Uw zoekacties: Archiefvormers

Archiefvormers ( Waterschap Amstel, Gooi en Vecht )

Terug naar "zoek in alles" / het beginscherm.

Wat zijn Archiefvormers?

Iedere organisatie legde bij het uitvoeren van haar taken informatie vast. Dat zijn bijvoorbeeld notulen van vergaderingen, correspondentie en projectdossiers. Deze informatie gezamenlijk is het archief van een organisatie. Zodoende worden de organisaties ook wel "archiefvormers" genoemd.

Wat staat er in dit overzicht?

In deze lijst staan de namen van organisaties die via diverse fusies zijn opgegaan in het huidige waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Bij de beschrijvingen van de organisaties zijn links opgenomen naar de voorgangers en opvolgers, zodat deze fusiegeschiedenis inzichtelijk wordt. Verder is er een link naar de beschrijving van het archief van die organisatie.

Bij sommige organisaties is ook een summiere beschrijving van de geschiedenis vermeld.

Hulp bij onderzoek

Wilt u meer uitleg over onderzoek in waterschapsarchieven? Lees dan de onderzoeksgidsen.
 

beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Ronde Veenen, 1868-1924
Datering:
1868-1924
Type organisatie:
waterschap
Korte beschrijving:
In het gebied van de Ronde Veenen hebben meerdere polders bestaan en zijn grote gebieden verveend. De verveende gebieden zijn later weer drooggemalen, met een andere geografie dan de eerdere polders. De plannen hiervoor werden waarschijnlijk omstreeks 1780 gemaakt.
Wat de reikwijdte van ieder van die organisaties was (geografisch en qua takenpakket) is nog iets dat nader beschreven moet worden. Begin- en eindjaren van de organisaties zijn vooralsnog een indicatie.
Vestigingsplaats:
Mijdrecht
Geografisch werkgebied:
Mijdrecht Wilnis Abcoude Vinkeveen Waverveen
Bronverwijzing:
Zie Memorie van toelichting op ontwerp-reglement 1862 o.a. voor de gebiedsindeling, en voor een algemene beschrijving van het gebied en de droogmakingen: deze geschiedschrijving
Toelichting bij 'zie ook':
Bij de beschrijving van een archiefvormer staat soms een lijst met het kopje 'zie ook'. Deze lijst bestaat uit klikbare links naar beschrijvingen van waterstaatswerken (gemalen, sluizen, et cetera). De links zien er als volgt uit: ASSETS: - code - naam. (Mocht de link niet goed werken, wilt u ons dat dan laten weten?)