Uw zoekacties: Afbeeldingen

Afbeeldingen

Zoek in afbeeldingen

Archieven.nl bevat verschillende bronnen waarin afbeeldingen centraal staan. Zo kunt u bijvoorbeeld denken aan een Affiche, Bidprentje, Foto, Schilderij, Zegel e.d.. Op deze pagina worden afbeeldingen bijeengebracht, van diverse archiefdiensten, tot één beeldbank. In de beeldbank worden alleen beschrijvingen getoond met bestandskoppelingen. Oftewel: beschrijvingen van de soort foto die geen bestandskoppeling bevatten, worden uitgesloten in de beeldbank.

Zoek in afbeeldingen

Archieven.nl bevat verschillende bronnen waarin afbeeldingen centraal staan. Zo kunt u bijvoorbeeld denken aan een Affiche, Bidprentje, Foto, Schilderij, Zegel e.d.. Op deze pagina worden afbeeldingen bijeengebracht, van diverse archiefdiensten, tot één beeldbank. In de beeldbank worden alleen beschrijvingen getoond met bestandskoppelingen. Oftewel: beschrijvingen van de soort foto die geen bestandskoppeling bevatten, worden uitgesloten in de beeldbank.

In deze zoekfunctie wordt gezocht op afbeeldingen en worden bijbehorende bronnen gevonden, bijvoorbeeld het affiche. Aanklikken van de afbeelding levert de scan.

Voor de beeldbank zijn vier keuzes te maken in de wijze van weergave van de afbeeldingen. De standaardweergave is Kleine afbeeldingen. Verder zijn de Detail-,  Galerie- en Grote afbeeldingen-weergave ook te kiezen. Kleine afbeeldingen en Grote afbeeldingen zijn nieuwe weergaves, ontwikkeld voor de beeldbank. De Kleine afbeeldingen-weergave toont kleinere afbeeldingen dan de Grote afbeeldingen-weergave en toont daarmee dus meer afbeeldingen op een pagina.

Filter: Voorwerpx
beacon
16.520 afbeeldingen
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
30 Inkt en pennenhouder
Datering:
z.j.
Titel:
Inkt en pennenhouder
Beschrijving:
Een marmeren inkt en pennenhouder met twee glazen inktpotten met metalen deksels in de vorm van een slang. In het midden van de pennenhouder staat een borstbeeld van vermoedelijk Asclepius met de tekst: ''Esculape''.
Plaats:
Kockengen
Type:
Voorwerp
Materiaal:
Marmer, glas, metaal
Afmeting:
H 38 x B 40 x D 22
Herkomst:
Vermoedelijk uit het kantoor van de oud-burgemeester van Kockengen
Verwervingsmethode:
Onbekend
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z063-068 Merklap
Toelichting:
Gemaakt door een pensionnaire van het pensionaat Mont Sainte Marie (Mariaberg) te Essen (België). De Franciscanessen van Mariadal bouwden in 1866 in Essen, of Esschen, een meisjeskostschool en lagere meisjesschool. In 1914 droegen de zusters de vestiging over aan de Zusters van Berlaer. Op de merklap in kruissteek de naam van de pensionnaire, "Marie van Mansfeld", en de vermelding van het pensionaat, "Pensionnat Esschen"
Achtergronden:
Een merklap is een proeve van bekwaamheid in verschillende naai- en borduurtechnieken
Datering:
[1890-1895]
Deelcollectie:
Franciscanessen van Mariadal
Materiaal/techniek:
Linnen
Lengte in cm:
83
Breedte in cm:
63
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z030-002 Beeld H. Catherine Labouré
Toelichting:
In 1830 in de kapel van de zustercongregatie Filles de la Charité (Dochters der Liefde) in de Rue du Bac te Parijs kreeg zuster Catharina Labouré tijdens een verschijning van Maria de opdracht om een medaille te laten slaan volgens het model dat haar werd getoond. Dit beeld van Catharina toont haar in zusterkleding met in haar rechterhand de medaille, ook Wonderdadige medaille genoemd, zoals die is uitgegeven door de congregatie naar aanleiding van het visioen dat Catharina had. Het beeld is gemaakt naar voorbeeld van het beeld dat in het moederhuis van de congregatie te Parijs staat. Iedere nieuwe provincie van de congregatie kreeg een dergelijk beeld. De congregatie stichtte in 1902 het eerste huis in Nederland
Achtergronden:
De congregatie van de Dochters der Liefde is te Parijs gesticht door Vincentius a Paulo (1581-1660) in 1633. Catharina Labouré (1806-1876) werd op 27 juli 1947 heilig verklaard
Datering:
1915-1930
Deelcollectie:
AANV Dochters der Liefde
Materiaal/techniek:
Beschilderd gips
Lengte in cm:
29
Breedte in cm:
25
Hoogte in cm:
107
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-ALGM-006 Penning herstel bisschoppelijke hiërarchie in Nederland
Toelichting:
Aan de voorzijde een scène en bijbehorende tekst uit het Evangelie volgens Marcus (5:41). De tekst luidt "Ait illi talitha cumi quod est interpretatum puella tibi dico surge" (hij pakte de hand van het kind en zei tot haar 'Talitha koem' dat is in vertaling: meisje, ik zeg je, sta op). Op de achterzijde de wapens van de vijf toenmalige bisdommen: Breda, Haarlem, Utrecht, 's-Hertogenbosch en Roermond. Daaronder de tekst: "Annor. r.s. MDCCCLIII Pio IX Pont. Max. ser. reg. Wilhelmi III an. V episcopali hierarchia singulari dei beneficio Neerlandiae restituta cives catholici gratulantur" (in het [...] jaar 1853 onder het pontificaat van Pius IX, in het vijfde regeringsjaar van Wilhelmus III is de bisschoppelijk hiërarchie van Nederland door de bijzondere goedheid van God hersteld waarvoor de katholieke burgers dankbaar zijn)
Datering:
1853
Deelcollectie:
AANV-ALGM Katholieke leven algemeen
Vervaardiger:
Leopold Wiener (1823-1891)
Materiaal/techniek:
Brons
Diameter in cm:
6
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P033-002 Penning ter herdenking van het 850 jarig bestaan van de Abdij van Berne
Toelichting:
Aan de voorzijde de H. Norbertus, stichter van de Orde der Premonstratenzer (Norbertijnen), met dubbele kruisstaf en reliekkistje te midden van zijn volgelingen. Aan de rand in reliëf de woorden "St. Norbert" en "Magdeburg". Verder het woord "Xanten" ingekerfd. Aan de achterzijde de jaartallen 1134 en 1984 en het wapen en devies van de Abdij van Berne: "Berna ut Lucerna" (Berne als een licht)
Achtergronden:
Norbertus, geboren te Gennep rond 1080, wordt ook wel Norbertus van Xanten genoemd. Zijn eerste aanstelling binnen de katholieke kerk was als kanunnik van het seculier kapittel van de Sint-Victorsdom te Xanten (Duitsland). Nadat hij in 1121 de Orde der Premonstratenzers, genoemd naar het dal van Prémontré, stichtte, trok hij naar Duitsland waar hij in 1126 tot aartsbisschop van Maagdenburg werd benoemd. Na die tijd stichtte hij nog enkele andere abdijen, waaronder die van Berne in 1134
Datering:
1984
Deelcollectie:
Norbertijnen
Materiaal/techniek:
Brons
Diameter in cm:
7,5
Documentatie:
Website Abdij van Berne d.d. 25-04-2022 (www.abdijvanberne.nl)
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P036-079 Icoon met pater Damiaan (Jozef de Veuster)
Toelichting:
De Heilige Damiaan, afkomstig uit België, was lid van de Congregatie van de HH. Harten van Jezus en Maria, was missionaris op het eiland Molokai (Hawaï) waar hij in een melaatsenkolonie werkte. Hij overleed in 1889 zelf aan de ziekte en werd op Molokai begraven. In 1936 werd zijn stoffelijke overschot naar Leuven overgebracht. Pater Damiaan werd in 2009 heiligverklaard. Op het moderne icoon is hij afgebeeld op Molokai. In zijn linkerhand de bijbel en op zijn rechterarm, afgebeeld als houten staak, zijn hoed. Op de achtergrond een gedolven graf, een dorpje, een kerk en het schip dat hem naar Molokai bracht. Linksboven de tekst: "Damiaan van Molokai dienaar der allerminsten". In het midden van de achterzijde van het paneel is een witte duif met daarvoor een geelgouden driehoek met rood hart erin geschilderd
Achtergronden:
Paters van de Congregatie van de HH. Harten maakten vanaf eind jaren zestig deel uit van het pastoraal team van de H. Kruiskerk te Amersfoort. Het icoon is op 10 mei 2000 geschonken aan pater J.H.J. Kerstholt ter gelegenheid van zijn 50-jarig priesterjubileum. Na het vertrek van de paters is dit icoon in de kerk gebleven als herinnering aan hun pastoraat
Datering:
ca. 2000
Deelcollectie:
AANV Paters van de HH. Harten
Vervaardiger:
J.H. (Jan) Quick
Materiaal/techniek:
Beschilderd hout
Lengte in cm:
51
Breedte in cm:
46
Documentatie:
Inventarisatierapport voormalige SKKN (tegenwoordig Catherijneconvent), 11 februari 2021, p. 59
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z079-234 Klepper voor de Goede Week
Toelichting:
De klepper, door de zusters ook wel 'matrak' genoemd, met houten klepel werd gebruikt in de liturgie vanaf Witte Donderdag tot Paaszaterdag in plaats van de meer feestelijk klinkende altaarschel. Werd ook gebruikt ter vervanging van de huisbel
Datering:
z.j.
Deelcollectie:
Ongeschoeide Karmelietessen
Materiaal/techniek:
Hout
Lengte in cm:
33 (1); 40 (2)
Breedte in cm:
25 (1); 23 (2)
Diepte in cm:
7,5 (1); 4 (2)
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z079-355 Staakmadonna met Kind
Deelcollectie:
AANV Ongeschoeide Karmelietessen
Materiaal/techniek:
Gepolychromeerd houten beeld met vanaf het midden houten staken die eindigen op een ovalen houten voet. Handen en armen van Maria en het gehele lichaam van het Kindje (met uitzondering van het hoofd, zijn met geelachtige verf overgeschilderd. Beide beelden dragen op maat vervaardigde kleding van witte wol voorzien van borduurwerk. Voor het beeld van Maria zijn meerdere kledingsets gemaakt, bestaande uit verschillende stoffen zoals katoen en kant. Accessoires van verzilverd en verguld metaal
Breedte in cm:
33
Hoogte in cm:
88
Diepte in cm:
33
Opmerkingen:
Het Kindje kan van de arm van Maria worden genomen
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z079-351 Beeld Kindje Jezus van Praag
Toelichting:
Met meerdere kledingsets
Deelcollectie:
AANV Ongeschoeide Karmelietessen
Materiaal/techniek:
Gepolychromeerd gipsen beeld met op maat vervaardigde kleding van verschillende stoffen, waaronder fluweel, katoen en kant. Met applicaties. Om de hals een goudkleurige metalen ketting en kruis, met in het kruis enkele witte pareltjes. Los op het hoofd een verguld zilveren kroontje met blauwe glassteentjes. Beide handen van het beeld zijn met een pin in de armen bevestigd en kunnen eraf gehaald worden
Breedte in cm:
30
Hoogte in cm:
60
Diepte in cm:
20
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z079-352 Beeld H. Anna van Sint Bartholomaeus
Deelcollectie:
AANV Ongeschoeide Karmelietessen
Vervaardiger:
G. Mares
Materiaal/techniek:
Gepolychromeerd gipsen beeld
Breedte in cm:
17
Hoogte in cm:
52
Diepte in cm:
20
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z079-353 Beeld H. Jozef met Kind
Deelcollectie:
AANV Ongeschoeide Karmelietessen
Materiaal/techniek:
Gepolychromeerd gipsen beeld
Breedte in cm:
28
Hoogte in cm:
85
Diepte in cm:
23
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z079-357 Troffel van de eerste steenlegging van de kapel van de Karmel te Bergen op Zoom
Toelichting:
Op de bovenzijde van de schep is een tak met rozen ingegraveerd samen met enkele data: 12 nov '25, 20 mei '27, 29 oct '29, 6 oct '45. Op de onderzijde het wapen van de Ongeschoeide Karmel
Datering:
1925
Deelcollectie:
AANV Ongeschoeide Karmelietessen
Materiaal/techniek:
Houten steel en verzilverde schep
Lengte in cm:
19
Breedte in cm:
6
Diepte in cm:
5
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z079-361 Reliektuintjes
Toelichting:
Meerdere relieken kunstig verwerkt in groter geheel, versierd met filigrain van papier. Centraal een afbeelding van een heilige. 1: H. Teresa in extase knielend op grond (duif, twee engelen). 2: H. Teresa knielend en twee vingers in de (lans)wond van Christus. Beide beschenen door de H. Geest in de vorm van een duif. 3: Theresa(?) knielend met verschijning van Maria die een gestorven Christus steunt, Christus met wond in de zij. 4: portret Theresa. 5: portret biddende Johannes van het Kruis. Pendanten: Christusportret (6) en Mariaportret (7)
Deelcollectie:
AANV Ongeschoeide Karmelietessen
Materiaal/techniek:
Beschilderde gravures (2 en 3). Beschilderd papier (1, 6 en 7). Beschilderd paneeltje (4 en 5). Achtergrond van verschillende soorten papier en stof. Lijsten van goudkleurig beschilderd hout. Achterzijde schilderijen dichtgeplakt met papier met grafische vormen
Breedte in cm:
33 (1); 31 (2); 37 (3); 25-28 (4-7)
Hoogte in cm:
37 (1); 27-29 (2,3); 20-23 (4-7)
Diepte in cm:
5 (1); 4 (2-7)
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z079-354 Beeld H. Teresa van Ávila als kerkleraar
Toelichting:
De tekst in het boek luidt "Aut pati, aut mori"
Deelcollectie:
AANV Ongeschoeide Karmelietessen
Materiaal/techniek:
Gepolychromeerd gipsen beeld
Breedte in cm:
55
Hoogte in cm:
170
Diepte in cm:
40
Opmerkingen:
Pennenveer los in hand
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z079-363 Kleding, voorwerpen en relieken van moeder Maria Margaretha van de Engelen
Toelichting:
1: grootste kast. 2: mantel. 3: tuniek en rok. 4: mutsjes en schilderij
Deelcollectie:
AANV Ongeschoeide Karmelietessen
Breedte in cm:
120 (1); 110 (2,3); 75 (4)
Hoogte in cm:
230 (1); 120 (2-4)
Diepte in cm:
9 (1); 30 (2-4)
Opmerkingen:
In 4 kasten
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z079-360 Etui met relieken van o.a. verschillende Karmelheiligen
Toelichting:
Dergelijke doosjes met relieken werden, in een zakje, aan de muur van een cel gehangen. Iedere zuster had een eigen exemplaar voor in de cel. Meerdere relieken van leden van de Karmel: de zalige moeder Anna van Bartholomeus, de Heilige Teresa en de eerbiedwaardige moeder Anne van Jezus
Deelcollectie:
AANV Ongeschoeide Karmelietessen
Materiaal/techniek:
Zwart kartonnen etui met twee delen die verbonden zijn door een metalen scharnier en voorzien van drie metalen sluitingen bestaande uit haakje en oogje. De relieken bevinden zich achter glas omgeven door papieren ornamenten en gedrukte naamkaartjes en zijn met lijm op rode zijde bevestigd
Lengte in cm:
13
Breedte in cm:
10
Hoogte in cm:
4
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z079-358 Portret van Mère Marguerite Metivier
Toelichting:
Stichteres van de Karmel te Bergen op Zoom (1902)
Deelcollectie:
AANV Ongeschoeide Karmelietessen
Vervaardiger:
Zuster Thérèse de l'Enfant Jésus
Materiaal/techniek:
Katoengaren in verschillende kleuren op bruin fluweel
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z079-356 Icoon Johannes van het Kruis (Joannes à Cruce)
Toelichting:
In de banderol aan de voeten van Johannes staat de tekst: "Ik ken ze wel, de bron, en waar ze vliet en vloeit - al is 't ook nacht". In de banderol boven zijn hoofd de tekst: "Pati et contemni pro te"
Deelcollectie:
AANV Ongeschoeide Karmelietessen
Vervaardiger:
Zuster Martina van der Meer (1906-2001)
Materiaal/techniek:
Dunne houten plaat
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z079-364 Zandloper
Toelichting:
Naar overlevering gebruikt door Maria Margaretha van de Engelen, Ongeschoeide Karmelietes uit Oirschot
Deelcollectie:
AANV Ongeschoeide Karmelietessen
Materiaal/techniek:
Glas in houten houder, aan boven- en onderzijde versterkt met stevige stof. Het glas is op het smalste punt omwonden met stof en dat is vastgezet met draad. In het glas oranjekleurig zand
Hoogte in cm:
16
Diameter in cm:
7
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-B021-117 Schoolkaart 'De weg door de tijden'
Toelichting:
De kaart hoort bij de lesmethode voor godsdienstonderwijs 'Op weg'. De kaart is op linnen bevestigd en aan boven- en onderkant voorzien van stokken. Bij de kaart hoort een boekje 'Toelichting bij de Weg door de tijden'. Hierin wordt de bedoeling van de kaart uitgelegd: inzicht geven in de chronologie en kinderen besef van tijdsbegrip bijbrengen
Datering:
1950
Deelcollectie:
AANV Fraters van Utrecht
Vervaardiger:
Frater Ben Horsthuis; Uitgeverij Sint Gregoriushuis
Plaats vervaardiging:
Utrecht
Materiaal/techniek:
Waterverf op papier; hout
Lengte in cm:
140
Breedte in cm:
113
Opmerkingen:
De datering is ontleend aan het 'nihil obstat' van het boekje 'Toelichting bij de weg door de tijden'
Documentatie:
Het boekje 'Toelichting bij de weg door de tijden' is aanwezig in het archief van de Fraters van Utrecht: AR-B021-3326
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-B021-124 Ingelijste reclame voor uitgaves van de Fraters van Utrecht
Toelichting:
Originele tekening van kunstenaar Frans van Noorden voor de kalender van de "Electrische drukkerij & uitgeverij van het St. Gregoriushuis, Utrecht". Er wordt reclame gemaakt voor de 'Gregoriaantjes', de reeks jongensboeken voor de oudere jeugd die door de congregatie werd uitgegeven. De uitgave 'Na vieren' was bedoeld voor de jongere jeugd. Van Noorden werkte voor de Sint-Gregoriusdrukkerij van de Fraters van Utrecht en is vooral bekend als illustrator van kinderboeken. De eerste paar jaar werden de 'Gregoriaantjes' door Frans van Noorden geïllustreerd
Achtergronden:
Als illustrator bij de Sint-Gregoriusdrukkerij maakte van Noorden in samenwerking met frater Bellarminus Mol (1909-2001) onder meer een bekende reeks Bijbelplaten (zie de Voorwerpencollectie van de Fraters van Utrecht, nummers 001 t/m 060)
Datering:
[1925-1930]
Deelcollectie:
AANV Fraters van Utrecht
Vervaardiger:
Frans van Noorden (1887-1961)
Materiaal/techniek:
Waterverf op papier, ingelijst
Lengte in cm:
31 (excl. lijst); 42 (incl. lijst)
Breedte in cm:
19 (excl. lijst); 32 (incl. lijst)
Opmerkingen:
Voor meer werk van Van Noorden en anderen voor de drukkerij van het St. Gregoriushuis én de uitgaven van het St. Gregoriushuis zie het archief van de Fraters van Utrecht (Ar-B021)
Documentatie:
"100 jarig bestaan van de Fraters van Utrecht, 1873-1973" (Utrecht, 1973), p. 833-863
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-B021-123 Twee schilderijen door frater Henricus (J.C.F. de Koning, 1917-2005)
Toelichting:
Schilderij van frater Victor voor zijn kippenhok (1). Linksonder gesigneerd en gedateerd. Portret van een man (2), mogelijk frater Victor. Rechtsonder gesigneerd en gedateerd
Datering:
1977
Deelcollectie:
AANV Fraters van Utrecht
Vervaardiger:
Fr. Henricus de Koning
Materiaal/techniek:
(olie?)verf op hardboard (1); (olie?)verf op doek (2)
Lengte in cm:
30 (excl. lijst); 41 (incl. lijst)
Breedte in cm:
24 (excl. lijst); 34-35 (incl. lijst)
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-B021-129 Schilderij Maria met Kind
Toelichting:
Zoals het onderschrift "O.L. Vrouw v/h Hart zegen ons Noviciaat" reeds duidelijk maakt hing dit schilderij in het noviciaat van de Fraters van Utrecht
Achtergronden:
De officiële naam van de Fraters van Utrecht luidt: Congregatie van de Fraters van O.L. Vrouw van het H. Hart. De stichter van de Fraters van Utrecht, mgr. Schaepman, wijdde zijn congregatie op aanraden van pater De Beer, overste van de Fraters van Tilburg, toe aan O.L. Vrouw van het H. Hart
Deelcollectie:
AANV Fraters van Utrecht
Materiaal/techniek:
Olieverf op paneel, ingelijst in houden lijst
Lengte in cm:
50 (excl. lijst); 54 (incl. lijst)
Breedte in cm:
20 (excl. lijst); 24 (incl. lijst)
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-B021-121 Zelfportret frater Beatus (F.J. Nijs, 1912-2002)
Toelichting:
Frater Beatus heeft zichzelf afgebeeld met een pijp in de rechtermondhoek. Het jasje dat hij draagt lijkt 'onaf'
Achtergronden:
Frater Beatus (Frans Nijs, 1912-2002) was creatief onderlegd en heeft diverse werken voor de congregatie op zijn naam staan. Hij was een leerling van Frans van Noorden en A.G. Hulshoff Pol (eerstgenoemde maakte veel werk voor de drukkerij van de congregatie). Frater Beatus werkte in de schilder- en tekentechniek maar ook in keramisch materiaal. Zijn onderwerpen zijn zowel religieus als profaan. In 1932-1933 was hij leraar tekenen/schilderen aan de Leo-Stichting in Borculo. Toen hier in 1954 een nieuwe LTS werd gebouwd, maakte hij de gevelversiering. Vanaf 1951 had hij een atelier in de Sint-Ludgeruskweekschool in Hilversum
Deelcollectie:
AANV Fraters van Utrecht
Vervaardiger:
Fr. Beatus Nijs
Materiaal/techniek:
Acrylverf op doek, ingelijst in houten frame
Lengte in cm:
40 (excl. lijst); 44 (incl. lijst)
Breedte in cm:
30 (excl. lijst); 34 (incl. lijst)
Opmerkingen:
Het schilderij is te zien op een foto van zijn atelier. Zie hiervoor het archief van de Fraters van Utrecht (AR-B021), inventarisnummer 10328
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-B021-120 Tegeltableau met landschapstafereel met paard
Toelichting:
Vervaardigd door frater Angelico (P.M.) Fennis (1927-2014). Hij was
tekenleraar op de, aan de Leostichting verbonden, LTS in Borculo en was ook als restaurator actief. Onder het paard dat centraal staat op de afbeelding de tekst "Wieske, aug. '54". Vermoedelijk is het huis dat op de achtergrond te zien is het jachthuis van de Leostichting te Borculo
Datering:
[1954]
Deelcollectie:
AANV Fraters van Utrecht
Vervaardiger:
Fr. Angelico Fennis
Materiaal/techniek:
Zes gebakken en geglazuurde tegels met voorstelling in blauwe verf. De tegels zijn op spaanplaat bevestigd en ingelijst in een houten lijst
Lengte in cm:
45 (tableau zonder lijst); 56 (tableau incl. lijst)
Breedte in cm:
30 (tableau zonder lijst); 41 (tableau incl. lijst)
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden