Uw zoekacties: Cramer, R.

Dagboeken-NIOD ( NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies )

  • In het veld "auteur" zoekt u op naam van de dagboekauteur
  • In het veld "localisering" zoekt u naar de plaatsen waarover de dagboekauteurs schrijven.
  • In het veld "inhoud" zoekt u naar termen die voorkomen in de online-samenvattingen van de dagboeken.

Als u het veld "alle velden" invult, doorzoekt u het gehele bestand. U kunt de zoekresultaten beperken door in de velden achter "periode" specifieke jaartallen in te vullen.Een overzicht van alle dagboeken kunt u oproepen door hier te klikken.


Tijdens de bezettingsjaren vertrouwden honderden mensen hun alledaagse belevenissen toe aan het papier. Vanuit Londen riep Radio Oranje de Nederlandse bevolking op een dagboek bij te houden. Deze geschriften vormen een rijke historische bron omdat de gebeurtenissen en ervaringen uit de eerste hand opgetekend zijn. Het NIOD beschikt over ruim duizend dagboeken van onder meer huisvrouwen, burgemeesters, winkeliers, artsen, NSB'ers, Oostfrontstrijders, scholieren en gevangenen.

Meteen na haar oprichting begon het toenmalige Rijksbureau voor Oorlogsdocumentatie met het verzamelen van dagboeken. Vanaf december 1945 verzocht Lou de Jong in radio-uitzendingen om dagboeken ter beschikking te stellen. Het vergaren van deze egodocumenten was belangrijk omdat "de vaak onopzettelijk door tallozen bijgehouden dagboeken bij uitstek het nageslacht een juiste indruk geven van wat de gewone burger in de oorlogs- en bezettingsjaren beleefde". Daarnaast hebben de dagboeken grote waarde omdat zij een uitvoerig beeld geven van belangwekkende plaatselijke gebeurtenissen. Zo verwierf het RIOD honderden dagboeken die elk "voor het historisch onderzoek naar de jaren der Duitsche bezetting tot in de lengte van generaties van de grootste beteekenis zal zijn".

In 1949 werden de dagboeken geanalyseerd en beschreven, zodat "systematisch al datgene zou worden opgetekend wat voor de verdere wetenschappelijke arbeid [...] van belang zou kunnen zijn". De analyses bevatten informatie over de auteur, locatie, periode en inhoud van de betreffende dagboeken. Op 20 november 1954 verscheen een bloemlezing onder de titel "Dagboek-fragmenten 1940-1945". Een exemplaar hiervan bevindt zich in de studiezaal van het NIOD. De helft van de dagboekbeschrijvingen is gemaakt in de jaren vijftig en ademt de sfeer van de toen geldende maatschappelijke opvattingen. Sinds 10 jaar worden de dagboeken beschreven door Marian Ros.

De dagboeken zelf zijn in te zien in de studiezaal van het NIOD. Vanwege het vaak persoonlijke karakter van de dagboeken is de collectie beperkt openbaar. In de praktijk betekent dit dat de dagboeken pas gelezen kunnen worden na het tekenen van een verklaring waarin is vastgelegd hoe de bescherming van de privacy gewaarborgd moet worden.

beacon
 
 
Inventaris
Dagboek
1903 Cramer, R.
Auteur:
Cramer, R.
Openbaarheid:
Volledig openbaar
Vorm:
Dagboek (cahier)
Omvang:
36 bladzijden
Periodisering:
17 mei 1940 - 29 maart 1941
Periode van ontstaan:
17 mei 1940 - 29 maart 1941
Localisering:
Den Haag
Taal:
Nederlands
Inhoud:
Dagboek van de bekende Nederlandse illustratrice en schrijfster Rie Cramer (1887-1977). In het eerste oorlogsjaar houdt Rie, dan gescheiden en woonachtig in Den Haag, een dagboek bij waar ze voornamelijk radioberichten in memoreert. Min of meer noodgedwongen trekt ze in bij het Haagse acteursechtpaar Dirk en Betsy Verbeek. Gedurende de gehele bezettingsperiode woont het drietal harmonieus samen. De aantekeningen uit 1940 en 1941 getuigen van een druk sociaal leven, met, onder de omstandigheden "een heele kring van verbroederde menschen, weldoend van stemming." In haar in 1966 verschenen autobiografische boek "Flitsen" schetst ze oorlogsherinneringen en beschrijft ze tevens de indertijd op het nippertje voorkomen ontdekking van haar schriftje, dat ze zelf agenda noemt. Naam en woonplaats komen er niet in voor, maar het handschrift en de beschreven gebeurtenissen met vrienden lijken gemakkelijk te kunnen aantonen dat het hier Rie Cramer betreft.
NB:
In haar in 1966 verschenen autobiografische boek ''Flitsen'', waarin oorlogsherinneringen worden geschetst, verwijst Rie Cramer naar dit schrift. "Flitsen'' (Leopold/cop. 1966) is te vinden in onze bibliotheek.
Datum beschrijving:
10 juni 2015
Ga naar dit stuk:

Doorzoek alle bestanden van dit stuk

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga