Uw zoekacties: Stadsarchief Kampen te Kampen

Archiefdiensten, historische verenigingen en musea

Dit overzicht biedt u adresgegevens, openingstijden en andere informatie van archiefdiensten, historische verenigingen en musea met een historische collectie.

Mist u informatie of kloppen de gegevens niet meer, mail het ons.

beacon
 
 
Stadsarchief Kampen te Kampen
Openingstijden:
Dinsdag 09.00 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur
Donderdag 09.00 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur
Alleen op afspraak via reserveringsformulier
Deelnemer archieven.nl:
Deelnemer archieven.nl
Provincie:
Overijssel
Land:
Nederland
Type organisatie:
Overheidsarchief
Bezoekadres:

De Stadskazerne
Oudestraat 216c
8261 CA Kampen
tel: 038-3370770

Informatie:
Het Stadsarchief herbergt de historie van de gemeente Kampen. Door de eeuwen heen hebben de gemeente en haar inwoners er tweeënhalve kilometer aan boeken, tekeningen, foto’s, films, kranten en affiches verzameld.
Het oudste document is een oorkonde van de Deense koning Abel uit 1251.
De collectie omvat de verscheidene archieven van de zeven kernen: Grafhorst, ’s Heerenbroek, IJsselmuiden, Kampen, Kamperveen, Wilsum en Zalk.
Ook de archieven van de voormalige gemeente Schokland zijn ondergebracht in het Stadsarchief Kampen. Daarnaast worden er rechterlijke archieven en archieven van waterschappen en polders bewaard.
Er zijn tal van particuliere archieven van bedrijven, zoals Berk en Kanis&Gunnink, (sport)verenigingen, zoals Go-Ahead Kampen of collecties van belangrijke families en personen. Ook is er een collectie aanwezig met voorwerpen en documenten uit de Tweede Wereldoorlog.
Verder heeft het Stadsarchief een schitterend uitgebreid Middeleeuws archief, te danken aan de vele kerken en kloosters die hier in de stad waren.
Naast een rijke collectie van historische documenten bezit het Gemeentearchief Kampen ook een uitgebreide collectie bouwtekeningen, kaarten, foto’s, boeken, kranten, (oorlogs)affiches, films en dvd’s.
Het historisch archief van de Theologische Universiteit Kampen van 1854 tot ongeveer 1980 is ondergebracht in het Stadsarchief Kampen. Tevens bevinden zich hier de archieven van de studentenvereniging Fides Quaerit Intellectum FQI (1863-1970), de familie De Cock en de Gereformeerde Kerk van Kampen (nauw verbonden aan de ThUK). De archieven van na 1980 en een aantal archieven van oud-hoogleraren en andere personen worden bewaard in de gebouwen van de universiteit.
Opmerkingen:
Voorheen Gemeentearchief Kampen.
De Stadskazerne is de naam waaronder de Bibliotheek Kampen, het Stadsarchief Kampen, RTV IJsselmond, de Stadsarcheoloog en historische vereniging 'Jan van Arkel' samenwerken. Daarnaast zal de Stadskazerne onderdak bieden aan een depot van het Stedelijk Museum Kampen.
Kampen brengt het mobiele en maritieme erfgoed van de stad in kaart, samen met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en de Stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN). Het gaat om twee landelijke projecten waarmee Kampen proeftuin is voor het digitaal verzamelen en online ontsluiten van historische gegevens over schepen, treinen, auto’s, vliegtuigen en alle infrastructuur die daarbij hoort.
Het plan is eind 2020 een expositie te maken van Kamper Toonbeelden van Mobiel Erfgoed in De Stadskazerne, aangevuld met enkele mobiele en maritieme erfgoedroutes in en rond de stad.