Uw zoekacties: Archiefvormers

Archiefvormers ( Waterschap Amstel, Gooi en Vecht )

Helptekst bij Archiefvormers

Wat zijn Archiefvormers?

Iedere organisatie legde bij het uitvoeren van haar taken informatie vast. Dat zijn bijvoorbeeld notulen van vergaderingen, correspondentie en projectdossiers. Deze informatie gezamenlijk is het archief van een organisatie. Zodoende worden de organisaties ook wel "archiefvormers" genoemd.

Wat staat er in dit overzicht?

In deze lijst staan de namen van organisaties die via diverse fusies zijn opgegaan in het huidige waterschap. Bij de beschrijvingen van de organisaties zijn links opgenomen naar de voorgangers en opvolgers, zodat deze fusiegeschiedenis inzichtelijk wordt.

Bij de beschrijving van een organisatie staat een link naar de beschrijving van het archief van die organisatie (of de plek waar die zal worden geplaatst.)

Hoe is dit overzicht tot stand gekomen?

De beschrijvingen worden stukje bij beetje uitgebreid met meer informatie over de organisatie, zoals de vestigingsplaats, een beschrijving van het geografische gebied en een korte omschrijving.

Om dit overzicht te maken is voor de Noord-Hollandse polders en waterschappen gebruik gemaakt van het uitvoerige overzicht van de provincie van de inliggende polders en hoogheemraadschappen. De eerste editie daarvan is uit 1864. Verder is er een serie jaarboeken van de provincie Noord-Holland, zodat per jaar kan worden vastgesteld welke besturen actief waren en wie er in het bestuur zaten. Voor Utrecht bestaat niet een soortgelijk uitvoerig overzicht, maar wel een Provinciale almanak. Deze geeft vanaf 1928 elk jaar details over de besturen van de waterschappen.

Hulp bij onderzoek

Wilt u meer uitleg over onderzoek in waterschapsarchieven klik dan op deze link
 

beacon
4 archiefvormers
sorteren op:
 
 
weergave:
 
 
Archiefvormende instantie
Amstel en Vecht, Hoogheemraadschap, 1991-1996
Datering:
1991-1996
Alternatieve namen:
HAV
Werkgebied op kaart:
Kaart uit 1992 met het hoogheemraadschap en de indeling in afdelingen. (Als de link niet werkt, wilt u ons dat dan laten weten?)
Vestigingsplaats:
Ouderkerk aan de Amstel
Geografisch werkgebied:
Het gebied van de fusiepartners Waterschap Drecht & Vecht, Waterschap De Proosdijlanden en Waterschap De Vecht. Inclusief de zeedijken van Amsterdam tot ten oosten van Muiden.
Type vormer:
hoogheemraadschap
Korte beschrijving:
Dit hoogheemraadschap ontstond per 1 januari 1991 uit een fusie van Hoogheemraadschap Amstelland, Waterschap Drecht en Vecht en Waterschap De Proosdijlanden. Per 1 januari 1992 ging Waterschap De Vecht ook op in het Hoogheemraadschap Amstel en Vecht (HAV). Het HAV bestond tot en met de oprichting van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht per 1997.
Bronverwijzing:
Weblink naar stamboom in PDF van waterschap AGV: Klik hier voor de afbeelding
Heraldisch wapen:
De Hoge Raad van Adel heeft een heraldisch wapen toegekend. Afbeelding in de databank voor overheidsheraldiek
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Amstelland, Hoogheemraadschap, 1525-1990
Datering:
1525-1990
Werkgebied op kaart:
Kaart van het Hoogheemraadschap van Amstelland uit 1898. (Als de link niet werkt, wilt u ons dat dan laten weten?)
Vestigingsplaats:
Amsterdam
Geografisch werkgebied:
Amstelland
Type vormer:
hoogheemraadschap
Korte beschrijving:
Het Hoogheemraadschap van Amstelland bestond van 1525 t/m 1990. Het was verantwoordelijk voor het boezembeheer. In 1970 werd het Hoogheemraadschap Zeeburg en Diemerdijk opgeheven en werden de taken van dat hoogheemraadschap toegevoegd aan dat van Amstelland. Zodoende werd het Hoogheemraadschap Amstelland ook de beheerder van de Diemerdijk. (De dijk van Amsterdam naar Muiden). In 1991 werd Amstelland onderdeel van het toen opgerichte Hoogheemraadschap Amstel en Vecht.

Voor een uitgebreidere beschrijving van het Hoogheemraadschap Amstelland zie de archieftoegang(en).
Bronverwijzing:
De zeeweringen en waterschappen van Noord-Holland, 1864. Zie scans van teksten onder Amstelland. Ook versie 1936.Utrecht jaarboek 1953 en Utrecht deel Beusekom 1887
Heraldisch wapen:
De Hoge Raad van Adel heeft een heraldisch wapen toegekend. Afbeelding in de databank voor overheidsheraldiek
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Zeeburg en Diemerdijk, Hoogheemraadschap, 1423-1970
Datering:
1423-1970
Werkgebied op kaart:
Een kaart uit 1912 van het toenmalige hoogheemraadschap. (Als de link niet werkt, wilt u ons dat dan laten weten?)
Vestigingsplaats:
Diemen, Amsterdam
Geografisch werkgebied:
De zeedijk van Amsterdam naar Muiden en het achterliggende gebied tot Maarssen
Type vormer:
hoogheemraadschap
Korte beschrijving:
Het hoogheemraadschap van Zeebrug en Diemerdijk bestond van 1423 tot 1970 toen het opging in het Hoogheemraadschap van Amstelland.
Bronverwijzing:
De inleiding van de archiefienventaris.
De zeeweringen en waterschappen van Noord-Holland. Versie uit 1864. Versie uit 1936.
Voor een uitgebreider boek over dit hoogheemraadschap zie: "Dijk onder spanning" door Alfons Fransen
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Zeedijk beoosten Muiden, Hoogheemraadschap, 1678-1990
Datering:
1678-1990
Werkgebied op kaart:
Vestigingsplaats:
Muiden
Geografisch werkgebied:
De zeedijk beoosten Muiden en het bijbehorende achterland
Type vormer:
hoogheemraadschap
Korte beschrijving:
Bij resolutie van de Staten van Holland van 7 mei 1678 werd het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap Zeedijk beoosten Muiden ingesteld. De functie van dijkgraaf werd verbonden aan het ambt van baljuw van Gooiland en drost van Muiden. Vier hoogheemraden werden benoemd op voordracht van de besturen van Amsterdam, Muiden, Naarden en Weesperkarspel. De dijkgraaf en deze vier hoogheemraden kozen op hun beurt drie andere hoogheemraden uit de steden Muiden, Naarden en Weesp, mits er geschikte kandidaten waren. Was dit niet zo, dan konden ingelanden verkozen worden.
Bronverwijzing:
De inleiding van de archiefinventaris.
De zeeweringen en waterschappen van Noord-Holland:
Versie uit 1864
Versie uit 1936.
Gerelateerde waterstaatswerken:
Onder andere: Zeedijk beoosten Muiden