Uw zoekacties: Archiefvormers

Archiefvormers ( Waterschap Amstel, Gooi en Vecht )

Terug naar "zoek in alles" / het beginscherm.

Wat zijn Archiefvormers?

Iedere organisatie legde bij het uitvoeren van haar taken informatie vast. Dat zijn bijvoorbeeld notulen van vergaderingen, correspondentie en projectdossiers. Deze informatie gezamenlijk is het archief van een organisatie. Zodoende worden de organisaties ook wel "archiefvormers" genoemd.

Wat staat er in dit overzicht?

In deze lijst staan de namen van organisaties die via diverse fusies zijn opgegaan in het huidige waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Bij de beschrijvingen van de organisaties zijn links opgenomen naar de voorgangers en opvolgers, zodat deze fusiegeschiedenis inzichtelijk wordt. Verder is er een link naar de beschrijving van het archief van die organisatie.

Bij sommige organisaties is ook een summiere beschrijving van de geschiedenis vermeld.

Hulp bij onderzoek

Wilt u meer uitleg over onderzoek in waterschapsarchieven? Lees dan de onderzoeksgidsen.
 

beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Holland, Sticht en Voorburg, 1873-1976
Datering:
1873-1976
Type organisatie:
waterschap
Korte beschrijving:
Bij de opheffing van dit waterschap ging het gebied ten westen van het Amsterdam Rijnkanaal deel uitmaken van De Proosdijlanden, het gedeelte ten oosten van het Amsterdam Rijnkanaal werd onderdeel van Waterschap De Vecht
Vestigingsplaats:
Loenen
Geografisch werkgebied:
Ten westen van de Vecht, aan weerszijden van het Merwedekanaal / Amsterdam-Rijnkanaal, met Vreeland in het Noorden, en Nieuwersluis aan de zuidkant
Werkgebied op kaart:
kaart uit 1940, met daarop kadastrale secties en percelen. (Als de link niet werkt, wilt u ons dat dan laten weten?)
Toelichting bij 'zie ook':
Bij de beschrijving van een archiefvormer staat soms een lijst met het kopje 'zie ook'. Deze lijst bestaat uit klikbare links naar beschrijvingen van waterstaatswerken (gemalen, sluizen, et cetera). De links zien er als volgt uit: ASSETS: - code - naam. (Mocht de link niet goed werken, wilt u ons dat dan laten weten?)