Uw zoekacties: Afbeeldingen (oud)

Afbeeldingen (oud)

beacon
11.076 afbeeldingen
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
Vlaardinger Driesluizen, 1388
Datering:
1388
Opmerkingen:
De sluis die de Vlaardingse Vaart met de Oude Haven verbindt, dankt haar naam aan het feit dat hier oorspronkelijk drie – in 1388/1389 – gebouwde sluizen waren. De Schipluidersluis en de Rijswijkersluis waren spuisluizen, zij dienden voor de lozing en het inlaten van water. De Vlaardingersluis was bovendien een schutsluis voor de scheepvaart. Ze droegen de namen van het sluisambacht dat voor de bekostiging van sluizen verantwoordelijk was.
Herkomst:
Gebouwd in opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland
Plaats:
Bij Hoofdstraat 10, Vlaardeingen
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
Gemaal Duifpolder, 1872
Datering:
1872
Herkomst:
Gebouwd in opdracht van de Duifpolder
Opmerkingen:
Gebouwd als stoomgemaal, ongeveer 600 m ten zuiden van de molen. De molen is in 1885 verdwenen na verkoop.
In 1938 is het gemaal omgebouwd tot elektrisch gemaal, naar ontwerp van ingenieursbureau S. Netto en J. Smit. Uitslaand op de Vlaardingervaart.
Het gemaal is nog in bedrijf.

Stichtingssteen in de voorgevel uit 1872, Gedenksteen van de verbouwing in 1938 aangebracht in het interieur.
Materiaal:
Steen, hout en metaal
Plaats:
Duifpolder 8, Maasland
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
Gemaal Commandeurspolder, 1893
Datering:
1893
Herkomst:
Gebouwd in opdracht van de Commandeurspolder
Opmerkingen:
Gebouwd als stoomgemaal met scheprad in 1893 op de achtkante fundering van de in 1982 afgebroken Commandeursmolen. Uitslaand op de Zuidgaag. Verbouwd tot dieselgemaal met centrifugaalpomp door Fa. P. van der Zee te Delft in 1933, ter vervanging van het scheprad. In 1943 is het gemaal overgegaan op elektrische aandrijving. In 1982 is de elektromotor vervangen. De in 1925 geplaatste ruwoliemotor is in 1984 overgedragen aan het Museum voor het onderwijs te 's-Gravenhage.

Het gemaal voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Vanaf oktober 2020 wordt onderzoek gedaan naar het bouwen van een nieuw gemaal ter plaatse of op een andere locatie.

Vormt samen met het naastgelegen bakkershuisje en woonhuis een gemeentelijk monument. Op het erf is de plaats waar de kolenloods stond nog gedeeltelijk herkenbaar.
Maker:
A. Reuhls
Materiaal:
Steen, hout en metaal
Plaats:
Commandeurskade 17, Maasland
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
Dijkmolen, 1718
Datering:
1718
Herkomst:
Gebouwd in opdracht van de Dijkpolder.
Opmerkingen:
Achtkante grondzeiler. Bovenkruier. De molen dient als reservegemaal voor het Hoogheemraadschap van Delfland. Is regelmatig in bedrijf.
Het eigendom is in 1977 overgegaan op het Hoogheemraadschap van Delfland naar aanleiding van de opheffing van de polderbesturen.
In 2010 is de molen grondig gerestaureerd.
Materiaal:
Steen, hout en metaal
Plaats:
Molenweg 6 te Maasland
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
Nieuwlandsemolen, 1584
Datering:
1584
Herkomst:
Gebouwd in opdracht van polder Nieuwland.
Opmerkingen:
Oorspronkelijk een achtkante grondzeiler, binnenkruier ter bemaling van polder Nieuwland en polder Noordland. een van de oudste nog werkende poldermolens van Nederland. In 1947 is een centrifugaalpomp aangebracht om de bemalingscapaciteit van de molen te vergroten. In 1962 werd die verder uitgebreid door plaatsing van een vijzel. In 1975 is de molen grondig gerestaureerd. Door uitbreiding van de glastuinbouw tot dicht bij de molen is in 1988 besloten de molen te verbouwen tot stellingmolen, waardoor het ruim vijf meter hoger kwam te staan. De centrifugaalpomp is toen verwijderd. Het eigendom is in 1977 overgegaan op het Hoogheemraadschap van Delfland naar aanleiding van de opheffing van de polderbesturen.
De familie Knijff was er vele generaties achter elkaar molenaar. Vandaar dat de molen lokaal bekend staat als "de molen van Knijff".
Maker:
Ocker Screvelsz. te Dordrecht (houtkomer, aannemer)
Materiaal:
Steen, hout en metaal
Plaats:
Nieuwlandse Molenpad 52 te Hoek van Holland
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
Wippersmolen, 1726
Datering:
1726
Herkomst:
Gebouwd in opdracht van de Sluispolder, op de plaats van een houten wipmolen.
Opmerkingen:
Ronde stenen molen. Kap riet gedekt. Grondzeiler. In 1926 is de molen verbouwd tot dieselgemaal.
In 1972 verkocht de polder de molen aan de gemeente Maassluis die de molen grondig restaureerde zodat die weer kon draaien. Sinds 26 oktober 1990 is het Hoogheemraadschap van Delfland eigenaar van de molen. De molen is sindsdien nog diverse keren gerestaureerd.
Sinds 1898 woonde de molenaar en zijn gezin niet meer in de molen, maar in een klein huisje naast de molen. Dit huisje is in 1908 vergroot.
Materiaal:
Steen, hout en metaal
Plaats:
Wipperskade 1 te Maassluis
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
Schaapweimolen, 1826
Datering:
1826
Herkomst:
Gebouwd in opdracht van de Schaapweipolder. Sinds 1988 eigendom van het Hoogheemraadschap van Delfland.
Opmerkingen:
Gebouwd op de plaats van de afgebrande wipmolen. Achtkantige riet gedekte houten opbouw op een gemetselde onderbouw. De Schaapweimolen was tot 1944 in bedrijf. In dat jaar werd de molensloot gedempt voor de aanleg van een antitankgracht door de Duitsers. Van 1959 tot 1988 was de molen eigendom van de gemeente Rijswijk, die de molen in 1960 restaureerde. Delfland verplaatste de molen in het jaar van aankoop de molen anderhalve kilometer westwaarts in verband met de aanleg van de A4. Daar bemaalt de molen incidenteel de Hoekpolder.
Materiaal:
Steen, hout en metaal
Plaats:
Molenwetering 2, Rijswijk
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
Groeneveldsche molen, 1719
Datering:
1719
Herkomst:
Gebouwd in opdracht van de Groeneveldse polder. Sinds 1977 eigendom van het Hoogheemraadschap van Delfland.
Opmerkingen:
Aan de Groeneveldse Monsterwatering. Ronde, stenen poldermolen. Grondzeiler. Gebouwd op de plaats van de afgebrande molen. Tot 1960 volledig in bedrijf. Sinds begin jaren '80 in bedrijf voor hulpbemaling, eventueel elektrisch aangedreven. Naast de molen staat een herbouwde molenaarswoning en een gemaal. De oude molenaarswoning werd in april 1988 herbouwd. Sinds januari 1989 woont de molenaar/machinist in deze woning. In 1986 is de woonkamer in de molen in originele staat teruggebracht. Deze kan door bezoekers worden
bezichtigd.
Materiaal:
Steen, hout en metaal
Plaats:
Woudseweg 186, Schipluiden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
Gemaal Kralingerpolder, 1752
Datering:
1752
Herkomst:
Gebouwd door de Kralingerpolder
Opmerkingen:
De ronde stenen molen die bekend stond als de 'Grote Molen' is in 1752 gebouwd als poldermolen voor bemaling van de Kralingerpolder. De molen is in 1913 onttakeld, waarbij het wiekenkruis, de kap, een deel van de romp en een deel van het gaande werk werden verwijderd. Het molenrestant werd toen voorzien van een dieselmotor met centrifugaalpomp. Thans dient het gemaal nog slechts als reserve. Het molenrestant is van algemeen belang.
Pannevis centrifugaal pomp, 1913; Kromhout dieselmotor, 1960. In 2004 aangewezen als rijksmonument.
Materiaal:
Steen, hout en metaal
Plaats:
Oostgaag 23 te Maasland
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
Gemaal Plaspoel- en Schaapweipolder. Stoomgemaal aan de Delftse Vliet, gebouwd blijkens een stichtingssteen in de noordelijke gevel in 1873 om samen met de windmolen in de Spierings watering de Plaspoelpolder te bemalen. bakstenen gebouw in eclectische vormen met van een verdieping met pannen schilddak voorzien middengedeelte en lagere zijvleugels onder zadeldaken. Spitsbogige en rondboogvensters en houten kroonlijsten. Het gemaal, waarvan de stoommachine in 1924 vervangen werd door een horizontale dieselmotor van het merk Crosley was uitgerust met een scheprad, dat in 1924 plaats maakte voor een centrifugaalpomp, merk Jaffa. Bij het gemaal een houten kolenloods met pannen zadeldak en windwijzer. Ijzeren hek op gemetselde borstwering ter afsluiting van het terrein, 1873
Datering:
1873
Materiaal:
Steen, hout en metaal
Herkomst:
Gebouw door het polderbestuur
Plaats:
Jaagpad 6 te Rijswijk
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
Gemaal Veen- en Binckhorstpolder, 1872
Datering:
1872
Maker:
P.A. Korevaar
Opmerkingen:
Voormalig stoomgemaal, gebouwd in de zogenaamde eclectische stijl. Bakstenen gebouw met hoog middenstuk en lagere zijvleugels. Voorzien van houten kroonlijsten. Het middengedeelte heeft twee spitsboogvormige toegangsdeuren. De vensters zijn rondboogvormig.

In 1916 is het stoomgemaal geëlektrificeerd. De stoommachine bleef desondanks gehandhaafd. In 1944 is deze verwijderd door
gebrek aan kolen. In 1958 is de elektromotor vervangen. De in 2017 aanwezige elektromotor is in 1981 vervangen. In 1985 is het gemaal geautomatiseerd.
Materiaal:
Steen, hout en metaal
Plaats:
Van Woudekade 27, Voorburg
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
Dubbele dienstwoning naast gemaal Zaaijer, 1928
Datering:
1928
Herkomst:
Gebouwd in opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland
Opmerkingen:
Twee onder één kap woning. Bouwstijl: (zakelijk) expressionisme. Vrijstaande dubbele dienstwoning bestemd voor hulp-machinist en sluiswachter, met omliggende tuin. Deel uitmakend van het boezemgemaalcomplex Mr. Dr. C.P. Zaayer. De dienstwoningen bevinden zich ten oosten van het
centrale machinegebouw. De gelede strookvensters op de begane grond zijn vervangen door grotere vensters met kunststoffen kozijnen met breder profiel. De gevelindeling is daarbij intact gebleven. De achtergevel kent een indeling conform de voorgevel, met in plaats van de enkele vensters tuindeuren aan weerszijden van de vensters. Het naastgelegen dijkmagazijn dateert uit 1967.
Maker:
H. van der Kloot Meijburg
Materiaal:
Steen, hout en metaal
Plaats:
Vlaardingsedijk 9, Maassluis
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
Dienstwoning naast gemaal Zaaijer, 1928
Datering:
1928
Herkomst:
Gebouwd in opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland
Opmerkingen:
Bouwstijl: (zakelijk) expressionisme. Vrijstaande dienstwoning met omliggende tuin, bestemd voor de chef-machinist. Deel uitmakend van het boezemgemaalcomplex Mr. Dr. C.P. Zaayer, gelegen ten westen van het machinegebouw. De houten, gelede strookvensters op de begane grond zijn vervangen door grotere vensters met
kunststoffen kozijnen met een breder profiel. De gevelindeling is daarbij intact gebleven. De gehele voor- en achterzijde is, verdiept onder de houten daklijst, voorzien van gelede horizontale strookvensters en een cordonlijst, die rondom het gebouw doorloopt. De zijgevels zijn blind uitgevoerd en de zuidgevel heeft links twee vensters en rechts dubbele tuindeuren. De oorspronkelijke voordeur is eveneens vervangen.
Maker:
H. van der Kloot Meijburg
Materiaal:
Steen, hout en metaal
Plaats:
Vlaardingsedijk 6, Maassluis
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
Gemaal Mr. dr. Th.F.H.A. Dolk, 1953
Datering:
1953
Herkomst:
Gebouwd in opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland
Opmerkingen:
Boezemgemaal/ inlaatgemaal, nu (2017) boezemgemaal. Operationeel in het primaire proces.
Gebouwd volgens de in de wederopbouwperiode gangbare stijl van de Delftse school.
Gelegen in het centrum van Leidschendam aan de Vliet.
Bestaat uit twee bouwvolumes. Op een betonnen onderbouw, waarin zich de pompen bevinden, staat de hoofdbouw welke een rechthoekige plattegrond heeft. Hierin bevinden zich de aandrijvingen. In een lagere rechthoekige aanbouw zijn de transformatoren opgesteld.
Maker:
R. van de Kloot-Meyburg
Plaats:
Sluiskant 5, Leidschendam
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
Gemaal Dorppolder, 1876
Datering:
1876
Herkomst:
Gebouwd in opdracht van de Dorppolder.
Opmerkingen:
Het gemaal werd vlakbij de Grote Dorpmolen gebouwd (en niet op de molenfundering zoals vaker gebeurde) en is van oorsprong een stoomgemaal. Tot 1920 door stoom aangedreven. Daarna is overgeschakeld op elektriciteit en is de schoorsteen gesloopt. Het woonhuis van de machinist staat op de fundering van de Grote Dorpmolen. Architectuur: De kroonlijst en de bogen boven de ramen van het gebouwtje doen denken aan het neoclassicisme. In de voorgevel bevindt zich een herdenkingssteen met de tekst:
18 GESCTICHT 76
Door het bestuur van den Dorppolder
Cs. van der Wel, Voorzitter
Johs. van der Kooij
Cs. van der Wel WZ., leden
N. van Wijk, penningmeester
D. Verbaan, secretaris
Bijgestaan door de commisieleden
A.M. Schagen van Leeuwen
P. de Koning
W. Wijnaendts
den eersten steen gelegd 17 augustus 1876 door Cs.
van der Wel, voorzitter T. van Doll, bouwkundige.
