Uw zoekacties: Archiefvormers

Archiefvormers ( Waterschap Amstel, Gooi en Vecht )

Helptekst bij Archiefvormers

Wat zijn Archiefvormers?

Iedere organisatie legde bij het uitvoeren van haar taken informatie vast. Dat zijn bijvoorbeeld notulen van vergaderingen, correspondentie en projectdossiers. Deze informatie gezamenlijk is het archief van een organisatie. Zodoende worden de organisaties ook wel "archiefvormers" genoemd.

Wat staat er in dit overzicht?

In deze lijst staan de namen van organisaties die via diverse fusies zijn opgegaan in het huidige waterschap. Bij de beschrijvingen van de organisaties zijn links opgenomen naar de voorgangers en opvolgers, zodat deze fusiegeschiedenis inzichtelijk wordt.

Bij de beschrijving van een organisatie staat een link naar de beschrijving van het archief van die organisatie (of de plek waar die zal worden geplaatst.)

Hoe is dit overzicht tot stand gekomen?

De beschrijvingen worden stukje bij beetje uitgebreid met meer informatie over de organisatie, zoals de vestigingsplaats, een beschrijving van het geografische gebied en een korte omschrijving.

Om dit overzicht te maken is voor de Noord-Hollandse polders en waterschappen gebruik gemaakt van het uitvoerige overzicht van de provincie van de inliggende polders en hoogheemraadschappen. De eerste editie daarvan is uit 1864. Verder is er een serie jaarboeken van de provincie Noord-Holland, zodat per jaar kan worden vastgesteld welke besturen actief waren en wie er in het bestuur zaten. Voor Utrecht bestaat niet een soortgelijk uitvoerig overzicht, maar wel een Provinciale almanak. Deze geeft vanaf 1928 elk jaar details over de besturen van de waterschappen.

Hulp bij onderzoek

Wilt u meer uitleg over onderzoek in waterschapsarchieven klik dan op deze link
 

Filter: waterschapx
beacon
142 archiefvormers
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Archiefvormende instantie
Abcoude, Proosdij en Aasdom, 1816-1868
Datering:
1816-1868
Werkgebied op kaart:
deze link. (Als de link niet werkt, wilt u ons dat dan laten weten?)
Type vormer:
waterschap
Opvolger(s):
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Acht Stichtse polders en Rondeveense polders, 1674-1868
Datering:
1674-1868
Type vormer:
waterschap
Opvolger(s):
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Achttienhoven, 1644-1976
Datering:
1644-1976
Werkgebied op kaart:
Kaart met grenslijnen van opgeheven waterschappen van waterschap De Vecht. (Als de link niet werkt, wilt u ons dat dan laten weten?)
Vestigingsplaats:
Utrecht
Geografisch werkgebied:
Achttienhoven, Westbroek
Type vormer:
waterschap
Gerelateerde waterstaatswerken:
Onder andere: Gemaal Achttienhoven
Voorganger(s):
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Aetsveldse polder, 1873-1978
Datering:
1873-1978
Werkgebied op kaart:
Kaart uit 1898. (Als de link niet werkt, wilt u ons dat dan laten weten?)
Vestigingsplaats:
Weesp
Geografisch werkgebied:
Het gebied ten zuiden van Weesp en watergang het Smal Weesp, ten westen en noorden van de Vecht tot aan Nigtevecht, en ten oosten van het Gein.
Type vormer:
waterschap
Korte beschrijving:
De Aetsveldse Polder ging per 1979 op in Waterschap Drecht en Vecht. Het besluit daartoe werd in april 1979 bekrachtigd, en gold met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 1979. De polders die in Drecht en Vecht opgingen bestonden zodoende tot en met 31 december 1978. Vanwege de overgangsperiode kan het archief van de polder documenten bevatten van ná de formele opheffing.
Bronverwijzing:
De zeeweringen en waterschappen van Noord-Holland.
Zie vanaf pagina 319 in de versie uit 1936.
Voor de opheffing de inleiding van de archiefinventaris van Hilversumse Meent
Gerelateerde waterstaatswerken: