Uw zoekacties: Afbeeldingen
Afbeeldingen

Zoek in afbeeldingen

Archieven.nl bevat verschillende bronnen waarin afbeeldingen centraal staan. Zo kunt u bijvoorbeeld denken aan een Affiche, Bidprentje, Foto, Schilderij, Zegel e.d.. Op deze pagina worden afbeeldingen bijeengebracht, van diverse archiefdiensten, tot één beeldbank. In de beeldbank worden alleen beschrijvingen getoond met bestandskoppelingen. Oftewel: beschrijvingen van de soort foto die geen bestandskoppeling bevatten, worden uitgesloten in de beeldbank.

Zoek in afbeeldingen

Archieven.nl bevat verschillende bronnen waarin afbeeldingen centraal staan. Zo kunt u bijvoorbeeld denken aan een Affiche, Bidprentje, Foto, Schilderij, Zegel e.d.. Op deze pagina worden afbeeldingen bijeengebracht, van diverse archiefdiensten, tot één beeldbank. In de beeldbank worden alleen beschrijvingen getoond met bestandskoppelingen. Oftewel: beschrijvingen van de soort foto die geen bestandskoppeling bevatten, worden uitgesloten in de beeldbank.

In deze zoekfunctie wordt gezocht op afbeeldingen en worden bijbehorende bronnen gevonden, bijvoorbeeld het affiche. Aanklikken van de afbeelding levert de scan.

Voor de beeldbank zijn vier keuzes te maken in de wijze van weergave van de afbeeldingen. De standaardweergave is Kleine afbeeldingen. Verder zijn de Detail-,  Galerie- en Grote afbeeldingen-weergave ook te kiezen. Kleine afbeeldingen en Grote afbeeldingen zijn nieuwe weergaves, ontwikkeld voor de beeldbank. De Kleine afbeeldingen-weergave toont kleinere afbeeldingen dan de Grote afbeeldingen-weergave en toont daarmee dus meer afbeeldingen op een pagina.

Zoektips
Filter: Pamfletx
beacon
660 afbeeldingen
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
405 Bolsjewistische massamoord (Brochure, 4 blz., Oktober 1941)
 
 
Inventaris
1. Duitse Pamfletten
1.02. Nederland (door Duitsers verspreide pamfletten, brochures e.d.)
Pamflet
405 Bolsjewistische massamoord (Brochure, 4 blz., Oktober 1941)
Code:
13-2A-7
Aanvraagnummer:
405
verspreidingsdatum:
oktober 1941
Taal:
Nederlands
Rubriekscode:
1.02.
Verspreidingsgebied:
Nederland (door Duitsers verspreide pamfletten, brochures e.d.)
NB:
Ook een andere versie aanwezig : 2 bladzijden, zonder datum
Bekijk archieftoegang:
Geografische namen:
 
 
 
71 Opperbevel van de geallieerde expeditie-legers : Nederlanders : tot de bevolking van het zuidelijk deel van ...
 
 
Inventaris
2. Geallieerde pamfletten
2.10. Psychological Warfare Division 1944 (Brits-Amerikaanse pamfletten)
Pamflet
71 Opperbevel van de geallieerde expeditie-legers : Nederlanders : tot de bevolking van het zuidelijk deel van Nederland, ten zuiden van de Lek en de Rijn : het oogenblik waarop gij zoolang hebt gewacht is gekomen.
Code:
1-N10-ZH2
Aanvraagnummer:
71
Rubriekscode:
2.10.
verspreidingsdatum:
1944
Taal:
Nederlands
Verspreidingsgebied:
Psychological Warfare Division 1944 (Brits-Amerikaanse pamfletten)
NB:
Volgens de officiële Engelse Index behoren in deze serie ook thuis de codenummers WG2D, WG3D, WG4D, WG5D, WG6D, WG7D, WG8D en WG22D. Daar het hier gaat om oproepen, waarschuwingen en dergelijke die gericht zijn aan buitenlandse arbeiders in Duitsland, zijn ze opgenomen in de WG-serie 1944 van de Political Warfare Executive (pamfletten verspreid boven Duitsland). Dezelfde codenummers werden gebruikt voor de pamfletten voor de Franse, Italiaanse, Poolse en Tsjecho-Slowaakse arbeiders, gedrukt in de respectievelijke talen met dien verstande dat de letter D (Nederlandse tekst) vervangen werd door F (Frans), I (Italiaans), P (Pools) of S (Slowaaks). Deze wijze van vermelden volgt ook de Duitse index.
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
315 An die deutsche Frau ! Schluss ! Deutsche Frau, du hast das Wort !
 
 
Inventaris
2. Geallieerde pamfletten
2.35. Brits-Amerikaanse pamfletten, Psychological Warfare Division WG-serie
Pamflet
315 An die deutsche Frau ! Schluss ! Deutsche Frau, du hast das Wort !
Code:
4-D14-WG9
Aanvraagnummer:
315
verspreidingsdatum:
1944
Taal:
Duits
Rubriekscode:
2.35.
Verspreidingsgebied:
Brits-Amerikaanse pamfletten, Psychological Warfare Division WG-serie
NB:
PWD: Psychological Warfare Division of SHAEF, Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force
Bekijk archieftoegang:
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
19 In gedachten steeds bij U - Wilhelmina, 31 aug. 1941
 
 
Inventaris
2. Geallieerde pamfletten
2.02. Political Warfare Executive 1941 (Britse pamfletten)
Pamflet
19 In gedachten steeds bij U - Wilhelmina, 31 aug. 1941
Code:
1-N2-729A
Aanvraagnummer:
19
verspreidingsdatum:
31 augustus 1941
Taal:
Nederlands
Rubriekscode:
2.02.
Verspreidingsgebied:
Political Warfare Executive 1941 (Britse pamfletten)
NB:
In de 1941-serie behoren ook thuis de codenummers: 722/1 t/m 722/9. Deze nummers zijn gebruikt voor het blad "De Luchtpost".
Bekijk archieftoegang:
Geografische namen:
 
 
 
663 Pamflet, rood-wit-blauw omlijnd, met boodschap van Prinses Juliana: Sinds zoovele jaren heb ik gehoopt U te ...
 
 
Inventaris
3. Pamfletten Pacific gebied
3.15. Nederlandse Antillen
Pamflet
663 Pamflet, rood-wit-blauw omlijnd, met boodschap van Prinses Juliana: "Sinds zoovele jaren heb ik gehoopt U te bezoeken en, nu ik zoo dicht bij U ben, verhinderen de omstandigheden, dat deze wensch vervuld wordt en dat ik in Uw midden kan zijn. Op deze wijze breng ik U mijn hartelijke groet. Mijn beste wenschen vergezellen U allen voor Uw aandeel in onzen gemeenschappelijken strijd en voor Uw welzijn." Juliana 1 november 1943
Code:
35-14-14.1
Aanvraagnummer:
663
Rubriekscode:
3.15.
verspreidingsdatum:
november 1943
Taal:
Nederlands
Verspreidingsgebied:
Nederlandse Antillen
Bekijk archieftoegang:
Geografische namen:
 
 
 
662 Balantentara Nippon tidak lama lagi akan datang mendarat poela dan bangsa Belanda jang-di-interneer akan diangkoet. ...
 
 
Inventaris
3. Pamfletten Pacific gebied
3.14. Nederlands-Indië/Indonesië (door Japanners verspreide pamfletten)
Pamflet
662 "Balantentara Nippon tidak lama lagi akan datang mendarat poela dan bangsa Belanda jang-di-interneer akan diangkoet. (De Japanse strijdkrachten zullen binnenkort landingen uitvoeren en de reeds geïnterneerde Nederlanders weghalen....). "De andere vijandelijke Nederlanders en inwoners, die nog niet geïnterneerd zijn, zullen zo spoedig mogelijk gearresteerd worden...." "De Indonesiërs moeten een Japanse of witte vlag uitsteken en de komst van de Japanse strijdkrachten verwelkomen." De Bevelhebber van de Japanse strijdkrachten
Code:
35-13-13.6
Aanvraagnummer:
662
verspreidingsdatum:
mei 1942
Taal:
Maleis
vt:
Indische Nederlanders
Rubriekscode:
3.14.
Verspreidingsgebied:
Nederlands-Indië/Indonesië (door Japanners verspreide pamfletten)
NB:
Onder andere verspreid op Flores. Fotokopie van origineel. (Zwarte vlek op kopie is in werkelijkheid rood)
Bekijk archieftoegang:
Geografische namen:
 
 
 
661 Kabar pentang - belangrijk nieuws. Bijbeltekst: 2 Korintiërs 6:2. Het Japanse volk zal zich in het geheel niet ...
 
 
Inventaris
3. Pamfletten Pacific gebied
3.14. Nederlands-Indië/Indonesië (door Japanners verspreide pamfletten)
Pamflet
661 Kabar pentang - belangrijk nieuws. Bijbeltekst: 2 Korintiërs 6:2. "Het Japanse volk zal zich in het geheel niet bemoeien met de godsdienst noch zal het de vrijheid van godsdienst belemmeren....". "De Indonesiërs, die door hun verstand en wijsheid ver verheven boven het lagere volk staan, zullen grote macht krijgen als leiders van hun volk....". "Een ieder die hulp verleent aan de Nederlanders in de strijd tegen Japan zal ter dood veroordeeld worden....". Bijbeltekst: Efeziërs 6:24. De Bevelhebber van de Japanse Marine
Code:
35-13-13.5
Aanvraagnummer:
661
verspreidingsdatum:
februari 1942
Taal:
Maleis
Rubriekscode:
3.14.
Verspreidingsgebied:
Nederlands-Indië/Indonesië (door Japanners verspreide pamfletten)
NB:
Onder andere verspreid op Flores, Fotokopie van origineel
Bekijk archieftoegang:
Geografische namen:
 
 
 
660 Proclamatie van de Bevelhebber der Japanse strijdkrachten: Aan het heele Indonesische volk . Het doel van Japan bij ...
 
 
Inventaris
3. Pamfletten Pacific gebied
3.14. Nederlands-Indië/Indonesië (door Japanners verspreide pamfletten)
Pamflet
660 Proclamatie van de Bevelhebber der Japanse strijdkrachten: "Aan het heele Indonesische volk". "Het doel van Japan bij het uitzenden van een expeditie naar Indonesia is de grondlegging voor een gemeenschappelijk bestaan ...; het streven naar bevordering van het geluk en welzijn van de Indonesische massa's ... door omverwerping van het voormalig regiem ... Het Indonesisch Volk dient zich terdege rekenschap te geven het bovenstaande en onmiddelijk samen te werken met Japan. Zij die ons tegenwerken zullen zwaar gestraft worden"
Code:
35-13-13.2
Aanvraagnummer:
660
verspreidingsdatum:
februari 1942
Taal:
Nederlands
Rubriekscode:
3.14.
Verspreidingsgebied:
Nederlands-Indië/Indonesië (door Japanners verspreide pamfletten)
NB:
Verspreid onder meer boven Java. 1-zijdig bedrukt, wit papier/rood-zwarte tekst
Bekijk archieftoegang:
Geografische namen:
 
 
 
659 Oetoesan. De Koerier , 26 Mei 1945. Radiorede van Churchill, gericht tot de volken van Azië, welke door de ...
 
 
Inventaris
3. Pamfletten Pacific gebied
3.03. Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
Pamflet
659 Oetoesan. "De Koerier", 26 Mei 1945. Radiorede van Churchill, gericht tot de volken van Azië, welke door de Japanners worden onderdrukt. 1-zijdig bedrukt; zwart/wit
Code:
35-2-2.52. Code op pamflet: TXM8
Aanvraagnummer:
659
Rubriekscode:
3.03.
verspreidingsdatum:
mei 1945
Taal:
Indonesisch
Verspreidingsgebied:
Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
Bekijk archieftoegang:
Geografische namen:
 
 
 
658 Soeloeh Indonesia. De Fakkel van Indonesië . Oorlogsnieuws (geillustreerd). 2-zijdig bedrukt; zwart/wit; 4 pag
 
 
Inventaris
3. Pamfletten Pacific gebied
3.03. Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
Pamflet
658 Soeloeh Indonesia. "De Fakkel van Indonesië". Oorlogsnieuws (geillustreerd). 2-zijdig bedrukt; zwart/wit; 4 pag
Code:
35-2-2.51. Code op pamflet: MXM75
Aanvraagnummer:
658
Rubriekscode:
3.03.
verspreidingsdatum:
juli 1945
Taal:
Indonesisch
Verspreidingsgebied:
Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
Bekijk archieftoegang:
Geografische namen:
 
 
 
657 Pemandangan perchabaran boeat Indonesia. Indonesia , Nieuwsbulletin voor de bevolking van Indonesië, 2 juni 1945. ...
 
 
Inventaris
3. Pamfletten Pacific gebied
3.03. Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
Pamflet
657 Pemandangan perchabaran boeat Indonesia. "Indonesia", Nieuwsbulletin voor de bevolking van Indonesië, 2 juni 1945. Oorlogsnieuws over de Pacific, Okinawa, Filipijnen en Indonesië. 1-zijdig bedrukt; zwart/wit
Code:
35-2-2.50. Code op pamflet: MXM49
Aanvraagnummer:
657
Rubriekscode:
3.03.
verspreidingsdatum:
juni 1945
Taal:
Indonesisch
Verspreidingsgebied:
Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
Bekijk archieftoegang:
Geografische namen:
 
 
 
656 Kabar penting jang menggembirakan hati. Belangrijk vreugdevol nieuws! Mededeling dat Tokyo is gebombardeerd. ...
 
 
Inventaris
3. Pamfletten Pacific gebied
3.03. Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
Pamflet
656 Kabar penting jang menggembirakan hati. Belangrijk vreugdevol nieuws! Mededeling dat Tokyo is gebombardeerd. 1-zijdig bedrukt; zwart/wit; oranje omlijsting
Code:
35-2-2.49. Code op pamflet: MXM48
Aanvraagnummer:
656
Rubriekscode:
3.03.
verspreidingsdatum:
juni 1945
Taal:
Indonesisch
Verspreidingsgebied:
Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
Bekijk archieftoegang:
Geografische namen:
 
 
 
655 Tolonglah anak boeah pesawat terbang serikat. (Helpt Geallieerde vliegtuigbemanningen). 1-zijdig bedrukt. Boven de ...
 
 
Inventaris
3. Pamfletten Pacific gebied
3.03. Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
Pamflet
655 Tolonglah anak boeah pesawat terbang serikat. (Helpt Geallieerde vliegtuigbemanningen). 1-zijdig bedrukt. Boven de tekst het Nederlandse wapen. zwart/wit) wapen in blauw; oranje omlijsting
Code:
35-2-2.48. Code op pamflet: MXM44
Aanvraagnummer:
655
Rubriekscode:
3.03.
verspreidingsdatum:
1945
Taal:
Indonesisch
Verspreidingsgebied:
Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
Bekijk archieftoegang:
Geografische namen:
 
 
 
654 Peringatan penting! Ernstige waarschuwing! Wij weten, dat de Japanners Uw prauwen gebruiken. Wij waarschuwen U niet ...
 
 
Inventaris
3. Pamfletten Pacific gebied
3.03. Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
Pamflet
654 Peringatan penting! Ernstige waarschuwing! Wij weten, dat de Japanners Uw prauwen gebruiken. Wij waarschuwen U niet de zee op te gaan, ander zult U gedood worden. 1-zijdig bedrukt. Boven de tekst het Nederlandse wapen zwart/wit
Code:
35-2-2.47. Code op pamflet: MXM43
Aanvraagnummer:
654
Rubriekscode:
3.03.
verspreidingsdatum:
jaartal onbekend
Taal:
Indonesisch
Verspreidingsgebied:
Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
Bekijk archieftoegang:
Geografische namen:
 
 
 
653 Djepang Mengharap Toeroennja Boelan Keboemi. U weet dat Rusland en Japan een neutraliteitspact hadden gesloten voor ...
 
 
Inventaris
3. Pamfletten Pacific gebied
3.03. Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
Pamflet
653 Djepang Mengharap Toeroennja Boelan Keboemi. U weet dat Rusland en Japan een neutraliteitspact hadden gesloten voor 5 jaar. Op 25 April verbrak Rusland dit pact.... 1-zijdig bedrukt. Boven de tekst het Nederlandse wapen, zwart/wit met oranje omlijsting
Code:
35-2-2.46. - Code op pamflet: MXM40
Aanvraagnummer:
653
Rubriekscode:
3.03.
verspreidingsdatum:
april 1945
Taal:
Indonesisch
Verspreidingsgebied:
Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
Bekijk archieftoegang:
Geografische namen:
 
 
 
652 Kami tahoe betoel. Wij weten.... Wij weten, dat U lijdt in Indonesië. Wij kennen Uw miserabele omstandigheden.... ...
 
 
Inventaris
3. Pamfletten Pacific gebied
3.03. Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
Pamflet
652 Kami tahoe betoel. Wij weten.... Wij weten, dat U lijdt in Indonesië. Wij kennen Uw miserabele omstandigheden.... De Japanners moeten en zullen geëlimineerd worden!. 1-zijdig bedrukt. Boven de tekst het Nederlandse wapen, zwart/wit met oranje omlijsting
Code:
35-2-2.45. - Code op pamflet: MXM39
Aanvraagnummer:
652
Rubriekscode:
3.03.
verspreidingsdatum:
1945
Taal:
Indonesisch
Verspreidingsgebied:
Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
Bekijk archieftoegang:
Geografische namen:
 
 
 
634 In Moskou heeft Premier Stalin de volledige overwinning van het Roode leger op het vasteland van Azië ...
 
 
Inventaris
3. Pamfletten Pacific gebied
3.02. Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
Pamflet
634 "In Moskou heeft Premier Stalin de volledige overwinning van het Roode leger op het vasteland van Azië aangekondigd...." Balikpapan, 25 Augustus 1945. Voorzijde: Nederlandse tekst, achterzijde: Indonesische tekst. Oranje papier, zwarte druk
Code:
35-2-2.26
Aanvraagnummer:
634
Rubriekscode:
3.02.
verspreidingsdatum:
25 augustus 1945
Taal:
Nederlands; Indonesisch
Verspreidingsgebied:
Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
Bekijk archieftoegang:
Geografische namen:
 
 
 
633 De officieele overgave van Japan zal worden geteekend door de Japanners aan boord van het Amerikaanse slagschip ...
 
 
Inventaris
3. Pamfletten Pacific gebied
3.02. Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
Pamflet
633 "De officieele overgave van Japan zal worden geteekend door de Japanners aan boord van het Amerikaanse slagschip "Missouri" in de baai van Tokio...." Balikpapan, 24 Augustus 1945. Voorzijde: Nederlandse tekst, achterzijde: Engelse tekst. Oranje papier, zwarte druk
Code:
35-2-2.25
Aanvraagnummer:
633
Rubriekscode:
3.02.
verspreidingsdatum:
24 augustus 1945
Taal:
Nederlands; Engels
Verspreidingsgebied:
Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
Bekijk archieftoegang:
Geografische namen:
 
 
 
632 16 Japansche Keizerlijke afgevaardigden bespreken op Gen. MacArthur's hoofdkwartier te Manila de bijzonderheden van ...
 
 
Inventaris
3. Pamfletten Pacific gebied
3.02. Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
Pamflet
632 "16 Japansche Keizerlijke afgevaardigden bespreken op Gen. MacArthur's hoofdkwartier te Manila de bijzonderheden van het einde van den oorlog in den Pacific ...." Balikpapan, 22 Augustus 1945. Voorzijde: Nederlandse tekst, achterzijde: Engelse tekst. Oranje papier, zwarte druk
Code:
35-2-2.24
Aanvraagnummer:
632
Rubriekscode:
3.02.
verspreidingsdatum:
22 augustus 1945
Taal:
Nederlands; Engels
Verspreidingsgebied:
Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
Bekijk archieftoegang:
Geografische namen:
 
 
 
631 Afgevaardigden van den Keizer van Japan zijn te Manila gearriveerd op het hoofdkwartier van Gen. Mac Arthur om de ...
 
 
Inventaris
3. Pamfletten Pacific gebied
3.02. Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
Pamflet
631 "Afgevaardigden van den Keizer van Japan zijn te Manila gearriveerd op het hoofdkwartier van Gen. Mac Arthur om de documenten te teekenen...." Balikpapan, 21 Augustus 1945. Voorzijde: Nederlandse tekst, achterzijde: Indonesische tekst. Oranje papier, zwarte druk
Code:
35-2-2.23
Aanvraagnummer:
631
Rubriekscode:
3.02.
verspreidingsdatum:
21 augustus 1945
Taal:
Nederlands; Indonesisch
Verspreidingsgebied:
Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
Bekijk archieftoegang:
Geografische namen:
 
 
 
630 Geallieerde gevangenen - Allied prisoners. De Japansche Goevernement heeft zichzelf overgegeven. Jullie willen zoo ...
 
 
Inventaris
3. Pamfletten Pacific gebied
3.02. Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
Pamflet
630 Geallieerde gevangenen - Allied prisoners. "De Japansche Goevernement heeft zichzelf overgegeven. Jullie willen zoo spoedig mogelijk worden uitgeleverd door de geallieerde natien. Totdat oogenblik uwe behoefte zullen verder worden verhoogd door vliegmachinen, die U voedsel, kleeren en medicijnen zullen zenden vanuit de lucht...."(Volgt een opsomming welke pakketten ze kunnen verwachten). Voorzijde: Nederlandse tekst, achterzijde: Engelse tekst.
Code:
35-2-2.21
Aanvraagnummer:
630
verspreidingsdatum:
Na 15 augustus 1945
Taal:
Nederlands; Engels
Rubriekscode:
3.02.
Verspreidingsgebied:
Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
NB:
Verspreid boven Z.O.-Azie. Op 4 September 1945 werden deze pakketten afgeworpen boven het Kamioka-kamp bij Funantsu, ten noorden van Nagoya
Bekijk archieftoegang:
Geografische namen:
 
 
 
629 Kabar baik. (Goed bericht). Orang2 Djepang jang ada di Indosia soedah terpoetoes perhoeboen-gannja dengan iboe ...
 
 
Inventaris
3. Pamfletten Pacific gebied
3.02. Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
Pamflet
629 Kabar baik. (Goed bericht). "Orang2 Djepang jang ada di Indosia soedah terpoetoes perhoeboen-gannja dengan iboe negerinja... Kemenangannja serikat soedah past". (De Japanners, die in Indonesië zijn, zijn afgesneden van hun moederland. ... De overwinning van de Geallieerden staat vast). zwart/wit
Code:
35-2-2.20
Aanvraagnummer:
629
verspreidingsdatum:
juli 1945
Taal:
Indonesisch
Rubriekscode:
3.02.
Verspreidingsgebied:
Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
NB:
Uitgestrooid onder meer tijdens het geallieerde bombardement van 17 Juli 1945 bij het vrouwen-kamp Kampili (Makassar)
Bekijk archieftoegang:
Geografische namen:
 
 
 
628 Tentra serikat mendarat di balik-papan.... Hari Kebebasan Saudara2 Djoega Akan Dateng. (Het geallieerde leger is ...
 
 
Inventaris
3. Pamfletten Pacific gebied
3.02. Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
Pamflet
628 Tentra serikat mendarat di balik-papan.... Hari Kebebasan Saudara2 Djoega Akan Dateng. (Het geallieerde leger is bij Balikpapan geland.... Ook de dag van Uw bevrijding nadert). 1-zijdig bedrukt, zwart/wit
Code:
35-2-2.19
Aanvraagnummer:
628
verspreidingsdatum:
juli 1945
Taal:
Indonesisch
Rubriekscode:
3.02.
Verspreidingsgebied:
Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
NB:
Verspreid onder meer boven Celebes
Bekijk archieftoegang:
Geografische namen:
 
 
 
627 Pamflet in brochurevorm (4 blz.) blz. 1: Perkabaran diri negeri2 serikat. Nieuws van de Geallieerden. News from the ...
 
 
Inventaris
3. Pamfletten Pacific gebied
3.02. Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
Pamflet
627 Pamflet in brochurevorm (4 blz.) blz. 1: Perkabaran diri negeri2 serikat. Nieuws van de Geallieerden. News from the Allies Letter V van "Victorie". Blz. 2: Kabar Perang - Djerman Menjerah deri. Blz. 3: Oorlogsnieuws - Duitsland geeft zich over. Blz. 4: War news-Germany surrenders. zwart/wit
Code:
35-2-2.17
Aanvraagnummer:
627
Rubriekscode:
3.02.
verspreidingsdatum:
juni 1945
Taal:
Indonesisch; Nederlands; Engels
Verspreidingsgebied:
Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
Bekijk archieftoegang:
Geografische namen:
 
 
 
626 Karikatuurtekening: Japanse schepen worden voor de Chinese kust tot zinken gebracht, tot vreugde van de Chinezen, ...
 
 
Inventaris
3. Pamfletten Pacific gebied
3.02. Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
Pamflet
626 Karikatuurtekening: Japanse schepen worden voor de Chinese kust tot zinken gebracht, tot vreugde van de Chinezen, maar tot ergenis van Japan. 1-zijdig bedrukt, zwart/wit
Code:
35-2-2.16
Aanvraagnummer:
626
Rubriekscode:
3.02.
verspreidingsdatum:
mei 1945
Taal:
Indonesisch
Verspreidingsgebied:
Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
Bekijk archieftoegang:
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS