Uw zoekacties: -
titel ( Regioarchief Sittard-Geleen )

In deze index doorzoekt u bestanden van archiefstukken die door middel van OCR technieken of het toevoegen van transcripties inhoudelijk doorzoekbaar zijn gemaakt.

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
55 1573 februari 8
Datumregel charter:
Anno dusent vyff hondert dry ind seventzich den achten daich hardtmaent
Omschrijving M. Jansen:
Wyncken Vederwysch, stadhouder van den hof te Doenrade voor jonkheer Steven van Lieck (2), en Geyll Proisten en Meys Breiters, laten van denzelfden hof, verklaren, dat Mees Vaessen van Doenrade, 'sytzende in synen eelichen stoell' met Metgen, voor hen bekend heeft verkocht te hebben aan de kerk te Hillensberg, eene op Sint-Andriesdag vervallende rente van een halven Filipsgulden, voor negen dergelijke gulden, aan hem betaald door den kerkmeester Geil Hensgens van Hillensberg. Tot onderpand stelt hij eene weide, groot omtrent tachtig roeden, gelegen te Doenrade naast de straat naar Sittard en 'Clais Hubben'. Daar stadhouder en laten geen eigen zegel hebben, zoo hebben zij 'nar alder gewoenheyt' jonkheer Steven verzocht zijn zegel aan de akte te hangen, waaraan door dezen is voldaan. (2) In de genealogie der familie van Brembt vinden wij twee 'Stefaan van Brembt' bijgenaamd 'Lieck', de eene te Doenrade, gehuwd met Agnes van Zwembruggen, de andere met Sophia Clutz te 'Brunsheim'. De eerste zal hier bedoeld worden. (verg. Fahne, 'Die Dynasten, Freiherren und jetzigen Grafen von Bocholtz I i bl. 207.)
Omschrijving J.M. van de Venne:
Akte voor stadhouder en laten van den hof Doenrade van Steven van Leeck, waarbij Mees Vaessen van Doenrade aan de kerk te Hillensberg eene jaarrente van 0,5 Philijns goudgulden verkoopt tegen eene hoofdsom van 9 gelijke gulden. Onuitgereikte grosse (?).
Inventarisnummer M. Jansen:
I, 320
Inventarisnummer J.M. van de Venne:
608
Zegels:
Zegel gedeeltelijk gebroken. 'Van Lieck' voert vier dwarsbalken en op den helm eene vlucht, waartusschen de balken herhaald (1). (1) Volgens Fahne, 'Geschichte der K├Âlnischen, J├╝lischen und Bergischen Geschlechter' I bl. 50, zou de familie van Brembt, genaamd Lieck, vijf dwarsbalken voeren; volgens de teekening, die hij echter van hun wapen geeft, hebben zij evenals in ons zegel slechts vier faassen.
Materiaal:
Perkament
Taal:
Duits
Ga naar dit stuk:
Volgnummer:
1 van 2