Uw zoekacties: Afbeeldingen

Afbeeldingen

Zoek in afbeeldingen

Archieven.nl bevat verschillende bronnen waarin afbeeldingen centraal staan. Zo kunt u bijvoorbeeld denken aan een Affiche, Bidprentje, Foto, Schilderij, Zegel e.d.. Op deze pagina worden afbeeldingen bijeengebracht, van diverse archiefdiensten, tot één beeldbank. In de beeldbank worden alleen beschrijvingen getoond met bestandskoppelingen. Oftewel: beschrijvingen van de soort foto die geen bestandskoppeling bevatten, worden uitgesloten in de beeldbank.

Zoek in afbeeldingen

Archieven.nl bevat verschillende bronnen waarin afbeeldingen centraal staan. Zo kunt u bijvoorbeeld denken aan een Affiche, Bidprentje, Foto, Schilderij, Zegel e.d.. Op deze pagina worden afbeeldingen bijeengebracht, van diverse archiefdiensten, tot één beeldbank. In de beeldbank worden alleen beschrijvingen getoond met bestandskoppelingen. Oftewel: beschrijvingen van de soort foto die geen bestandskoppeling bevatten, worden uitgesloten in de beeldbank.

In deze zoekfunctie wordt gezocht op afbeeldingen en worden bijbehorende bronnen gevonden, bijvoorbeeld het affiche. Aanklikken van de afbeelding levert de scan.

Voor de beeldbank zijn vier keuzes te maken in de wijze van weergave van de afbeeldingen. De standaardweergave is Kleine afbeeldingen. Verder zijn de Detail-,  Galerie- en Grote afbeeldingen-weergave ook te kiezen. Kleine afbeeldingen en Grote afbeeldingen zijn nieuwe weergaves, ontwikkeld voor de beeldbank. De Kleine afbeeldingen-weergave toont kleinere afbeeldingen dan de Grote afbeeldingen-weergave en toont daarmee dus meer afbeeldingen op een pagina.

Filter: GA Venlo x
beacon
198 afbeeldingen
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
2 Charters (chronologisch geordend)
Charter
185 1762 maart 5
Omvang:
1
Bekijk archieftoegang:
Organisatie: Gemeentearchief Venlo
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
2 Charters (chronologisch geordend)
Charter
118 1763 mei 25 - 1762 april 15
NB:
Horen bij de nrs. 113, 116-117, 119-121. Deze charters horen thuis in het archief van het Hof van Gelder te Venlo, alwaar veel materiaal zit betreffende de (onder curatele gestelde) boedel van Herman Keerres in de jaren 1765-1794 (zie ald. inv.nrs. 764, 769, 771, 773, 787, 853 en de procesnrs. 1333, 1407, 1464, 1472, 1491, 1554, 1565, 1566, 1643, 1644, 1647, 1649, 1651, 1654, 1655, 1657, 1664, 1665, 1716, 1846 en 1847). Een aantal processen betreffen zelfs het overleggen van archiefstukken (procesnrs. 1472, 1491, 1565 en 1664)! In deze processen zou eigenlijk nagekeken moeten worden welke dit precies zijn. Behalve de charters met de naam Keerres zouden dan wellicht nog meer charters uit deze verzameling toegewezen kunnen worden aan het Hof van Gelder te Venlo.
Omvang:
3,2 charters en een papieren akte
Bekijk archieftoegang:
Organisatie: Gemeentearchief Venlo
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
2 Charters (chronologisch geordend)
Charter
178 1763 september 27
Omvang:
1
Bekijk archieftoegang:
Organisatie: Gemeentearchief Venlo
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
2 Charters (chronologisch geordend)
Charter
119 1770 januari 24
NB:
Hoort bij de nrs. 113, 116-118 en 120-121. Zie ook evac.nr. 2588. Deze charters horen thuis in het archief van het Hof van Gelder te Venlo, alwaar veel materiaal zit betreffende de (onder curatele gestelde) boedel van Herman Keerres in de jaren 1765-1794 (zie ald. inv.nrs. 764, 769, 771, 773, 787, 853 en de procesnrs. 1333, 1407, 1464, 1472, 1491, 1554, 1565, 1566, 1643, 1644, 1647, 1649, 1651, 1654, 1655, 1657, 1664, 1665, 1716, 1846 en 1847). Een aantal processen betreffen zelfs het overleggen van archiefstukken (procesnrs. 1472, 1491, 1565 en 1664)! In deze processen zou eigenlijk nagekeken moeten worden welke dit precies zijn. Behalve de charters met de naam Keerres zouden dan wellicht nog meer charters uit deze verzameling toegewezen kunnen worden aan het Hof van Gelder te Venlo.
Omvang:
1
Bekijk archieftoegang:
Organisatie: Gemeentearchief Venlo
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
2 Charters (chronologisch geordend)
Charter
22 1771 maart 27
NB:
Blijkens dorsale aantekening werd dit kapitaal in 1793 afgelost aan de pastoor van Venlo en aan de prior van Venlo [= het Kruisherenklooster]. Mogelijk dat dit charter dus thuis hoort in het parochiearchief van Venlo of in voornoemd kloosterarchief.
Omvang:
1
Bekijk archieftoegang:
Organisatie: Gemeentearchief Venlo
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
2 Charters (chronologisch geordend)
Charter
120 1772 december 2
NB:
Hoort bij de nrs. 113, 116-119 en 121. Deze charters horen thuis in het archief van het Hof van Gelder te Venlo, alwaar veel materiaal zit betreffende de (onder curatele gestelde) boedel van Herman Keerres in de jaren 1765-1794 (zie ald. inv.nrs. 764, 769, 771, 773, 787, 853 en de procesnrs. 1333, 1407, 1464, 1472, 1491, 1554, 1565, 1566, 1643, 1644, 1647, 1649, 1651, 1654, 1655, 1657, 1664, 1665, 1716, 1846 en 1847). Een aantal processen betreffen zelfs het overleggen van archiefstukken (procesnrs. 1472, 1491, 1565 en 1664)! In deze processen zou eigenlijk nagekeken moeten worden welke dit precies zijn. Behalve de charters met de naam Keerres zouden dan wellicht nog meer charters uit deze verzameling toegewezen kunnen worden aan het Hof van Gelder te Venlo.
Omvang:
1
Bekijk archieftoegang:
Organisatie: Gemeentearchief Venlo
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
2 Charters (chronologisch geordend)
Charter
186 1774 maart 2
NB:
Dit charter is geheel vervaagd en iemand heeft later de tekst overgetrokken, echter op diverse plaatsen foutief. Daarom is bij het maken van het regest ook gebruik gemaakt van de inschrijving in het overdrachtsregister (evacuatienr. 2609 folio 108-108vs.) In dit register staat in de marge dat op 13 december 1776 H. Sax, als vruchtgebruiker, Jacobus Sax en Lucia Heijthuijsen als eigenaren, mede namens hun (schoon)zuster Maria Catharina sax verklaren dat voorn. Thyssen c.s. de 400 gl. aan hen heeft afgelost.

Omvang:
1
Bekijk archieftoegang:
Organisatie: Gemeentearchief Venlo
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
2 Charters (chronologisch geordend)
Charter
121 1775 maart 30
NB:
Hoort bij de nrs. 113 en 116-120. Deze charters horen thuis in het archief van het Hof van Gelder te Venlo, alwaar veel materiaal zit betreffende de (onder curatele gestelde) boedel van Herman Keerres in de jaren 1765-1794 (zie ald. inv.nrs. 764, 769, 771, 773, 787, 853 en de procesnrs. 1333, 1407, 1464, 1472, 1491, 1554, 1565, 1566, 1643, 1644, 1647, 1649, 1651, 1654, 1655, 1657, 1664, 1665, 1716, 1846 en 1847). Een aantal processen betreffen zelfs het overleggen van archiefstukken (procesnrs. 1472, 1491, 1565 en 1664)! In deze processen zou eigenlijk nagekeken moeten worden welke dit precies zijn. Behalve de charters met de naam Keerres zouden dan wellicht nog meer charters uit deze verzameling toegewezen kunnen worden aan het Hof van Gelder te Venlo.
Omvang:
1
Bekijk archieftoegang:
Organisatie: Gemeentearchief Venlo
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
2 Charters (chronologisch geordend)
Charter
179 1777 augustus 8
Omvang:
1
Bekijk archieftoegang:
Organisatie: Gemeentearchief Venlo
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
2 Charters (chronologisch geordend)
Charter
187 1779 maart 10
NB:
Hoort bij de nrs. 188-189.
Omvang:
1
Bekijk archieftoegang:
Organisatie: Gemeentearchief Venlo
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
2 Charters (chronologisch geordend)
Charter
188 1779 maart 10
NB:
Hoort bij de nrs. 187 en 189. Zie ook evac.nr. 2588.
Omvang:
1
Bekijk archieftoegang:
Organisatie: Gemeentearchief Venlo
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
2 Charters (chronologisch geordend)
Charter
141 1780 januari 12 - 1649 februari 1
NB:
Deze charters horen blijkens de dorsale aantekeningen thuis in het archief van Armen van Venlo!

Omvang:
4,1 charter met 3 transfixen
Bekijk archieftoegang:
Organisatie: Gemeentearchief Venlo
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
2 Charters (chronologisch geordend)
Charter
141 1780 januari 12 - 1649 februari 1
NB:
Deze charters horen blijkens de dorsale aantekeningen thuis in het archief van Armen van Venlo!

Omvang:
4,1 charter met 3 transfixen
Bekijk archieftoegang:
Organisatie: Gemeentearchief Venlo
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
2 Charters (chronologisch geordend)
141 1780 januari 12 - 1649 februari 1
Charter
141a 1780 januari 12
Omvang:
1
Bekijk archieftoegang:
Organisatie: Gemeentearchief Venlo
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
2 Charters (chronologisch geordend)
141 1780 januari 12 - 1649 februari 1
Charter
141b 1744 april 21
Omvang:
1
Bekijk archieftoegang:
Organisatie: Gemeentearchief Venlo
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
2 Charters (chronologisch geordend)
141 1780 januari 12 - 1649 februari 1
Charter
141c 1738 april 24
Omvang:
1
Bekijk archieftoegang:
Organisatie: Gemeentearchief Venlo
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
2 Charters (chronologisch geordend)
141 1780 januari 12 - 1649 februari 1
Charter
141d 1649 februari 1
Omvang:
1
Bekijk archieftoegang:
Organisatie: Gemeentearchief Venlo
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
2 Charters (chronologisch geordend)
Charter
23 1785 januari 26
NB:
Hoort bij inv.nr. 24. Blijkens dorsale aantekening op beide charters hoorden ze bij een proces uit de jaren 1787-1794, hetgeen bij controle van de gerechtsrol werd bevestigd. Op 19 december 1787 werd er namelijk te Venlo geprocedeerd tussen A. van Baerle en luitenant L. de Bassij inzake een schuld.

Omvang:
1
Bekijk archieftoegang:
Organisatie: Gemeentearchief Venlo
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
2 Charters (chronologisch geordend)
Charter
24 1785 februari 24
NB:
Hoort bij nr. 23. Blijkens dorsale aantekening op beide charters hoorden deze charters bij een proces uit de jaren 1787-1794, hetgeen bij controle van de rol bevestigd werd. Op 19 december 1787 werd er geprocedeerd tussen A. van Baerle en luitenant L. de Bassij inzake een schuld.
Omvang:
1
Bekijk archieftoegang:
Organisatie: Gemeentearchief Venlo
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
2 Charters (chronologisch geordend)
Charter
189 1786 april 1
NB:
Hoort bij de nrs. 187-188. Zie ook evac.nrs. 2588.
Omvang:
1
Bekijk archieftoegang:
Organisatie: Gemeentearchief Venlo
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
2 Charters (chronologisch geordend)
Charter
122 1791 oktober 5
NB:
Waarschijnlijk hoort dit charter thuis in het archief van R.K. Armen.
Omvang:
1
Bekijk archieftoegang:
Organisatie: Gemeentearchief Venlo
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
2 Charters (chronologisch geordend)
Charter
80 1595 juni 2
NB:
Dit charter hoort bij de nrs. 76 en 78.
Omvang:
1
Bekijk archieftoegang:
Organisatie: Gemeentearchief Venlo
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
2 Charters (chronologisch geordend)
Charter
83 1597 mei 19
Omvang:
1
Bekijk archieftoegang:
Organisatie: Gemeentearchief Venlo
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
2 Charters (chronologisch geordend)
Charter
111 1597 juli 25
Omvang:
1
Bekijk archieftoegang:
Organisatie: Gemeentearchief Venlo
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
2 Charters (chronologisch geordend)
Charter
81 1600 maart 10
Omvang:
1
Bekijk archieftoegang:
Organisatie: Gemeentearchief Venlo
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
2 Charters (chronologisch geordend)
Charter
82 1600 mei 9
Omvang:
1
Bekijk archieftoegang:
Organisatie: Gemeentearchief Venlo