Uw zoekacties: Archiefvormers

Archiefvormers ( Waterschap Amstel, Gooi en Vecht )

Helptekst bij Archiefvormers

Wat zijn Archiefvormers?

Iedere organisatie legde bij het uitvoeren van haar taken informatie vast. Dat zijn bijvoorbeeld notulen van vergaderingen, correspondentie en projectdossiers. Deze informatie gezamenlijk is het archief van een organisatie. Zodoende worden de organisaties ook wel "archiefvormers" genoemd.

Wat staat er in dit overzicht?

In deze lijst staan de namen van organisaties die via diverse fusies zijn opgegaan in het huidige waterschap. Bij de beschrijvingen van de organisaties zijn links opgenomen naar de voorgangers en opvolgers, zodat deze fusiegeschiedenis inzichtelijk wordt.

Bij de beschrijving van een organisatie staat een link naar de beschrijving van het archief van die organisatie (of de plek waar die zal worden geplaatst.)

Hoe is dit overzicht tot stand gekomen?

De beschrijvingen worden stukje bij beetje uitgebreid met meer informatie over de organisatie, zoals de vestigingsplaats, een beschrijving van het geografische gebied en een korte omschrijving.

Om dit overzicht te maken is voor de Noord-Hollandse polders en waterschappen gebruik gemaakt van het uitvoerige overzicht van de provincie van de inliggende polders en hoogheemraadschappen. De eerste editie daarvan is uit 1864. Verder is er een serie jaarboeken van de provincie Noord-Holland, zodat per jaar kan worden vastgesteld welke besturen actief waren en wie er in het bestuur zaten. Voor Utrecht bestaat niet een soortgelijk uitvoerig overzicht, maar wel een Provinciale almanak. Deze geeft vanaf 1928 elk jaar details over de besturen van de waterschappen.

Hulp bij onderzoek

Wilt u meer uitleg over onderzoek in waterschapsarchieven klik dan op deze link
 

Filter: Uithoornx
beacon
5 archiefvormers
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Archiefvormende instantie
Kalslagerpolder, ca. 18e-eeuw 1974
Datering:
ca. 18e-eeuw 1974
Werkgebied op kaart:
kaart van de omgeving van de Legmeerplassen. (Als de link niet werkt, wilt u ons dat dan laten weten?)
Vestigingsplaats:
Uithoorn
Geografisch werkgebied:
Uithoorn, Aalsmeer, Leimuiden
Type vormer:
waterschap
Korte beschrijving:
In archieven buiten het waterschap is er al in de 18e eeuw sprake van een Kalslagerpolder. Het precieze beginjaar is momenteel bij ons niet bekend.
Bronverwijzing:
De zeeweringen en waterschappen van Noord-Holland.
Versie van 1864, vanaf p. 104
Versie van 1936.
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Thamerbinnenpolder, 1792-1970
Datering:
1792-1970
Werkgebied op kaart:
Ten zuidoosten van de Noorder Legmeerpolder op de kaart van 1936, diginummer 020288. (Als de link niet werkt, wilt u ons dat dan laten weten?)
Vestigingsplaats:
Uithoorn
Geografisch werkgebied:
Uithoorn
Type vormer:
waterschap
Korte beschrijving:
In 1792 werd een octrooi verleend tot de vervening en wederdroogmaking van de polder. Dit proces was in 1851 afgerond.
In 1970 ging de Thamerbinnenpolder met de Noorder Legmeerpolder samen verder als "Noorder Legmeer- en Thamerpolder".
Voorafgaand aan 1792 zijn er documenten bekend waarin de "polder van thamen" is genoemd. Nader onderzoek naar de geschiedenis daarvan is nog wenselijk ter aanvulling van deze beschrijving. Vooralsnog wordt uitgegaan van een startjaar van 1792.

Een deel van het archief van de Thamerbinnenpolder is bij het Noord-Hollands Archief in Haarlem
Bronverwijzing:
De zeeweringen en waterschappen van Noord-Holland.
Versie uit 1864.
Versie uit 1936.
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Uithoornse en Kalslagerpolder, 1974-1978
Datering:
1974-1978
Vestigingsplaats:
Uithoorn
Geografisch werkgebied:
Uithoorn Aalsmeer Leimuiden
Type vormer:
waterschap
Korte beschrijving:
De Uithoornse en Kalslagerpolder ging per 1979 op in Waterschap Drecht en Vecht. Het besluit daartoe werd in april 1979 bekrachtigd, en gold met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 1979. De polders die in Drecht en Vecht opgingen bestonden zodoende tot en met 31 december 1978. Vanwege de overgangsperiode kan het archief van de polder documenten bevatten van ná de formele opheffing.
Bronverwijzing:
Voor de opheffing: de inleiding van het archiefinventaris van Hilversumse Meent
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Uithoornsepolder, ca. 18e eeuw -1974
Datering:
ca. 18e eeuw -1974
Werkgebied op kaart:
kaart van de omgeving van de Legmeerplassen. (Als de link niet werkt, wilt u ons dat dan laten weten?)
Vestigingsplaats:
Uithoorn
Geografisch werkgebied:
Uithoorn, Aalsmeer, Leimuiden
Type vormer:
waterschap
Korte beschrijving:
Op basis van het archief is een beginjaar niet met zekerheid vast te stellen, naar verwachting is dit in de 18e eeuw geweest.
Bronverwijzing:
De zeeweringen en waterschappen van Noord-Holland.
Versie van 1864, vanaf p. 104
Versie van 1936.
Gerelateerde waterstaatswerken: