Uw zoekacties: Afbeeldingen (oud)

Afbeeldingen (oud)

beacon
140 afbeeldingen
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Collectie technische tekeningen (3)
Schetsontwerpen (3.2)
Geografische tekening
9-BG Uitbreidingsplan in hoofdzaken., zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 21 mei 1953 herzien bij raadsbesluiten van 26 juli 1954 en 20 maart 1958, 1953
Aantekeningen:
zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 21 mei 1953 herzien bij raadsbesluit van 26 juli 1954 en 20 maart 1958 met verklaring zie ook nr. BG 5, nr. BG 4, groot formaat berging
Schaal:
1:10.000
Afmetingen:
107x78cm
Aantal:
1
Microverfilmd:
Ja
Ontwikkeling:
origineel
Kleuring:
ingekleurd
Materiaalaanduiding:
papier op hardboord
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Collectie technische tekeningen (3)
Schetsontwerpen (3.2)
Geografische tekening
5-BG Geen titel, Gemeente Heerlen (Uitbreidingsplan in Hoofdzaken), zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 21 mei 1953 herzien bij raadsbesluiten van 26 juli 1954 en 20 maart 1958, 1958
Aantekeningen:
zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 21 mei 1953 herzien bij raadsbesluiten van 26 juli 1954 en 20 maart 1958 met verklaring zie ook nr. BG 4, nr. BG 9, groot formaat berging
Schaal:
1:10.000
Afmetingen:
107x78cm
Aantal:
1
Microverfilmd:
Ja
Ontwikkeling:
origineel
Kleuring:
ingekleurd
Materiaalaanduiding:
papier op hardboord
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Collectie technische tekeningen (3)
Schetsontwerpen (3.2)
Geografische tekening
4-BG Geen titel, Algemeen Plan van Uitbreiding der Gemeente Heerlen, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 21 mei 1953 herzien bij raadsbesluiten van 26 juli 1954 en 20 maart 1958, 1953
Aantekeningen:
zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 21 mei 1953 herzien bij raadsbesluiten van 26 juli 1954 en 20 maart 1958 met verklaring zie ook nr. BG 5, nr. BG 9, groot formaat berging
Schaal:
1:10.000
Afmetingen:
67x107cm
Aantal:
1
Microverfilmd:
Ja
Ontwikkeling:
origineel
Kleuring:
ingekleurd
Materiaalaanduiding:
papier op hardboord
 
 
 
 
 
Inventaris
Secretariearchief (2.)
Stukken betreffende bijzondere onderwerpen (2.B.)
Verzorgingstaken. belangenbehartiging (2.B.2.4.)
Volksontwikkeling en 'opvoeding. religie (2.B.2.4.13.)
Historische en andere culturele waarden (2.B.2.4.13.3.)
Monumenten, gedenktekens en historische gebouwen en bouwwerken (2.B.2.4.13.3.2.)

1377-1396 Dossiers inzake monumenten, geordend per object, 1943-1983
Geografische tekening
1383a Tekeningen behorende biij momumentendossier kasteel Neubourg, 1943
Materiaalaanduiding:
kopie
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
2. Inventaris
Gebouwen (2.1.)

Verfindustrie Eyck, Geleen. Gelegen aan de Rijksweg Noord in Geleen. Het gebouw onderscheidt zich van de omliggende bebouwing door het sobere en consequente materiaalgebruik en de volumeopbouw. Het plan is doelmatig en eenvoudig opgebouwd. De bedrijfdgedeeltes vormen een spel van eenvoudige, kubische volumes. Het gebouw wordt in tweeën gedeeld, in een industrie/ magazijn en een verkoopadministratie. Bij een verfhandel waar de nadruk ligt op het vervaardigen en het mengen van kleuren, zou men een uitbundig kleurgebruik verwachten, maar de kleurstelling is juist sober in wit- en grijstinten. De combinatie van eenvoud, materiaalkeuze en een vindingrijke constructie resulteert in een sober, functioneel gebouw. Het geeft duidelijk uiting van de structuralistische periode bij Bisscheroux. Verfindustrie Eyck zit nog steeds gevestigd in dit pand., 1970
Geografische tekening
507-1609 Bestektekening gebouw verfindustrie Jac Eyck Geleen. In samenwerking met Vleugels Bouwonderneming BV., 12 juni 1980
Vervaardiger:
Laurens Bisscheroux
Plaats van uitgave:
Heerlen
Kleuring:
zwart-wit
Schaal:
1:100
Aantekeningen:
Het ontwerp is gewijzigd op 6 augustus 1980. Westgevel, fundering, riolering, begane grond, doorsnede en detail
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
2. Inventaris
Gebouwen (2.1.)

Andreaskerk / Kamer van Gabriël. Bisscheroux noemde de Andreaskerk de 'Kamer van Gabriël'. Het ontwerp zette zich af tegen de centrale Romeinse kerkvisie. Het is ook een reactie op de paternalistische maatschappij. De kerk manifesteert zich door een kubisch volume en ligt deels onder de grond. Doordat deze deels onder de grond ligt wordt deze figuurlijk verbonden met de aarde en de aarde vormt de kiem waaruit al het leven ontstaat. Rondom de kerk is een soort van levensweg gecreëerd,een tegelpad met rustpunten die verwijzingen laten zien naar bijvoorbeeld Paus Johannes XXIII en Martin Luther King. Er is ook een deur die alleen gebruikt wordt bij plechtigheden als geboorte, huwelijk en begrafenis. Deze is gemaakt door de beeldhouwer Rob Takens. Op de deur staan twee voeten; één wijzend naar de aarde en de ander wijzend naar de hemel. Bisscheroux neemt als basisvormen voor de kerk een vierkant en cirkel. Hij wilde een kerk ontwerpen die uitnodigend is voor de wereld en tegelijk geborgenheid en rust biedt voor wie daar naar op zoek is. Om het gevoel van saamhorigheid te versterken zijn de stoelen rond het altaar ringvormig opgesteld. , 1977 (opdracht 1974, ontwerp 1975)
Geografische tekening
507-1807 Bestektekening situatie en straatbeelden Andreaskerk / Kamer van Gabriël te Heerlerbaan, 2 september 1974
Vervaardiger:
Bureau Laurens Bisscheroux
Plaats van uitgave:
Heerlen
Kleuring:
zwart-wit
Schaal:
1:200
Aantekeningen:
Noord-, Oost-, Zuid-, Westaanzicht. Het ontwerp is gewijzigd in oktober 1974 en november 1975.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
2. Inventaris
Gebouwen (2.1.)

Kantoorgebouw Moret & Limperg, Heerlen. Het gebouw is gelegen aan de Bekkerweg / Nobelstraat in de Heerlense wijk Aarveld en het is opgebouwd uit verschillende variërende woonlagen. , 1978
Geografische tekening
507-1814 Bestektekening/ plattegronden kantoorgebouw Moret & Limperg Heerlen, 11 juni 1974
Vervaardiger:
Bureau Laurens Bisscheroux
Plaats van uitgave:
Heerlen
Kleuring:
zwart-wit
Schaal:
1:700? of 1:100
Aantekeningen:
In opdracht van Moret & Limperg. Souterrain, begane grond en verdiepingen. Ontwerp is gewijzigd op 10 augustus 1975.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
2. Inventaris
Kunst (2.2.)

(Kunst)voorwerpen. Bisscheroux is begonnen met het ontwerpen van een stoel en daarvan heeft hij al het andere afgeleid: lampen, stoelen, tafels etc.,

Project La grande promenade, Gulpen. Het betreft een grote waterbassin met in het midden een stenen beeld van drie vissen. Op de muur achter het bassin is een beeld van een kikker aangebracht die water in het bassin spuit. Verder zijn er op het plein waterbassins aangebracht die naast elkaar liggen en het water stroomt vanuit iedere bassin een niveau lager naar het volgende bassin. , 1986
Geografische tekening
507-1824 Plattegrond Gulpen,
Ga naar dit stuk:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
2. Inventaris
Gebouwen (2.1.)

Bedrijfsgebouw DSM Geleen. Het bedrijfsgebouw is inmiddels afgebroken. , 1978
Geografische tekening
507-1822 Plattegrond DSM-bedrijfsgebouw, ca. 1978
Vervaardiger:
Bureau Laurens Bisscheroux
Kleuring:
zwart-wit
Plaats van uitgave:
Heerlen
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
2. Inventaris
Gebouwen (2.1.)

Politiekantoor Kerkrade. Gelegen aan de rand van de stad op de Kaalheidersteenweg en de Hamstraat, tussen het centrum en het beboste, parkachtige Hamgebied. Aan het gebouw is niet onmiddelijk zijn functie te herkennen. Bisscheroux wilde dat het gebouw geborgenheid, comfort en een zekere hang naar regionalisme en oude waarden uitsraalde en dat het daardoor drempelverlagend zou uitwerken voor de burger. Naast de ingang staat een grote volière. , 1978
Geografische tekening
507-1859 Plan derde verdieping (cellenblok) hoofdbureau politie te Kerkrade, 1 december 1976
Vervaardiger:
Bureau Laurens Bisscheroux
Kleuring:
zwart-wit
Schaal:
1:100
Plaats van uitgave:
Heerlen
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
2. Inventaris
Gebouwen (2.1.)

Bodega La Mancha, Heerlen. Het gebouw staat nog steeds op de hoek van de Akerstraat, het Emmaplein en de Plaarstraat in het centrum van Heerlen. Het karakteristieke van dit project komt tot uiting door het kleine oppervlak waarop drie verschillende winkel- en horecavestigingen zijn gebouwd. De bestemming van de twee kleine panden op de begane grond was al aan het begin van het project bekend, namelijk een kledingwinkel en een bijouteriezaak. Voor het veel grotere deel op de eerste en de tweede etage wordt pas na uitvoering een bestemming gevonden, een bodega annex sherrybar. Deze was ingericht met een mengeling van Zuid-Europese invloeden en accenten, aangevuld met typische kenmerken van de cultuur uit de jaren zestig en zeventig.De bodega heeft het gebouw nu echter verlaten en er is nog geen nieuwe bestemming gevonden. , 1970
Geografische tekening
507-1610 Overzicht staalskelet winkelpand Bodega La Mancha. In opdracht van dhr. P.J. Hundscheid. , 1 april 1968
Vervaardiger:
Ir. J.J.A. Janssen
Kleuring:
zwart-wit
Naam uitgever:
Bureau Laurens Bisscheroux
Plaats van uitgave:
Heerlen
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
2. Inventaris
Gebouwen (2.1.)

Rodahal Kerkrade. Het muziekgebouw kent een bewogen geschiedenis. De organisatie van het WMC redde zich in de periode tussen 1951 en 1962 met een grote tent. De slechte akoestiek, het tijdelijke karakter en de grote kosten leidden tot de eerste plannen voor een permanente voorziening in Kerkrade. Het proces komt in een stroomversnelling door het volgende: bij een zware storm in 1962 dreigt de tent waarin het Wereld Muziek Concours gehouden wordt te bezwijken. Om de voortzetting van dit concours niet in gevaar te brengen wordt een prijsvraag uitgeschreven voor het ontwerp van een gebouw waar het WMC zijn concours kan blijven organiseren. Bisscheroux wint deze prijsvraag en ontwerpt de Rodahal. Bisscheroux wilde een ruimte ontwerpen waarin het orkest in het midden zou zitten. Dat had consequenties voor de akoestiek en de bouwconstructie. Hij baseerde zich daarom op het Jawerthsysteem, een hangdaksysteem uit Zweden, van de Stockholmse adviserende ingenieur David Jawerth. Er zijn wel wat variaties op dit systeem aangebracht. Zo zijn de kabels van het dak niet in de grond verankerd, maar aangebracht in de balken van van de twee balkons aan de oost- en westzijde van de hal. Het materiaalgebruik van het dak is sober en brutalistisch: beton, staal, vezelcement, hout en asfalt. , 1966 (ontwerpjaar 1964)
Geografische tekening
507-1889 Bestektekening verdieping sport- en concerthal Kerkrade, 26 september 1964, gezien en conform bevonden 12 januari 1965
Vervaardiger:
Bureau Laurens Bisscheroux
Kleuring:
zwart-wit
Materiaalaanduiding:
Het gaat om betonwerk en metselwerk
Plaats van uitgave:
Heerlen
Schaal:
1:100
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
2. Inventaris
Gebouwen (2.1.)

Centrumplan Schaesberg. Bestaande uit onder andere uit een winkelcentrum, een Rabobank, een cultuurcentrum en woningen., 1974
Geografische tekening
507-1885 Bouwtekening winkelcentrum Schaesberg, zijgevels en doorsneden, 4 januari 1974
Vervaardiger:
Bureau Laurens Bisscheroux
Kleuring:
zwart-wit
Schaal:
1:100
Plaats van uitgave:
Heerlen
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
2. Inventaris
Gebouwen (2.1.)

Verfindustrie Eyck, Geleen. Gelegen aan de Rijksweg Noord in Geleen. Het gebouw onderscheidt zich van de omliggende bebouwing door het sobere en consequente materiaalgebruik en de volumeopbouw. Het plan is doelmatig en eenvoudig opgebouwd. De bedrijfdgedeeltes vormen een spel van eenvoudige, kubische volumes. Het gebouw wordt in tweeën gedeeld, in een industrie/ magazijn en een verkoopadministratie. Bij een verfhandel waar de nadruk ligt op het vervaardigen en het mengen van kleuren, zou men een uitbundig kleurgebruik verwachten, maar de kleurstelling is juist sober in wit- en grijstinten. De combinatie van eenvoud, materiaalkeuze en een vindingrijke constructie resulteert in een sober, functioneel gebouw. Het geeft duidelijk uiting van de structuralistische periode bij Bisscheroux. Verfindustrie Eyck zit nog steeds gevestigd in dit pand., 1970
Geografische tekening
507-1884 Detailtekening entree showroom gebouw verfindustrie Jac Eyck Geleen, 16 december 1970
Vervaardiger:
Bureau Laurens Bissxcheroux
Plaats van uitgave:
Heerlen
Kleuring:
zwart-wit
Schaal:
1:1, 1:5 en 1:20
Aantekeningen:
Buitenaanzicht, doorsneden, details
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
2. Inventaris
Gebouwen (2.1.)

AZM kantoorgebouw, Heerlen. Bisscheroux kreeg de opdracht om een nieuw, doelmatig gebouw te ontwerpen dat gemakkelijk uitgebreid kon worden, flexibel kon worden ingedeeld en een open en uitnodigend karakter had. Hij was vrij in materiaalkeuze en constructie. Het overvloedige gebruik van glas, de lichtval door de toeters, de ruime maatvoering en het kleur- en materiaalgebruik geven het gebouw uiteindelijk een open sfeer. De lichttoeters zijn zo op vorm gemaakt, dat bij iedere zonnestand de gewenste hoeveelheid licht naar binnen valt. Deze vervingen de gebruikelijke jaloezieën. Tegelijkertijd bleef het contact met de buitenwereld bestaan. Ook zijn alle installaties, zoals de lift en de verwarmingsketel, vanaf de buitenkant van het gebouw zichtbaar, zelfs alle bedradingen en pijpen. Binnenin zijn er geen vaste muren, maar tussenmuren die verplaatst kunnen worden. Door middel van kleurgebruik accentueert hij de functionaliteit van elementen. Zo gebruikt hij blauw voor constructie (zoals het staalskelet), geel voor de verkeerselementen zoals de trapleuningen, de lift en de brievenbus, groen voor de raamkozijnen, rood voor de verwarming en wit voor het licht. Hij wilde ook een harmonisch karakter creëren door de verhoudingen van lengte maal breedte maal hoogte in juiste proportie aan te brengen. Het gebouw stond aan de Akerstraat/ Putgraaf. Het nieuwe AZM kantoorgebouw (het eerste lag aan de voormalige Dr. Poelsstraat) werd officieel geopend op 15 september 1972 door het onthullen van de maquette van het nieuwe gebouw. Op deze dag werd ook de voorzitter van het bestuur van het AZM, Jan Martens, gehuldigd vanwege zijn robijnen jubileum als bestuurslid. De receptie ter ere van de opening, vond plaats in kasteel Hoensbroek. Na nog geen twintig jaar kwam het kantoorgebouw echter aan zijn einde. Vooral de polyester zonnekappen aan de gevel riepen uiteenlopende reacties op. Het gebouw kreeg vaak door de lichttoeters de bijnaam toetergebouw/ tietengebouw., 1972
Geografische tekening
507-1880 Bestektekening nieuwbouw AZM kantoorgebouw, 12 februari 1971, gewijzigd 26 april 1971
Vervaardiger:
Bureau Laurens Bisscheroux
Kleuring:
zwart-wit
Schaal:
1:100
Plaats van uitgave:
Heerlen
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
2. Inventaris
Gebouwen (2.1.)

AZM kantoorgebouw, Heerlen. Bisscheroux kreeg de opdracht om een nieuw, doelmatig gebouw te ontwerpen dat gemakkelijk uitgebreid kon worden, flexibel kon worden ingedeeld en een open en uitnodigend karakter had. Hij was vrij in materiaalkeuze en constructie. Het overvloedige gebruik van glas, de lichtval door de toeters, de ruime maatvoering en het kleur- en materiaalgebruik geven het gebouw uiteindelijk een open sfeer. De lichttoeters zijn zo op vorm gemaakt, dat bij iedere zonnestand de gewenste hoeveelheid licht naar binnen valt. Deze vervingen de gebruikelijke jaloezieën. Tegelijkertijd bleef het contact met de buitenwereld bestaan. Ook zijn alle installaties, zoals de lift en de verwarmingsketel, vanaf de buitenkant van het gebouw zichtbaar, zelfs alle bedradingen en pijpen. Binnenin zijn er geen vaste muren, maar tussenmuren die verplaatst kunnen worden. Door middel van kleurgebruik accentueert hij de functionaliteit van elementen. Zo gebruikt hij blauw voor constructie (zoals het staalskelet), geel voor de verkeerselementen zoals de trapleuningen, de lift en de brievenbus, groen voor de raamkozijnen, rood voor de verwarming en wit voor het licht. Hij wilde ook een harmonisch karakter creëren door de verhoudingen van lengte maal breedte maal hoogte in juiste proportie aan te brengen. Het gebouw stond aan de Akerstraat/ Putgraaf. Het nieuwe AZM kantoorgebouw (het eerste lag aan de voormalige Dr. Poelsstraat) werd officieel geopend op 15 september 1972 door het onthullen van de maquette van het nieuwe gebouw. Op deze dag werd ook de voorzitter van het bestuur van het AZM, Jan Martens, gehuldigd vanwege zijn robijnen jubileum als bestuurslid. De receptie ter ere van de opening, vond plaats in kasteel Hoensbroek. Na nog geen twintig jaar kwam het kantoorgebouw echter aan zijn einde. Vooral de polyester zonnekappen aan de gevel riepen uiteenlopende reacties op. Het gebouw kreeg vaak door de lichttoeters de bijnaam toetergebouw/ tietengebouw., 1972
Geografische tekening
507-1876 Bouwtekening nieuwbouw AZM kantoorgebouw, 1971
Vervaardiger:
Bureau Laurens Bisscheroux
Kleuring:
zwart-wit
Schaal:
1:11
Plaats van uitgave:
Heerlen
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
2. Inventaris
Gebouwen (2.1.)

Nonnenklooster Schaesberg. Het voormalige klooster lag aan de Hoofdstraat. Het nieuwe gebouw aan de Stationstraat moest een 'gemeenschapshuis' worden in moderne stijl. Het klooster mocht absoluut geen burcht worden, het moest juist een open karakter krijgen. Bisscheroux brak dus met de traditie van de kloosterbouw waarbij beslotenheid en anonimiteit hoog in het vaandel stond. Bij de inrichting werd rekening gehouden met de visies van de bewoners zelf. Het klooster zou bewoond worden door de zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria. Typerend voor de inrichting van de kapel is enkel de plaatsing van een grote U-vormige tafel in de kapel, om het idee van het Laatste Avondmaal te versterken. Verder moest er alleen nog een orgel komen te staan. Tussen de kapel en de recreatieruimte kwam een verbindingsgang die moest laten denken aan de kruisweg. In het centrum van het gebouw moest een binnenhofje komen te liggen, bestemt voor buitenrecreatie en het verrichten van huishoudelijke taken. Op de begane grond moesten een ontvangstruimte, een spreekkamer, keukens en sanitaire voorzieningen komen en een etage hoger een kapel en een recreatieruimte. Daarboven komen de woningen van van de zusters. Het gebouw kreeg twee ingangen: een voor de bewoonsters en een voor bezoekers. Het gebouwencomplex zou een doorsnede van 29 bij 29 meter hebben. De gehele bouw was in september 1968 afgerond en op donderdag 26 september namen de zusters hun intrede in het nieuwe klooster. De school die ernaast ligt heeft Laurens Bisscheroux ook verbouwd., 1967
Geografische tekening
507-1875 Bouwtekening nonnenklooster te Schaesberg, 1967
Vervaardiger:
ir. J.J.A. Janssen
Plaats van uitgave:
Heerlen
Kleuring:
zwart-wit
Naam uitgever:
Bureau Laurens Bisscheroux
Schaal:
1:100, details 1:20
Aantekeningen:
Gevels, verdiepingen, doorsneden, riolering, fundering en souterrain
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
2. Inventaris
Gebouwen (2.1.)

Politiekantoor Kerkrade. Gelegen aan de rand van de stad op de Kaalheidersteenweg en de Hamstraat, tussen het centrum en het beboste, parkachtige Hamgebied. Aan het gebouw is niet onmiddelijk zijn functie te herkennen. Bisscheroux wilde dat het gebouw geborgenheid, comfort en een zekere hang naar regionalisme en oude waarden uitsraalde en dat het daardoor drempelverlagend zou uitwerken voor de burger. Naast de ingang staat een grote volière. , 1978
Geografische tekening
507-1873 Bouwtekening van hoofdbureau politie te Kerkrade, 1 december 1976
Vervaardiger:
Bureau Laurens Bisscheroux
Plaats van uitgave:
Heerlen
Kleuring:
zwart-wit
Schaal:
1:100
Aantekeningen:
Gevels en doorsneden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
2. Inventaris
Gebouwen (2.1.)

Politiekantoor Kerkrade. Gelegen aan de rand van de stad op de Kaalheidersteenweg en de Hamstraat, tussen het centrum en het beboste, parkachtige Hamgebied. Aan het gebouw is niet onmiddelijk zijn functie te herkennen. Bisscheroux wilde dat het gebouw geborgenheid, comfort en een zekere hang naar regionalisme en oude waarden uitsraalde en dat het daardoor drempelverlagend zou uitwerken voor de burger. Naast de ingang staat een grote volière. , 1978
Geografische tekening
507-1872 Bouwtekening van hoofdbureau politie te Kerkrade, 1 december 1976
Vervaardiger:
Bureau Laurens Bisscheroux
Plaats van uitgave:
Heerlen
Kleuring:
zwart-wit
Schaal:
1:100
Aantekeningen:
Gevels en doorsneden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
2. Inventaris
Gebouwen (2.1.)

Andreaskerk / Kamer van Gabriël. Bisscheroux noemde de Andreaskerk de 'Kamer van Gabriël'. Het ontwerp zette zich af tegen de centrale Romeinse kerkvisie. Het is ook een reactie op de paternalistische maatschappij. De kerk manifesteert zich door een kubisch volume en ligt deels onder de grond. Doordat deze deels onder de grond ligt wordt deze figuurlijk verbonden met de aarde en de aarde vormt de kiem waaruit al het leven ontstaat. Rondom de kerk is een soort van levensweg gecreëerd,een tegelpad met rustpunten die verwijzingen laten zien naar bijvoorbeeld Paus Johannes XXIII en Martin Luther King. Er is ook een deur die alleen gebruikt wordt bij plechtigheden als geboorte, huwelijk en begrafenis. Deze is gemaakt door de beeldhouwer Rob Takens. Op de deur staan twee voeten; één wijzend naar de aarde en de ander wijzend naar de hemel. Bisscheroux neemt als basisvormen voor de kerk een vierkant en cirkel. Hij wilde een kerk ontwerpen die uitnodigend is voor de wereld en tegelijk geborgenheid en rust biedt voor wie daar naar op zoek is. Om het gevoel van saamhorigheid te versterken zijn de stoelen rond het altaar ringvormig opgesteld. , 1977 (opdracht 1974, ontwerp 1975)
Geografische tekening
507-1867 Bouwtekening Andreaskerk / Kamer van Gabriël, 1975
Vervaardiger:
Bureau Laurens Bisscheroux
Plaats van uitgave:
Heerlen
Kleuring:
zwart-wit
Schaal:
1:100 en 1:400
Aantekeningen:
Situering, gevels, doorsneden, begane grond en verdieping
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
2. Inventaris
Gebouwen (2.1.)

Centrumplan Schaesberg. Bestaande uit onder andere uit een winkelcentrum, een Rabobank, een cultuurcentrum en woningen., 1974
Geografische tekening
507-1864 Bouwtekening winkelcentrum Schaesberg, 24 december 1973
Vervaardiger:
Bureau Laurens Bisscheroux
Plaats van uitgave:
Heerlen
Kleuring:
zwart-wit
Schaal:
1:200
Aantekeningen:
Vloeren, fundering en riolering
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
2. Inventaris
Gebouwen (2.1.)

Woninggroepen. Het ontwerpen van woningbouwprojecten is voor hem bij uitstek de mogelijkheid zijn visie op individu en maatschappij uit te beelden in waarachtige vormen., 1968 - 1975

't Eikske Schaesberg. Het gaat om de realisatie van een groep van 56 patiowoningen aan het Kennedyplantsoen. 'T Eikske ligt in de huidige gemeente Landgraaf, maar eerst behoorde Schaesberg tot de gemeente Kerkrade. Bisscheroux noemt dit plan zelf 'wonen in het groen'. Hij streefde naar gelijkaardige projecten in het buitenland en werd er dus door geinspireerd. het gaat om een woonomgeving zonder verkeer, gesitueerd langs brede voetpaden. Dit project van intimiteit en geborgenheid is voor de tijd waarin het werd gerealiseerd zeker vernieuwend. , ca. 1968
Geografische tekening
507-1865 Situatie 56 patiowoningen plan 't Eikske te Schaesberg, 1968
Vervaardiger:
ir. J.J.A. Janssen
Kleuring:
zwart-wit
Schaal:
1:200
Plaats van uitgave:
Heerlen
Naam uitgever:
Bureau Laurens Bisscheroux
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
2. Inventaris
Gebouwen (2.1.)

Woninggroepen. Het ontwerpen van woningbouwprojecten is voor hem bij uitstek de mogelijkheid zijn visie op individu en maatschappij uit te beelden in waarachtige vormen., 1968 - 1975

't Eikske Schaesberg. Het gaat om de realisatie van een groep van 56 patiowoningen aan het Kennedyplantsoen. 'T Eikske ligt in de huidige gemeente Landgraaf, maar eerst behoorde Schaesberg tot de gemeente Kerkrade. Bisscheroux noemt dit plan zelf 'wonen in het groen'. Hij streefde naar gelijkaardige projecten in het buitenland en werd er dus door geinspireerd. het gaat om een woonomgeving zonder verkeer, gesitueerd langs brede voetpaden. Dit project van intimiteit en geborgenheid is voor de tijd waarin het werd gerealiseerd zeker vernieuwend. , ca. 1968
Geografische tekening
507-1861 Dwarsprofielen en riolering patiowoningen 't Eikske Schaesberg, 23 december 1964, gewijzigd in 1966
Vervaardiger:
Bureau laurens Bisscheroux
Kleuring:
zwart-wit
Schaal:
1:200
Plaats van uitgave:
Heerlen
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
2. Inventaris
Gebouwen (2.1.)

Verfindustrie Eyck, Geleen. Gelegen aan de Rijksweg Noord in Geleen. Het gebouw onderscheidt zich van de omliggende bebouwing door het sobere en consequente materiaalgebruik en de volumeopbouw. Het plan is doelmatig en eenvoudig opgebouwd. De bedrijfdgedeeltes vormen een spel van eenvoudige, kubische volumes. Het gebouw wordt in tweeën gedeeld, in een industrie/ magazijn en een verkoopadministratie. Bij een verfhandel waar de nadruk ligt op het vervaardigen en het mengen van kleuren, zou men een uitbundig kleurgebruik verwachten, maar de kleurstelling is juist sober in wit- en grijstinten. De combinatie van eenvoud, materiaalkeuze en een vindingrijke constructie resulteert in een sober, functioneel gebouw. Het geeft duidelijk uiting van de structuralistische periode bij Bisscheroux. Verfindustrie Eyck zit nog steeds gevestigd in dit pand., 1970
Geografische tekening
507-1858 Presentatietekening bovenaanzicht gebouw verfindustrie Jac Eyck, ca. 1970
Vervaardiger:
Bureau Laurens Bisscheroux
Kleuring:
zwart-wit
Plaats van uitgave:
Heerlen
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
2. Inventaris
Gebouwen (2.1.)

AZM kantoorgebouw, Heerlen. Bisscheroux kreeg de opdracht om een nieuw, doelmatig gebouw te ontwerpen dat gemakkelijk uitgebreid kon worden, flexibel kon worden ingedeeld en een open en uitnodigend karakter had. Hij was vrij in materiaalkeuze en constructie. Het overvloedige gebruik van glas, de lichtval door de toeters, de ruime maatvoering en het kleur- en materiaalgebruik geven het gebouw uiteindelijk een open sfeer. De lichttoeters zijn zo op vorm gemaakt, dat bij iedere zonnestand de gewenste hoeveelheid licht naar binnen valt. Deze vervingen de gebruikelijke jaloezieën. Tegelijkertijd bleef het contact met de buitenwereld bestaan. Ook zijn alle installaties, zoals de lift en de verwarmingsketel, vanaf de buitenkant van het gebouw zichtbaar, zelfs alle bedradingen en pijpen. Binnenin zijn er geen vaste muren, maar tussenmuren die verplaatst kunnen worden. Door middel van kleurgebruik accentueert hij de functionaliteit van elementen. Zo gebruikt hij blauw voor constructie (zoals het staalskelet), geel voor de verkeerselementen zoals de trapleuningen, de lift en de brievenbus, groen voor de raamkozijnen, rood voor de verwarming en wit voor het licht. Hij wilde ook een harmonisch karakter creëren door de verhoudingen van lengte maal breedte maal hoogte in juiste proportie aan te brengen. Het gebouw stond aan de Akerstraat/ Putgraaf. Het nieuwe AZM kantoorgebouw (het eerste lag aan de voormalige Dr. Poelsstraat) werd officieel geopend op 15 september 1972 door het onthullen van de maquette van het nieuwe gebouw. Op deze dag werd ook de voorzitter van het bestuur van het AZM, Jan Martens, gehuldigd vanwege zijn robijnen jubileum als bestuurslid. De receptie ter ere van de opening, vond plaats in kasteel Hoensbroek. Na nog geen twintig jaar kwam het kantoorgebouw echter aan zijn einde. Vooral de polyester zonnekappen aan de gevel riepen uiteenlopende reacties op. Het gebouw kreeg vaak door de lichttoeters de bijnaam toetergebouw/ tietengebouw., 1972
Geografische tekening
507-1854 Bestektekening kelderplan en parkeergarage nieuwbouw AZM kantoorgebouw, 13 februari 1971, 21 april 1971
Vervaardiger:
Bureau Laurens Bisscheroux
Kleuring:
zwart-wit
Schaal:
1:50
Plaats van uitgave:
Heerlen