Uw zoekacties: Archiefvormers

Archiefvormers ( Waterschap Amstel, Gooi en Vecht )

Terug naar "zoek in alles" / het beginscherm.

Wat zijn Archiefvormers?

Iedere organisatie legde bij het uitvoeren van haar taken informatie vast. Dat zijn bijvoorbeeld notulen van vergaderingen, correspondentie en projectdossiers. Deze informatie gezamenlijk is het archief van een organisatie. Zodoende worden de organisaties ook wel "archiefvormers" genoemd.

Wat staat er in dit overzicht?

In deze lijst staan de namen van organisaties die via diverse fusies zijn opgegaan in het huidige waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Bij de beschrijvingen van de organisaties zijn links opgenomen naar de voorgangers en opvolgers, zodat deze fusiegeschiedenis inzichtelijk wordt. Verder is er een link naar de beschrijving van het archief van die organisatie.

Bij sommige organisaties is ook een summiere beschrijving van de geschiedenis vermeld.

Hulp bij onderzoek

Wilt u meer uitleg over onderzoek in waterschapsarchieven? Lees dan de onderzoeksgidsen.
 

Filter: Naardenx
beacon
1 archiefvormers
sorteren op:
 
 
weergave:
 
 
Archiefvormende instantie
Buitendijken tussen Naarden en Muiderberg, 1815-1978
Datering:
1815-1978
Werkgebied op kaart:
Uitsnede van de kaart uit Zeeweringen en waterschappen van Noord-Holland, diginummer 020749. (Als de link niet werkt, wilt u ons dat dan laten weten?)
Vestigingsplaats:
Naarden
Geografisch werkgebied:
Tussen Muiderberg en Naarden, gelegen aan het IJsselmeer
Type vormer:
waterschap
Korte beschrijving:
Deze organisatie ging per 1979 op in Waterschap Drecht en Vecht. Het besluit daartoe werd in april 1979 bekrachtigd, en gold met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 1979. De polders die in Drecht en Vecht opgingen bestonden zodoende tot en met 31 december 1978. Vanwege de overgangsperiode kan het archief van de polder documenten bevatten van nĂ¡ de formele opheffing.
Bronverwijzing:
De zeeweringen en waterschappen van Noord-Holland. Zie scans van teksten onder Amstelland.
Voor de opheffing ook de inleiding van de archiefinventaris van Hilversumse Meent
Toelichting bij 'zie ook':
Bij de beschrijving van een archiefvormer staat soms een lijst met het kopje 'zie ook'. Deze lijst bestaat uit klikbare links naar beschrijvingen van waterstaatswerken (gemalen, sluizen, et cetera). De links zien er als volgt uit: ASSETS: - code - naam.