Uw zoekacties: Afbeeldingen

Afbeeldingen

Zoek in afbeeldingen

Archieven.nl bevat verschillende bronnen waarin afbeeldingen centraal staan. Zo kunt u bijvoorbeeld denken aan een Affiche, Bidprentje, Foto, Schilderij, Zegel e.d.. Op deze pagina worden afbeeldingen bijeengebracht, van diverse archiefdiensten, tot één beeldbank. In de beeldbank worden alleen beschrijvingen getoond met bestandskoppelingen. Oftewel: beschrijvingen van de soort foto die geen bestandskoppeling bevatten, worden uitgesloten in de beeldbank.

Zoek in afbeeldingen

Archieven.nl bevat verschillende bronnen waarin afbeeldingen centraal staan. Zo kunt u bijvoorbeeld denken aan een Affiche, Bidprentje, Foto, Schilderij, Zegel e.d.. Op deze pagina worden afbeeldingen bijeengebracht, van diverse archiefdiensten, tot één beeldbank. In de beeldbank worden alleen beschrijvingen getoond met bestandskoppelingen. Oftewel: beschrijvingen van de soort foto die geen bestandskoppeling bevatten, worden uitgesloten in de beeldbank.

In deze zoekfunctie wordt gezocht op afbeeldingen en worden bijbehorende bronnen gevonden, bijvoorbeeld het affiche. Aanklikken van de afbeelding levert de scan.

Voor de beeldbank zijn vier keuzes te maken in de wijze van weergave van de afbeeldingen. De standaardweergave is Kleine afbeeldingen. Verder zijn de Detail-,  Galerie- en Grote afbeeldingen-weergave ook te kiezen. Kleine afbeeldingen en Grote afbeeldingen zijn nieuwe weergaves, ontwikkeld voor de beeldbank. De Kleine afbeeldingen-weergave toont kleinere afbeeldingen dan de Grote afbeeldingen-weergave en toont daarmee dus meer afbeeldingen op een pagina.

Filter: Kaartseriex
beacon
127 afbeeldingen
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Kaartserie
Kaarten in kleur van de situatie van de oude en nieuwe zeedijk ten noorden van Groningen tussen Zoutkamp, Delfzijl en Fiemel met Pieterburen, Kloosterburen, Vierhuizen en nabijgelegen dorpen met namen van eigenaren van huizen nabij de dijken als bewijs van zijn kunde als landmeter door Barent Heijne uit Groningen in 1723 bij zijn sollicitatie naar de functie van generale opzichter van het hoogheemraadschap Zeeburg en Diemerdijk. In het archief is de uitgebreide brief ook bewaard samen met aanbevelingen.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaartserie
Kaarten in kleur van de situatie van de oude en nieuwe zeedijk ten noorden van Groningen tussen Zoutkamp, Delfzijl en Fiemel met Pieterburen, Kloosterburen, Vierhuizen en nabijgelegen dorpen met namen van eigenaren van huizen nabij de dijken als bewijs van zijn kunde als landmeter door Barent Heijne uit Groningen in 1723 bij zijn sollicitatie naar de functie van generale opzichter van het hoogheemraadschap Zeeburg en Diemerdijk. In het archief is de uitgebreide brief ook bewaard samen met aanbevelingen.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaartserie
Theatrum machinarum universale, of keurige verzameling van verscheidene grote en zeer fraaie waterwerken. Tileman van der Horst. Uitgave 1736-1737 te Amsterdam door Petrus Schenk. Het boekwerk bevat fraaie afbeeldingen met toelichtingen over onderdelen van de waterwerken rond de Grote Zeesluis in de Vecht te Muiden.
Datering:
1736-1737
Verwijzing:
In de beeldbank zijn alleen de tekeningen uit "Theatrum" opgenomen. Voor een scan van het gehele boek zie debeschrijving van het boek in de bibliotheekcatalogus.
Bevat:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaartserie
Theatrum machinarum universale, of keurige verzameling van verscheidene grote en zeer fraaie waterwerken. Tileman van der Horst. Uitgave 1736-1737 te Amsterdam door Petrus Schenk. Het boekwerk bevat fraaie afbeeldingen met toelichtingen over onderdelen van de waterwerken rond de Grote Zeesluis in de Vecht te Muiden.
Datering:
1736-1737
Verwijzing:
In de beeldbank zijn alleen de tekeningen uit "Theatrum" opgenomen. Voor een scan van het gehele boek zie debeschrijving van het boek in de bibliotheekcatalogus.
Bevat:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaartserie
Album aangeboden bij aftreden in november 1869 van dijkgraaf J.P.C. Baron van Reede tot ter Aa met afbeelding in kleur van oostzijde van Gemeenlandshuis met wapen van hoogheemraadschap Zeeburg en Diemerdijk, gedrukte namenlijst (14) voorin en portretten van 13 bestuursleden zonder bijschriften. Aangeboden door hoogheemraden en waarsmannen: M.C. van Pellecom, W.J. Doude van Troostwijk, Mr. E.Huydecoper van Nigtevecht, J.J.Bredius, W.Bruyn Jz., Ernst van Beusekom Ezn., G.G.van Andel, G.D. Duuring, G.J.Bos, J.N.Bastert, S.M.W. Rijnbende, Mr.J.A.Spengler, J.A.Voorthuis.
Met twee foto's van schouwboot na 1920.
Het is niet bekend wie de tekeningen en de portretten gemaakt heeft.
De namen van de geportretteerden zijn niet vermeld bij de portretten. Het portret van Bastert staat in dezelfde volgorde als die op de namenlijst en komt overeen met een elders bekend portret van hem. Er zijn geen andere portretten bekend die vergeleken konden worden met die in dit album. Dit is het oudst bekende album met foto's van het hoogheemraadschap van bestuursleden.
Toon op kaart Toon op kaart
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaartserie
Album aangeboden bij aftreden in november 1869 van dijkgraaf J.P.C. Baron van Reede tot ter Aa met afbeelding in kleur van oostzijde van Gemeenlandshuis met wapen van hoogheemraadschap Zeeburg en Diemerdijk, gedrukte namenlijst (14) voorin en portretten van 13 bestuursleden zonder bijschriften. Aangeboden door hoogheemraden en waarsmannen: M.C. van Pellecom, W.J. Doude van Troostwijk, Mr. E.Huydecoper van Nigtevecht, J.J.Bredius, W.Bruyn Jz., Ernst van Beusekom Ezn., G.G.van Andel, G.D. Duuring, G.J.Bos, J.N.Bastert, S.M.W. Rijnbende, Mr.J.A.Spengler, J.A.Voorthuis.
Met twee foto's van schouwboot na 1920.
Het is niet bekend wie de tekeningen en de portretten gemaakt heeft.
De namen van de geportretteerden zijn niet vermeld bij de portretten. Het portret van Bastert staat in dezelfde volgorde als die op de namenlijst en komt overeen met een elders bekend portret van hem. Er zijn geen andere portretten bekend die vergeleken konden worden met die in dit album. Dit is het oudst bekende album met foto's van het hoogheemraadschap van bestuursleden.
Toon op kaart Toon op kaart
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaartserie
Atlas in druk met titelblad van het hoogheemraadschap Amstelland verdeeld in 5 districten, benevens Bijleveld, Kockengen en Spengen op last van Amstellands bestuur door H.J.F. Puls. District 1 Ouder-Amstel, 2 Diemen, 3 Uithoorn, 4 Mijdrecht, 5 Baambrugge en een titelblad met wapen van Amstelland en gebied Bijleveld. Alle kaartbladen met toelichting en aanduiding van de ring en indeling van de vakken van de ring, met vaarten, wateren, dijken, kaden, seinmolens en zomerpeil van polders in AP. Zie ook de getekende en ingekleurde versie.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaartserie
Atlas in druk met titelblad van het hoogheemraadschap Amstelland verdeeld in 5 districten, benevens Bijleveld, Kockengen en Spengen op last van Amstellands bestuur door H.J.F. Puls. District 1 Ouder-Amstel, 2 Diemen, 3 Uithoorn, 4 Mijdrecht, 5 Baambrugge en een titelblad met wapen van Amstelland en gebied Bijleveld. Alle kaartbladen met toelichting en aanduiding van de ring en indeling van de vakken van de ring, met vaarten, wateren, dijken, kaden, seinmolens en zomerpeil van polders in AP. Zie ook de getekende en ingekleurde versie.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaartserie
Gedenkboek met foto's van de Diemerzeedijk, de gevels en het interieur van het Gemeenlandshuis en van de 11 aanwezigen bij het diner ter gelegenheid van het afscheid van jonkheer W.G Dedel als dijkgraaf op 5 juli. De naam van de fotograaf staat niet in het album. Wel staat de naam van de fotograaf C.Steenbergh bij dezelfde foto's in het tijdschrift Buiten. Met getekend titelblad door Grevenstuk
Datering:
1921
Bevat:
Toon op kaart Toon op kaart
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaartserie
Gedenkboek met foto's van de Diemerzeedijk, de gevels en het interieur van het Gemeenlandshuis en van de 11 aanwezigen bij het diner ter gelegenheid van het afscheid van jonkheer W.G Dedel als dijkgraaf op 5 juli. De naam van de fotograaf staat niet in het album. Wel staat de naam van de fotograaf C.Steenbergh bij dezelfde foto's in het tijdschrift Buiten. Met getekend titelblad door Grevenstuk
Datering:
1921
Bevat:
Toon op kaart Toon op kaart
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaartserie
Fotoalbum hoogheemraadschap Amstelland 1878-1903 aan de dijkgraaf van Amstelland W.I. Doude van Troostwijk op 3 september van het bestuur. Foto's van de Amsteldijk en van sluizen, bruggen en gebouwen aan de boezem
Datering:
1903
Bevat:
Toon op kaart Toon op kaart
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaartserie
Fotoalbum hoogheemraadschap Amstelland 1878-1903 aan de dijkgraaf van Amstelland W.I. Doude van Troostwijk op 3 september van het bestuur. Foto's van de Amsteldijk en van sluizen, bruggen en gebouwen aan de boezem
Datering:
1903
Bevat:
Toon op kaart Toon op kaart
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaartserie
Gedrukte ontwerptekeningen met bijschriften van dwarsprofielen van een nieuwe stenen constructie voor de zeedijk bij de Diemerdammer en Ipenslotersluis door A.D.Mutsert en ten oosten van Muiden door Jan van Hoorn en van de nieuwe landdijk 1678. Gedrukt, gevouwen en ingeplakt
1 52x31 Geconcipieerde steene muur omme gemaakt te worden aan den Zeeburg en Diemerdijk ter wedersyde van de Diemerdamer en Ypesloter sluysen. Met binnenglooing, kruin van de dijk en zijde van het zeewater. Letters A t/m I.
2 52x31 Concept om sand en steen te plempen voor den Zeeburg en Diemerdijk op Ypesloot ter plaatse alwaar den zeedijk niet agter uyt kan werden gebragt. Getekent door A.D. Mutsert.
3 97x29 Project van den zee-dijk beoosten Muyden soo als deselve soude kunnen werden met steen versterkt. Getekent door landmeter Jacob van Hoorn. Met doorsnede van de dijk en het achter de dijk gelegen land.
4 52x31 De jeegenwoordige land-dyk, met steyle weegt van voren, agter Diemen en aan de Nes so als die was voor de doorbraak van november 1675 en nu ook nog so is. Met concept van een nieuwe land-dyk met een buyten glooing na de resolutie van de Staten van Holland en West-Friesland
5 97x31 Aarden zeedyk met een buytengloinge van 7 roeden onder met stroo bekramt en lager met steen belegt tegens het aanspoelen van dagelijkse zeewater.Getekent door A.D.Mutsert.
6 36x30 Scheure in de Diemer zeedyk so als die na 't presenteren van 't request gescheurt en voor zover na zee toe gesakt bevonden is. Getekent door A.D.Mutsert.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaartserie
Gedrukte ontwerptekeningen met bijschriften van dwarsprofielen van een nieuwe stenen constructie voor de zeedijk bij de Diemerdammer en Ipenslotersluis door A.D.Mutsert en ten oosten van Muiden door Jan van Hoorn en van de nieuwe landdijk 1678. Gedrukt, gevouwen en ingeplakt
1 52x31 Geconcipieerde steene muur omme gemaakt te worden aan den Zeeburg en Diemerdijk ter wedersyde van de Diemerdamer en Ypesloter sluysen. Met binnenglooing, kruin van de dijk en zijde van het zeewater. Letters A t/m I.
2 52x31 Concept om sand en steen te plempen voor den Zeeburg en Diemerdijk op Ypesloot ter plaatse alwaar den zeedijk niet agter uyt kan werden gebragt. Getekent door A.D. Mutsert.
3 97x29 Project van den zee-dijk beoosten Muyden soo als deselve soude kunnen werden met steen versterkt. Getekent door landmeter Jacob van Hoorn. Met doorsnede van de dijk en het achter de dijk gelegen land.
4 52x31 De jeegenwoordige land-dyk, met steyle weegt van voren, agter Diemen en aan de Nes so als die was voor de doorbraak van november 1675 en nu ook nog so is. Met concept van een nieuwe land-dyk met een buyten glooing na de resolutie van de Staten van Holland en West-Friesland
5 97x31 Aarden zeedyk met een buytengloinge van 7 roeden onder met stroo bekramt en lager met steen belegt tegens het aanspoelen van dagelijkse zeewater.Getekent door A.D.Mutsert.
6 36x30 Scheure in de Diemer zeedyk so als die na 't presenteren van 't request gescheurt en voor zover na zee toe gesakt bevonden is. Getekent door A.D.Mutsert.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaartserie
Kaarten van waterschap Groot Mijdrecht door Provinciale waterstaat Utrecht als bijlage bij het Rapport betreffende de noodtoestand van Groot-Mijdrecht door Provinciale waterstaat Utrecht met bijlagen betreffende kaarten van PWS Utrecht 1:25.000 over hoogte, bodem, peilen, wegen in 1957 en gemeten kwelhoogten (1902), 1957-1958
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaartserie
Kaarten van waterschap Groot Mijdrecht door Provinciale waterstaat Utrecht als bijlage bij het Rapport betreffende de noodtoestand van Groot-Mijdrecht door Provinciale waterstaat Utrecht met bijlagen betreffende kaarten van PWS Utrecht 1:25.000 over hoogte, bodem, peilen, wegen in 1957 en gemeten kwelhoogten (1902), 1957-1958
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaartserie
Zes ingekleurde en beschreven kaarten van zes districten van het hoogheemraadschap Amstelland. Getekend naar officiele bronnen door H.F. Puls. Met legenda, wegen, sloten, gebouwen, namen en peilen van polders, de ring, de indeling van de vakken en grenzen van provincies, gemeenten en districten: 1 Ouder-Amstel, 2 Diemen, 3 Uithoorn, 4 Mijdrecht, 5 Baambrugge, 6 Bijleveld, Kockengen en Spengen.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaartserie
Zes ingekleurde en beschreven kaarten van zes districten van het hoogheemraadschap Amstelland. Getekend naar officiele bronnen door H.F. Puls. Met legenda, wegen, sloten, gebouwen, namen en peilen van polders, de ring, de indeling van de vakken en grenzen van provincies, gemeenten en districten: 1 Ouder-Amstel, 2 Diemen, 3 Uithoorn, 4 Mijdrecht, 5 Baambrugge, 6 Bijleveld, Kockengen en Spengen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaartserie
Waterstaatskaarten (vier volledige en een uitsnede van een vijfde) van het werkgebied van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Gedrukte kaarten in kleur op topografische achtergrond van de Topografische Dienst met uitgebreide toelichting inzake boezembeheer door de Algemene Dienst Rijkswaterstaat. Met op de kaarten kleuraanduiding van de Ring van Amstelland en eigendom gedateerd 1958. Met namen en peilen van polders. Kaartnummers Amsterdam 25 en Utrecht 31. Harderwijk 26
Nrs 1-4 resp A-W 25 en A-O 25 uit 1950, U-W 31 uit 1940, U-O 31 uit 1952 en H-W 26 uit 1984
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaartserie
Waterstaatskaarten (vier volledige en een uitsnede van een vijfde) van het werkgebied van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Gedrukte kaarten in kleur op topografische achtergrond van de Topografische Dienst met uitgebreide toelichting inzake boezembeheer door de Algemene Dienst Rijkswaterstaat. Met op de kaarten kleuraanduiding van de Ring van Amstelland en eigendom gedateerd 1958. Met namen en peilen van polders. Kaartnummers Amsterdam 25 en Utrecht 31. Harderwijk 26
Nrs 1-4 resp A-W 25 en A-O 25 uit 1950, U-W 31 uit 1940, U-O 31 uit 1952 en H-W 26 uit 1984
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaartserie
[Kaarten van verschillende werkzaamheden bij de Waal, het Pannerdenschkanaal, het Bijlandskanaal en de Rijn] [Atlas 49/49a]
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaartserie
[Kaarten van verschillende werkzaamheden bij de Waal, het Pannerdenschkanaal, het Bijlandskanaal en de Rijn] [Atlas 49/49a]
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaartserie
't Hoogh-Heemraetschap vande Uytwaterende Sluysen in Kennemerlant ende West-Frieslant [Atlas 55/56]
Datering:
1680, 1745
Bevat: