Uw zoekacties: Afbeeldingen (oud)

Afbeeldingen (oud)

Filter: Kaartseriex
beacon
132 afbeeldingen
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Kaartserie
Album aangeboden bij aftreden in november 1869 van dijkgraaf J.P.C. Baron van Reede tot ter Aa met afbeelding in kleur van oostzijde van Gemeenlandshuis met wapen van hoogheemraadschap Zeeburg en Diemerdijk, gedrukte namenlijst (14) voorin en portretten van 13 bestuursleden zonder bijschriften. Aangeboden door hoogheemraden en waarsmannen: M.C. van Pellecom, W.J. Doude van Troostwijk, Mr. E.Huydecoper van Nigtevecht, J.J.Bredius, W.Bruyn Jz., Ernst van Beusekom Ezn., G.G.van Andel, G.D. Duuring, G.J.Bos, J.N.Bastert, S.M.W. Rijnbende, Mr.J.A.Spengler, J.A.Voorthuis.
Met twee foto's van schouwboot na 1920.
Het is niet bekend wie de tekeningen en de portretten gemaakt heeft.
De namen van de geportretteerden zijn niet vermeld bij de portretten. Het portret van Bastert staat in dezelfde volgorde als die op de namenlijst en komt overeen met een elders bekend portret van hem. Er zijn geen andere portretten bekend die vergeleken konden worden met die in dit album. Dit is het oudst bekende album met foto's van het hoogheemraadschap van bestuursleden.
Toon op kaart Toon op kaart
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaartserie
Kaarten in kleur van de situatie van de oude en nieuwe zeedijk ten noorden van Groningen tussen Zoutkamp, Delfzijl en Fiemel met Pieterburen, Kloosterburen, Vierhuizen en nabijgelegen dorpen met namen van eigenaren van huizen nabij de dijken als bewijs van zijn kunde als landmeter door Barent Heijne uit Groningen in 1723 bij zijn sollicitatie naar de functie van generale opzichter van het hoogheemraadschap Zeeburg en Diemerdijk. In het archief is de uitgebreide brief ook bewaard samen met aanbevelingen.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaartserie
Atlas in druk met titelblad van het hoogheemraadschap Amstelland verdeeld in 5 districten, benevens Bijleveld, Kockengen en Spengen op last van Amstellands bestuur door H.J.F. Puls. District 1 Ouder-Amstel, 2 Diemen, 3 Uithoorn, 4 Mijdrecht, 5 Baambrugge en een titelblad met wapen van Amstelland en gebied Bijleveld. Alle kaartbladen met toelichting en aanduiding van de ring en indeling van de vakken van de ring, met vaarten, wateren, dijken, kaden, seinmolens en zomerpeil van polders in AP. Zie ook de getekende en ingekleurde versie.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaartserie
Zes ingekleurde en beschreven kaarten van zes districten van het hoogheemraadschap Amstelland. Getekend naar officiele bronnen door H.F. Puls. Met legenda, wegen, sloten, gebouwen, namen en peilen van polders, de ring, de indeling van de vakken en grenzen van provincies, gemeenten en districten: 1 Ouder-Amstel, 2 Diemen, 3 Uithoorn, 4 Mijdrecht, 5 Baambrugge, 6 Bijleveld, Kockengen en Spengen.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaartserie
Waterstaatskaarten (vier volledige en een uitsnede van een vijfde) van het werkgebied van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Gedrukte kaarten in kleur op topografische achtergrond van de Topografische Dienst met uitgebreide toelichting inzake boezembeheer door de Algemene Dienst Rijkswaterstaat. Met op de kaarten kleuraanduiding van de Ring van Amstelland en eigendom gedateerd 1958. Met namen en peilen van polders. Kaartnummers Amsterdam 25 en Utrecht 31. Harderwijk 26
Nrs 1-4 resp A-W 25 en A-O 25 uit 1950, U-W 31 uit 1940, U-O 31 uit 1952 en H-W 26 uit 1984
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Catalogus
1. Atlas van Zeeland
1.1. Deel I [Walcheren]
Kaartserie
16-24 1749-1750. Kaarte van het eyland Walcheren, het eerste rijkste en meest bevolkte van Zeeland, geheel meetkundig opgenomen met het afsien der hoeken en sleepen der ketting in den jare 1749 en 1750 ... op speciale ordere van sijn doorlugtigste hoogheit de heere prince van Orange en Nassau .... Met weergave van de in 1747 aanwezige en nadien geslechte wachthuizen, vuurbakens en batterijen. / D.W.C. Hattinga en A. Hattinga. Schaal 1:11.855. 9 bladen gemonteerd tot 1 kaart :
Datering:
1749-1750
Titel:
Kaarte van het eyland Walcheren, het eerste rijkste en meest bevolkte van Zeeland, geheel meetkundig opgenomen met het afsien der hoeken en sleepen der ketting in den jare 1749 en 1750 ... op speciale ordere van sijn doorlugtigste hoogheit de heere prince van Orange en Nassau ...
Beschrijving:
Met weergave van de in 1747 aanwezige en nadien geslechte wachthuizen, vuurbakens en batterijen
Auteur:
D.W.C. Hattinga en A. Hattinga
Datering:
circa 1752
Schaal oorspr.:
159 mm = 500 Rijnlandse roeden
Oude nummer:
15
Datering weergave:
1749-1750
Schaal:
1:11.855
Vorm:
9 bladen gemonteerd tot 1 kaart
Met:
Met titel op blad 1 links boven, wapens van Zeeland, Walcheren en de steden Vlissingen, Middelburg en Veere, gedragen door een zeemeerman en zeemeermin op blad 3 rechts boven, opgave van de grootte der parochies, de vier wateringen en van het gehele eiland Walcheren volgens de overlopers in cartouche op blad 7 en verklaring der tekens in cartouche op blad 9 rechts onder
Notabene:
Deze kaart is digitaal samengesteld uit de negen hierna gepresenteerde bladen (cat.nrs 16-24).
Organisatie: Zeeuws Archief
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaartserie
Kaarten van de hoogheemraadschappen van Rijnland, Delfland, de Uitwaterende Sluizen en de Zijde- en Hazepolder [Atlas 13]
Datering:
1712-1746
Bevat:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaartserie
'T Hooghe Heymraedtschap vanden lande van Woerden [Atlas 46]
Datering:
1723
Bevat:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaartserie
Kaarten van de hoogheemraadschappen van Rijnland, Delfland en Schieland [Atlas 4a]
Datering:
1610-1615
Bevat:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaartserie
Kaarten van de hoogheemraadschappen van Rijnland, Delfland en Schieland [Atlas 4]
Datering:
1610-1615
Bevat:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaartserie
Kaarten van de hoogheemraadschappen van Rijnland, Delfland en Schieland [Atlas 3]
Datering:
1610-1615
Bevat: