Uw zoekacties: Archiefvormers

Archiefvormers ( Waterschap Amstel, Gooi en Vecht )

Terug naar "zoek in alles" / het beginscherm.

Wat zijn Archiefvormers?

Iedere organisatie legde bij het uitvoeren van haar taken informatie vast. Dat zijn bijvoorbeeld notulen van vergaderingen, correspondentie en projectdossiers. Deze informatie gezamenlijk is het archief van een organisatie. Zodoende worden de organisaties ook wel "archiefvormers" genoemd.

Wat staat er in dit overzicht?

In deze lijst staan de namen van organisaties die via diverse fusies zijn opgegaan in het huidige waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Bij de beschrijvingen van de organisaties zijn links opgenomen naar de voorgangers en opvolgers, zodat deze fusiegeschiedenis inzichtelijk wordt. Verder is er een link naar de beschrijving van het archief van die organisatie.

Bij sommige organisaties is ook een summiere beschrijving van de geschiedenis vermeld.

Hulp bij onderzoek

Wilt u meer uitleg over onderzoek in waterschapsarchieven? Lees dan de onderzoeksgidsen.
 

beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Proosdijlanden, waterschap , 1976-1990
Datering:
1976-1990
Type organisatie:
waterschap
Korte beschrijving:
Dit is een fusiewaterschap in de provincie Utrecht, ontstaan uit een fusie van meerdere waterschappen of polders in dat gebied. Dat proces werd ook wel "polderconcentratie" genoemd. Per 1 januari 1991 fuseerde De Proosdijlanden met Waterschap Drecht en Vecht en Hoogheemraadschap van Amstelland tot het Hoogheemraadschap Amstel en Vecht. Waterschap De Vecht werd daar per 1992 aan toegevoegd.
Vestigingsplaats:
Mijdrecht
Geografisch werkgebied:
Het noordwesten van provincie Utrecht, ten westen van het Amsterdam-Rijnkanaal.
Werkgebied op kaart:
Kaart van 1976 van het waterschap Proosdijlanden zonder namen van de inliggende polders. (Als de link niet werkt, wilt u ons dat dan laten weten?)
Heraldisch wapen:
De Hoge Raad van Adel heeft een heraldisch wapen toegekend. Afbeelding in de databank voor overheidsheraldiek
Toelichting bij 'zie ook':
Bij de beschrijving van een archiefvormer staat soms een lijst met het kopje 'zie ook'. Deze lijst bestaat uit klikbare links naar beschrijvingen van waterstaatswerken (gemalen, sluizen, et cetera). De links zien er als volgt uit: ASSETS: - code - naam. (Mocht de link niet goed werken, wilt u ons dat dan laten weten?)
Archieftoegang(en):