Uw zoekacties: Archiefvormers

Archiefvormers ( Waterschap Amstel, Gooi en Vecht )

Terug naar "zoek in alles" / het beginscherm.

Wat zijn Archiefvormers?

Iedere organisatie legde bij het uitvoeren van haar taken informatie vast. Dat zijn bijvoorbeeld notulen van vergaderingen, correspondentie en projectdossiers. Deze informatie gezamenlijk is het archief van een organisatie. Zodoende worden de organisaties ook wel "archiefvormers" genoemd.

Wat staat er in dit overzicht?

In deze lijst staan de namen van organisaties die via diverse fusies zijn opgegaan in het huidige waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Bij de beschrijvingen van de organisaties zijn links opgenomen naar de voorgangers en opvolgers, zodat deze fusiegeschiedenis inzichtelijk wordt. Verder is er een link naar de beschrijving van het archief van die organisatie.

Bij sommige organisaties is ook een summiere beschrijving van de geschiedenis vermeld.

Hulp bij onderzoek

Wilt u meer uitleg over onderzoek in waterschapsarchieven? Lees dan de onderzoeksgidsen.
 

beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Amstel Gooi en Vecht, waterschap, 1997-heden
Datering:
1997-heden
Type organisatie:
waterschap
Korte beschrijving:
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is een bestaand waterschap. Het is in 1997 opgericht als "Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht". Sinds eind 2016 is de naam gewijzigd in "Waterschap Amstel, Gooi en Vecht". Voor actuele informatie zie de website: www.agv.nl.
Samen met gemeente Amsterdam heeft dit waterschap een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie. Deze is tegelijkertijd met AGV opgericht en heette oorspronkelijk de Dienst Waterbeheer en Riolering. Deze dienst omvatte de waterschapstaken van AGV, en de rioleringstaken van Amsterdam (voormalige dienst RWA). Toen in 2006 de Amsterdamse drinkwatertaak werd toegevoegd, is de naam van de uitvoeringsorganisatie veranderd in Waternet.
Vanaf 1997 was Hilversum de vestigingsplaats. Vanaf 2005 werd dit Amsterdam.
Er zijn nog geen archieven overgebracht naar de archiefbewaarplaats.
Vestigingsplaats:
Hilversum, Amsterdam (vanaf 2005)
Geografisch werkgebied:
Het zuidoosten van provincie Noord-Holland en het noordwesten van provincie Utrecht. Het zuidoostelijke puntje van het werkgebied ligt in provincie Zuid-Holland
Werkgebied op kaart:
Kaart op de website van waterschap AGV. (Als de link niet werkt, wilt u ons dat dan laten weten?)
Heraldisch wapen:
De Hoge Raad van Adel heeft een heraldisch wapen toegekend. Afbeelding in de databank voor overheidsheraldiek
Bronverwijzing:
Weblink naar stamboom in PDF van waterschap AGV: Klik hier voor de afbeelding
Toelichting bij 'zie ook':
Bij de beschrijving van een archiefvormer staat soms een lijst met het kopje 'zie ook'. Deze lijst bestaat uit klikbare links naar beschrijvingen van waterstaatswerken (gemalen, sluizen, et cetera). De links zien er als volgt uit: ASSETS: - code - naam. (Mocht de link niet goed werken, wilt u ons dat dan laten weten?)