Uw zoekacties: Archiefvormers

Archiefvormers ( Waterschap Amstel, Gooi en Vecht )

Helptekst bij Archiefvormers

Wat zijn Archiefvormers?

Iedere organisatie legde bij het uitvoeren van haar taken informatie vast. Dat zijn bijvoorbeeld notulen van vergaderingen, correspondentie en projectdossiers. Deze informatie gezamenlijk is het archief van een organisatie. Zodoende worden de organisaties ook wel "archiefvormers" genoemd.

Wat staat er in dit overzicht?

In deze lijst staan de namen van organisaties die via diverse fusies zijn opgegaan in het huidige waterschap. Bij de beschrijvingen van de organisaties zijn links opgenomen naar de voorgangers en opvolgers, zodat deze fusiegeschiedenis inzichtelijk wordt.

Bij de beschrijving van een organisatie staat een link naar de beschrijving van het archief van die organisatie (of de plek waar die zal worden geplaatst.)

Hoe is dit overzicht tot stand gekomen?

De beschrijvingen worden stukje bij beetje uitgebreid met meer informatie over de organisatie, zoals de vestigingsplaats, een beschrijving van het geografische gebied en een korte omschrijving.

Om dit overzicht te maken is voor de Noord-Hollandse polders en waterschappen gebruik gemaakt van het uitvoerige overzicht van de provincie van de inliggende polders en hoogheemraadschappen. De eerste editie daarvan is uit 1864. Verder is er een serie jaarboeken van de provincie Noord-Holland, zodat per jaar kan worden vastgesteld welke besturen actief waren en wie er in het bestuur zaten. Voor Utrecht bestaat niet een soortgelijk uitvoerig overzicht, maar wel een Provinciale almanak. Deze geeft vanaf 1928 elk jaar details over de besturen van de waterschappen.

Hulp bij onderzoek

Wilt u meer uitleg over onderzoek in waterschapsarchieven klik dan op deze link
 

Filter: Amsterdamx
beacon
1 archiefvormers
sorteren op:
 
 
weergave:
 
 
Archiefvormende instantie
Amstelland, Hoogheemraadschap, 1525-1990
Datering:
1525-1990
Werkgebied op kaart:
Kaart van het Hoogheemraadschap van Amstelland uit 1898. (Als de link niet werkt, wilt u ons dat dan laten weten?)
Vestigingsplaats:
Amsterdam
Geografisch werkgebied:
Amstelland
Type vormer:
hoogheemraadschap
Korte beschrijving:
Het Hoogheemraadschap van Amstelland bestond van 1525 t/m 1990. Het was verantwoordelijk voor het boezembeheer. In 1970 werd het Hoogheemraadschap Zeeburg en Diemerdijk opgeheven en werden de taken van dat hoogheemraadschap toegevoegd aan dat van Amstelland. Zodoende werd het Hoogheemraadschap Amstelland ook de beheerder van de Diemerdijk. (De dijk van Amsterdam naar Muiden). In 1991 werd Amstelland onderdeel van het toen opgerichte Hoogheemraadschap Amstel en Vecht.

Voor een uitgebreidere beschrijving van het Hoogheemraadschap Amstelland zie de archieftoegang(en).
Bronverwijzing:
De zeeweringen en waterschappen van Noord-Holland, 1864. Zie scans van teksten onder Amstelland. Ook versie 1936.Utrecht jaarboek 1953 en Utrecht deel Beusekom 1887
Heraldisch wapen:
De Hoge Raad van Adel heeft een heraldisch wapen toegekend. Afbeelding in de databank voor overheidsheraldiek