Uw zoekacties: Correspondentie extracten

Correspondentie extracten ( Gemeentearchief Hardenberg )

Zoeken in correspondentie extracten

De afgelopen jaren is gewerkt aan het maken van korte samenvattingen (excerpten of extracten) van de ingekomen stukken in het archief van de voormalige gemeente Gramsbergen. Hier kunt u random zoeken in de circa 15.000 extracten uit de periode 1811-1920.

Zoektips
beacon
39.116 correspondentie extracten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Correspondentie extract
169 Onder terugzending van het aan mij toegezonden rapport heb ik de eer berigt te doen dienen, dat ik geenzints aan L. van der Wal last hebbe gegeven noch aan niemand anders om voor Goris een ontwerp-procesverbaal op te maken en van der Wal mij ook heden heeft gezegd zulks niet te hebben gezegd, maar wel dat Goris had gezegd op last van den Burgemeester daartoe bij hem kwam, welke laatste ik ontkenne. dat ik wel voor ruim twee maanden, toen Goris mij kwam raadplegen over zijn te doen verzoek om opziener van de jagt te worden, aan hem heb gezegt, dat hij zich moest beijveren om een goed procesverbaal te kunnen opmaken en daartoe hem aanraade om zich bij den rijksveldwachter van der Wal te vervoegen, ten einde die hem in het leeren opmaken van een procesverbaal behulpzaam te zijn.
Datering:
28-07-1869
Plaatsnaam:
Stad Hardenberg
Afzender:
De Burgemeester
Ontvanger:
Procureur Generaal bij het Provinciaal Geregshof in Overijssel
te Zwolle
Onderwerp/Afhandeling:
Inlichtingen
Toegangsnummer:
004 Gemeente Stad Hardenberg
Inventarisnummer:
uit_1869
 
 
 
 
 
Correspondentie extract
129 Kan geen machtiging verlenen tot vieren van kermissen.
Datering:
1915-03-13
Plaatsnaam:
Stad Hardenberg
Afzender:
Territoriaal Bevelhebber.
Toegangsnummer:
004 Gemeente Stad Hardenberg
Inventarisnummer:
reg_1915
 
 
 
 
 
Correspondentie extract
59 Ingevolge Art 42 der wet van den 28 Juny 1854, Staatsblad No 100, doen wij hierbij mededeeling van het door den Burgemeester dezer gemeente opgemaakt besluit van den 8 dezer maand tot het verstrekken van onderstand aan S. Kropveld, en aangezien deze persoon den 30 December 1822, binnen Uwe gemeente is geboren en dien gevolgens aldaar armlastig is, zullen wij later de vrijheid nemen de declaratie van Kosten aan U in te zenden.
Datering:
12-03-1869
Plaatsnaam:
Stad Hardenberg
Afzender:
Burgemeester en Wethouders
Ontvanger:
Gemeentebestuur van Emmen
Onderwerp/Afhandeling:
Domicilie van Onderstand
Toegangsnummer:
004 Gemeente Stad Hardenberg
Inventarisnummer:
uit_1869
 
 
 
 
 
Correspondentie extract
50 Ingevolge Art 42 der wet van den 28 Juny 1854, Staatsblad No 100, doen wij hierbij mededeeling van het door den Burgemeester dezer gemeente opgemaakt besluit van den 24 der vorige maand tot het verstrekken van onderstand aan Bernardus Hilberink en gezin, en aangezien deze persoon den 18 December 1832, binnen Uwe gemeente is geboren en dien gevolgs aldaar armlastig is, zullen wij later de vrijheid nemen de declaratie van Kosten aan U in te zenden.
Datering:
02-03-1869
Plaatsnaam:
Stad Hardenberg
Afzender:
Burgemeester en Wethouders
Ontvanger:
Gemeentebestuur te Vriezenveen
Onderwerp/Afhandeling:
Domicilie van Onderstand
Toegangsnummer:
004 Gemeente Stad Hardenberg
Inventarisnummer:
uit_1869
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS