Uw zoekacties: AFRON te Berlikum (Berltsum)

Archiefdiensten, historische verenigingen en musea

Dit overzicht biedt u adresgegevens, openingstijden en andere informatie van archiefdiensten, historische verenigingen en musea met een historische collectie.

Mist u informatie of kloppen de gegevens niet meer, mail het ons.

beacon
 
 
AFRON te Berlikum (Berltsum)
Provincie:
Friesland
Land:
Nederland
Type organisatie:
Historische vereniging
Bezoekadres:

Buorren 2
9041 BA Berltsum

Informatie:
De Friese vereniging voor historische landbouw AFRON (Agrarisch Friesland Oud en Nieuw) is opgericht in 1984 met als voornaamste doelstelling het verzamelen, het bewaren, het registreren en het exposeren van oude agrarische werktuigen, gereedschap en documenten alsmede het beschrijven van oude werkmethoden door particulieren en instellingen te bevorderen en te ondersteunen.
AFRON Dokumintaasje Sintrum (ADS): De Friese Vereniging voor historische landbouw AFRON heeft een documentatiecentrum met een uitgebreide collectie boeken, tijdschriften, foto's,dia's, folders, instructieboeken, enz. op het gebied van landbouw, akkerbouw, veehouderij, landbouwmechanisatie, enz, enz..
Een deel van de boeken, foto's en ander materiaal is overgebracht naar de bibliotheek en het archief van het Fries Landbouwmuseum te Earnewâld zodat het daar vrijwel dagelijks toegankelijk is voor belangstellenden.
Voor het herbestemmen van het resterend deel van de collectie heeft het bestuur iemand bereid gevonden om alles over te nemen. Sinds het voorjaar van 2019 zijn alle resterende boeken en vakbladen overgebracht naar hun nieuwe plek in Berlikum (frl). Ook de grote schoolplaten verzameling is daar nu.
Opmerkingen:
Zie de website voor contactgegevens.