Uw zoekacties: Bestanden
Bestanden

In deze index doorzoekt u bestanden van archiefstukken die door middel van OCR technieken of het toevoegen van transcripties inhoudelijk doorzoekbaar zijn gemaakt.

beacon
64.314  bestanden
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
45 1572 februari 5
Datumregel charter:
Gegeben ist nach Christi unsers herren geburt thausent funff hundert und im zweij und siebenzigsten jaren, am funfften tagh des monats februarij
Omschrijving M. Jansen:
Voor scholtis en schepenen der heerlijkheid Limbricht verklaart Theisgen Coenen, voor een kapitaal van zestig Hornsche gulden, aan Mewis Pfeiffers, verkocht te hebben eene erfrente van een malder rogge, vervallende den vijfden Februari van elk jaar, tot zekerheid waarvan hij veronderpandt zijn huis te Einighausen, groot ongeveer een morgen, palende Martin Schreinemechers en 'Metten' Probst.
Omschrijving J.M. van de Venne:
Gerechtsbrief van Limbricht, waarbij Ther. Coenen eene jaarrente verkoopt aan Mewis Pfeeffers groot 1 malder rogge tegen 60 Hornsche gulden hoofdsom. Met dorsale overdracht aan Peter Wolfers. 1574, Januari 3, en verklaring van aflossing van de helft van dit kapitaal. 1643, October 20.
Inventarisnummer M. Jansen:
I, 318
Inventarisnummer J.M. van de Venne:
607
Zegels:
Zegel verloren.
Materiaal:
Perkament
Taal:
Duits
Ga naar dit stuk:
Volgnummer:
1 van 2
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
45 1572 februari 5
Datumregel charter:
Gegeben ist nach Christi unsers herren geburt thausent funff hundert und im zweij und siebenzigsten jaren, am funfften tagh des monats februarij
Omschrijving M. Jansen:
Voor scholtis en schepenen der heerlijkheid Limbricht verklaart Theisgen Coenen, voor een kapitaal van zestig Hornsche gulden, aan Mewis Pfeiffers, verkocht te hebben eene erfrente van een malder rogge, vervallende den vijfden Februari van elk jaar, tot zekerheid waarvan hij veronderpandt zijn huis te Einighausen, groot ongeveer een morgen, palende Martin Schreinemechers en 'Metten' Probst.
Omschrijving J.M. van de Venne:
Gerechtsbrief van Limbricht, waarbij Ther. Coenen eene jaarrente verkoopt aan Mewis Pfeeffers groot 1 malder rogge tegen 60 Hornsche gulden hoofdsom. Met dorsale overdracht aan Peter Wolfers. 1574, Januari 3, en verklaring van aflossing van de helft van dit kapitaal. 1643, October 20.
Inventarisnummer M. Jansen:
I, 318
Inventarisnummer J.M. van de Venne:
607
Zegels:
Zegel verloren.
Materiaal:
Perkament
Taal:
Duits
Ga naar dit stuk:
Volgnummer:
2 van 2
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
44 1513 mei 31
Datumregel charter:
Gegeben in dem jahr unss herren dumen schreiff dusent vunffhonderd und dertien up den lesten dach van den meij
Omschrijving M. Jansen:
Voor schepenen van Tudder, bekent Erken Schoutz van Tudder aan Dries Bruggen en zijne rechte erven schuldig te zijn, een erfmalder rogge, maat en pacht der stad Sittard, betaalbaar op den laatste dag Mei, tot onderpand van welke rente hij verbindt 'vijfdehalf' sil land, gelegen tusschen Tudder en Millen aan den weg, die beide plaatsen vereenigt, tusschen Jeuneske Cloes en Lyse Severens.
Inventarisnummer M. Jansen:
I, 204
Zegels:
Zegel afgevallen.
Materiaal:
Perkament
Taal:
Duits
Ga naar dit stuk:
Volgnummer:
1 van 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
44 1513 mei 31
Datumregel charter:
Gegeben in dem jahr unss herren dumen schreiff dusent vunffhonderd und dertien up den lesten dach van den meij
Omschrijving M. Jansen:
Voor schepenen van Tudder, bekent Erken Schoutz van Tudder aan Dries Bruggen en zijne rechte erven schuldig te zijn, een erfmalder rogge, maat en pacht der stad Sittard, betaalbaar op den laatste dag Mei, tot onderpand van welke rente hij verbindt 'vijfdehalf' sil land, gelegen tusschen Tudder en Millen aan den weg, die beide plaatsen vereenigt, tusschen Jeuneske Cloes en Lyse Severens.
