Uw zoekacties: Vrijwillig rechterlijk archief van het Schoutambt Hardenberg...

Correspondentie extracten ( Gemeentearchief Hardenberg )

Zoeken in correspondentie extracten

De afgelopen jaren is gewerkt aan het maken van korte samenvattingen (excerpten of extracten) van de ingekomen stukken in het archief van de voormalige gemeente Gramsbergen. Hier kunt u random zoeken in de circa 15.000 extracten uit de periode 1811-1920.

beacon
 
 
Correspondentie extract
Vrijwillig rechterlijk archief van het Schoutambt Hardenberg:
Verwalter schout Arnold Voltelen registreert een akte waarbij Warse Vlierman, Jan Vlierman, Roelof Vlierman en Reinder Harmsen zich inlaten als borgen voor hun zwager, broer en oom Albert Egberts Vlierman, wonend op het erve Van Aans in Ane, voor het huurcontract dat hij is aangegaan met de eigenaar Van der Merwede.
Datering:
01-09-1726
Beschrijving 2:
Heemse, den 1 september 1726. Coram Verwalter Righter Arnold Voltelen. Ceurn(oten): Hendrik Egberts en Thijes Hendricks. Compareert in desen Ed(elen) Gerigte Wars Vlierman, Jan Vlierman en Roelof Vlierman, nevens Reijnder Harmsen, welke te samen en elk in het bijsonder, bij hanttastinge sig als borge en principael schuldenaer hebben ingelaten en verbonden, en sulks voor de te verschijnende pagt en huijre van haer swager, broeder en oom Albert Egberts Vlierman, wonende op het erve van Aans tot Ane, welcke gem(eld) erve van Aans hij Albert Egberts voorn(oem)t van desselfs lantheer de hoogwelgeb(oren) gestr(enge) heer van der Merwede, nu in 't geheel heeft gehuirt volgens huircedul te sien, sodat sij comparanten sig tot securiteit van voorschr(even) lantheer in de beste forme lantregte wegens de voorn(oemde) huijre en pagten bij de huircedul te sien, alle en elck voor een in solidum als borge en principael schuldenaers komen in te laten en te verbinden, om in cas van wanbetalinge so wel als de voorn(oemde) huijrman Albert Egbert te sijn aensprekelijck en executabel tot keure van de lantheer voornoemt.
Onderwerp/Afhandeling:
Borgstelling
Plaatsnaam:
Heemse
Toegangsnummer:
250
Inventarisnummer:
5 en 6