingedam te Appingedam
Openingstijden:
De openbare archieven kunnen op afspraak geraadpleegd worden in het stadskantoor te Appingedam.
E-mailadres:
Provincie:
Groningen
Land:
NL
ISIL-Code:
NL-ApgGA
Type organisatie:
Overheidsarchief
Bezoekadres:

Wilhelminaweg 14
9901 CM Appingedam
tel: 0596-691214

Postadres:

Postbus 15
9900 AA Appingedam

Informatie:
De openbare archieven van de gemeente Appingedam zijn op afspraak te raadplegen in het Stadskantoor. Het gaat om de volgende archieven:
- Archief van het stadsbestuur van 1327-1811
- Archieven van de stadsgilden
- Archief van het gemeentebestuur van 1811-1983
- Het archief van de Ambachtsschool van 1904-1983
Voor een compleet overzicht van de te raadplegen archieven kunt u terecht op de website van Groninger Archiefnet. Hier zijn tevens de inventarissen van deze archieven in te zien.
Stamboomonderzoek: Alle openbare akten van de burgerlijke stand vanaf 1811 zijn gescand en online te raadplegen. Het digitaal zoeken naar gegevens gaat daardoor gemakkelijk en snel. De gegevens zijn te vinden op de website Alle Groningers. Beschikt u niet over een internetaansluiting, dan kunt u op het Stadskantoor terecht voor het raadplegen van het bevolkings­register of de akten van de burgerlijke stand.
Streekarchivariaat Noordoost-Groningen: De gemeente Appingedam is deelnemer aan het Streekarchivariaat Noordoost-Groningen samen met de gemeenten Delfzijl, Eemsmond en Loppersum.
Voor een bezoek aan het gemeentelijk archief kunt u een afspraak maken met: Jeroen Hillenga, streekarchivaris; telefoon: 06 29 49 22 02; e-mail: j.hillenga@appingedam.nl of Jack Brondsema, medewerker Facilitair Bedrijf, telefoon: 14 0596; e-mail: j.brondsema@appingedam.nl.

Toon meer

 
 
 
 
 
Gemeentearchief Bedum (samengevoegd tot de nieuwe gemeente Het Hogeland) te Bedum
Openingstijden:
Met vragen over het gemeentearchief of verzoeken om particuliere- of verenigingsarchieven in bewaring te geven, kunt u terecht bij de behandelend ambtenaren van Interne Zaken, de heer J. Dijkman, tel. 050-3018233 of de heer J. van de Kempe, tel. 050-3018217.
Provincie:
Groningen
Land:
NL
ISIL-Code:
NL-BdmGB
Type organisatie:
Overheidsarchief
Bezoekadres:

Schoolstraat 1
9781 JL Bedum
tel: 050-3018217, 050-3018233

Postadres:

Gemeente Het Hogeland
Postbus 26
9980 AA Uithuizen
tel: 088-3458888

Informatie:
De gemeente Bedum beheert de Archiefinventaris gemeente Bedum 1808-1940.
Gedeponeerde archieven in deze inventaris:
- Archief van de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand
- Archief van het Burgerlijk Armbestuur
- Christelijke Boeren- en Tuinders Bond (afdeling Zuidwolde)
- Collectie Boerma
- IJsvereniging Bedum
- Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
- Rederijkerskamer Thalia
- Stichting Nutssportpark Bedum
- Waterschap Ellerhuizerkleiwegen
- Waterschap Westpolder
- Bijlagen in deze inventaris:
Concordans
- Rubrieken 1916-1919
- Inhoud archiefnummer 312a
- Overzicht bouw- en hinderwetvergunningen en akten
- Overzicht gedeponeerde archieven
De inventaris is ook opgenomen op GroningerArchiefNet: http://www.groningerarchiefnet.nl/
Opmerkingen:
De gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum (met uitzondering van de dorpen Ezinge, Feerwerd en Garnwerd) zijn per 1 januari 2019 samengevoegd tot de nieuwe gemeente Het Hogeland.

Toon meer

 
 
 
 
 
Gemeentearchief Bellingwedde (samengevoegd tot gemeente Westerwolde) te Bellingwedde
Openingstijden:
Bezoek gemeentearchief alleen op afspraak.
Provincie:
Groningen
Land:
NL
Type organisatie:
Overheidsarchief
Bezoekadres:

Gemeentehuis Sellingen
Dorpsstraat 1
9551 AB Sellingen
tel: 0599-320220

Gemeentehuis Wedde
Hoofdweg 2
9698 AE Wedde

Informatie:
De gemeente Westerwolde heeft de volgende archieven:
- Voormalige gemeente Bourtange (1811-1818)
- Voormalige gemeente Bellingwolde (1811-1968)
- Voormalige gemeente Wedde (1811-1968)
- Voormalige gemeente Bellingwedde (1968-2017)
- Voormalige gemeente Vlagtwedde (1811-1818) en (1819-2017)
- Gemeentelijk Internaat Ter Apel (1952-1977)
- Gezondheidscommissie zetel Wedde (1903-1933)
Een deel van de archieven staat op de website van Groninger Archiefnet.
Stamboomonderzoek (genealogie)
Bent u bezig met stamboomonderzoek (genealogie)? Dan kan de gemeente u helpen. Vanaf 1811 houden de burgerlijke standen van gemeenten geboorten, huwelijken en overlijden bij.
Enkele handige websites zijn:
- www.wiewaswie.nl
- www.allegroningers.nl
- www.graftombe.nl
- www.hisgis.nl.
Opmerkingen:
De gemeente Westerwolde is gevormd op 1 januari 2018. De gemeente ontstond uit de voormalige gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde. De gemeentehuizen van deze voormalige gemeenten in Sellingen en Wedde doen beide dienst als gemeentehuis van de huidige gemeente.

Toon meer

 
 
 
 
 
Gemeentearchief De Marne (samengevoegd tot de nieuwe gemeente Het Hogeland) te Leens
Openingstijden:
Het gemeentearchief is alleen na voorafgaande afspraak toegankelijk voor het publiek. Bezoektijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur.
Provincie:
Groningen
Land:
NL
ISIL-Code:
NL-LnsGDM
Type organisatie:
Overheidsarchief
Bezoekadres:

R. Ritzemastraat 2
9965 TD Leens
tel: 088-3458888

Postadres:

Gemeente Het Hogeland
Postbus 26
9980 AA Uithuizen
tel: 088-3458888

Informatie:
In het gemeentearchief kunt u naspeuringen doen in archieven en collecties van de gemeente De Marne en de voormalige gemeenten Leens, Eenrum, Ulrum en Kloosterburen.
Aanwezig archiefmateriaal:
- Bestuursarchief De Marne, 1990-heden
- Archief Eenrum, 1811-1989
- Archief Kloosterburen, 1811-1989
- Archief Leens, 1810-1989
- Archief Ulrum, 1811-1989
- Negen archieven van particulieren in depot
- Fotoverzamelingen van Eenrum, Leens en Ulrum, periode 1920 - heden
- Boeken over het grondgebied van De Marne, periode 1830 - heden
- Archieven van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters op microfiches
Vanwege de beperking van de openbaarheid is recent materiaal niet ter inzage.
De website Groninger Archiefnet is een website van de Groninger gemeenten, waterschappen en de provincie, en bevat een overzicht van hun historische archieven. De website is een goed uitgangspunt voor het plegen van genealogisch en historisch onderzoek. Verder kunt u veel informatie vinden via het RHC Groninger Archieven. of op de website van het Centrum voor familiegeschiedenis.
Opmerkingen:
De gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum (met uitzondering van de dorpen Ezinge, Feerwerd en Garnwerd) zijn per 1 januari 2019 samengevoegd tot de nieuwe gemeente Het Hogeland.

Toon meer