Uw zoekacties: Bestanden
Bestanden

In deze index doorzoekt u bestanden van archiefstukken die door middel van OCR technieken of het toevoegen van transcripties inhoudelijk doorzoekbaar zijn gemaakt.

beacon
64.314  bestanden
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
465 1726
Omschrijving:
Akte, waarbij het stadsbestuur het van Wilhelmina Deelen opgenomen kapitaal van 7000 rijksdaalder ter aflossing van gemaakte schulden evenals de jaarlijkse rente van 280 daalder verdeelt onder de 4 kinderen van wijlen Wilhelmina Deelen. Regest nr. 55
Notabene:
2 exemplaren. Op een der charters bevindt zich een door de echtelieden Jan Ooms en Margaretha Deelen ondertekende verklaring van 21 mei 1737, waarin zijn hun aandeel in voornoemd kapitaal verkopen aan de paters Dominikanen
Ga naar dit stuk:
Volgnummer:
1 van 7
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
465 1726
Omschrijving:
Akte, waarbij het stadsbestuur het van Wilhelmina Deelen opgenomen kapitaal van 7000 rijksdaalder ter aflossing van gemaakte schulden evenals de jaarlijkse rente van 280 daalder verdeelt onder de 4 kinderen van wijlen Wilhelmina Deelen. Regest nr. 55
Notabene:
2 exemplaren. Op een der charters bevindt zich een door de echtelieden Jan Ooms en Margaretha Deelen ondertekende verklaring van 21 mei 1737, waarin zijn hun aandeel in voornoemd kapitaal verkopen aan de paters Dominikanen
Ga naar dit stuk:
Volgnummer:
3 van 7
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
465 1726
Omschrijving:
Akte, waarbij het stadsbestuur het van Wilhelmina Deelen opgenomen kapitaal van 7000 rijksdaalder ter aflossing van gemaakte schulden evenals de jaarlijkse rente van 280 daalder verdeelt onder de 4 kinderen van wijlen Wilhelmina Deelen. Regest nr. 55
Notabene:
2 exemplaren. Op een der charters bevindt zich een door de echtelieden Jan Ooms en Margaretha Deelen ondertekende verklaring van 21 mei 1737, waarin zijn hun aandeel in voornoemd kapitaal verkopen aan de paters Dominikanen
Ga naar dit stuk:
Volgnummer:
6 van 7
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
444 1683
Omschrijving:
Akte, waarbij het stadsbestuur van Sittard zich verplicht om de jaarrente, die betaald moet worden aan de erfgenamen van wijlen Lambert Frerardt uit Luik, elk jaar te voldoen binnen de stad Luik met aldaar gangbare munten. Regest nr. 53
Ga naar dit stuk:
Volgnummer:
1 van 3