Uw zoekacties: Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed te Den Haag

Archiefdiensten, historische verenigingen en musea

Dit overzicht biedt u adresgegevens, openingstijden en andere informatie van archiefdiensten, historische verenigingen en musea met een historische collectie.

Mist u informatie of kloppen de gegevens niet meer, mail het ons.

beacon
 
 
Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed te Den Haag
Openingstijden:
Elke werkdag bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur.
Provincie:
Zuid-Holland
Land:
NL
Type organisatie:
Archiefinspectie
Bezoekadres:

Hoftoren
Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed I Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postadres:

Postbus 16478 (IPC 3500)
2500 BL Den Haag

Informatie:
De Inspectie houdt toezicht op de naleving van Archiefwet, het accent ligt daarbij op de fase voordat overheidsinformatie naar een archief gaat of vernietigd wordt.
De Inspectie waakt op nationaal niveau over een belangrijk deel van het Nederlandse erfgoed en over de informatiehuishouding bij de centrale overheid. Bovendien draagt de inspectie in het kader van Europese en internationale afspraken bij aan de bewaking van het Europese en mondiale erfgoed.
Zij ziet in opdracht van de verantwoordelijk bewindspersoon toe op het behoud en beheer van de rijkscollectie, de nationaal beschermde cultuurvoorwerpen en verzamelingen, de archeologische en gebouwde monumenten, de archeologische opgravingen en vondsten en op de beschermde stads- en dorpsgezichten. Ook houdt de inspectie toezicht op de archiefvorming en het archiefbeheer van de centrale overheid (Rijk, Colleges van Staat, zelfstandige bestuursorganen en de rechterlijke macht). Ten slotte adviseert de Inspectie de minister over de kwaliteit en de effectiviteit van wet- en regelgeving op deze terreinen.
Opmerkingen:
Voorheen Erfgoedinspectie, voormalige Rijksarchiefinspectie (RAI).
De Erfgoedinspectie is een samenvoeging van de Rijksarchiefinspectie, de Inspectie Cultuurbezit, Rijksinspectie voor de Archeologie,en de Rijksinspectie Monumentenzorg.
Erfgoedinspectie is 1 januari 2006 van start gegaan en bestaat uit een directie van de vier sectoren Archeologie, Archieven, Collecties en Monumenten. Ze krijgen daarbij de ondersteuning van een gemeenschappelijk bedrijfsbureau.

Toon meer