Uw zoekacties: Archiefvormers

Archiefvormers ( Waterschap Amstel, Gooi en Vecht )

Helptekst bij Archiefvormers

Wat zijn Archiefvormers?

Iedere organisatie legde bij het uitvoeren van haar taken informatie vast. Dat zijn bijvoorbeeld notulen van vergaderingen, correspondentie en projectdossiers. Deze informatie gezamenlijk is het archief van een organisatie. Zodoende worden de organisaties ook wel "archiefvormers" genoemd.

Wat staat er in dit overzicht?

In deze lijst staan de namen van organisaties die via diverse fusies zijn opgegaan in het huidige waterschap. Bij de beschrijvingen van de organisaties zijn links opgenomen naar de voorgangers en opvolgers, zodat deze fusiegeschiedenis inzichtelijk wordt.

Bij de beschrijving van een organisatie staat een link naar de beschrijving van het archief van die organisatie (of de plek waar die zal worden geplaatst.)

Hoe is dit overzicht tot stand gekomen?

De beschrijvingen worden stukje bij beetje uitgebreid met meer informatie over de organisatie, zoals de vestigingsplaats, een beschrijving van het geografische gebied en een korte omschrijving.

Om dit overzicht te maken is voor de Noord-Hollandse polders en waterschappen gebruik gemaakt van het uitvoerige overzicht van de provincie van de inliggende polders en hoogheemraadschappen. De eerste editie daarvan is uit 1864. Verder is er een serie jaarboeken van de provincie Noord-Holland, zodat per jaar kan worden vastgesteld welke besturen actief waren en wie er in het bestuur zaten. Voor Utrecht bestaat niet een soortgelijk uitvoerig overzicht, maar wel een Provinciale almanak. Deze geeft vanaf 1928 elk jaar details over de besturen van de waterschappen.

Hulp bij onderzoek

Wilt u meer uitleg over onderzoek in waterschapsarchieven klik dan op deze link
 

Filter: veenderijx
beacon
11 archiefvormers
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Archiefvormende instantie
Breukeleveen, veenderij, 1635-1960
Datering:
1635-1960
Type vormer:
veenderij
Opvolger(s):
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Gagelpolder, 1835-1973
Datering:
1835-1973
Alternatieve namen:
De Gagel, Veenderij Achttienhoven
Werkgebied op kaart:
Kaart met grenslijnen van opgeheven waterschappen van waterschap De Vecht. (Als de link niet werkt, wilt u ons dat dan laten weten?)
Geografisch werkgebied:
Ten noorden van Utrecht
Type vormer:
veenderij
Opvolger(s):
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Holendrechter- en Bullewijker veenpolders, Gecombineerde, 1802-1966
Datering:
1802-1966
Werkgebied op kaart:
Uitsnede uit de kaart door W.H. Hoekwater, 1901. (Als de link niet werkt, wilt u ons dat dan laten weten?)
Geografisch werkgebied:
Amsterdam Zuidoost
Type vormer:
veenderij
Bronverwijzing:
De zeeweringen en waterschappen van Noord-Holland.
Versie 1864.
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Loosdrecht en Loenderveen, veenderij, 1650-1960
Datering:
1650-1960
Type vormer:
veenderij