Inventarisnummer M. Jansen:
I, 204
Zegels:
Zegel afgevallen.
Materiaal:
Perkament
Taal:
Duits
Ga naar dit stuk:
Volgnummer:
2 van 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
44 1513 mei 31
Datumregel charter:
Gegeben in dem jahr unss herren dumen schreiff dusent vunffhonderd und dertien up den lesten dach van den meij
Omschrijving M. Jansen:
Voor schepenen van Tudder, bekent Erken Schoutz van Tudder aan Dries Bruggen en zijne rechte erven schuldig te zijn, een erfmalder rogge, maat en pacht der stad Sittard, betaalbaar op den laatste dag Mei, tot onderpand van welke rente hij verbindt 'vijfdehalf' sil land, gelegen tusschen Tudder en Millen aan den weg, die beide plaatsen vereenigt, tusschen Jeuneske Cloes en Lyse Severens.
Inventarisnummer M. Jansen:
I, 204
Zegels:
Zegel afgevallen.
Materiaal:
Perkament
Taal:
Duits
Ga naar dit stuk:
Volgnummer:
3 van 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
43 1673 november 29
Datumregel charter:
Gegeben ist im jahr sechs zehen hundert unnd freij unnd siebentzig den neun unnd zwantzigsten tag des monats novembris
Omschrijving M. Jansen:
Adam Classen schout en schepenen van het gerecht Born getuigen, dat voor Peter Wagemans en Willem Salden, schepenen aldaar verschenen zijn Arnold Goesten en Johan Vrancken hunne medeschepenen ... en Melchior Goesten beiden burgemeesters, Johan Gösen, Heilger Jonckhout, Nelis Goesten, Johan Bovendeerdt, Corstien Bovendeerdt, Peter Palmen, ..., Peter Hermans, ..., Willem Palmen, Rencken Pehrbaum, Martin Rutten, Tilman van Eyck, Michiel Goesten, Sillis Pehrbaum, Peter Rutten, Goddart Salden, Hendrik Nottermans, Peter Kallen, Derich Smits, Johan Janssen, Leonard Vrancken, Hendrik Laurents, Willem Huinen, Willem Bovendeerdt, ..., Johan Gösen de jongere, Johan Deuss, Martin Recken, Johan Salden, Goddart Busers, Peter Closs en Peter Göbbels, allen ingezetenen der vrijheid en het gerecht van Born, zoo voor hen als volgens hunne opgave namens hunne mede-inwoners aldaar, welke allen bekennen, dat zij tot aflossing der 200 rijskdaalders, den 3 Augustus 1656 door de inwoners van het gerecht en de vrijheid Born ten algemeenen nutte bij Herman Dierma, 'schoutet zu Stockhum' opgenomen, van de gebroeders Peter en Arnold Heilgers geleend hebben eene hoofdsom van 200 rijksdaalders, waarvoor zij hun eene jaarlijksche rente van 10 rijksdaalders verkoopen, ter verzekering waarvan zij hunne personen en goederen verbinden, onder beding evenwel dat die rente ten allen tijde met meergemelde hoofdsom van 200 rijksdaalder afkoopbaar zal wezen. Op den rug geeft J. G. Bongaerts als gemachtigde van J. von Gelisssen de Meysenberg onder dagtekening van 2 Mei 1791 quitantie voor 200 rijksdaalder ten blijke van aflossing.
Omschrijving J.M. van de Venne:
Gerechtsbrief van Born, waarbij met name genoemde ingezetenen ten behoeve der gemeente Born eene jaarrente verkoopen aan Peter en Arnold Heilgers groot 10 Rijksdaler tegen 200 gelijke daler hoofdsom, ter aflossing van een gelijk kapitaal, 1656, Aug. 3, van Joh. Dierna, schout van Stockhem opgenomen ter betaling van contributie. In dorso verklaring van aflossing 1791, Mei 2. Gemerkt No. 12. (doorgehaald) (Waarschijnlijk uit een dossier.)
Inventarisnummer M. Jansen:
II, 103
Inventarisnummer J.M. van de Venne:
620
Zegels:
Zegels van schout en schepenen geheel versleten.
Materiaal:
Perkament
Taal:
Duits
Ga naar dit stuk:
Volgnummer:
1 van 3