Maker:
T. van der Doll (architect)
Materiaal:
Steen, hout en metaal
Plaats:
Gaagweg 44, Maasland
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
Voormalig gemeenlandshuis van Delfland. Omschrijving uit de monumentenlijst: rechthoekig bakstenen bouwwerk, gedekt door een hoog dwars schilddak met dakkapellen en bekronende schoorsteen met smeedijzeren bekroning. Vensters met natuurstenen kruiskozijnen, geblokte ontlastingsbogen met sluitstenen en luiken. In de voorgevel geprofileerde imposten tussen de vensters en een rijk gedetailleerd poortje met zijvoluten, engelenkopjes in de zwikken en gebroken fronton, waarin wapens. Jaartal in de kroonlijst van het poortje. Tegen het midden van de achtergevel een veelhoekige traptoren, 1626
Datering:
1626
Herkomst:
Gebouwd in opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland
Opmerkingen:
In 1965/1967 op de lijst van beschermde monumenten geplaatst. In 2010 overgedragen aan vereniging Hendrick de Keyser. Heringericht met voorwerpen van Delfland. Fungeert als museumhuis.
Maker:
Metselwerk
Materiaal:
Steen, hout en metaal
Plaats:
Hoogstraat 11 te Maassluis
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
Suiswachterswoning Oranjesluis, genaamd het Jachthuis, 1676
Datering:
1676
Herkomst:
Gebouwd in opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland
Opmerkingen:
Gebouwd bovenop een uitwateringssluis. Het is een stenen overwelfde sluis, afgesloten door één paar deuren. In 1968 werd het gebouwtje op de sluis op de lijst van Rijksmonumenten geplaatst.
In 1981 werd het gebouwtje ingrijpend gerestaureerd.
Materiaal:
Steen, hout en metaal
Plaats:
Maasdijk 226, 's-Gravenzande
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
Gemeenlandshuis. Laat Gotische, rijk met beeldhouwwerk versierde, bergstenen gevel met fraaie ankers en gemeed ijzeren dierenkoppen. Traptoren van bak- en bergsteen met loden windvaan (meerman). Met wapens van dijkgraaf en hoogheemraden uit 1648. De gevel is in 1888 en volgende jaren gerestaureerd, eind 15e-begin 16e eeuw
Datering:
eind 15e-begin 16e eeuw
Herkomst:
Aangekocht door de hoogheemraden in 1645
Opmerkingen:
In 1915 geplaatst op de 'Voorloopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst. In 1965/1967 is het pand op de lijst van beschermde monumenten geplaatst.
Maker:
Mogelijke bouwmeester: Keldermans. Opdrachtgever Jan de Huyter
Materiaal:
Steen. hout en metaal
Plaats:
Oude Delft 167 te Delft
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
DL 88 V15 Pispot, 1750-1850
Datering:
1750-1850
Materiaal:
faience
Herkomst:
Tuin gemeenlandshuis.
Plaats:
Archeologie Delft
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
DL 88 V Theekop, 18e eeuw
Datering:
18e eeuw
Materiaal:
porselein
Herkomst:
Tuin gemeenlandshuis.
Plaats:
Archeologie Delft
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
DL 88 V75 Theekop, 18e eeuw
Datering:
18e eeuw
Materiaal:
porselein
Herkomst:
Tuin gemeenlandshuis.
Plaats:
Archeologie Delft
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
DL 88 V15 Schotel met bloembakverziering, 1775-1850
Datering:
1775-1850
Materiaal:
faience
Herkomst:
Tuin gemeenlandshuis.
Plaats:
Archeologie Delft
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
DL 88 V75 Papkom, 1750-1850
Datering:
1750-1850
Materiaal:
faience
Herkomst:
Tuin gemeenlandshuis.
Plaats:
Archeologie Delft
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
DL 88 V75 Pispot, 1750-1850
Datering:
1750-1850
Materiaal:
faience
Herkomst:
Tuin gemeenlandshuis.
Plaats:
Archeologie Delft
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
DL 88 V75 Kan, 17e eeuw
Datering:
17e eeuw
Materiaal:
witbakkend aardewerk, transparant loodglazuur
Herkomst:
Tuin gemeenlandshuis.
Plaats:
Archeologie Delft