Uw zoekacties: Dagboeken-NIOD

Dagboeken-NIOD ( NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies )

  • In het veld "auteur" zoekt u op naam van de dagboekauteur
  • In het veld "localisering" zoekt u naar de plaatsen waarover de dagboekauteurs schrijven.
  • In het veld "inhoud" zoekt u naar termen die voorkomen in de online-samenvattingen van de dagboeken.

Als u het veld "alle velden" invult, doorzoekt u het gehele bestand. U kunt de zoekresultaten beperken door in de velden achter "periode" specifieke jaartallen in te vullen.Een overzicht van alle dagboeken kunt u oproepen door hier te klikken.


Tijdens de bezettingsjaren vertrouwden honderden mensen hun alledaagse belevenissen toe aan het papier. Vanuit Londen riep Radio Oranje de Nederlandse bevolking op een dagboek bij te houden. Deze geschriften vormen een rijke historische bron omdat de gebeurtenissen en ervaringen uit de eerste hand opgetekend zijn. Het NIOD beschikt over ruim duizend dagboeken van onder meer huisvrouwen, burgemeesters, winkeliers, artsen, NSB'ers, Oostfrontstrijders, scholieren en gevangenen.

Meteen na haar oprichting begon het toenmalige Rijksbureau voor Oorlogsdocumentatie met het verzamelen van dagboeken. Vanaf december 1945 verzocht Lou de Jong in radio-uitzendingen om dagboeken ter beschikking te stellen. Het vergaren van deze egodocumenten was belangrijk omdat "de vaak onopzettelijk door tallozen bijgehouden dagboeken bij uitstek het nageslacht een juiste indruk geven van wat de gewone burger in de oorlogs- en bezettingsjaren beleefde". Daarnaast hebben de dagboeken grote waarde omdat zij een uitvoerig beeld geven van belangwekkende plaatselijke gebeurtenissen. Zo verwierf het RIOD honderden dagboeken die elk "voor het historisch onderzoek naar de jaren der Duitsche bezetting tot in de lengte van generaties van de grootste beteekenis zal zijn".

In 1949 werden de dagboeken geanalyseerd en beschreven, zodat "systematisch al datgene zou worden opgetekend wat voor de verdere wetenschappelijke arbeid [...] van belang zou kunnen zijn". De analyses bevatten informatie over de auteur, locatie, periode en inhoud van de betreffende dagboeken. Op 20 november 1954 verscheen een bloemlezing onder de titel "Dagboek-fragmenten 1940-1945". Een exemplaar hiervan bevindt zich in de studiezaal van het NIOD. De helft van de dagboekbeschrijvingen is gemaakt in de jaren vijftig en ademt de sfeer van de toen geldende maatschappelijke opvattingen. Sinds 10 jaar worden de dagboeken beschreven door Marian Ros.

De dagboeken zelf zijn in te zien in de studiezaal van het NIOD. Vanwege het vaak persoonlijke karakter van de dagboeken is de collectie beperkt openbaar. In de praktijk betekent dit dat de dagboeken pas gelezen kunnen worden na het tekenen van een verklaring waarin is vastgelegd hoe de bescherming van de privacy gewaarborgd moet worden.

beacon
643  dagboeken
sorteren op:
 
 
 
 
Inventaris
Dagboek
122 Zwitzer, H.L.
Auteur:
Zwitzer, H.L.
Vorm:
Dagboek (Getypt)
Omvang:
8 blz.
Periodisering:
15 januari 1945 tot 26 november 1945
Inhoud:
Bevat een brief van zijn moeder en een gedicht van zijn vader naar aanleiding van het bombardement op Rotterdam.
NB:
Bevat twee, door de auteur zelf, getypte afschriften uit het origineel. Embargo op het dagboek tot 2020. Voor de dagboekfragmenten geldt dit niet.
kampen:
Ambarawa 7 II 15 januari 1945 tot 26 november 1945
Ga naar dit stuk:
 
 
 
 
 
Inventaris
Dagboek
377 Zwiers, Jan Johannes
Auteur:
Zwiers, Jan Johannes
Vorm:
Dagboek (Handgeschreven)
Omvang:
79 blz.
Periodisering:
20-mei-1943 tot 19 maart 1944
NB:
Schenking via de Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesiƫ. Auteur is geinterviewd door deze Stichting onder nummer 1373
kampen:
Hidachi 22 mei 1943 tot 19 maart 1944
Ga naar dit stuk:
 
 
 
 
 
Inventaris
Dagboek
553 "Zwaluw" (Dijk-Koffieberg, J. van)
Auteur:
"Zwaluw" (Dijk-Koffieberg, J. van)
Titel:
Storm over de Lawoe; Eens draait de wind
Vorm:
Memoires (Getypt)
Omvang:
29, 31 pagina's blz.
Periodisering:
februari 1942 - augustus 1945
Periode van ontstaan:
1950
Inhoud:
Inhoud als inventarisnummer 552; in verhaalvorm verschenen in periodiek " Olie" , maart 1950 - december 1951)
NB:
echtgenote van N.J. van Dijk (nr. 548)
kampen:
Vrouwenkampen: Semarang: Lampersari vanaf 28 december 1942
 
 
 
 
 
Inventaris
Dagboek
190 Zuster Rosalinde
Auteur:
Zuster Rosalinde
Vorm:
Dagboek (Getypt)
Omvang:
138 blz.
Periodisering:
16 september 1942 tot 3 september 1945
Inhoud:
De schrijfster doet verslag van haar werkzaamheden en haar internering.
kampen:
Batavia-bk 1 maart 1942 tot 1 september 1943
Tjideng 29 september 1943 tot 11 september 1944
Kramat 11 september 1944 tot 25 augustus 1945
Ga naar dit stuk: